Tema

lørdag 17.04 2021

Sjukeheimslege: – Det er jo i så fall heilt skandaløst

Lege Kjetil Lereng saknar ein grundig økonomisk kostnadsanalyse av kuttforslaget for sjukeheimane i Ålesund.

fredag 16.04 2021

Kommunen advarer mot koronalovbrudd

Serverte nachos ved skjenking av alkohol

– Det er i det strengeste laget, siden det går på en paragraf som er så flytende fra kommune til kommune, sier Brooklyn-eier Rolf Kvalø om den eventuelle straffen.

onsdag 14.04 2021

Krisa i Ålesund kommune:

– Intensiverer nedbemanningen

– Så langt har vi hatt fokus på å redusere andre driftskostnader for å unngå oppsigelser. Det er ikke tilstrekkelig framover, sier kommunedirektøren.

Eidsvik om tingenes tilstand:

– Dette har blitt bedre med nye Ålesund

 - Når en leser avisene kan en få inntrykk av at vi ikke har fått til noe, men sånn er det faktisk ikke, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik. Her er noe av det hun mener har blitt bedre med ny storkommune.

søndag 11.04 2021

Nedlegging av sjukeheimsplassar er fagleg uforsvarleg

Vi fjernar ikkje pasientane sjølv om det vert vedteke å legge ned sjukeheimsplassar.

tirsdag 06.04 2021

Sjekk din kommune

Får millioner til å arrangere sommerskole

Regjeringen deler ut 500 millioner for at kommunene skal kunne arrangere sommerskole og andre tilbud for barna.

fredag 26.03 2021

Ordføraren har forståing

- Men ikkje heile bildet har kome fram

Ein viktig del av bildet kom ikkje fram i avisa, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

onsdag 24.03 2021

Rolf Ose gjorde alvor – flytta ut

mandag 22.03 2021

Innstiller på at 58 flere pleietrengende skal bo heime

Vil legge ned tre sjukeheimsavdelinger i Ålesund.

lørdag 20.03 2021

Ålesund kommune gir seg etter uenigheter med Digerneset Næringspark

Striden om hvor mange kvadratmeter detaljhandel og plasskrevende varer som skal være på Digerneset er over.

Sjukeheimslege om kuttforslaget: – Vi risikerer å få to pasientar i staden for ein

Kvar er dei faglege vurderingane for kutta i sjukeheimar, spør lege Maria Hellevik i Ålesund.

Ikke klar for å kutte i sjukeheimsplasser

– Vi har ikke fått all informasjonen vi trenger, skriver Janet Roelofs (Sp) i komite for helse og omsorg.

torsdag 18.03 2021

Fortviler over manglende sjukeheimsplass til kona

Nå har han pakka kofferten i protest

Rolf Ose slår alarm om sjukeheimsplassene i Ålesund. Kona har Parkinson. Selv har han hjerteproblemer. Nå har han pakka kofferten og skaffa seg et annet sted å bo.

onsdag 17.03 2021

Se tegninger

Slik kan renseanlegget på Kvasneset bli seende ut

Onsdag var det nok en gang informasjonsmøte om planene for det omstridte kloakkrenseanlegget på Kvasneset. Her ble det blant annet lagt fram tegninger og forskjellige alternativer for plassering på neset.

Ukjent smittekilde:

En kommunalt ansatt i Ålesund er smittet: – Det er alltid urovekkende når vi ikke kjenner smittevegen

En ansatt ved virksomhet for psykisk helse og rus i Ålesund kommune er koronasmittet med ukjent smitteveg, men foreløpig også med få nærkontakter.

fredag 12.03 2021

Kommunetilsett må betale miljøbot

Ein tilsett i Ålesund kommune har fått eit førelegg på 25.000 kroner i samband med ulovleg behandling av miljøavfall.

onsdag 10.03 2021

Ålesund sentrum: Klager på skip i opplag på sørsida

En bivirkning av pandemien er at store skip i opplag dominerer bybildet på sørsida i Ålesund. Havnevesenet trenger inntektene, men slett ikke alle vil slå seg til ro med situasjonen.

tirsdag 09.03 2021

Kjøp fra vikarbyrå: Disse vikarbyråene brukte kommunen i 2020

Ålesund kommune kjøpte vikartjenester for 100 millioner kroner i 2020. Sunnmørsposten har bedt om innsyn i kommunens kjøp fra vikarbyrå og fått en oversikt over innkjøp for helse og omsorg og barnehager.

fredag 05.03 2021

Sjekk når du kan ta i bruk de nye delingsbilene

Helsedirektoratet opnar for idrett på tvers av kommunegrenser, men Aurdal er usikker: – Situasjonen har endra seg

Det er mogleg å opne idrett for barn og unge på tvers av kommunegrensene, seier svaret frå Helsedirektoratet. Dette har Sunnmøre Fotballkrets håpa på i lenger tid, men med smittesituasjonen i Ålesund kan grensene halde seg stengde for idrett.

onsdag 03.03 2021

Hva vil Ålesund kommune med Sørsida Utvikling AS? 

– Kommunen bør være tydeligere på hva slags rolle vi skal ha. Det er vanskelig å være alt på en gang

Sørsida Utvikling AS etterlyser rammevilkår som gjør selskapet i stand til å realisere ambisjonene for sørsida. Helst vil selskapet overta tomter så det kan bli økonomisk selvgående.

