Tema

mandag 05.07 2021

Sunnmørsposten meiner:

Viktig dom for barn og besteforeldre

mandag 14.06 2021

Barnevernet i Giske innfører ny praksis:

Vil heretter vurdere barnets beste

Statsforvalteren avdekket at barnevernstjenesten i Giske kommune ikke vurderte hva som er det beste for barnet i barnevernssakene. Nå skal dette være på stell.

onsdag 28.04 2021

Kutt i lavterskeltilbud - og lang venteliste for barn og familier:

Barnevernet: Høyere terskel for å få hjelp

Lederen for barnevernet frykter de langsiktige konsekvensene av kutt i lavterskeltilbud for barn og familier.

onsdag 14.04 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Utan beredskap for dei mest sårbare»

tirsdag 05.01 2021

Sunnmørsposten mener:

«Meldingene bør utløse alarm, slik at de sårbare barna får rask hjelp»

onsdag 02.12 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Velferden offer for ideologisk skyttargravskrig»

mandag 20.07 2020

Synspunkt:

«Styrk kompetansen i barnevernet – det hastar»

«Behovet for høg kompetanse i det kommunale barnevernet er stort. Barnevernet utøver offentleg mynde som kan vere av svært inngripande karakter»

onsdag 10.06 2020

«Sårbare barn treng ivrige kommuner»

tirsdag 05.05 2020

Sunnmørsposten mener:

«Nå må sårbare barn bli løftet fram»

mandag 06.04 2020

Mor var i konflikt med barnevernet. No er ho dømd for vald mot tilsett

Kvinna var sint på barnevernet og gjekk til åtak på ein tilsett. No er ho dømd for vald og må sone i fengsel.

tirsdag 24.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Vi må lette børa frå dei minste ryggane»

fredag 20.03 2020

Barneverntjenesten om koronasituasjonen:

– Mer vrient å fange opp barn som har det vanskelig

Antallet bekymringsmeldinger til Ålesund og Fjord barneverntjeneste har ikke økt som følge av koronasituasjonen, men virksomhetslederen er usikker på om det gjenspeiler det faktiske bekymringsnivået.

torsdag 13.02 2020

Barnevernet ønskjer besøksheimar

Ei spennande helg eller ein fin ettermiddag i ny og ne kan bety ein heil del for eit barn.

tirsdag 26.11 2019

Leder

"Må ikkje gløyme barnet si stemme"

fredag 22.11 2019

KOMMENTAR:

Det er lett å tenke at overgrep er noko som skjer andre stadar, ikkje i vårt lokalmiljø. Men dessverre er det mange barn på Nordvestlandet som har ein grufull kvardag.

Mange barn lid vondt i det stille.

torsdag 07.11 2019

Staten forsvarte vedtak om tvangsadopsjon – stoppa av Strasbourg

Det starta med at ein kommune på Nordvestlandet fremma sak med sikte på å frata ei mor foreldreansvar. Saka gjekk heilt til den europeiske menneskerettigheitsdomstolen (EMD).

mandag 28.10 2019

Leiar:

Onkel Richards metode gir håp

søndag 02.06 2019

Håper på felles barnevernsvakt for Sunnmøre

Volda vil gjerne vere med på Ålesund si nye barnevernsvakt sjølv om Storfjorden er ein barriere.

torsdag 31.01 2019

– Ansvaret ligger her. Barnevernet må få økte ressurser

– Her kan ikke vi i bystyret løpe fra det ansvaret vi har. Ansvaret ligger her, sa Kåre Hanken (Sp) da revisjonens rapport om Ålesund barnevern var oppe i bystyret torsdag kveld.

tirsdag 29.01 2019

Overgrepssak førte til gjennomgang av barnevernets fosterhjemsrutiner i Ålesund

Barnevernet i Ålesund har slitt med å beholde sine ansatte. Det har fått konsekvenser, viser ny rapport

Barnevernet i Ålesund har slitt med å beholde sine ansatte. Det har også fått konsekvenser for jobben de skal gjøre.

