Tema

fredag 17.01 2020

Kutt i sykehuspsykiatri – kan ramme sengepost for demente:

Døgnpost for alderspsykiatri kan bli lagt ned i Ålesund

Klinikk for rus og psykiatri må gjennom nye kuttrunder. Det kan blant anna ramme alderspsykiatrisk sengepost på Sunnmøre.

onsdag 27.03 2019

Sjøholt DPS blir lagt ned: – Trist for Sjøholt, og for pasientane

.

mandag 18.03 2019

Remme: Vil legge ned sengeposten ved Sjøholt DPS og i 2020 også Mork rehabiliteringssenter

Innstillinga fra den administrerende direktøren i Helse Møre og Romsdal om å legge ned ved Mork, bryter med tidligere utspill fra gruppa som jobba med organiseringa av rehabiliteringstilbudet i Helse Møre og Romsdal.

tirsdag 12.02 2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse:

- Forsvarleg å legge ned sengepost på Sjøholt

Ekspertgruppe vil flytte fem døgnplassar til Vegsund og opprette inntil fire døgnplassar i Volda, samt styrke ambulent verksemd ved Sjøholt med inntil seks stillingar.

onsdag 06.02 2019

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Alle dei 12 sengeplassane ved Sjøholt DPS kan vidareførast andre stader, ifølgje helseleiinga.

fredag 18.01 2019

Listhaug til Ålesund – skal diskutere helsekuttene

Skal besøke Ålesund sjukehus og Sjøholt DPS.

torsdag 17.01 2019

Raser mot psykiatrikutt:

Overleger slår alarm: – Vi er sikre på at foreslåtte tiltak affiserer svært syke pasienter direkte

Tillitsvalgt stiller store spørsmål ved grunnlaget for utvelgelse av avdeling Sunnmøre DPS som eneste konkrete kuttforslag i Klinikk for psykisk helsevern og rus.

onsdag 09.01 2019

Anette synest ho klarte seg bra, trass i dei vonde og ubehandla opplevingane. Så sa kroppen stopp

– Eg reagerte med vantru då nyheita kom, om at dei vil kutte døgntilbodet i psykiatri på Sjøholt. Sjølv har eg fått uvurderleg hjelp der.

mandag 07.01 2019

Tilsett på Vegsund DPS: – Pasientane er redde og opprørte