Tema

mandag 15.07 2019

Ulovlig overtid på Bingsa – ansatt jobbet 32 dager i strekk

torsdag 02.05 2019

Kommunerevisjonen:

– Bingsa-saka var en vekker

Kurt Anders Løvoll i kommunerevisjonen sier han har inntrykk av at innkjøpsavdelingen har jobbet hardt og seriøst med å få på plass gode rutiner etter Bingsa-saka. 

fredag 01.03 2019

Leder:

«Må ha bedre rutiner for offentlige innkjøp»

tirsdag 08.01 2019

Pwc-rapport om avfallsanlegget: Derfor gikk Bingsa med underskudd

Nå er drifta av Bingsa evaluert

Høye investeringer, forsinka inntjening og problemer med rutiner for fakturering er noen av funnene i Pwc-rapporten om drifta av Bingsa Næring.

tirsdag 04.12 2018

– Bingsa-rapport gir ikke klare svar

Ålesund kommune hyret inn ekstern hjelp for å gjennomgå drifta av det kommunale avfallsanlegget i Bingsa. Men rapporten gir ikke så klare svar som man hadde håpet.

torsdag 18.10 2018

Nå har innkjøpssjefen starta å rapportere

Ifølge Ålesund kommunes innkjøpspolitikk, vedtatt av bystyret i 2010, skal innkjøpssjefen utarbeide en årlig rapport.

onsdag 11.07 2018

Aksjeselskap under stiftelse:

Han blir daglig leder for Bingsa Næring: – Nå er det fokus på å bygge opp et nytt selskap

Trond T. Lauritsen går fra Sykkylven Energi til Bingsa Næring, aksjeselskapet som er under stiftelse.

tirsdag 17.04 2018

Ålesund kommune:

Får ekstern konsulent-hjelp for å få orden på Bingsa Næring

Bingsa Næring skal bli aksjeselskap og skal ansette ny sjef. Nå har kommunen hyret inn ekstern hjelp for begge deler.

søndag 11.02 2018

Leder om Bingsa-skandalen:

«Det er blitt avdekket en ukultur med økonomisk rot og manglende kontrakter»

fredag 09.02 2018

Ålesund:

Henlegger saka mot Bingsa-sjef

Statsadvokaten mener bevisene ikke vil holde til en domfellelse.

Statsadvokat henlegger Bingsa-saka

Etter avsløringene i Sunnmørsposten om at OK Entreprenør AS hadde jobbet uten å fakturere hjemme hos Bingsa-sjef Per Oskar Slinning, gikk rådmann Astrid Eidsvik til korrupsjonanmeldelse.

torsdag 01.02 2018

KOFA-avgjørelsen klar:

KOFA: Kommunen brøt lova i Bingsa-innkjøp

tirsdag 16.01 2018

Ålesund kommune jakter på ny sjef i Bingsa

– Vi må ha ny ledelse på plass i Bingsa så raskt som mulig.

mandag 04.12 2017

Kommunetopp har sluttet

Kronikk:

«Byen trenger nyheter, ikke konstruerte skandaler.»

... nå må du fortelle meg hvem som skal lede deg.

torsdag 30.11 2017

Vil ha forandringer i Bingsa Næring

Næringsvirksomheten i Bingsa bør skilles ut som eget aksjeselskap, mener rådmannen i Ålesund.

onsdag 01.11 2017

Politiet:

Bingsa-saken er ferdig etterforsket

Politiet i Ålesund og Økokrim er ferdig med etterforskningen av Bingsa-saken.

tirsdag 31.10 2017

Slik var kommunesjefen inne i anbudet ektemannen vant

Sunnmørposten kan nå dokumentere hvordan virksomhetsleder Sigrun Jahren var inne i prosessen som ledet fram til at ektemannen vant kontrakt i Bingsa.

tirsdag 03.10 2017

Innkjøpssjefen om Bingsa-skandalen:

Derfor blei ikke de ulovlige innkjøpene oppdaga - og slik tar kommunen grep

– Det er rett og slett ikke blitt avdekket med de stikkprøvekontrollene vi har hatt.

