Tema

mandag 12.08 2019

Nye ferjekort:

Meiner ny betalingsløysing på ferjer går utover idrettslag og organisasjonar

Idrettslag og organisasjonar står utan ei enkel løysing etter at dei gamle ferjekorta gjekk ut. No kan det komme løysing for Autopass-korta, men ikkje for brikkene.

søndag 30.06 2019

Jon Georg Dale

– Meir fleksible rabattordningar på ferjene

Samferdselsminister Jon Georg Dale tek grep, og vil endre på AutoPass-ordninga.

mandag 17.06 2019

Forsøker få til felles opplegg langs hele kysten

Utsetter autopass på ferjene

Hele Autopass-ordninga skal nå diskuteres i Vestlandsrådet i håp om å få til ei felles ordning for hele kysten.

søndag 09.06 2019

Fleire fylke på veg bort frå Autopass på ferjer

No går truleg Hordaland vekk frå Autopass på fylkesferjer.

torsdag 09.05 2019

Leiar om autopass:

«Fornuftig løysing for ferjebetaling»

mandag 11.03 2019

Sjekk korleis du kan få betalt tilbake penger:

Fjord1 betaler tilbake millionbeløp for gamle ferjekort

Til no har over 15.000 personar og firma bytta ut dei gamle ferjekorta sine. Dei får betalt tilbake minst 100 kroner kvar.

mandag 11.02 2019

«Passasjerer på ferjer betaler altfor mye ut fra vekt og den plass de tar på en ferje sammenlignet med bilene»

mandag 28.01 2019

Ikkje lenger spesifisert kvittering?

lørdag 05.01 2019

Frykter kaos på Furneset når ferje-passasjerer blir gratis

Ordfører Geir Inge Lien frykter fullstendig kaos på parkeringsplassen på Furneset når det blir gratis for passasjerer å reise med ferja.

torsdag 03.01 2019

Nå innføres autopass-kortet på ferjene - slutter med tradisjonelle ferjekort

Nå kan du betale på ferjene i Møre og Romsdal med autopass-ferjekort. Men trolig får ingen av ferjesambanda i fylket autopass-brikke før i 2020.

søndag 11.11 2018

Brukarane skal få uttale seg om nye billettprisar

Autopass på ferje kan bli dyrt

Autopass på ferje kan få store økonomiske konsekvensar både for reisande og for fylkeskommunen.