Tema

tirsdag 04.01 2022

Kommunedirektøren i Ålesund:

Vil følge opp forslag om å videreføre drifta av Sanitetshjemmet

I samband med budsjettsaka for 2022 vedtok kommunestyret i Ålesund en rekke oversendelsesforslag. Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal har nå kommet med sin stilling til formannskapet.

onsdag 15.12 2021

Søker fritak

Drønnesund vil ut av kommunestyret

Olger Drønnesund vil ut av Ålesund kommunestyre. I et brev til ordføreren, med vedlagt legeerklæring, ber han seg fritatt fra all verv.

torsdag 25.11 2021

Ålesund kommune:

Dette er budsjettforslaga

Torsdag 25. november skal budsjettet for 2022 og økonomi- og handlingsplanen for 2022-2025 vedtas av kommunestyret i Ålesund. Her er hovedpunktene i forslaga.

tirsdag 02.11 2021

Kommer en mulig eksklusjonssak i forkjøpet:

Melder seg ut av Pensjonistpartiet

Olger Drønnesund meldte seg tidlig tirsdag morgen ut av Pensjonistpartiet, og kommer ikke lenger til å representere partiet når han møter i Ålesund kommunestyre og i komitéarbeid.

mandag 01.11 2021

Kan bli ekskludert fra Pensjonistpartiet:

– Hvis definisjonen på rasist er å være motstander av alt flerkulturelt, ja da er jeg rasist, og det er ingen nyhet

– Jeg står for meningene mine og alt jeg tidligere har skrevet av innlegg i aviser og sosiale medier. Om det betyr at jeg er rasist, så lever jeg godt med det, sier Olger Drønnesund, kommunestyrerepresentant i Ålesund.

lørdag 23.10 2021

Sunnmørsposten mener

De svakeste gruppene må skjermes

torsdag 21.10 2021

Klar beskjed fra Hasseldal til ålesundspolitikerne:

– Må ta tøffe prioriteringer

– Hva er den største risikoen for at vi kan havne på Robeklista, spurte Tore Johan Øvstebø (KrF). – Det er først og fremst hvilke vedtak dere gjør, svarte kommunedirektør Steven Hasseldal.

tirsdag 19.10 2021

Ålesund kommune:

Eiendomssjefens budsjettforslag - vil prioritere skolebygg

Utvidelsen av Valle barnehage, folkebadet i Brattvåg, oppussing av Arbeideren kulturhus og Osane idrettshall er foreslått skjøvet ut i tid som følge av kommunens økonomiske situasjon.

lørdag 16.10 2021

Sunnmørsposten mener:

«Debatten om oppløsning må bygge på fakta»

torsdag 30.09 2021

Investeringer i Ålesund: Noe må bort - men hva?

Eiendomssjefen: Disse prosjektene anbefaler han å utsette eller ta bort

fredag 24.09 2021

Redningsbøye for Ålesund - prøver å finne en sti ut av krisa:

Flere elever per lærer, færre nattevakter, samlokaliserte tjenester - og ny organisering

torsdag 23.09 2021

Fra Ålesund kommunestyre til Stortinget: Overrasket politisk rival med kake

– Det gjelder å være litt raus også, sa Thorbjørn Fylling (Frp), som overrasket Åse Kristin Ask Bakke (Ap) med marsipankake på hennes siste kommunestyremøte.

– Det politiske systemet blir framstilt som ei honningkrukke vi politikere forsyner oss av. Det er feil

Enige om at kommunestyret er for stort: – Flere vil nok mene at det trengs en revolusjon

Politikerne i Ålesund vil redusere antall representanter i kommunestyret - og ber om at det legges fram en egen sak om dette i god tid til neste valg.

onsdag 22.09 2021

Politikerlønna i Ålesund: Budsjett på 20 millioner i 2021

Det store politiske apparatet i Ålesund er så dyrt at kommunedirektøren er bekymra. Det totale budsjettet for politikerlønn er 20 millioner kroner.

