Tema

fredag 26.03 2021

Desse fylkesvegane får ny asfalt i år

Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge 166,5 kilometer asfalt på fylkesvegane i år. I tillegg er det søkt om statlege midlar til asfaltering av ytterlegare 33 kilometer fylkesvegar.

tirsdag 05.05 2020

Endeleg asfalt på elendig veg

– Vi som kjenner vegen her, veit at han er full av holer. Difor denne køyrestilen, forklarte drosjesjåfør Olav Sætren. Denne veka kom det ny asfalt.

torsdag 30.04 2020

Disse riksvegene skal asfalteres denne sesongen

Statens vegvesen skal asfaltere 650 kilometer med riksveg i Norge denne sesongen. Se hvilke strekninger som asfalteres på Nordvestlandet.

torsdag 23.04 2020

Her kjem det ny asfalt i år

No startar asfaltsesongen. Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge opp mot 100 kilometer med asfalt på fylkesvegane fram til november.

søndag 22.09 2019

Ålesund:

– Dårlig lukt ødelegger minst 30 dager i året

For å rømme fra stanken fra asfaltproduksjonen i Bingsa, blir hjem «hermetisk lukkede». Så sitter de der da, innestengt, mens sola går ned. Fylkesmannen mener det er vanskelig å hjelpe dem, slik regelverket er nå. I Kristiansund lever folk på samme vis.

mandag 16.09 2019

Moa, Åse, Lerstad, Holstoppen og Olsvika

Plages av dårlig lukt

Etter at beboere i Moa-området, og helt fra Olsvika, Holstoppen og Åse har rapportert om dårlig lukt, ber kommuneoverlegen i Ålesund om hjelp fra fylkesmannen.

onsdag 13.06 2018

Endelig slutt på gravinga i Skarbøvika

Nyasfaltert og ferdig

Oppgradert vannforsyning og nye vann- og avløpsrør lagt i nye fortau. Én kilometer vegarbeid i Skarbøvika er så godt som ferdig.

tirsdag 13.02 2018

Samferdsel:

«Vegene vi har vil bli bedre vedlikeholdt med De Grønne enn med de blå eller blågrønne»

tirsdag 06.02 2018

Fylket må låne pengar til å ruste opp vegar. Onsdag får politikarane ei vegliste på bordet.

Desse vegane står for fall

Fire mykje brukte vegar bør få ei kraftig opprusting, anbefaler samferdselssjefen i fylket.

onsdag 27.09 2017

Ny asfalt på Borgundvegen

Svart kilometer på Borgundvegen

Det er alltid kjekt med ny asfalt.

søndag 28.05 2017

Kronikk om samferdsle:

«Viktige vegar utan prioritet»

fredag 10.06 2016
3

Nå kommer asfalten:

Sort belte til Ålesund

Mellom Elton John-plakaten og høymolen, skal du straks kunne kjøre behagelig på et sort belte av nylagt asfalt til Ålesund.