Jakten på et lite virus

– Hei, det er fra smittesporingen i Ålesund

I én time kjente paret på all verdens negative tanker, og gikk rett i kjelleren etter å ha testet positivt på korona. Så ringte det heldigvis noen fra smittesporingsteamet og fikk lyset slått på igjen.

tirsdag 02.03 2021

Kuttene i Ålesund: – Det tyngste ligger foran oss

Selv om Ålesund kommune gjør store kutt og oppnår økonomisk balanse i 2021, ligger det tøffere tak i vente. I 2022 må et underskudd på 150 millioner kroner betales tilbake.

Nei, kommunen har ikke kjøpt nye biler:

Bildeling i Ålesund kommune: Avtale om bilbruk for inntil 10 millioner kroner

– Ålesund kommune har ikke kjøpt flere biler, sier prosjektleder Sindre Rovde.

mandag 01.03 2021

Nå kan du leie elbil - og dele den med kommunens ansatte:

Ålesund: Nå kan du leie elbil av kommunen

Nå skal folk få leie elbiler enkelt og rimelig, når disse ikke brukes av kommunens egne ansatte.

Dramatisk økning i henvisninger til psykiatrien:

Slår alarm om ungdom som sliter

Både ved barne- og ungdomspsykiatrien og i Ålesund kommune har det vært en markant økning i henvisninger og rop om hjelp. Særlig under pandemien.

søndag 28.02 2021

Ålesund kommune:

Ålesund kjøpte vikartjenester for 100 millioner: - Uroa over de store kostnadene

onsdag 24.02 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Smertefulle kutt for eldre i Ålesund»

Kuttene i helse og omsorg:

Så mye kan kommunen spare på å legge ned et sjukehjem

Regnskapet for 2020 viste et merforbruk på helse og omsorg på 55 millioner kroner i Ålesund kommune. Dette til tross for at kommunestyret i fjor vedtok å legge ned 33 omsorgsplasser.

mandag 22.02 2021

Kutter 70 millioner i helsesektoren

Politikerne får to valg: Legg ned fire avdelinger eller en hel institusjon

Det kommer fram i en pressemelding.

fredag 19.02 2021

Vil utrede støykonsekvenser på Haramsøya

Rødt fikk støtte i kommunestyret for et oversendelsesforslag angående vindkraftutbyggingen på Haramsøya. Vedtaket betyr at saka sendes til formannskapet for behandling.

Legger ned to barnehager - driver videre på Hildre

Ålesund kommunestyre har vedtatt å avvikle Kvennaneset og Åsemulen barnehager fra 1.8.2021. Barnehagen på Hildre drives videre – fordi politikerne ville unngå oppstart av en ny privat barnehage.

torsdag 18.02 2021

Eit knapt fleirtal i fylket er positive til havvind

Fleirtalet av befolkninga i Møre og Romsdal er positive til havvind. – Overraskande mange er negative, svarar Audun Maråk i Fiskebåt.

onsdag 17.02 2021

Søker om Montessori-barnehage på Hildre: Kommunedirektøren mener det blir dyrere enn å drive selv

Kommunestyret i Ålesund:

Nå avgjøres framtida til tre barnehager - lite å spare på nedlegging dersom barna går over til private

tirsdag 16.02 2021

– Jeg er målløs! Noen har sviktet totalt

Som pilot i Widerøe besøker Øystein Jørum Ålesund tre til fire ganger hver måned. Han forteller at han er veldig glad i byen, men at han aldri har sett dårligere brøyting av fortau enn her.

No startar rekruttering av ny kommunedirektør:

Astrid Eidsvik seier opp stillinga og blir pensjonist frå 1. juli

Kommunedirektør Astrid Eidsvik i Ålesund kommune har valt å seie opp si stilling frå 1. juli. Då blir ho pensjonist.

torsdag 11.02 2021

Sunnmørsposten mener:

«Det siste byen trenger er at bypakken blir liggende og støve ned i Vegdirektoratet»

mandag 08.02 2021

Leserinnlegg:

«Feil bruk av penger i Ålesund kommune»

Med god grunn klages det over feil pengebruk, forfordeling og smålighet i «storkommunen» vår.

fredag 05.02 2021

Har fått automatisk slukkeanlegg:

Sprinkelanlegg på plass i Ålesund kirke: Slipper risiko for katastrofebrann

Den store kirka på Aspøya har fått sprinkleranlegg. Nå kan driftsleder Geir Aure sove bedre om natta.

Kreftpasienter og ansatte blir syke av dritlukt

De ansatte har purret på kommunen utallige ganger. Likevel siver det stadig lukt inn i kreftavdelingen fra Åse renseanlegg. Både pasienter og ansatte blir uvel og syke.

torsdag 04.02 2021

Politiet:

Stadig yngre barn slåss: Dette bør foreldre gjøre

lørdag 30.01 2021

Martin begynte å ruse seg for å fungere i hverdagen: – Jeg brukte amfetamin for å komme meg opp om morgenen

Da Martin prøvde å ta livet sitt, innså han at noen faktisk brydde seg om ham. Det gav han mot til å bli rusfri.

torsdag 28.01 2021

Ålesundregionens havnevesen:

Får gebyr for ulovlig anskaffelse

Ålesundregionens havnevesen ilegges et gebyr på 120.000 kroner for å ha foretatt en direkte ulovlig anskaffelse.

onsdag 27.01 2021

Sunnmørsposten mener:

Fest for flere uten private fyrverkeri

fredag 22.01 2021

Fikk korona-advarsel av kommunen - nå klager de

XL Diner fikk en skriftlig advarsel av kommunen etter et tips i desember i fjor. Nå klager restauranten på måten saken er håndtert av kommunen på.