Bingsa-skandalen:

– Hva vil Ålesund med Bingsa?

Det lurer Geir Stenseth (Frp) på. Han mener rådmannen bør utrede og vurdere drifta av Bingsa Næring.

Har ansatt flere og gått over til nytt system:

Kommunen mener de har fått kontroll på ulovlig overtid

Arbeidstilsynet avdekket ulovlig overtid på Bingsa også våren 2017. Nå mener kommunen at de har fått kontroll.

søndag 01.10 2017

OK Entreprenør vil ikke kommentere skattespørsmål rundt privat arbeid

Jobbet privat for Bingsa-ansatt – har ikke fakturert

Bingsa-entreprenøren OK Entreprenør AS har jobbet privat for enda en Bingsa-ansatt. Arbeidet som er skattepliktig er fortsatt ikke betalt.

tirsdag 26.09 2017

Innkjøpssjefen fulgte ikke opp bystyrets vedtak

Tror ikke Bingsa-saka kunne vært unngått

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund tviler på at Bingsa-saka kunne vært unngått om innkjøpssjefen fulgte opp bystyrets vedtak.

– Utrolig å overse et så klart politisk vedtak

Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista reagerer på at administrasjonen ikke fulgte opp bystyrets vedtak om innkjøpspolitikk.

mandag 25.09 2017

Oppsummerer Bingsa-saka:

– Har vært mangelfull kontroll

– Skandalejournalistikk av Sunnmørsposten

Kommunetopp mener Sunnmørsposten blander sammen ting og lager skandalejournalistikk om Bingsa.

Få oversikt over hva som har skjedd i Bingsa-skandalen

Klart for Bingsa-oppvask i Ålesund

Snart konkluderer flere instanser i Bingsa- etterforskningen.

onsdag 20.09 2017

Overtid på Bingsa

Dette er funnene til kommunerevisjonen om overtid.

mandag 18.09 2017

Arbeidstilsynet i Bingsa-rapport:

Bryter fortsatt lova i Bingsa

Etter omfattende lovbrudd ved Bingsa i perioden 2013-2016 bestemte Arbeidstilsynet seg for å ha tilsyn med forholdene i 2017 i søppelanlegget.

torsdag 31.08 2017

– Alvorlig bekymret for Ålesund

Ålesundsvenn Terje Devold er såpass bekymret for kulturen i Ålesund rådhus at han har skrevet et åpent leserinnlegg i Sunnmørsposten. Rådmannen svarer med kaffiinvitasjon.

tirsdag 15.08 2017

Vil ikke sjekke lovligheten

Fylkesmannen kommer ikke til å sjekke lovligheten av at kontrollutvalget stengte et møte der de skulle behandle Bingsa-saka.

tirsdag 18.07 2017

Bingsa-skandalen:

Rådmannen fikk avverget anmeldelse for å avvente tilsyn

Kontrollutvalgets sekretariat foreslo å anmelde virksomhetsleder for 2013–2016. Innspill fra rådmannen avverget dette for å vente på Arbeidstilsynet – som gransker situasjonen i 2017.

søndag 02.07 2017

Kontrollutvalget og revisjonen:

Forholder seg til rådmannen

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget bekrefter at de ikke har snakket direkte med virksomhetslederen i Bingsa-sakene.

Virksomhetsleder om Bingsa-avsløringene:

– Er ikke blitt spurt i Bingsa-saka

– De har ikke snakket med meg som ansvarlig for fagavdelingen.

torsdag 29.06 2017

Kritisert konkurrent var billigere

Cowi, som ble kritisert, kom med et billigere tilbud enn ektemannen i Frozt Solutions.

Slik rotet kommunen det til

Den kommunale lederen Sigrun Jahren (virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon) fikk mulighet til å påvirke anbudet ektemannen vant.

