Tema

mandag 10.05 2021

Onsdag hyler sirenene

Testar flodbølgevarslinga

Onsdag 12. mai mellom klokka 12 og klokka 14 vil Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) teste varslingssystema sine.

mandag 04.05 2020

Testar flodbølgealarmen

Fredag 15. mai vil sirenene ule i kommunane Stranda, Fjord og Sykkylven. Det er Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) som skal teste utstyret sitt, i tilfelle fjellras med etterfølgande flodbølge.

torsdag 14.02 2019

Ole A. Ringdal overraska og skuffa over at Hellesylt sentrum ikkje får nytt hotell

Har sjølv satsa 60 millionar i bygda

– Vi har nyleg teke i bruk eit nybygg til nærare 60 millionar kroner på Hellesylt. Vi hadde ikkje bygd om vi var redde for noko bølge.

torsdag 30.08 2018

Lesarinnlegg:

«Hotellet og Åkernesremna»

Faren for eit ras frå Åkerneset gjer forfattaren av innlegget skeptisk til å plassere eit nytt hotell i strandsonen på Hellesylt.

tirsdag 24.07 2018

Skal trygge Åknesremna:

Difor svevar ein 3,6 tonn tung gravemaskin høgt over Strandadalen

Ein 3,6 tonn tung gravemaskin svevar høgt over Strandadalen. Snart skal han arbeide i den bratte ura ved Åkneset.

onsdag 11.04 2018

Testar flodbølgje-alarm ved Åkerneset

Torsdag 19. april går alarmen hos Åknes/Tafjord Beredskap. Heldigvis er det berre ein test.

tirsdag 17.10 2017

Åknes/Tafjord Beredsskap førebur stor varslingstest 

Varslingssirener og meldingar til alle mobiltelefonar i Storfjord-området blir testa i ein stor varslingsprøve 31. oktober mellom klokka 15 og 16.

mandag 04.09 2017

Åknes Tafjord styrkar varslinga av monsterbølga – no kjem Sykkylven også med

Tyfonar i alle bygder

Denne hausten skal det settast opp sju tyfonar i bygdene i Sykkylven som skal varsle når monsterbølga frå Åkerneset kjem.

fredag 21.04 2017

Gir 1,7 mill til kulturminne

Storfjordens Venner får 830.000 kroner og skal no setje i stand gammalt våningshus på Åkerneset i Stranda.

fredag 08.04 2016

Åkernes:

Sender brev til alle i evakueringssona

Ti kommuner har sendt ut et brev til alle som bor innenfor evakueringssona ved et skred fra Åkerneset.

torsdag 10.03 2016

Polarisprisen:

Hederlig omtale for Åkernes-sak

Sunnmørsposten fikk hederlig omtale for sine saker om Åkernes-raset som truer bygder på Sunnmøre.

onsdag 02.12 2015

Åknes/Tafjord Beredskap

Skal øve på flodbølga

Neste år skal lokale og sentrale aktørar, offentlege og private, samlast i Geiranger for å gjennomføre ei storøving. Målet er å vere best mogeleg budd på ei flodbølge i området.