Tema

lørdag 08.01 2022

Kommentar:

«Når kjensler trumfar fakta»

Når politikken blir fyrt med sterke kjensler, kjem dialog og fakta til kort og set demokratiet i fare.

fredag 10.12 2021

Sunnmørsposten mener:

«Vi må lytte til advarslene»

mandag 29.11 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Biblioteket skal vere for alle»

mandag 13.09 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Demokratiet må ikkje takast for gitt»

fredag 23.07 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Oppgjeret har ingen siste sluttdato»

mandag 29.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Openheit i forvaltninga er avgjerande for å skape tillit»

tirsdag 16.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Eit merkeleg syn på demokrati»

onsdag 13.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Ytringsfridomen er for verdifull til at vi kan overlate det til store multinasjonale selskap å forvalte den»

lørdag 09.01 2021

Kommentar:

«Ein fest for verda sine despotar»

Trusselen mot demokratiet er ikkje over, sjølv om Trump pakkar flyttelass og opprørarane er borte frå Capitol Hill. Tvert om: Despotane i verda har gode dagar.

fredag 08.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

Vi må også våge å ta konfrontasjonane

onsdag 06.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

Skadar den demokratiske grunnvollen

tirsdag 03.11 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Må samle USA for demokratiet si skuld»

lørdag 01.08 2020

Sunnmørsposten meiner:

Stå opp mot hets og trugsmål

tirsdag 12.05 2020

Sunnmørsposten mener:

«Ytringer som drives under jorda med forbud er de vi bør være bekymra for – ikke de som settes fram i full offentlighet»

fredag 08.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«For 75 år sidan kunne våre forfedre heise flagget i dei nakne flaggstengene. La oss sjølve gjere det same i dag»

tirsdag 31.03 2020

Innfører digitalt kommunstyre: – Bedre enn å delegere all makt til formannskapet

Kommunestyremøtene i Rauma, Aukra og Hustadvika skal gjennomføres uten at politikerne sitter i samme rom. Det kan by på flere problemer, sier ordførerne.

fredag 22.11 2019

«Folk flest er ikkje heile folket»

søndag 03.11 2019

Leiar:

Derfor er det lønsamt at media passar på kommunane

tirsdag 10.09 2019

Leder:

«Lytt til velgernes vilje»

fredag 06.09 2019

«Look to Honndalen!»

onsdag 17.07 2019

«Du er invitert til 100-årsfest for stemmeretten»

tirsdag 28.05 2019

Leiar

«Skal dei minste partia straffast for å vere små?»

mandag 27.05 2019

Leiar

«Vi treng eit Europa som trur på fellesskap»

onsdag 22.05 2019

Kronikk

«Tanker rundt en grunnlovsdag»

fredag 02.02 2018

Global tilbakegang for demokratiet

Ikkje nok å bli seg sjøl nok

Demokratiet slit tungt og kunne trenge nokre oppmuntrande ord. Dessverre blir det stadig lengre mellom godorda, også frå dei nærmaste.

mandag 13.02 2017

Kronikk, 14.februar 2017:

– Einsrettinga av informasjon er i store deler av USA langt meir effektiv og total enn i det gamle DDR

Politisk utvikling i den amerikanske kongressen har dei siste 20 åra gått frå tradisjonelt kompromiss-søkande, som vanleg er i parlamentariske demokrati, til konfronterande, på eit vis som minner om før-parlamentariske og før-rettsstatlege tider.

fredag 13.01 2017

Laurdagskommentar:

«Behovet for døropnarar»

Offentleg innsyn er nedfelt i Grunnlova, og er heilt avgjerande for at demokratiet skal fungere.

mandag 28.11 2016

Leder 29. november:

«La ungdom slippe til ved stemmeurnene»

Vi har lite å frykte ved å gi 16- og 17-åringer tilgang til stemmeurnene.

torsdag 20.10 2016

Hovedleder fredag 21. oktober:

Puster liv til en farlig ild

Republikanernes presidentkandidat, Donald J. Trump, nekter å si om han vil respektere resultatet av presidentvalget om han taper.