Bingsa-skandalen: Minst fem ulovlige innkjøp avdekket så langt

Slo alarm om lovbrudd i 2011

Allerede i 2011 ble det avdekket lovbrudd og manglende rutiner for innkjøp i Ålesund kommune.

Dette er de ulovlige innkjøpene fra Bingsa

Totalt er det avdekket fem ulovlige innkjøp gjort av Næringsdrift avfall i Ålesund kommune.

fredag 23.06 2017

Bingsa-skandalen

Innkjøpssjefen: – Ansvaret ligger hos meg

Innkjøpssjefen vedgår at innkjøpsavdelingen slapp VAR-avdelingen for nær da kommunen ga en kontrakt til VAR-sjefens ektemann.

torsdag 22.06 2017

Rapport fra kommunerevisjonen om virksomhetsleder i Bingsa-saken:

Kobles til anbudsprosess

Ifølge kommunerevisjonen var virksomhetsleder involvert i prosessen som endte med at ektemannens selskap fikk oppdrag for Bingsa Næring. Virksomhetslederen avviser dette.

onsdag 21.06 2017

Bingsa-skandalen kommer til å vokse framover

Avslører nye forhold

Kontrollutvalget i Ålesund kommer til å få en stor sak på bordet om nye forhold i Bingsa-skandalen.

mandag 12.06 2017

Bingsa-skandalen:

Politiet åpner etterforskning mot flere i Ålesund kommune

Økokrim og politiet på Sunnmøre etterforsker nå flere i og utenfor Ålesund kommune i Bingsa-saka, bekrefter Eivind Klokkersund, etterforsker i Økoteamet.

fredag 02.06 2017

Jus- og forvaltningsekspert om nye forhold i Bingsa-skandalen

– Svært alvorlige feil

Professor Jan Fridthjof Bernt (UiB) mener Ålesund kommune har begått en rekke svært alvorlige feil og lovbrudd i Bingsa-saka.

Kommunen erkjenner flere VAR-feil

Kommunalsjef svarer på kritikken.

torsdag 01.06 2017

Bingsa-skandalen:

Ga oppdrag uten kontrakt

Oppdrag ble gitt uten noen form for skriftlig avtale eller kontrakt. – Dette gjør saka enda verre for virksomhetslederen, mener professor.

Bingsa

– Prosessen burde vært etterprøvbar

Reagerer på at det ikke er mulig å etterprøve prosess rundt Frozt Solutions.

onsdag 31.05 2017

Økokrim inn i Bingsa-saka

– Økokrim vil bistå oss i denne saka, sier Eivind Klokkersund, som leder politiets økoteam i Ålesund.

onsdag 24.05 2017

I kjølvannet av Bingsa-skandalen:

Nye mulige lovbrudd i kommunen

Ved minst tre tilfeller i 2016 har Ålesund kommune handlet for millionbeløp uten å lyse dette ut på anbud.

onsdag 17.05 2017

Slik skal Bingsa få ned overtiden

Dette er noen av tiltakene kommunen har presentert for å få ned overtidsbruken på Bingsa Næring.

Teamlederen har tjent én million kroner kun på overtid fra 2013 til 2016

Bingsa står for åtte prosent av all overtid

Nesten hver tiende overtidskrone i hele Ålesund kommune ble i 2016 utbetalt til ansatte i Bingsa næring.

torsdag 11.05 2017

Vil gjøre det enklere å varsle om korrupsjon

Bystyret ber rådmannen innføre system for varsling av korrupsjon etter Bingsa-saka.

Store oppgaver for kontrollutvalget i Ålesund:

Har ikke penger til opplæring

Kontrollutvalget fikk Bingsa-saka i fanget, men det finnes ikke penger til å gi medlemmene opplæring.

Dette har skjedd i saken om Bingsa Næring

Her får du oversikt.