Bypakke Ålesund:

– Positivt at ikke flere er negative til bompenger

Over halvparten av de spurte er negative til bruk av bompenger i Ålesund. I styringsgruppa for bypakken er det gode nyheter at ikke motstanden blant folk er større.

torsdag 21.01 2021

Møt menneskene bak rusen

ÅLESUND, SOMMEREN 2020: To mennesker i Ålesund dør av overdose med få dagers mellomrom. Begge måtte gi tapt for rusen tidlig i 20-årene. I kjølvannet av dødsfallene snakket Sunnmørsposten med en rekke rusavhengige, pårørende og eksperter om rusomsorg i Ålesund.

mandag 18.01 2021

Melder om et «normalår»

Kirkens SOS og Rådet for psykisk helse er bekymret, men regionalt er det lite i tallmaterialene så langt som tyder på at 2020 skiller seg ut fra normalen med tanke på psykisk helse.

Kommunedirektøren fikk sterk kritikk – slik vil hun gjøre opp for skaden

fredag 15.01 2021

– Eiendomsskatt på studentboliger er stikk i strid med studentsatsinga

14 millioner i politikerlønn i 2021

Kutter politikerlønna med åtte prosent

Politikerne kutter sin egen lønn med totalt 1,46 millioner kroner i 2021.

torsdag 14.01 2021

Penger som skulle bekjempe barnefattigdom nådde aldri familiene:

Knallhard kritikk mot Eidsvik – nå må hun utrede mulig kompensasjon av familier

Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk knallhard kritikk i kommunestyremøtet torsdag. Men om familiene som skulle fått mer i sosialstønad i 2020 får noen kompensasjon, må politikerne komme tilbake til.

Knallhard kritikk mot Astrid Eidsvik

Kommunedirektøren fikk usedvanlig hard medfart i starten av kommunestyret torsdag.

onsdag 13.01 2021

Beskriver topptung ledelse, manglende dialog og negative karakteristikker av ansatte

Ansatte advarer om topptung ledelse, negative karakteristikker og manglende involvering

Mener Ålesund kommune har brutt loven:

Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut

Ålesund kommunestyre bestemte at barnetrygd ikke skulle være en del av inntektsgrunnlaget når det blir regnet ut sosialstønad. De 3,5 millionene som var satt av til formålet nådde aldri barnefamiliene.

fredag 08.01 2021

Slik blir vaksineringen videre

Fredag ble de siste dosene i denne forsendingen av koronavaksiner satt i Ålesund.

tirsdag 05.01 2021

Her får Aslaug (90) en av de første koronavaksinene i Ålesund

Tirsdag 5. januar ble sjukehjemsbeboer Aslaug Bjørnsund Hollingsæter historisk da hun fikk en av de første koronavaksinene i Ålesund kommune.

mandag 04.01 2021

Ber folk bruke munnbind

- Vi må ta oppmodinga frå regjeringa på ramme alvor, seier Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal.

tirsdag 29.12 2020

I gang med Spjelkavik Arena

Hent blir entreprenør og Xpro skal lede byggingen av Spjelkavik Arena. Idrettslagene som skal leie arealer gleder seg, men tør ikke juble før nøkkelen står i døra.

mandag 28.12 2020

Sunnmørsposten mener

«En feil kan medføre uopprettelig skade»

onsdag 23.12 2020

Så mange vaksinedoser kommer i første pakke til Nordvestlandet

fredag 18.12 2020

Sånn blir vaksineringen mot korona i Ålesund

På kort varsel må kommunen være klar til å sette mange vaksiner mot korona. Nå jobber kommuneoverlegen for å være klar.

Se sendinga når du vil

Hyller hverdagshelter i julete sending

– Til grunn ligger både et ønske om å spre julestemning, men også om å hylle det frivillige arbeidet og inspirere til ekstra innsats for andre i ei spesiell juletid.

onsdag 16.12 2020

Ålesund:

Politikerne skal kutte egen lønn: – Vi har valgt demokratiske løsninger som har blitt kostbare

Nedvurdering av politisk arbeid eller et tydelig signal til befolkninga? Ålesund formannskap har diskutert politikerlønninger.

tirsdag 15.12 2020

Hjerte av gull:

En julefeiring av hverdagsheltene

Se sendingen her søndag 20. desember kl 18.00

fredag 11.12 2020

Ålesund:

Kystverket protesterer på naboens utbyggingsplaner, men kommunen sier ja

Både Kystverket i Ålesund og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har protestert mot naboens planer om å fylle ut et område i sjøen i Nørvevika. Men Ålesund kommune har likevel sagt ja. Nå klager Kystverket.

Balanserer hårfint mot Robek

November var en avgjørende skattemåned for Ålesund. Foreløpige tall tyder ikke på godt nytt

Skatteinntektene går ned i 2020. Det er ikke godt nytt i ei tid der kommunen trenger hver ei krone.

torsdag 03.12 2020

Ålesund er fortsatt en nynorskkommune:

Valgfritt i politiske saker

Kommunale saksbehandlere skal få velge målform når de skriver saker til kommunestyre og politiske komiteer.

tirsdag 24.11 2020

Dette har ikke Ålesund råd til mener politikerne:

Søker ikke om ny skutefest

Bare Kirsti Dale (Sp) var klar for ny skutefest. Resten av formannskapet valgte å ligge på været.

mandag 23.11 2020

Ingen særbehandling av Spjelkavik ungdomsskole:

Denne skolen mangler lærere, men får ikke spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger: – Må fordele ressursene rettferdig

Spjelkavik ungdomsskole oppfyller ikke lærernormen, men kan ikke vente seg noen spesialbehandling når Ålesund kommune skal spare penger.

lørdag 21.11 2020

Ålesund:

Tall Ships Races: Neste sjanse for Ålesund er 2025, men da må kommunen søke nå. Kommunedirektøren er skeptisk.

