Tema

tirsdag 19.10 2021

Fann smykke frå vikingtida

Sjå kva Lars Ivar Ytterdal i Eidsdal har i handa: Ei vakker dekorert bronsealderspenne frå vikingtida.

tirsdag 10.08 2021

Satsar vidare i Liabygda - sel i Eidsdal

Kurt Oksnes arbeider vidare med planane om hotell, leiligheiter og hytter i Liabygda i Stranda kommune. I tillegg har han eit liknande prosjekt på gang på Åfarnes i Rauma. Derimot sel han overnattingsstaden Solfjord i Eidsdal.

onsdag 26.05 2021

Her kan dei bli utan ferje i ei veke

I staden for å byggje ei heilt ny ferjekai i Eidsdal, bør noverande kai oppgraderast - som ei mellombels løysing. Men det betyr at sambandet kan bli utan ferje i ei veke.

torsdag 06.05 2021

Hofseth presenterer planar på folkemøte

tirsdag 23.03 2021

Tre ferjer her også komande sommar

B-ferja på strekninga Eidsdal-Linge startar i år opp måndag 10. mai og går ut oktober månad, C-ferja går frå og med 20. juni til og med 22. august.

torsdag 11.02 2021

Tett på naturen - i hytter med moderne design

Med store vindu i front, på sidene og i taket skal du nærast føle at du søv ute. Og det med litt av ei utsikt.

fredag 01.01 2021

Då Ole knuste foten trudde han den måtte amputerast. No er prognosa at han skal bli heilt bra igjen

Like før jul fekk Ole knust beinet under ei betongblokk. No ser alt ut til å gå bra takka vere rask innsats av familien og naudetatane.

onsdag 24.06 2020

Her får lokalbefolkninga førsterett til plass på ferja

Pendlarar på ferjestrekninga Eidsdal-Linge får gå framføre turistane i køa.

torsdag 23.04 2020

Stranda:

Veg var stengt etter snøskred

Fylkesveg 63 vart stengt mellom Geiranger og Eidsdal etter eit snøskred. Torsdag kveld vart det rydda og vegen vart opna igjen.

mandag 16.03 2020

Skule ligg utsett til for skred

Det vil vere kostbart å skulle sikre skuleområdet i Eidsdal mot skred. Og kanskje er det heller ikkje gjennomførbart. Det er konklusjonen i ein konsulentrapport.

fredag 06.12 2019

Fryktar meir ferjekaos til sommaren

I løpet av eit år er det over 20.000 attståande bilar på sambandet Eidsdal-Linge. Likevel heng ei ekstra ferje neste sommar i ein tynn tråd.

onsdag 13.11 2019

Verdsarvrådet med nye tiltak for pleie av kulturlandskapet

Sett i verk nye tiltak for å hindre at Geiranger gror att

Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.

søndag 10.11 2019

Stoppa av støv og støy

– Ein dag i januar ramla det utan forvarsel inn gravemaskiner og bulldosarar på naboeigedomen. Det vart starten på fleire månader med bråk og støy - og kamp mot offentlege etatar.

onsdag 15.05 2019

Sterkt av Hesthaug

mandag 04.02 2019

Lokalbefolkninga bør sleppe forbi ferjekøen

Lokalbefolkninga bør sleppe forbi ferjekøen på strekninga Eidsdal-Linge. Det føreslår samferdselssjef Arild Fuglseth.

torsdag 15.11 2018

Har lyst ut etter tilbod på tunnelarbeid til Geiranger

Statens vegvesen bedt om tilbod på førebuande arbeider for tunnel på fylkesveg 63 til Geiranger.

onsdag 03.10 2018

Folkemøte i Eidsdal om attgroing og avfolking:

Lærer landbruk av Sveits

Det er snart ikkje beitedyr att i verdsarvfjordane våre, og markane gror att. Lær av Sveits, og skift landbrukspolitikk, meiner Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse.

mandag 14.05 2018

Campingplass har fått skulptur basert på norrøn mytologi

Tor bruker hammeren i Eidsdal

Segna vil ha det til at den norrøne guden Tor, han med hammaren, ein gong drog igjennom Eidsdal. No er han komen tilbake.

onsdag 14.03 2018

Grensejustering på indre Sunnmøre:

Bygder vil til Stranda, Norddal seier kontant nei

Fleirtalet i bygdene Norddal og Eidsdal vil ut av Norddal kommune. Eit samrøystes kommunestyre seier no blankt nei.

mandag 12.03 2018

Naboar protesterer mot 14 meter høgt deponi på Berge i Eidsdal

Fryktar vegg midt i dalen

Alle vil ha tunnel mellom Eidsdal og Geiranger. Men ikkje alle vil ha massen frå tunnelen liggande i nærleiken.

tirsdag 06.03 2018

Fare på ferde for Fjord kommune

Dersom bygdene Eidsdal og Norddal går over til Stranda kommune, kan det bety store tap for nye Fjord kommune.

mandag 29.01 2018

Fjord eller Stranda? Leirane tolkar undersøking ulikt:

Fleirtalet i bygdene Eidsdal og Norddal vil flytte over til Stranda

57 prosent av innbyggarane i bygdene Eidsdal og Norddal vil ikkje med inn i nye Fjord kommune. Dei vil til Stranda. Begge leirane meiner svaret er positivt.

bRøykutvikling i bolighus i Eidsdal

Nødetatene rykket ut etter melding om brann.

søndag 28.01 2018
3

Bygdefolket i Eidsdal og Norddal blir spurde om framtidig tilhøyrsle

Valet står mellom Fjord og Stranda

Skal bygdene Norddal og Eidsdal bli med i nye Fjord kommune? Eller skal dei gå til Stranda? Det vil fylkesmannen vite, og ringjer i desse dagar til alle som bur i desse to bygdene.

fredag 05.01 2018

Nå kan du jakte jerv

Vi tipper de fleste jegere liker nye utfordringer og nå har Norges Jeger- og Fiskeforbund en skikkelig godbit klar.