Ålesund kommune aksjonær i Møreaksen AS:

Ber Ålesund avvikle Møreaksen-engasjement

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) foreslår at Ålesund kommune snarest avvikler sitt engasjement i Møreaksen AS.

tirsdag 21.09 2021

Så mye bruker Ålesund på administrasjon: Dyr politisk struktur og mange rådhus

Ålesund kommune brukte i fjor 5.232 kroner per innbygger på administrasjon, styring og fellesutgifter. Gjennomsnittet var 4.475 kroner.

onsdag 30.06 2021

Sunnmørsposten mener:

«Åpne søkerlister skaper tillit»

mandag 28.06 2021

Ålesund:

Ansettelsen av ny kommunedirektør: - Jeg vil rett og slett protestere på den saksbehandlingen det her legges opp til

torsdag 24.06 2021

Ålesund kommunestyre:

Går videre med kloakkrenseanlegg på Kvasneset

Flertallet i kommunestyret i Ålesund sa ja til å gå videre med planene om et stort felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset. Dermed er både Sula og Ålesund med videre.

onsdag 23.06 2021

Svarer partiveteran om Kvasneset:

– Trusler om det ene og det andre kan ikke styre politikken

– Det er mange hensyn som skal balanseres, sier Sindre Nakken (Ap) om kloakkrenseanlegget på Kvasneset. Han reagerer på påstander om at kommunestyrepolitikerne går i flokk og lar seg lede.

Sula seier ja til kloakkreinseanlegg

– Dette er eit steg i riktig retning

Forslaget om eit kloakkreinseanlegg på Kvasnestet vant fram i kommunestyret på Sula. No skal saka opp i kommunestyret i Ålesund.

tirsdag 22.06 2021

Ap-veteran Ivar Østrem provosert:

Melder seg ut av Ap om det blir renseanlegg på Kvasneset

Ap-veteran Ivar Østrem sier han kommer til å melde seg ut av Arbeiderpartiet dersom det blir bygget renseanlegg på Kvasneset.

fredag 18.06 2021

Ålesund kommune - disse kuttene ble vedtatt:

Det blir kutt i helse og omsorg - vil følge råd fra rapport

Kommunestyret sa nei til de fleste sparetiltaka kommunedirektøren foreslo. Politikerne vil nå i stedet kutte i helse og omsorg - i tråd med anbefalinger fra en rapport.

Opprørt over kritikk av Ålesund:

– Hva vet de som angriper oss om hva som skjer i Ålesund?

– Hva vet de som kritiserer oss om det som skjer i Ålesund?

Rakk ikke å behandle saka om Kvasneset:

Sju timer ut i møtet stod Kvasneset-saka for tur. – En time til saka burde holdt, mener varaordføreren.

Kommunestyret hadde en time på seg til å behandle saka om Kvasneset. Det burde ha holdt, mener varaordfører Vebjørn Krogsæter som leda møtet torsdag.

onsdag 02.06 2021

Felles brann- og politistasjon på Moa?

Dette sier politiet om Bertel O. Steen-tomta: – Markedet og våre behov vil styre

Leiekontrakta for politistasjonen i Ålesund sentrum går ut i 2028. Dette sier prosjektleder om mulighetene for å flytte sammen med brannvesenet i Breivika.

Vil kjøpe tomt til ny brannstasjon - men ambisjonene er større:

Vil ha brann-, politi- og ambulansestasjon i Breivika

fredag 28.05 2021

Blindheim-Flisnes:

Full støtte for strakstiltak - nå skal de utredes

- Dette initiativet må vi ta på høyeste alvor. Mange av tiltaka burde vært på plass allerede.

Selger Løvenvold kino: – Er ingenting hellig lenger?

Ålesund kommunestyre sier ja til å selge Løvenvoldgata 11 - bedre kjent som Løvenvold kino.

torsdag 27.05 2021

Dronning Sonjas plass legges ut for salg

Et mindretall ville utsette – eller beholde «kremtomta» i kommunens eie. Flertallet i kommunestyret mener et salg til private kan gi ei oppgradering kommunen sjøl ikke har råd til.

fredag 07.05 2021

Vedtok stillingsstopp på nytt - denne gang med kommuneadvokatens velsignelse:

– Hva er det egentlig vi driver med?