Bekymra foreldre til Spjelkavik-elever:

Vurderer å be om tilsyn

– Vi forstår at alle skolene i Ålesund vil bli ramma av budsjettkuttene, men vi frykter at det vil gå mest ut over elevene på vår skole.

fredag 20.11 2020

Oversikt: Så mye må skolene kutte

Totalt skal skolene spare 58 millioner. Slik er kuttene foreslått fordelt mellom skolene i Ålesund kommune.

Salg av kommunale tomter: Slik har det gått

torsdag 19.11 2020

Slik påvirker budsjettet deg

Forrige uke vedtok politikerne budsjettet for Ålesund kommune på over 5 milliarder kroner. Dette betyr budsjettet for deg - i korte hovedtrekk.

mandag 16.11 2020

Slik er driften ved karantenehotellene

Hotelldirektørene ved karantenehotellene i Ålesund og Giske forteller at karantene-gjestene er helt adskilt fra andre gjester.

Sunnmørsposten meiner:

«Smartare og billegare å satse på buss»

Kulturråd og kommune skal jobbe sammen:

Kulturlivet samles og løftes med ny avtale

Et klart mål for samarbeidet mellom Ålesund kulturråd og kommunen er at kulturutøvere av alle slag lettere skal finne et sted å øve og samle publikum.

fredag 13.11 2020

Flagga for ny skole: – Det er jo nesten hallelujah-stemning her

Fredag var flaggdag for elevene ved Emblem skule. De feiret nemlig at nytt skolebygg er endelig vedtatt.

onsdag 11.11 2020

Rus- og psykiatriboliger sterkt forsinka - leverandøren kan bli kasta på dør

tirsdag 10.11 2020

Klar melding fra Ålesund kommunestyre til fylkesutvalget:

Ålesund kommunestyre vil at Mørenett skal få boltre seg i fylket

Skal kutte i politikerlønna

Ålesund kommunestyre: Vedtok budsjett med kraftige kutt

Ålesund må kutte 350 millioner kroner - ingen redning i sikte for barnehager og Nordøy-skoler

onsdag 04.11 2020

Idrettslagene protesterer: – Alvorlig og skuffende

— Dette er veldig alvorlig og skuffende!

Må vedta budsjett før konsekvensene for hver enkelt skole er klar:

I vår ble det vedtatt å kutte 50 skole-årsverk. Nå blir det nye kutt på toppen av disse.

– Vi på øya er vant til å klare oss sjølv. Det som passar folk i Ålesund, passar ikkje nødvendigvis her ute

Næringslivet på Harøya omset for milliardar og er avhengig av arbeidskraft. No fryktar øyfolket nedbygging av tenester. Kva får dei igjen for å slå seg saman med Ålesund?

tirsdag 03.11 2020

Kjemper for barnehagen sin på Åsemulen:

– Hvis Ålesund vil være attraktiv for barnefamilier, er det ikke spesielt smart å legge ned barnehager

– Hvis Ålesund vil være attraktiv for barnefamilier, er det ikke spesielt smart å legge ned barnehager.

mandag 02.11 2020

Optimisme og uro på Nordøyane:

– No kjem vegen og kanskje fleire vil flytte hit. Men legg dei ned skular, er ikkje det så sikkert

Nordøyvegen skapar tru på vekst og utvikling på øyane, men no fryktar øyfolket at budsjettkutta vil slå ned det ein prøver å bygge opp.

søndag 01.11 2020

– Vi vil ikkje bli gløymde

Folk er uroa. Dei vil ikkje miste tenester og tilbod dei har i dag, fortel Terese Nesvik Otterlei, dagleg leiar på Blomsterkjelleren i Brattvåg.

Skeiv start for nye Ålesund kommune – slik reagerer folk nord i kommunen:

Elevar og tilsette merkar strammare tider i ny kommune – no er skulen utsett igjen

– Det er litt kult å vere med i Ålesund kommune, seier Sigve.  Men han får straks korreksjon frå medelev i 4. klasse på Tennfjord skule, Malén: – Det er ikkje kult, det er kjedeleg! For Ålesund kommune har lite pengar, seier 4.-klassingen.

torsdag 29.10 2020

Harde påstander mot forsterka avdeling på Hatlane skole: – Motsatt av det foreldre sier til oss, sier rektor

I et varselbrev går Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) hardt ut og varsler om kritiske forhold ved forsterka avdeling på Hatlane skole. Rektor og lærerne kjenner seg ikke igjen i påstandene.

onsdag 28.10 2020

Håper for all del at det ikke kommer snø mens Nedre Strandgate er stengt

Bedriftsleder forteller at stenginga av Nedre Strandgate ikke har resultert i store forsinkelser, slik de frykta på forhånd.

tirsdag 27.10 2020

Astrid Eidsvik om Hessa skole:

– Ikke tvil om at det er her behovet for ny skole er størst

– Det er ikke tvil om at det er her det er størst behov for ny skole i hele nye Ålesund. Det sa kommunedirektør Astrid Eidsvik om Hessa skole, på møtet med lederne for kommunedelsutvalgene sist uke.

Slik er hverdagen på Hessa skole:

– Det blir bare mer og mer folk her heile tida. Vi har lite plass å være ute på

Leserinnlegg:

«Nei til nynorsk-kommunen Ålesund»

Nå må vi bokmålsfolk i Ålesund, mobilisere oss til fordel for bokmål i kommunen.

mandag 26.10 2020

Viktig for integrering og inkludering:

Kjemper for barnehagen på Kvennaneset

– Ungene elsker barnehagen sin, og vi reiser gjerne gjennom halve byen for å komme hit.

