Tema

mandag 21.06 2021

Geiranger: Skal ruste opp 140 år gamle bruer

onsdag 28.04 2021

Smalare skulderbreidde på brua

Skulderbreidda på den nye Nerlandsøybrua kan reduserast frå 0,75 meter til 0,5 meter på begge sider av brua.

tirsdag 16.06 2020

Nerlandsøybrua:

Usemje om gangvegar og stigning

Eit fleirtal i fylkestinget vil at administrasjonen skal arbeide vidare med planane for ei ny Nerlandsøybru, der ein stryk bygging av nye gang- og sykkelvegar i samband med brua for å spare pengar.

tirsdag 04.06 2019

Fortviler over Nerlandsøybrua

– Får meg til å angre på gjenvalget

– Dette er en liten, men utrolig vanskelig sak. Hadde jeg visst dette vil jeg angret på at jeg tok gjenvalg, sier leder av samferdelsutvalget, Kristin Sørheim.

torsdag 09.05 2019

Vegvesenet meiner gangfelt på ny bru her blir trafikkfarleg

Jensholmbrua i Herøy skal bli ny, men utan eigen plass til gåande og syklande. Det er Bjarne Kvalsvik kritisk til.

torsdag 02.05 2019

Frank Sve: – Meir pengar får vi ikkje frå staten uansett regjering

Manglar 8,6 milliardar kroner

På seks år har behovet for vedlikehald av fylkesvegane auka dramatisk.

tirsdag 27.11 2018

Kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

Prøver fra lokale fjorder blir sendt til England for analyse

Målet er å finne svaret på hvor det er trygt å krysse fjordene.

onsdag 10.10 2018

Ytring om samferdsel

«Ferje for bru»

En ferjefri E39 vil revolusjonere vare- og persontransporten fra Kristiansand til Trondheim. Kostnadene er foreløpig anslått til hele 340 mrd. og med målsetting om å halvere dagens reisetid på 21 timer. Kostnadene representerer fem samferdselsbudsjetter og må reduseres, for å si det forsiktig.

mandag 28.05 2018

Innovasjon vil finne nye bru-metoder:

Skal utvikle nye bruer

Innovasjon Norge gir Møre og Romsdal fylke 4,5 millioner kroner til å finne fram til nye metoder for å bygge og vedlikeholde bruer.

torsdag 03.05 2018

Kronikk om Statens vegvesen og fjordkryssing

«Møre og Romsdal er det fylket i Norge som er mest avhengig av sjøen for samferdsel.»

Rutelisten til fylkeskommunen viser 25 ferje- og 6 hurtigbåtsamband. Å erstatte fjordsamband med bru vil imidlertid kreve kostnadseffektive og innovative løsninger.

tirsdag 24.04 2018

Statens vegvesen:

«Vi har ikke gode nok tall på kostnadene knyttet til å drifte/vedlikeholde bruer og tunneler»

Vegvesenet hyrer inn konsulenter for å finne ut hvor mye de bruker på drift og vedlikehold av hver enkelt bru og tunnel.

onsdag 21.03 2018

50 vegprosjekt på Sunnmøre i 2018

Mange bruer og ferjekaier skal utbedres. Kjør forsiktig, oppfordrer Vegvesenet.

lørdag 17.03 2018

Open for tunnel til Nerlandsøya

Tunnel kan vere aktuelt over til Nerlandsøya, seier leiaren for samferdselsutvalet.

fredag 16.03 2018

Kronikk:

«Fjordkryssing haster mest, og gir mest»

Alle som har ventet på ferja vet det. Det er når bommen er nede og det er en halvtime eller time til neste ferje at det tar tid.

onsdag 14.03 2018

– Ny Nerlandsøybru om fem-seks år

Samferdselsutvalet vil samtidig ha fleire utgreiingar.

torsdag 08.03 2018
2

Statens vegvesen vil halde ved like Nerlandsøybrua kortast mogleg tid:

Kan bli ny bru om fem år

Nybygg om fem-seks år og tett teknisk oppfølging av brua fram til ny bru til Nerlandsøya er på plass.

tirsdag 30.01 2018
4

Frå onsdag klokka 12:

Sykkylvsbrua blir gratis - desse to har betalt over 600.000 kroner i bompengar

– Etter å ha betalt så mykje eig vi vel ein pilar i Sykkylvsbrua.

torsdag 16.11 2017

Nerlandsøybrua er trygg, slår rapport fast

– Mange har vore redde for å køyre over brua. Så det er bra at denne rapporten no blir offentleggjort.

torsdag 09.11 2017

Leiar, fredag 10.november:

«Må syne større ansvar for å ta vare på verdiane»

Ein har meir moro når ein får byggje nytt og klippe snorer enn når ein skal halde ved like og drive med inspeksjonar. Det er lett å forstå.

fredag 29.09 2017

Mr. Nordøyvegen på plass då første spade vart sett i jorda

Oddbjørn Vatne himlande glad

– Det har vore mange opp og nedturar. Men no kan ikkje noko stoppe dette prosjektet, seier Oddbjørn Vatne og gliser mot sola.

fredag 01.09 2017

Har ikkje pengar til 20 metersbru

Fylket har ikkje pengar til ny Nerlandsøybru med 20 meter seglingshøgd.

fredag 11.08 2017

– Stopp reparasjonsarbeidet og bygg nye bruer

Tidlegare samferdsleminister og kommunalminister Liv Signe Navarsete er klar i sin tale etter å ha besøkt Utvik torsdag kveld.

onsdag 02.08 2017

Tungtrafikk skal gå over Taftasundet når Ellingsøytunnelen stenger:

– Tåler Taftasundbrua dette?

Taftasundbrua har blitt oppgradert for å tåle 60 tonn totalvekt mot 42 tidligere. – Hvordan kan de plutselig gjøre det, spør Norges transportarbeiderforening.

torsdag 08.06 2017

Skubbar Herøy-bruer ut i tid

Prøver å kjøpe meir tid til bruer

Fem år er snart gått sidan sjokkmeldinga om at Nerlandsøybrua og Remøybrua berre hadde fem års levetid att. No fryktar Bjarne Kvalsvik bruene blir skubba langt ut i tid.

tirsdag 09.05 2017

Store bruaksjonærar seier frå seg priskompensasjon på fleire millionar

Kuttar nedbetalingstida på Sykkylvsbrua

Endeleg ei gladmelding om Sykkylvsbrua: No blir nedbetalingstida kutta med minst eit halvt år.

mandag 06.03 2017

Forfaller for milliarder

Tunneler, bruer, ferjekaier og veger i fylket har et etterslep på vedlikehold på nær seks milliarder kroner.

tirsdag 13.09 2016

Fefast skal velje nytt styre

Bruselskapet Fefast har kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 21. september. Der skal det veljast nytt styre.

onsdag 08.06 2016

Åpner Rauma bru for mjuke trafikanter

Statens vegvesen vil åpne brua for gående og syklende alt onsdag kveld.

tirsdag 07.06 2016

Folk i harnisk over bru-stenging

Refser Vegvesenet i bru-saken

Bru-stenginga kom som et sjokk. Det vil få dramatiske konsekvenser for handels- og turistnæringen på Åndalsnes.

fredag 29.01 2016

Disse ferjesambandene er stengt

Flere ferjesamband og veger var stengt på grunn av ekstremværet Tor. Lørdag morgen er det meste åpnet igjen.