søndag 20.01 2019

Leserinnlegg:

«Barnevernet mangler tillit»

tirsdag 18.12 2018

Rødt lys for barnevern i flere kommuner

Nytt trafikklyssystem rangerer barnevernet:

torsdag 13.09 2018

Faktasjekk:

Nei, Noora (6) ble ikke hentet av barnevernet fordi hun hadde for få leker

Faktisk helt feil.

mandag 16.04 2018

Helleland mener store kommuner vil gi bedre barnevern

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener barnevernet i små kommuner har større utfordringer med å gi et godt tilbud til barna.

søndag 08.04 2018

Leder om barnevern:

«Altfor store sprik i barnevernstenestene»

torsdag 05.04 2018

Midt-Norge dårligst ut i rapport om barnevern

Barn får ikke alltid tiltak som er tilpasset dem når de må akuttplasseres i barnevernet. – Dette er alvorlig,  understreker riksrevisor Per-Kristian Foss.

fredag 02.03 2018

Kronikk av fylkesmannen:

«Styrkar barnevernet»

Barnevernsvakt i alle kommunar i 2018, ifølge fylkesmann Lodve Solholm.

onsdag 07.02 2018

Kontrollutvalet vil ikkje granske barnevernet i Giske

Men vil sjå nærare på korleis kommunen følgjer opp barn under omsorg.

mandag 29.01 2018

Synspunkt:

Ros til Ina Giske

– Det er ei glede å sjå at det finst ein politikar som Ina Giske (Frp), som tek rolla si som ombodsmann for barn og familiar på alvor og praktiserer folkestyre.

onsdag 24.01 2018

«Barnevernet i Giske - eit plettfritt barnevern?»

Det er med undring ein les korleis leiarane i Giske kommune rankar seg saman i eit felles forsvar av eit plettfritt barnevern.

mandag 22.01 2018

Overgrepstiltalt 38-åring i Sunnmøre tingrett:

Jobbet med barn mens overgrepene pågikk

Den overgrepstiltalte 38-åringen ville arbeide med barn. Han ble pågrepet midt i utdanningen.

torsdag 18.01 2018

Barnevern

«Er full tillit ei sunn haldning?»

tirsdag 16.01 2018

Rådmannen om barnevernet i Giske:

«Eg er stolt av det arbeidet barnevernet gjer»

søndag 14.01 2018

Barnevern:

«Hadde barnevernet hatt fleire ressursar, kunne dei ha kome ut tidlegare i familiane»

Kommunepolitikar Eldar Høidal meiner barnevernet må få meir ressursar.

onsdag 10.01 2018

Kronikk:

«Barnevernet – eit vern for kven?»

I Giske kommunestyre og i andre folkevalde organ sit det langt fleire disiplar som er redde for mykje. Mellom anna å gjere jobben sin som beskyttar av dei svakaste i samfunnet – barna

tirsdag 02.01 2018

Leiar av kontrollutvalet vil be om gransking i Giske:

Lokalpolitikar opplever stengde dører om barnevern

Ina Giske (Frp) opplever at det vanskeleg for lokalpolitikarar å finne ut om barnevernet gjer ein god jobb. Leiaren i kontrollutvalet opnar for gransking.

torsdag 14.12 2017

Hadde lov å lukke møte om barnevernssak i Giske

Politikarane i Giske følgde lova då dei lukka eit kommunestyremøte for å diskutere om barnevernet i kommunen skulle granskast.

mandag 27.11 2017

Fire kommunar får felles barnevernsvakt

Stranda, Sykkylven, Sula og Giske vil samarbeide.

søndag 22.10 2017

Leder om overgrep:

«Svikten må avdekkast, for å hindre at det skjer igjen»

mandag 14.08 2017

«Tilsette i barnevernet må få betre vern mot hets»

Trugsmål og hets av tilsette i barnevernet er trugsmål mot dei i samfunnet vårt som har svakast vern, barn som lir under omsorgssvikt. Omfanget av slike trugsmål er no så stort at det er på tide å setje inn ekstraordinære tiltak.