Lesarinnlegg:

«Stripping og genmanipulering»

fredag 23.10 2020

Kommentar:

«Drømmenes nådeløse fall»

Hvetebrødsdagene for nye Ålesund kommune ble usedvanlig korte. Nå dras alle store drømmer brutalt ned på jorda.

Så nær er Ålesund Robek-lista:

Så nær er Ålesund Robek-lista i 2020 - balanserer helt på grensa

Lesarinnlegg:

«Folkebadet i Brattvåg og råda frå idrettsrørsla»

Kommunedirektøren og formannskapet i Ålesund kommune har handsama budsjett for 2021 og økonomiplanen 2021–2024. Mange gode prosjekt konkurrerer om prioritet innanfor stramme økonomiske rammer.

Leserinnlegg:

«Avlys bypakken nå!»

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil heller bruke 200 million på bypakke i stedet for eldreomsorg og skole.

Leserinnlegg:

«Forslaget til budsjett for Ålesund»

Hvem har mesteparten av skylden for at nye Ålesund kommune balanserer på en knivsegg mellom å havne på Robek-listen kontra økonomisk sjølstyre?

Fryktar skulenedlegging på øyane: – Skal vi sende småbarn på ferje til skulen?

Eitt av sparetiltaka Ålesund kommune ser på, er «strukturendringar» på skulane på Nordøyane allereie frå 2021. Det kan bety nedlegging av Lepsøy og Flem skular.

torsdag 22.10 2020

Frykter trafikkaos når Nedre Strandgate stenges

– En kan begynne å lure på om kommunen egentlig har kjennskap til hva det er vi holder på med. Vet de for eksempel hvor mange storbiler vi har inn og ut per dag?

onsdag 21.10 2020

Ikke noe klimabudsjett i år heller

Som følge av vakante stillinger blir satsingen på klima og havrom i Ålesund utsatt.

Eiendomssjefen:

Ikke realistisk med byggestart i 2021 for Osane hall, Hessa og Eidet skoler – så mye kan de bli utsatt

Byggestart i 2021 er urealistisk for en rekke av byggeprosjektene i Ålesund kommune. Men budsjettforslaget vil medføre enda større forsinkelser.

Krisebudsjettet i Ålesund - skolene må spare 58,5 mill:

Bekymra for store skolekutt: – Vel så dramatisk med skolekutt som utsatte byggeprosjekt

mandag 19.10 2020

Leserinnlegg:

«Hvem tjener på nedlegging av kommunale barnehager?»

torsdag 15.10 2020

Budsjettet for Ålesund 2021:

Dette sier Eidsvik om barnehage-kuttene

Her blir det eiendomsskatt neste år

Fra 2021 må også innbyggerne i de gamle kommunene Haram og Ørskog betale eiendomsskatt.

onsdag 14.10 2020

Investeringer i Ålesund kommune:

Utsetter bygging av skoler, idrettshall og badeanlegg

Ny skole på Eidet og Hessa, Skodje ungdomsskule - og boliger for utviklingshemmede og vanskeligstilte - er blant prosjektene som skyves ut i tid i Ålesund kommune.

tirsdag 13.10 2020

Bruker 2 mill. mer enn de gamle kommunene til sammen:

Millioner i politikerlønninger - sjekk hvor mye politikerne i Ålesund får

tirsdag 06.10 2020

Innkjøpssjefen stolt av strategi som skal ta samfunnsansvar

I Ålesund kommunes nye innkjøpsstrategi blir det lagt opp til at kommunen skal ta større samfunnsansvar. Det er innkjøpssjef Jonny Indrevåg stolt over.

fredag 02.10 2020

Frustrert kommunedirektør til politikerne: – Dere må si hva som skal prioriteres bort.

torsdag 01.10 2020

Åse renseanlegg

Ansatte ble syke av vond lukt - nå jobbes det med løsninger

Vond lukt fra Åse renseanlegg har vært et problem over lengre tid. Ansatte ved anlegget har fått sykdomssymptomer av lukten, og nå har Arbeidsmiljøutvalget satt en frist for en løsning.

tirsdag 29.09 2020

Ny innkjøpsstrategi i Ålesund kommune:

Mener miljøkrav er overdrevne og setter nybygg i fare

mandag 28.09 2020

Anleggsleder for Byparken:

– Vær tålmodig. Inntil leikeplassen er godkjent, er dette et anleggsområde

Slik har kommunen sperret av leikeplassen.

søndag 27.09 2020

Malene får ikke besøke mormor på rommet mens andre får lov – det synes hun er urettferdig

Malene får ikke besøke mormor på rommet på sjukehjemmet. Hadde mormor bodd på et annet sjukehjem, hadde hun fått lov. Det er store forskjeller i hva som er lov og ikke under besøkelsestiden på sjukehjemmene i Ålesund.

lørdag 26.09 2020

Politikere med klump i magen:

Politikere med klump i magen - slik var debatten om omsorgskutt i Ålesund

lørdag 19.09 2020

Sunnmørsposten mener:

«Flertallet bestemmer – også når det gjelder språkform»

Tok søvnkurs hos Rask psykisk helsehjelp:

Sov ikke ordentlig på 15 år

Søvn er naturlig, men noen ganger kan selv det mest naturlige bli vanskelig. Da kan et søvnkurs være løsningen.

fredag 18.09 2020

Leserinnlegg:

«Ålesund, flyktninger og kommuneøkonomi – Har vi noe å lære av FrP?»

torsdag 17.09 2020

Kirkevergen om striden rundt rullestolrampen ved Ålesund kirke:

Kirkevergen vil finne en løsning i striden rundt rullestolrampen: – Noe har skåret seg på et punkt i denne saken

Foreslår at Ålesund tar imot 25 Moria-flyktninger

Forslaget skal behandles i formannskapsmøte 22. september.

