Tema

mandag 30.08 2021

Ulovlige kloakkutslipp

Kloakkutslipp har ikke gitt byggestopp

Ålesund kommune fikk kniven på strupen, da Stateforvalteren i mars varslet byggestopp på bakgrunn av brudd på utslippstillatelsen. Også Sula har fått lignende beskjed.

torsdag 24.06 2021

Boligprosjektet på Erik Foss-tomta

Seniorboligene er lagt ut for salg – slik skal området se ut

De første boligene som skal bygges på Erik Foss-tomta i Borgundfjordvegen er 54 seniorleiligheter, som nå ligger ute for salg.

mandag 03.05 2021

Ålesund: Slik skal Aspevågen bli friskere

Ålesund kommune har inngått kontrakt med Rømbøll som rådgivende firma til prosjektet Renere fjord. Kontrakten har en totalverdi på 15,1 millioner kroner.

søndag 04.04 2021

Tilbringer påsken på Borgundfjorden: – Vi kunne jo lagt på sofaen og lest krim?

Per Jan Vinje skisserer alternative påske-sysler. Aldri i livet om vi tror på dem.

torsdag 25.03 2021

Mer enn bare fjordgløtt:

Her kommer Ålesunds første seniorboliger

Framtidige boligeiere på den gamle Erik Foss-tomta skal lett kunne slå av en prat med naboen over en kopp kaffe i fellesarealet, og få hjelp av husverten ved behov.

mandag 22.03 2021

Holder ikke mål:

Her er de verste kloakkutslippene i Ålesund – kan hindre nye utbygginger

Av 17 avløpsanlegg i Ålesund er det kun et renseanlegg på Hessa, Aspøya og Åse som overholder rensekrava. Verst er forurensningen fra anleggene i Larsgården og Breivika som skal ta hånd om kloakk fra 15.000.

mandag 01.02 2021

Investorsamarbeid med Ålesund kommune:

Vil kombinere deponi og bolig på Ysteneset

En investorgruppe frontet av Alegi Eiendom ber nå om møte med Ålesund kommune for et mulig samarbeid rundt kombinert deponiløsning og boligutbygging på Ysteneset.

onsdag 14.10 2020

Fjerner gamle undersjøiske vannledninger

Tre gamle sjøledninger, på til sammen 3,7 kilometer, skal fjernes.

mandag 15.06 2020

Fortsatt mange ulovlige kloakkutslipp

Ålesund kommune har fortsatt en rekke ulovlige utslipp, der urensa kloakk renner ut i sjøen. Ti anlegg er i kategorien alvorlige avvik. – Ja, det er flaut, sier Svein Johansen, teamleder for avløp.

søndag 22.03 2020
7

Borgundfjordfisket:

– Tenk kor gøy det hadde vore om alle tre fekk fisk no!

Det store vårtorskefisket i Ålesund er godt i gang.

tirsdag 03.03 2020

Pass av småfe og plastrydding

Får 95.000 til båtmotor

Rådmannen har gitt 95.000 kroner til kjøp av ny båtmotor, i forbindelse med sauehold og rydding av rusk og plast på øyer i fjordene rundt Ålesund.

mandag 15.07 2019

Forurensning etter Ålesund gassverk:

Her ligger uante mengder tjære og miljøgifter – får utvida frist for å foreslå tiltak

Prosessen med å rydde opp tjære og miljøgifter i bakken og på sjøbunnen utenfor Ysteneset er forsinka. 

tirsdag 07.05 2019

Seiling:

Borgundfjorden: Superveteran tuktet alle i nordisk

mandag 09.07 2018

Reagerer ulikt på kloakkutslipp i sjøen i Ålesund, men:

Far vil fortsette å bade i Borgundfjorden som før, mor er blitt mer skeptisk

Far vil fortsette å bade i Borgundfjorden som før. Mor innrømmer at hun er blitt litt mer skeptisk.

tirsdag 13.03 2018
7

Bli med på Borgundfjorden:

Torsk, sol og Storeggen

Bankskøyta «Storeggen» har i mars hatt tilbud om fisketurer på Borgundfjorden. Og det har blitt full klaff hver gang.

mandag 26.02 2018

Kloakkrenseanlegg på Kvasneset:

«Kloakkforurensing er noe av den verste forurensingen vi kan få i en fjord»

mandag 09.10 2017

Vil ha med frivillige på ryddeaksjon langs fjøra

– Bli med på å rydde langs Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden.

søndag 10.09 2017

Forurensning i Borgundfjorden:

Vil slamsuge sjøbunnen utenfor Ålesund

Å dekke til sjøbunnen slik Ålesund kommune sikter seg inn på, er ikke den beste måten å bli kvitt det forurensede bunnlaget på. Å suge det opp er bedre, hevder Terje Myrhaug.

onsdag 23.08 2017

10 år gammel advarsel står ved lag:

Vet ikke når sjømaten ved Ålesund blir trygg

Mattilsynet kan ikke gi svar på når det igjen kan bli trygt å spise krabber fra Åsefjorden, eller når torsken i Ellingsøyfjorden er trygg for alle.

onsdag 30.11 2016

Ønsker statlig sikring av Tyskholmen, Hundsvær, Vikholmen og Lauvholmen:

Håp for badedam på Tyskholmen

Oppgradering av «Caruseren» på Tyskholmen kan bli resultatet hvis området blir statlig sikra.

fredag 16.09 2016
6

Ålesund:

Den aller siste nota