Bingsa en del av ei stor næring

Boss er ikke hva det en gang var. Nå har det blitt milliardbutikk

Boss er ikke hva det en gang var. Nå har det blitt milliardbutikk.

Ålesund kommune heldt tilbake Bingsa-fakturaer

Ifølgje offentleglova skal krav om innsyn saksbehandlast utan ugrunna opphald. Ålesund kommune ville informere formannskapet før pressa.

tirsdag 09.05 2017

Politiet åpner etterforskning i Bingsa-saken

Politiet bekrefter i ei pressemelding tirsdag at de åpner etterforskning av mulige straffbare forhold i Bingsa-saken.

mandag 08.05 2017

Kontrollutvalget skal kontrollere kommunen, men rådmann og kommunalsjef var med på det lukkede møtet

– På avstand synes jeg det er underlig at de er med på heile saksbehandlinga, sier bystyrerepresentant Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).

søndag 07.05 2017

Godkjente utbetalinger til ektemannens firma:

Mener politiet bør etterforske virksomhetsleder

To eksperter mener politiet bør etterforske om det ble gjort noe ulovlig da Sigrun Jahren anviste regninger til ektemannen.

fredag 05.05 2017

Var samla til lukka møte fredag ettermiddag

Kontrollutvalget avventer anmeldelse

Dermed snudde utvalget, etter at sekretariatet innstilte på politianmeldelse for korrupsjon og for brudd på Arbeidsmiljøloven i de foreløpige sakspapirene.

Lukker Bingsa-møte

Kontrollutvalget behandler i nå Bingsa-saken. De skal vurdere om også virksomhetslederen i kommunen skal politianmeldes etter skandalen.

Ordføreren om Bingsa-anmeldelse:

– Rådmannen har gjort jobben sin

– Det var viktig at rådmannen fikk armslag til å gjøre jobben sin før vi konkluderte med noe.

Ålesund:

Politianmeldelse i Bingsa-saken

Ålesund kommune har politianmeldt egen teamleder for korrupsjon etter Bingsa-avsløringene.

torsdag 04.05 2017

Bingsa-skandalen skal opp i kontrollutvalget:

Vil politi-anmelde for korrupsjon

Sekretariatet anbefaler politianmeldelse i de foreløpige sakspapirene foran møtet om Bingsa-skandalen.

Skal diskutere «mistanke om straffbare forhold ved Bingsa»:

Disse fem avgjør Bingsa-råd

– Det har vært krevende, sier lederen for kontroll-utvalget. I morgen faller dommen.

tirsdag 02.05 2017

Eva Vinje Aurdal:

– Nå skal alle lik ut av skapet

– Sånne forhold som er blitt avdekka skal ikke forekomme i Ålesund kommune.

7

Bingsa-skandalen:

Betalte ut penger til ektemannen før anbudskonkurranse

Sigrun Jahren betalte ut nærmere 150.000 kroner til ektemannen - like før anbudsfristen gikk ut. Ektemannens firma vant anbudskonkurransen

Flertallet i formannskapet vil vente på kontrollutvalget i Bingsa-saken:

Går ikke til politiet ennå: – Skal vi bare sitte stille og vente på neste skandale?

– Skal vi bare sitte stille og vente på neste skandale?

7

Bingsa-skandalen:

Betalte ut penger til sin egen ektemann

Sigrun Jahren, virksomhetslederen for VAR i Ålesund, har anvist tre regninger på til sammen 141.562 kroner til ektemannens firma.

Frp og Ålesundslista:

Krever at politiet etterforsker Bingsa-skandalen

Frp og Ålesundlista mener at ordføreren må levere inn en politianmeldelse angående Bingsa-skandalen. Forslaget ble nedstemt i formannskapet.

Bingsa i formannskapet

Uklart om det kommer politianmeldelse

Tirsdag er forholdene i Bingsa behandles av formannskapet i Ålesund.

lørdag 29.04 2017

Mener flere har visst eller burde ha visst i Bingsa-skandalen:

– Behovet for ekstern gransking har økt

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) mener det er behov for ekstern gransking av Bingsa-saken.