To koronatilfeller i Ålesund siden tirsdag

Det ene tilfellet stammer fra et annet sted i Norge, det andre fra utlandet.

onsdag 16.09 2020

Luktproblemet:

Ingen bedring for pasientene på kreftavdelinga

Over lengre tid har kreftpasienter måttet sitte i vond lukt mens de får behandling. Selv om sjukehuset og kommunen er i kontakt har det ikke ført til bedring.

mandag 14.09 2020

Signerte samarbeidsavtale:

Signerte avtale - så får Aalesunds Museum gjøre som de vil

Uavhengig av om Aalesunds Museum velger å bli med eller ikke, ble det mandag signert en samarbeidsavtale mellom Ålesund kommune og Musea på Sunnmøre. 

fredag 11.09 2020

Reaksjoner på den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord:

– Forebygging er kjempeviktig, men vi må hjelpe dem som allerede har det vanskelig

Den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord ble lagt fram torsdag. Her er noen første reaksjoner på planen fra folk som jobber med selvmordsproblematikk.

tirsdag 08.09 2020

Ordføreren kjente seg ikke igjen:

– Er politikerne demotiverte og utslitte?

– Er politikerne demotiverte og utslitte? Mitt inntrykk er at det er masse energi, sa ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Ålesund-politikerne drukner i papir:

Krever færre saker til kommunestyret

Høyres Dag Olav Tennfjord vil kutte tallet på saker som havner i kommunestyret. Det rekordstore kommunestyret i Ålesund dynges ned i saker og møtepapirer.

tirsdag 01.09 2020

Oppsummerer første år med Bingsa Gjenvinning AS:

Bingsa: Dette mener den nye ledelsen har blitt bedre

Vil ha tiltak og lågare fart gjennom Sjøholt sentrum: – Vegen inviterer til fart og barn spring over

søndag 30.08 2020

Disse konkurrerer om å bygge Emblem skule

Til høsten skal det velges totalentreprenør for byggingen av nye Emblem skule. Det er valgt ut tre entreprenører som er prekvalifisert, og får være med i neste runde.

fredag 28.08 2020

Et lite plaster på såret etter at skoleturene måtte avlyses:

– Vi får i hvert fall pengene våre tilbake

Tre av klassene ved Kolvikbakken ungdomsskole har fått bekreftet, at de får alt de har betalt for skoletur tilbake.

tirsdag 25.08 2020

Ordførar vil bruke ein halv million på vindkraft-rettssak

onsdag 19.08 2020

– Nå må Årim og Bingsa bli enige

Ålesund kommune får reint flertall i representantskapet for Årim. Allerede på første årsmøte blei det gnisninger.

Bingsa Gjenvinning AS:

Bingsa-skryt for snuoperasjon - snudde minus til pluss

1. juni i fjor blei det kommunale selskapet Bingsa Gjenvinning AS stifta. På sju måneder klarte det nye selskapet å snu millionunderskudd til et lite pluss.

tirsdag 18.08 2020

Kommunedirektør Astrid Eidsvik:

Vil kutte 45 omsorgsplassar – desse sjukeheimane og omsorgssentera kan bli ramma

Eidsvik vil kutte 45 omsorgsplasser, men ha noko fleire langtidsplassar og styrke heimetenestene. Målet er å få økonomien sunnare.

lørdag 08.08 2020

Kommunedirektør vil ikkje endre vedtak:

36 har klaga på vindkraft-kai – dette svarar kommunen

mandag 03.08 2020

Oversikt:

Investeringer for over to milliarder venter i Ålesund

Sjekk hvor Ålesund kommunale eiendom skal bruke penger de kommende åra. Det er ikke småpenger som trengs.

søndag 19.07 2020

Slik er besøksrutinene for helse- og omsorgssentrene i Ålesund

Fra 27. mai ble det enklere å besøke sine kjære da det åpna opp for besøk på kommunale helse- og omsorgssentre. Men det er fortsatt mange ekstraordinære regler som gjelder dersom du skal på besøk nå.

søndag 12.07 2020

Lesarinnlegg:

Dokumentasjon, takk!

onsdag 08.07 2020

Oversikt over prosjektene:

Ålesund kommune får støtte til utslippsreduserende prosjekter

Ålesund kommune og deres samarbeidspartnere har blitt bevilget 4,2 millioner kroner til prosjekter innenfor klimaarbeid.

Sommerleir for barn:

Gratis ferie på gården

Hos «Stall Akslen» på Emblem får barn og ungdom oppleve gårdsdrift i sommer.

onsdag 01.07 2020

Ser alvorlig på at kun vinkdraftutbygger fikk orientere før viktig vedtak

Bare vindkraftutbyggeren fikk orientere foran kommunestyret. Fiskebåt reagerer sterkt og MDG mener seansen var unaturlig.

lørdag 27.06 2020

Rusteamet svarer på kritikken: – Vi hjelper på brukernes premisser

I forbindelse med to dødsfall i rusmiljøet på kort tid har mange tatt til sosiale medier for å kritisere kommunens rusteam. Nå tar de til motmæle.

torsdag 25.06 2020

Deler ut 2,2 millioner i kulturmidler for 2020:

Gir 400.000 ekstra til den profesjonelle kulturen - men kunstnerne i Skodje får ingenting

Ålesund kommune annonserer nå at det er på tide å søke kulturmidler. Nytt av året er at den profesjonelle kulturen får ekstra penger. Men kulturutøvere som hører hjemme i tidligere Skodje kommune får ingenting.

tirsdag 23.06 2020

Oppretter ny koronatelefon

– Testing er det viktigste verkøyet for å hindre ny bølge

Fra og med tirsdag kan Ålesunds innbyggere ringe en egen testtelefon for å be om koronatest.

