Tema

mandag 04.10 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Må byggje kompetanse-bru for langtidsledige»

fredag 01.10 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Knappheit på arbeidskraft bremsar oss»

onsdag 27.02 2019

Reiseliv:

«Slik kan lokalpolitikerne i Ålesund bidra til reiselivsvekst»

onsdag 20.02 2019

Manko på statlege arbeidsplassar

Vil ha vegdivisjon til Møre

Regional- og næringssjef Bergljot Landstad meiner at ein av dei fem framtidige vegdivisjonane bør liggje i Møre og Romsdal.

tirsdag 01.01 2019

Nav-direktør råder unge til å velje yrkesfag:

Tre unge har fått jobb etter jobbmesse i haust

Ny start for Helene, Levi og Agnieszka etter at Sunnmørsposten møtte dei i haust.

onsdag 19.09 2018

Reiarlag mellom 40 bedrifter på jobbmesse: – Vanskeleg å finne nye folk

Frøy Vest er mellom 40 bedrifter som stiller på jobbmesse i Ulstein. Trass høgre arbeidsløyse, har reiarlaget utfordringar med å skaffe nye tilsette.

torsdag 23.08 2018

2.000 ledige oljejobber i Rogaland – må hente folk i utlandet

Av 5.000 ledige jobber i Rogaland kan så mange som 40 prosent av dem knyttes til oljesektoren. Ifølge Stavanger Aftenblad må Nav rekruttere folk i utlandet.

tirsdag 14.08 2018

Leder onsdag:

«Meir arbeid må til for å få fleire i arbeid»

Fleire av oss må jobbe meir og fleire må stå lenger i arbeids-livet. Ikkje berre for å sikre finansieringa av velferda vår. Altfor mange blir i dag hindra i å utnytte sitt potensial i arbeidslivet. Vi ser det der bruken av deltid er stor, særleg i varehandelen og i helsevesenet.

mandag 02.07 2018

Vanskeleg å få arbeid for folk med hol i CV-en

«Eg er ein av dei få som ikkje får jobb. Den mest sannsynlege grunnen er at eg har eit stort hol i CV-en»

I løpet av dei over 100 jobbsøknadene eg har sendt har eg vore på berre tre intervju.

mandag 07.05 2018

Leiar:

«Flukta frå sjukepleieyrket er sløsing med ressursar»

torsdag 05.04 2018

Leder 6. april:

«Kampen mot ungdomsledighet må forsterkes»

Ledigheten blant unge er lav i Norge sammenlignet med de fleste land i det sørlige Europa. For dem som faller utenfor arbeidslivet eller utdanning betyr dette lite.

tirsdag 13.03 2018

«Deltid utnyttes systematisk av kommuner og stat»

søndag 17.12 2017

Kronikk:

«Sunnmøre – i pose og sekk»

Å vere på Gardermoen ein av dei siste dagane før jul er både litt rart og litt trist. Det er så ein blir freista til å smile over alle som stressar «heim til jul» etter at dei har budd i årevis i utlendigheit på Austlandet.

torsdag 16.11 2017

Manglar 4000 statlege arbeidsplassar- lager plan for å kapre nye

Desse er blant dei heldige med statsjobbar

Møre og Romsdal manglar 4000 statlege arbeidsplassar for å kome på nivå med snittet i landet. No legg fylkeskommunen ein plan for å få fleire statlege jobbar til fylket.

torsdag 26.10 2017

Over 400 kan bli permittert - men NAV-sjef tror på lysere tider

Antall permitteringsvarsler går kraftig opp og Møre og Romsdal opplever fortsatt mange konkurser. Men NAV-direktøren tror på bedre tider.

onsdag 27.09 2017

Ocean Talent Camp på NTNU Ålesund:

– Jeg trodde at dette er en tapende næring. Nå ser jeg at det er en voksende næring

Er du analytiker? Problemløser? Kommunikator? Planlegger? Nytenker?

fredag 23.06 2017

Leder:

Kraftig økt sysselsetting de neste tre årene

Torsdag bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent.

mandag 12.06 2017

Kronikk:

«Kultur er ein motor for regional utvikling»

Den siste tida har vi kunne følgje debatten om folketalsutviklinga i Møre og Romsdal.

tirsdag 25.04 2017

No treng Ulstein ingeniørar igjen

Ulstein-gruppa har igjen behov for fleire folk med ingeniørbakgrunn.

onsdag 30.11 2016

Arbeidstilsynet merker økende pågang:

Makter ikke å følge opp klagemeldinger i byggebransjen

Arbeidstilsynet har ikke kapasitet til å følge opp alle meldingene de får om byggebransjen.

tirsdag 29.11 2016

Saulius fra Latvia mener han ble lurt til å arbeide uten forsikring og riktig arbeidsavtale:

Skadd på jobb, men står uten rettigheter

Da Saulius fra Latvia ramlet ned fra et tak og skadet seg, oppdaget han at arbeidsgiveren verken hadde forsikringen i orden eller trakk skatt for ham.

fredag 02.09 2016

Nav Møre og Romsdal:

71 færre utan arbeid på Sunnmøre i august

August-tala på arbeidsløysa i fylket er positive, og Sunnmøre har den mest gledelige utviklinga. Det viser dei siste tala frå Nav.

onsdag 31.08 2016

NAV Ålesund:

Ørjan Haram er ny NAV-leder i Ålesund

6

Krise gir bedriftsboom

fredag 29.07 2016

Fleire utan arbeid på Nordvestlandet

Det er 828 fleire arbeidsledige i Møre og Romsdal.

fredag 08.07 2016

LO si sommarpatrulje fann mange lovbrot

Heile 33 prosent av bedriftene på indre Sunnmøre, som LO si sommarpatrulje besøkte torsdag 7. juli, braut lova.

fredag 17.06 2016

Opnar nyskapingspark

Herøy kommune og Herøy næringsforum skal til hausten etablere Herøy nyskapingspark på Holmsild brygge.

onsdag 11.05 2016

Tiltakspakke fra regjeringen:

Millioner mot ledighet på Vestlandet

Fire sunnmørskommuner får til sammen 10 millioner kroner i en tiltakspakke mot arbeidsledigheten som statsminister Erna Solberg presenterer i dag.