Reagerer på ledelsen i Ålesund kommune:

– Urovekkende at det ikke har vært styring eller systemer

Høyres gruppeleder Øystein Tvedt mener flere ledd i Ålesund kommune har kjent til – eller burde kjent til – de ulovlige innkjøpene på Bingsa.

Bingsa-skandalen:

Kontrollutvalget ønsker å konkludere snarest – skal ha møte fredag

Utvalgsleder Torgrim B. Finnes bekrefter at kontrollutvalget skal ha møte kommende fredag, og de vil komme med en innstilling snarest.

fredag 28.04 2017

Bingsa-sjefen innrømmer at arbeidet på tomta hans var en vennetjeneste fra OK Entreprenør AS

Bingsa-sjefen innrømmer at arbeidet på tomta hans var en vennetjeneste fra OK Entreprenør AS

– Jeg hadde aldri gjort det slik i dag

torsdag 27.04 2017

Bingsa-skandalen:

Ålesund kommune er klaget inn til KOFA

Norges Miljøvernforbund har klaget inn Ålesund kommune til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

onsdag 26.04 2017

Inngikk Bingsa-kontrakt med VAR-sjefens ektefelle

Ga kontrakt til ektefelle

Fire aktører ga tilbud på konsulenttjenester for planlegging av nytt deponi i Bingsa. Kontrakten gikk til VAR-sjefens ektefelle.

tirsdag 25.04 2017

Arbeidstilsynet går inn i Bingsa-saka

Varsler tilsyn i nærmeste framtid.

mandag 24.04 2017

Frp om Bingsa-skandalen:

Vil vurdere å be om politietterforskning

Hva partiet kommer til å foreslå på formannskapsmøtet 2. mai, vil bero på hva som da er fremkommet av nye opplysninger fra kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet.

fredag 21.04 2017

Rådmannen på orienteringsmøte om Bingsa:

Vurderer omorganisering

Drifta av Bingsa har vært ute av kontroll. Nå vurderer rådmannen om det er tid for omorganisering.

13.30: Smp.no sender direkte fra ekstraordinært infomøte om Bingsa-skandalen

Hva gjør Ålesund kommune nå i Bingsa-skandalen?

torsdag 20.04 2017

Sit i styringsgruppa for nye Ålesund

Har tiltru til at Ålesund ryddar opp

– Det er bra ein har ein revisjon og eit kontrollutval som tek tak, seier Haram-ordføraren om Bingsa-saka.

Meldte fra om at firma uten avtale var i sving på Bingsa

Entreprenører slo alarm

I februar 2015 sendte tre entreprenører et brev til Ålesund kommune der de gjorde oppmerksom på at et firma uten avtale jobbet på Bingsa.

Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013:

– Noen bør sies opp. De skal ikke få lov til å si opp selv en gang

– Alle som jobber i kommunen vet at dette har vært ulovlig. Dette er gjort med viten og vilje, sier varsler Knut Magne Fylling (tidligere Frp). Han krever full gransking fra politiet og eksterne for å komme til bunns i Bingsa-skandalen.

Bingsa-skandalen:

– Alvorlig, men trolig ingen tvang

Ansatte i Bingsa har trolig ikke blitt tvunget til ulovlig overtidsjobbing, ifølge Fagforbundet.

Bingsa-skandalen:

Politiet avventer kommunens gransking

Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt har lagt merke til opplysningene som har kommet fram i Bingsa-skandalen.

onsdag 19.04 2017

Leiar 20. april 2017:

Alvorleg mangel på kontroll med innkjøp

Virksomhetslederen godkjente dyr overtid

Virksomhetsleder Sigrun Jahren forhåndsgodkjente overtiden til teamlederen, selv om overtiden skjedde på «dyre» tidspunkt. Teamlederen skal ha strekt seg langt for å komme i mål med alle oppgavene. 

