Tema

mandag 28.09 2020

Krav til Ålesund vannverk

Må bedre kontrollen på vannrensinga

Ålesund kommune får pålegg om å bedre internkontrollrutinene til vannverket, og får frist til 1. desember med å få dette på plass.

fredag 08.05 2020

Leserinnlegg:

Er det sant at ...?

tirsdag 21.01 2020

Mattilsynet er bekymret:

Mattilsynet ber om at folk ikke stikker hit

Mattilsynet synes «Stikk ut» er et flott tiltak. Men ikke alle steder.

tirsdag 10.12 2019

Klorar drikkevatnet i Ørsta

Bakgrunnen er vedlikehald av drikkevasskjelda.

onsdag 04.12 2019

Grunnforurensning

Inneholder fortsatt masser med for høy forurensning

Tomta som Ålesund kommune skal kjøpe for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg, inneholder fortsatt masser med for høy forurensning.

fredag 13.09 2019

Dårleg vatn i Vanylven

Dei siste 14 dagane har det kome kokevarsel frå Syvde vassverk i Vanylven.

mandag 22.07 2019

Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

tirsdag 09.07 2019

Gamle vassleidningar er utfordringa: – Det går rette vegen, men det er enkelte utfordringar på Sunnmøre også

– Vassverka på Sunnmøre er generelt godt utstyrt og har gode rutinar. Ein skal ikkje vere redde for å drikke vatn som kjem frå kraner her.

Stor jobb for å sikre reint drikkevatn i Herøy: Trygt drikkevatn kjem ikkje av seg sjølv, og ureint drikkevatn kan få katastrofale følgjer

Siste ti åra har Herøy Vasslag brukt 98 millionar kroner på å sikre folk i Herøy reint og godt drikkevatn.

tirsdag 04.12 2018

Drikkevatnet må kokast

Drikkevasskjelda til Myklebust vassverk i Norddal kommune er forureina på grunn av skogsarbeid.

fredag 07.09 2018

Politikere foreslår å bygge vannbehandlingsanlegg i nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune: – Vi vil beskytte drikkevannskilden vår

Målet er å få den så robust som mulig.

mandag 16.07 2018

Mattilsynets prioriteringer

«Nesten alle i Norge får i dag trygt drikkevann, men gammelt og lekk ledningsnett kan føre til at vi ikke kan drikke det»

onsdag 02.05 2018

Leserinnlegg om Brusdalsvatnet:

«Bystyrets beslutning skal renne ut av springen i ditt hus i mange tiår fremover.»

fredag 02.03 2018

Drikkevannskilden i Brusdalen:

Edgar og Bjørns fem spørsmål til Ålesund kommune

Edgard Brevik og Bjørn H. Aarø ber Ålesund kommune om svar på fem spørsmål om drikkevannkilden i Brusdalen.

fredag 24.03 2017

Flere tusen liter diesel lekket ut etter utforkjøring på E39

Tankbilvelt kunne gått mye verre

Bjørn Skulstad, teamleder for vann i Ålesund kommune, var lettet over at tankbilen med diesel veltet et godt stykke unna drikkevannskilden Brusdalsvatnet.