Tema

lørdag 20.11 2021

Skriv om Norges største steinras

Raset frå Tjellefjellet i Romsdal i 1756 er norgeshistoriens største fjellras. Men Åknes-raset i Storfjorden kjem til å bli større.

onsdag 27.10 2021

Vil sprenge tunnel fra baksiden

Drenering av Åkneset opp i Stortinget

Drenering av vann ut fra Åkneset kommer nå opp som egen debatt i Stortinget.

mandag 10.05 2021

Onsdag hyler sirenene

Testar flodbølgevarslinga

Onsdag 12. mai mellom klokka 12 og klokka 14 vil Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) teste varslingssystema sine.

tirsdag 06.03 2018

Måler Åkerneset betre

Dersom fjellpartiet Åkerneset i Storfjorden rasar ut, vil det føre til ei flodbølgje som kan treffe bygdene i Geirangerfjorden.

torsdag 15.02 2018

Sa nei til å melde Nye Ålesund ut av Åknes Tafjord Beredskap

– Når det brenner i naboleiligheten min, går det ikke an å si at det ikke angår meg.

fredag 17.11 2017

Sveitsiske forskerar

Sjekka Åkneset med slegge

NVE har fått viktige data om rasfaren ved Åknes denne sommaren.

tirsdag 09.05 2017

Steinraset registrert over heile Sør-Norge: – Eg tok meg sjølv i å tenke: «Er dette nok til å utløyse Åkneset?»

Steinraset som gjekk i Geirangerfjorden måndag blei registert på målestasjonar over heile Sør-Norge.

mandag 05.09 2016

Mange møtest om skred i Geiranger

Tysdag blir fjellskredkonferansen Åknes 2016 opna i Geiranger.

onsdag 20.01 2016

Kan bli evakuering fra fjordene i månedsvis

Fylkesmannen, kommuner og etater forbereder seg på store fjellskred.

onsdag 02.12 2015

Åknes/Tafjord Beredskap

Skal øve på flodbølga

Neste år skal lokale og sentrale aktørar, offentlege og private, samlast i Geiranger for å gjennomføre ei storøving. Målet er å vere best mogeleg budd på ei flodbølge i området.