Må kanskje fjerne alt

Bomma på rampestein til Ålesund kirke

Bygging av rampe foran hovedinngangen til Ålesund kirke utløste strid. Da rampa stod ferdig i vår, var det ifølge kommunen brukt feil stein. Nå kan det bli aktuelt å fjerne alt.

lørdag 20.06 2020

På sykkel i storkommunen:

Sykle til Ona

Lengst nord i den nye storkommunen ligger Ona og blinker som ei lita perle ute i havgapet. Tar du med sykkelen på hurtigbåten fra Ålesund er du der på tre timer. Og på vegen finnes flere muligheter for en kortreist ferie.

torsdag 18.06 2020

Vindkraft på Haramsøya:

Demonstrasjon: Dette sa Aurdal om å stanse utbygginga på Haramsøya

tirsdag 16.06 2020

Frykter at lavterskeltilbud blir nedlagt:

– Når folk sier at de har fått et nytt liv, da blir jeg rørt

De ansatte forteller om stor pågang og et tilbud som fungerer. Men nå er lavterskeltilbudet innen psykisk helse nedleggingstruet.

lørdag 13.06 2020

Planlegger fellesfyrverkeri på fjorden

Lars Haga og Engelsrud Fyrverkeri NFI har fått klarsignal til fyrverkerioppskyting fra en lekter plassert i havnebassenget mellom Stornespiren og Slinningsodden.

onsdag 10.06 2020

Ålesund:

Markerte vindkraftmotstand med hørselsvern

Sykling i storkommunen:

Sykkelkart for kortreiste turer

Det første Gudmund Hoel gjorde da han begynte som sykkelkoordinator i Ålesund kommune i fjor høst var å lage et kart med stier og veger hvor det er trygt å sykle.

søndag 07.06 2020

Mens de andre barna gikk på skolen, måtte datteren være hjemme. Årsak? Hun satt i rullestol etter en operasjon.

Janita Kvistad reagerer på at datteren måtte ha hjemmeskole i ti dager mens medelever gikk på skolen som normalt.

fredag 05.06 2020

Offeret var kommunalt ansatt: – Veldig trist

Fredag morgen ble en kvinne på vei til jobb slått ned på Joachim Rønnebergs plass i Ålesund sentrum. Én mistenkt er pågrepet.

onsdag 03.06 2020

Marielle (44) skifter jobb, blir ny sjef for framtidslaben i Ålesund

Ålesund kommune sin framtidslab har fått ny daglig leder.

Bedre lekeplasser og gangveger:

Forfaller nærområdet ditt?

Takket være gullende god innsats fra frivillige, ble den offentlig nedprioriterte lekeplassen ved Kirkegata 33 omgjort til en innbydende oase. Nå foreslår Kirsti Dale (Sp) og Monica Molvær (H) at kommunen rekker ut hånden, og setter lokalt engasjement i system.

tirsdag 02.06 2020

Strukturendringer for skoler og barnehager:

Kan ikke utelukke nedleggelser av skoler og barnehager

lørdag 30.05 2020

Oversikt over tiltak:

Må spare inn 344 millioner: Slik skal Ålesund kommunen kutte

fredag 29.05 2020

Sunnmørsposten presiserer

Ålesund brukte ikke 57 millioner på korona

torsdag 28.05 2020

Klart for årets Drømmesommer

Det blir tilbud om Drømmesommer for barn og unge i Ålesund i år også, om enn i begrenset utgave. Alle kan søke.

tirsdag 26.05 2020

Haramsøya:

Haramsøya: Dette seier ordføraren og varaordføraren om konflikten

tirsdag 19.05 2020

Leserbrev:

«Fram på tavla og vis oss regnestykket, Rødal»

Politikere om skolekuttene:

– Dette er for dårlig

Opposisjonspolitikerne føler de ikke har fått være med å bestemme og prioritere, og at skolekuttene er en ypperlig mulighet til å se på om lærernormen fungerer som den skal.

Frykter skolekuttene vil gå utover de svakeste

Hatlane og Spjelkavik barneskole er bedt om å kutte henholdsvis seks og sju årsverk for å spare inn lønnsutgifter. Med lite å gå på med tanke på lærernormen, er FAU nå bekymret for at det vil gå utover spesialpedagogikken og de svakeste.

lørdag 16.05 2020

Ja, vi elskar paragraf hundre

Ytringsfridom er ein av dei viktigaste verdiane i Grunnlova som vi feirar 17. mai. Denne fridomen blir stadig utfordra.

fredag 15.05 2020

Ordføreren om skolekuttene:

- Ugreit at administrasjonen får kjeft for å gjøre det vi har bedt dem om

onsdag 13.05 2020

Brattvåg-lærere bekymra for nedskjæringer

Lærere frykter at de vil miste det de har bygd opp

tirsdag 12.05 2020

Tilbake på skolen etter koronastenginga:

– Det var aldri så stille i klasserommet før som det er nå

Tirsdag hadde elevene ved Skarbøvik ungdomsskole sin første dag etter koronastenginga. Å være tilbake var kjekt, men litt kleint.