– Jeg lurer på om de som følger med på oss nå, stiller seg spørsmålet: hva i all verden er det politikerne driver med?

tirsdag 04.05 2021

Kommunestyret gjorde vedtak i strid med loven, mener kommuneadvokat:

Vedtak om stillingsstopp må opp på nytt

Kommuneadvokaten har vurdert vedtak om stillingsstopp i Ålesund kommune og konkludert med at det bryter med kommuneloven. – Det er alvorlig at man ikke har undersøkt realismen i forslaget, sier Geir Ove Leite (Ap), som retter sterk kritikk mot opposisjonen.

torsdag 29.04 2021

Ålesund kommune:

- Ingen realisme i budsjettet

Kommunestyrets vedtak er ikke nok til å få økonomien i balanse. Det må store omfordelinger til, var den klare beskjeden fra kommunedirektøren.

torsdag 22.04 2021

Ålesund kommunestyre:

Legger ikke ned sjukeheimsplasser

Ingen sjukeheimsplasser skal legges ned i Ålesund. Det har kommunestyret vedtatt med én stemmes overvekt.

onsdag 21.04 2021

Sjukehjemskutta i kommunestyret: Posisjonen vil avvikle 40 plasser

Posisjonen om kuttforslag: – Hvor er talla?

- Det er lite tall her, sier posisjonspolitikere om forslaget fra opposisjonen.

Opposisjonen enig om fellesforslag - kan bli jevnt i kommunestyret:

Slik vil de unngå nedlegging av institusjonsplasser

Opposisjonspartiene i kommunestyret har blitt enige om et fellesforslag - med tiltak og innsparinger - som de mener gjør at kommunen unngår nedlegging av institusjonsplasser.

onsdag 24.02 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Smertefulle kutt for eldre i Ålesund»

mandag 22.02 2021

Må redusere drifta med 70 millionar kroner:

Foreslår å avvikle 83 institusjonsplassar eller ein heil institusjon

Ålesund kommune skal redusere drifta for helse- og omsorgstenester med 70 millionar kroner i år. Anten må fleire avdelingar ved ulike institusjonar eller ein heil institusjon avviklast.

lørdag 20.02 2021

Kommunestyret:

Dette blir skjenketidene i Ålesund

Flere av de gamle kommunene får utvida skjenketid dersom dette blir vedtatt.

fredag 19.02 2021

Vil utrede støykonsekvenser på Haramsøya

Rødt fikk støtte i kommunestyret for et oversendelsesforslag angående vindkraftutbyggingen på Haramsøya. Vedtaket betyr at saka sendes til formannskapet for behandling.

Legger ned to barnehager - driver videre på Hildre

Ålesund kommunestyre har vedtatt å avvikle Kvennaneset og Åsemulen barnehager fra 1.8.2021. Barnehagen på Hildre drives videre – fordi politikerne ville unngå oppstart av en ny privat barnehage.

onsdag 17.02 2021

Kommunestyret i Ålesund:

Nå avgjøres framtida til tre barnehager - lite å spare på nedlegging dersom barna går over til private

tirsdag 16.02 2021

Sunnmørsposten mener

«Fortetting vil komme også på bygdene»

tirsdag 26.01 2021

Vil innføre fyrverkeriforbud i Ålesund sentrum

lørdag 16.01 2021

Sunnmørsposten mener

Nå er det kommunestyrets plikt å sørge for at de som har fått utbetalt for lite, får dette kompensert. Her dreier det seg om tilliten vi skal ha til lovlig fatta vedtak.

fredag 15.01 2021

– Eiendomsskatt på studentboliger er stikk i strid med studentsatsinga

14 millioner i politikerlønn i 2021

Kutter politikerlønna med åtte prosent

Politikerne kutter sin egen lønn med totalt 1,46 millioner kroner i 2021.

torsdag 14.01 2021

Penger som skulle bekjempe barnefattigdom nådde aldri familiene:

Knallhard kritikk mot Eidsvik – nå må hun utrede mulig kompensasjon av familier

Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk knallhard kritikk i kommunestyremøtet torsdag. Men om familiene som skulle fått mer i sosialstønad i 2020 får noen kompensasjon, må politikerne komme tilbake til.

onsdag 13.01 2021

Mener Ålesund kommune har brutt loven:

Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut

Ålesund kommunestyre bestemte at barnetrygd ikke skulle være en del av inntektsgrunnlaget når det blir regnet ut sosialstønad. De 3,5 millionene som var satt av til formålet nådde aldri barnefamiliene.

mandag 04.01 2021

Kronikk:

«Grundig prosess for renseanlegg på Kvasneset»

Avløpsrenseanlegget for Ålesund og Sula som no vert utgreidd på Kvasnes, skaper stort engasjement så vel i Sula som Ålesund. Og det er flott at innbyggarane engasjerer seg.

søndag 03.01 2021

Leserinnlegg:

«Utelater informasjon om kloakkrenseanlegg»

mandag 16.11 2020

Ålesund

Endrer vanngebyret i 2021: Skal lønne seg å bruke mindre vann

tirsdag 10.11 2020

Ålesund kommunestyre: Vedtok budsjett med kraftige kutt

Ålesund må kutte 350 millioner kroner - ingen redning i sikte for barnehager og Nordøy-skoler

onsdag 04.11 2020

Opposisjonen i kommunestyret har råd til fortgang:

Vil bygge skoler og idrettshall raskere enn alle andre

– Flertallet har pakket det godt inn, at de prioriterer ny kirke i Hatleholen til 138 millioner kroner, framfor barnehager, skoler og hall for ungdommen, mener opposisjonspolitikerne i Ålesund.

torsdag 15.10 2020

Budsjettet for Ålesund 2021:

Dette sier Eidsvik om barnehage-kuttene

Her blir det eiendomsskatt neste år

Fra 2021 må også innbyggerne i de gamle kommunene Haram og Ørskog betale eiendomsskatt.

Frp ble avvist av ordfører:

– Avlys bypakken

– Avlys bypakken, sa Håkon Lykkebø Strand (Frp). Men forsøket på å få bypakken opp som sak i kommunestyret torsdag ble avvist tvert av ordfører.

tirsdag 13.10 2020

Bruker 2 mill. mer enn de gamle kommunene til sammen:

Millioner i politikerlønninger - sjekk hvor mye politikerne i Ålesund får

fredag 25.09 2020

Hessa skole og Osane idrettshall:

Idrettshallen i Osane: – No e det demma tur!

torsdag 24.09 2020

Alle vil hjelpe - men uenige om hvordan

Så mange Moria-flyktninger sier Ålesund ja til

- Ingen partier i denne salen er bedre enn andre. Vi ønsker alle å hjelpe mennesker i nød.

tirsdag 08.09 2020

Sunnmørsposten mener:

«Når mange politikere i tillegg allerede nå er begynt å bli demotiverte, er det et alvorlig faresignal»

fredag 28.08 2020

Reagerer på påstander om ulovlige aksjoner på Haramsøya

– Dette er en alvorlig ærekrenkelse fra en kommunepolitiker

Birgit Oline Kjerstad reagerer på påstand fra høyrepolitiker Rolf Longva, om at hun skal ha blitt bøtelagt for å ha aksjonert ulovlig. – Jeg vet ikke hvor han tar det fra.

torsdag 27.08 2020

Kommunestyret gir penger til vindkraft-rettsak:

- Kan 500.000 kroner bidra til at folk på øya begynner å hilse på hverandre igjen?

Et flertall i kommunestyret vil gi en halv million kroner i støtte for å få ei rettslig avklaring på vindkraft-saka. Håpet er at dette kan bidra til forsoning. Et mindretall frykter det motsatte.

Sunnmørsposten mener

«Kommunen må stille klare krav for å støtte en rettssak»

tirsdag 25.08 2020

Derfor trur Aurdal forslaget vil få fleirtal

Ordførar vil bruke ein halv million på vindkraft-rettssak

lørdag 04.07 2020

Krever lovlighetskontroll av Havsul1-vedtak

Det er MDG og Rødt som har sendt et brev til kommunestyret i Ålesund kommune der de ber om at vedtaket om utsatt idriftsettelse av Havsul1-prosjektet kontrolleres.

tirsdag 30.06 2020

Vindkampen på Haramsfjellet

Varsler rettssak som siste utveg

De som kjemper mot vindturbinene på Haramsfjellet erkjenner at det kun er en beslutning i domstolen som kan stanse arbeidet med vindkraftverket.

lørdag 09.05 2020

Kommunestyret:

Ålesund støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria nå!»