lørdag 01.07 2017

Barnevernet følgjer opp betre - men bryt framleis lova

Oppfølginga barnevernet på Søre Sunnmøre gjer med barn under omsorg har betra seg, men framleis får mange ikkje besøk og tilsyn slik lova krever.

mandag 26.06 2017

Fire politikarar ber fylkesmannen kjenne vedtak om stengde dører for ugyldig

Giske: – Barnevernssak lukka ulovleg

Ina Giske (Frp) og tre andre lokalpolitikarar frå Giske ber fylkesmannen vurdere om kommunestyret hadde lov å lukke dørene i barnevernssak.

tirsdag 07.03 2017

Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet

Helsetilsynet er kritisk til barnevernets håndteringer av bekymringsmeldinger. Barn får ikke den hjelpen de har krav på, konkluderer de.

mandag 27.02 2017

Ung jente skal ha blitt misbrukt i flere år:

- Ble voldtatt og filmet i fosterhjem

Ei ung jente skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep og filmet i et fosterhjem på Sunnmøre.

tirsdag 14.02 2017

Åtte barnevernssaker til Strasbourg

Åtte norske barnevernssaker skal behandles av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

tirsdag 20.12 2016

Leiar av kontrollutvalet refsa samarbeidet:

Rådmann vil ikkje undersøke påstandar om barnevernet

Volda-rådmannen vil ikkje ta tak i påstandane om at barnevernstenestene samarbeida dårleg med granskarane i kommunerevisjonen.

søndag 18.12 2016

Gir bort 105.000 i julegave

tirsdag 13.12 2016

Les rapportane frå undersøkingane:

Avdekka dårleg oppfølging av barnevernsbarn

Nedslåande resultat i undersøking av oppfølginga frå barnevernstenestene.

tirsdag 07.06 2016

Barnevernet på Søre Sunnmøre:

Greier ikkje halde fristar

Barnevernet greier ikkje følgje tidsfristar, ha nok tilsynsbesøk eller lage gode nok planar.

mandag 18.04 2016

Krev betre barnevern

Om det ikkje skjer endringar i norsk barnevern, vil Norge få problem med omdømet, meiner EU-parlamentarikar.

søndag 17.04 2016

Leiar 18. april:

Debatten om barnevernet må byggje på realitetar

lørdag 16.04 2016

Demonstrasjonar mot barnevernet

Fleire hundre demonstrerte

Under parolar som «Vakn opp Norge» og «Ikkje knus familien - bygg opp» aksjonerte fleire hundre menneske i Stryn laurdag for eit endra barnevern i Norge.

fredag 15.04 2016

Demonstrasjonar i Stryn - og internasjonalt:

Kjenner seg rettslause i møte med barnevernet

– Om barnevernet først bestemmer seg for at «her har vi ein person vi ikkje likar», så kan dei i praksis ta ungane frå kven som helst, seier ein fortvila far som har vore i konflikt med barnevernet. Er det verkeleg slik?

torsdag 14.04 2016

Sprik i tolking av regler for fosterforeldre:

Barnevernet ikke enig med statsråden

Lokalt barnevern mener statsråd Anniken Hauglie (H) uttaler seg ukorrekt om fosterforeldres pensjonsforhold.

fredag 08.04 2016

Fosterbarn:

Krever at Solveig Horne rydder opp i fosterbarn-trøbbel

– Min første reaksjon var at jeg trodde dette måtte bero på en misforståelse. Jeg trodde ikke det var mulig!

onsdag 06.04 2016

NAV kutta dagpenger til permittert fordi han var fosterfar

Stortingsrepresentantar reagerer på NAV-kutt til fosterfar

Stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal (Ap) og Rigmor Andersen Eide (KrF) reagerer på at ein fosterfar på Sunnmøre blir trekt i dagpengane fordi NAV har oppdaga at familien mottar støtte som fosterforeldre.

onsdag 03.02 2016
2

Løftar fram Ålesund

Barneminister Solveig Horne (Frp) bruker Ålesund som døme innan barnevern.