Formannskapet invitert til informasjonsmøte fredag

– Nå må alt fram i lyset

– Saka har ikke akkurat blitt noe mindre alvorlig etter de siste dagenes oppslag i media. Nå må absolutt all informasjon på bordet.

Bingsa-skandalen: Kaller inn til ekstraordinært møte

Rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund informerer om at det blir ekstraordinært orienteringsmøte fredag klokka 13.30 i forbindelse med Bingsa-skandalen.

1

Bingsa-skandalen:

Entreprenøren jobbet også privat for Bingsa-sjefen

OK Entreprenør AS, som har mottatt 23,9 millioner kroner gjennom en ulovlig anskaffelse fra Bingsa i Ålesund kommune, har satt opp en mur og planert på tomten til Bingsa-sjef Per Oskar Slinning privat. Selskapet har fått to båter som oppgjør for arbeidet.

Tar Bingsa-saka til politisk nivå:

– Denne feilrapporteringa er ikke akseptabel i det hele tatt

Bingsa Næring får refs for lovbrudd og dårlig økonomistyring. Kontrollutvalget har varsla ordføreren om at de vil ta opp saka på neste bystyremøte.

Siste tertialrapport anslo balanse - bommet med flere titalls millioner:

Kommunerevisor: – Ikke akseptabel forvaltning

Ved siste tertialrapport antydet Bingsa Næring balanse i regnskapet. I stedet ser det ut til å ende med 37,1 millioner i minus.

tirsdag 18.04 2017

Ulovlig innkjøp, for mye overtid og økonomi ute av styring i Bingsa

Kommuneledelsen: – Kommenterer ikke konsekvenser

– Eventuelle konsekvenser for de involverte ønsker vi ikke å kommentere i media.

Ansatte har fått munnkurv

Verken virksomhetsleder Sigrun Jahren i Ålesund kommune eller driftsleder Per Oskar Slinning i Bingsa Næring kan uttale seg om ulovlige avtaler og ekstrem overtidsbruk i Bingsa.

Brøt lov om offentlig anskaffelse:

Ålesund kommune inngikk ulovlig avtale med Miljøkvalitet AS

Gikk inn i avtale verdt 2 millioner – uten anbudskonkurranse.

Alvorlig lovbrudd i Ålesund kommune:

Kommunen handlet ulovlig for 23,9 millioner med OK Entreprenør AS

OK Entreprenør AS på Flatholmen mottok 23,9 millioner kroner fra Ålesund kommune for arbeid ved Bingsa – uten at det foreligger én eneste kontrakt.

mandag 17.04 2017

Stenseth med kritisk brev etter Bingsa-avsløringer

Ålesund-politiker Geir A. Stenseth reagerer sterkt på uttalelser og etterlyser informasjon om Bingsa-avsløringene. Ålesundlista ber om ekstraordinært møte.

onsdag 12.04 2017

Bingsa-avsløringene:

Innkjøpssjefen beklager: – Ingen grunn til å tro at ulovlige innkjøp er vanlig

– Vi har gode og trygge system for innkjøp, men man kan aldri garantere at det ikke skjer feil.

tirsdag 11.04 2017

En leverandør har fått nesten 24 mill. Tjenesten ble aldri lagt ut på anbud

I tre år har en leverandør solgt tjenester til Næringsdrift avfall på Bingsa for nesten 24 millioner kroner uten anbudsrunde.

Ulovlig overtid på Bingsa:

Enkelte har jobbet over 800 timer overtid

Mens en enkelt person i Bingsa jobbet 865 timer overtid i 2013, er 737 timer «overtidsrekorden» i 2016.

mandag 10.04 2017

Ålesund kommune fikk refs av kommunerevisjonen:

Brøt arbeidsmiljøloven på Bingsa

Kommunerevisjonen reagerer på ulovlig overtidsbruk og dårlig økonomistyring ved Bingsa avfallsanlegg.