Kommunestyret vil ha landstrøm - gir fullmakt til aksjeselskap

Ålesundregionens havnevesen får fullmakt til å inngå en avtale med Plug Holding om å opprette et aksjeselskap, som skal stå for å bygge og drive et landstrømanlegg til cruiseskip og andre større skip.

Ingen endelig avklaring for Vaksvika og Skarbø:

Vil kartlegge bruken av grendahus i Ålesund

Kommunestyret ønsker en full oversikt over kommunale bygg som blir brukt som grendahus og hva slags ordninger og avtaler som gjelder for disse.

fredag 08.05 2020

Billigere for forsamlingshus og små bedrifter:

Slik blir gebyrene for vann og avløp

Med knappest mulig flertall vedtok kommunestyret de nye satsene for gebyr og avløp 2020. I juni kommer den første av tre fakturaer fra kommunen.

Her stemmer varaordføreren via telefon - før han skal holde 8. mai-tale. Nå diskuteres det om vedtaket er lovlig.

Lesarinnlegg:

«Vi — kommunen»

Lesarinnlegg:

Ålesund kommune «sjakk matt»?

Gebyrsaka:

Vedtok gebyr for vann og avløp i Ålesund

Det ble svært jevnt da kommunestyret stemte over gebyra for vann og avløp i Ålesund fredag. Opposisjonen ønsket et billigere abonnementsgebyr, men tapte på målstreken.

torsdag 07.05 2020

Kritiserte budsjettarbeidet i Ålesund kommune:

– Det er utrolig at dere kan være så laidback. Ei privat bedrift hadde vært konkurs.

– Det er utrolig at dere kan være så laidback. Ei privat bedrift hadde vært konkurs.

Dette vedtok kommunestyret

Norges største kommunestyre møtes for aller første gang til et digitalt kommunestyremøte. Her kommer en oppsummering av møtet.

fredag 27.03 2020

Ikke bare sankthansbålet som er lovlig:

Åpner for bålbrenning to ganger i året

Er du glad i sankthansbål? Nå har du kommunal velsignelse til å fyre opp et olsokbål også.

tirsdag 24.03 2020

Ønsker å gi mer makt til formannskapet i krisetider:

Ønsker å gi mer makt til formannskapet i krisetider – men ett parti vil stoppe forslaget

– Helt uaktuelt. Vi kommer ikke til å si ja til forslaget om å overføre myndighet fra kommunestyret til formannskapet.

torsdag 13.02 2020

Ålesund tok makta i Årim

Formannskapet ga fra seg makta i Årim. Kommunestyret tok den tilbake.

fredag 13.12 2019

Kommunestyret: Hva kan gjøres med søppelet som flyter hver søndag morgen?

– Det snakkes allerede i byen om at Ålesund bør bytte navn til Svinesund

Hver helg, både lørdag og søndag formiddag, flyter søppel i sentrumsgatene. Ordføreren er enig i at det er behov for et krafttak. Helst i samarbeid med næringsdrivende og huseiere.

torsdag 12.12 2019

Vedtok budsjettet for nye Ålesund:

Unntakstilstand, sa rådmannen

Nye Ålesund får en dyster økonomisk start. Politikerne vedtok torsdag et budsjett som flere mener leder lukt inn i Robek.

Politikerlønninger på 14 millioner – ordføreren går ned i lønn

Mens nye Ålesund kommune går inn i 2020 med svært dårlig økonomi, bevilga politikerne seg sjøl omlag 14 millioner kroner i godtgjørelse. Rødt mente ordføreren kunne klare seg med ca 800.000 kroner. - Vi politikere må også ta vår del av byrden, mente Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt).