Sunnmørsposten mener:

«Ytringer som drives under jorda med forbud er de vi bør være bekymra for – ikke de som settes fram i full offentlighet»

fredag 08.05 2020

Lesarinnlegg:

«Vi — kommunen»

Leserinnlegg:

Er det sant at ...?

Lesarinnlegg:

Ålesund kommune «sjakk matt»?

onsdag 06.05 2020

Nye Ålesund:

– Vi skal bli verdens vakreste kulturby

De har en ambisiøs målsetting, kulturlederne i Ålesund kommune, når de sier at den nye storkommunen skal bli verdens vakreste kulturby. Første steg på vegen er et dialogmøte med profesjonelle kunstnere og kulturaktører.

SFO-prisene øker i hele Ålesund:

Reagerer på dyrere SFO - og på endring i tilbudet

tirsdag 05.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Tikkande kostnadsbombe midt i sentrum»

Ålesund

På fredag blir de nye gebyrene bestemt

Nå går gebyrsaka videre til kommunestyret. Politikerne ønsker å gjøre langt mer enn å rette opp i regnefeilen.

Hovedvegen gjennom Ålesund flyttes til fylket

Hovedvegen gjennom Ålesund fra Ysteneset til Skutvika flyttes fra staten til fylket. Det betyr at fylket blir ansvarlig for byggingen av en framtidig Brosundtunnel.

mandag 04.05 2020

Kommunedirektøren og hyttenaboen bygde i strandsona: – Vi skulle vært mer nøye

Plattingen på hytta til kommunedirektøren ble opp til en halv meter for lang. Feilen er rettet og saken er avsluttet i kommunen.

torsdag 30.04 2020

Advarer mot økende skogbrannfare

Ålesund kommune ber folk være forsiktig med ild i 1. mai-helga.

onsdag 29.04 2020

Sjå heile lista: Desse 216 personane er foreslått inn i kommunedelsutval i Ålesund kommune

15 ungdomar under 18 år er føreslått som faste medlem i kommunedelsutvala i Ålesund kommune. Sjå kven som er innstilt til å bli med i alle utvala nedst i saka.

mandag 27.04 2020

Knutsen: Ålesund må slutte å subsidiere vannet til Sula

Komite for teknisk, miljø og samferdsel varma opp før tirsdagens møte i formannskapet.

Fortsatt stort gebyrhopp for borettslag: - Dette vil ikke dempe reaksjonene

Borettslag og sameier i gamle Ålesund vil fortsatt få en mye større regning enn i fjor. Kommunen mener det nye systemet er mer rettferdig.

lørdag 25.04 2020

Vann og avløp:

– De fleste husholdninger vil få lavere gebyr i 2020

Etter en regnefeil måtte 28.000 fakturaer trekkes tilbake. Nå har administrasjonen regna ut nye gebyrsatser for vann og avløp.

Grafikk og fakta:

Slik blir gebyra for vann og avløp i Ålesund

fredag 17.04 2020

Klubbene står fritt til å trekke seg fra storhall i Spjelkavika

Klatreklubben i Ålesund er i tvil om de klarer leieutgiftene tilknyttet nye Spjelkavik Arena. Fylket har gitt klubben muligheten til å trekke seg om de ikke makter utgiftene.

torsdag 16.04 2020

Sunnmørsposten mener:

«Erfarne politikere sier rett ut at de ikke forstår eller har tillit til dette styringsgrunnlaget»

onsdag 15.04 2020

Slik skal barnehagene i Ålesund klargjøres for åpning

Leker som er vanskelige å holde rene blir ryddet bort, og barna blir organisert i bestemte grupper.

tirsdag 14.04 2020

Slik blir den politiske prosessen:

Nytt gebyrforslag klart innen neste uke

Vann- og avløpsgebyra i Ålesund skal reduseres et sted mellom 30 og 40 prosent i forhold til fakturaen som ble sendt ut før påske.

onsdag 08.04 2020

Her får du hjelp i påska – kommunen har opprettet chat

Kommunen og diverse organisasjoner har flere tilbud for de som kan trenge litt ekstra hjelp i påska. Her får du oversikten.

Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) slår alarm:

– Det kan i verste fall føre til at vi må stenge rom eller avdelinger både på skoler, sjukeheimer og idrettshaller

tirsdag 07.04 2020

Var brannhelt i 2017 - nå skjedde det hjemme

I 2017 ble Odd Sindre Silnes innlagt på sjukehus etter å ha varslet fremmede om brann. Nå brant huset hans. Han mener naboene i samme hus var i størst fare.

søndag 05.04 2020

Derfor ble gebyrene feil: Manglet data fra tusenvis av abonnenter i gamle Ålesund

lørdag 04.04 2020

Kommunen snur:

Gir forening tilgang på utstyr likevel: – Regner med tett samarbeid

LPP fikk ikke tilgang til brukerutstyr og Nalokson da de ba om dette fra kommunen. Etter en grundig vurdering har kommunen ombestemt seg.

Sunnmørsposten mener:

«Nær en verst tenkelig start for den nye storkommunen»

fredag 03.04 2020

Koronaviruset:

Dette tenker de ansatte om iPadens rolle i fjernundervisningen

Lars Kristian Austnes, lærer på Valderøy barneskule, tror iPadene aldri har vært mer velkommen i norsk skole som nå. Samtidig er rektor Vigdis Rønning på Åse skole glad for at de ikke har iPader til hver elev, spesielt nå når skolene er stengt. 

Rådmann og virksomhetsleder om faktura-bommerten:

Slik jobber kommunen med å komme til bunns i hva som var feil i de kommunale avgiftene