– Når hallen i Spjelkavik settes opp mot Osane, minner det mest om en bygdakrangel

Mot åtte stemmer har Ålesund kommunestyre vedtatt økt økonomisk engasjement i Spjelkavik Arena.

mandag 25.11 2019

Tillitsvalgte om målform i nye Ålesund:

Ansatte kritiske til å bli nynorsk-kommune: – Føler det blir påtvunget oss

– La ansatte få skrive på den målformen de behersker best, oppfordrer tillitsvalgte på vegne av arbeidstakerne i nye Ålesund kommune.

søndag 24.11 2019

Disse kan få rett til å vigsle par i nye Ålesund

Nå skal politikerne bestemme hvem som får vigselsrett i nye Ålesund fra nyttår av.

tirsdag 19.11 2019

Leserinnlegg

«Flyttingen av tidspunkt koster samfunnet millioner i tapt verdiskapning for hvert kommunestyremøte»

fredag 15.11 2019

Ny strategi for anskaffelser i Ålesund

Ålesund kommune jobber med å få på plass en egen anskaffelsesstrategi.

torsdag 14.11 2019

Kommunestyret i Ålesund skal møtes klokka 14, ikke klokka 17:

Vil søke om fritak fra kommunestyret etter møte-flytt

– Jeg kunne tenke meg å ta med meg Eva til Oslo og sette meg ned med helseministeren, og gå gjennom disse talla. 

Hele det nye kommunstyret stiller seg bak brevet fra ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til Helse Midt-Norge.

Kommunestyre - eller bystyre i nye Ålesund?

Blir fortsatt hetende kommunestyre: – Det lukter litt byallergi.

mandag 04.11 2019

Budsjett for nye Ålesund:

Investeringer for én milliard – og null kroner til sparekonto

torsdag 24.10 2019

– Det viktigste blir å bygge et fellesskap, fra Ona i nord til Hessa i sør

– Vi var en fin gjeng som kom med ferga i dag, sier Jessica Gärtner fra Harøya.

Kristin Krohn Devold (80) i kommunestyret:

Kristin Krohn Devold (80) med comeback i lokalpolitikken:  – Første gang jeg satt i formannskapet var i 1980

Den gamle Høyre-politikeren gjorde come-back i kommunestyret i Ålesund, men denne gang for den tverrpolitiske Ålesundlista.

Disse får politiske verv i Ålesund

Sjekk hvem som er valgt inn i formannskapet og de ulike politiske komiteene i Ålesund.

Eva Vinje Aurdal (Ap) valgt til ordfører av et enstemmig kommunestyre:

Historisk første møte i nye Ålesund kommunestyre

– Velkommen til alle 77!

tirsdag 22.10 2019

Enige om politisk avtale i Ålesund:

Slik skal seks partier styre nye Ålesund de neste fire årene

Flertallskoalisjonen bestående av Ap, Sp, KrF, V, Sv og MDG lover grønt skifte og sier at den nye kommunen skal styre mot økonomisk overskudd, til tross for en avtale med høge ambisjoner og få sparetiltak.

Presenterer politisk plattform:

Slik vil de styre Ålesund i 2020-2024

Ålesund skal få egen byantikvar og miljørådgiver, og skal ha en tydelig plan for å kutte 60 prosent av utslippa innen 2030, er noen av løftene fra Ap, Sp, Krf, Mdg, Sv og V. Eiendomsskatt kan innføres i heile den nye kommunen fra 2022.

mandag 21.10 2019

Snart klart for historisk første møte i kommunestyret:

Disse politikerne får trolig mest makt i Ålesund

Sjekk hvem som kan kapre politiske lederverv i Ålesund kommune de neste fire åra.

onsdag 11.09 2019

Nye Ålesund: Silje bidrar til økt kvinneandel i kommunestyret

Venstre: Sa nei til varaordfører-vervet for å sikre Aurdal

Venstre, med sine to representanter i kommunestyret, ble avgjørende for å sikre Eva Vinje Aurdal (Ap) som ordfører for Ålesund.

De tar makta i Ålesund:

Derfor velger de sju partiene å gå sammen

Sju partier går sammen om makta i Ålesund: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Rødt.

tirsdag 10.09 2019

Dette er partiene Aurdal må samle hvis hun vil beholde makta i Ålesund

Endelig valgresultat klart for Ålesund - nå starter forhandlingene opp igjen

MDG sikret ekstra mandat på tampen - Frp tapte en

Nå er det klart hvilke 77 som skal sitte i det nye kommunestyret i Ålesund. Miljøpartiet de grønne kapret 4 seter helt på tampen - mens Frp tapte ett mandat.