Tema

torsdag 23.09 2021

Trudde nullutslepp var teori – no er stadig fleire ferjer elektriske

Då staten i 2014 varsla krav om nullutslepp på ferjer, trudde ikkje folka i Fjord1 at det var mogleg.

fredag 28.05 2021

42 prosent vil ha Romsdalsaksen

Folket tviler på Møreaksen

42 prosent vil ha Romsdalsaksen mens kun 23 prosent vil ha Møreaksen. Det viser en måling motstanderne av Møreaksen har fått laget.

lørdag 27.02 2021

Sunnmørsposten mener

Elektrifisering av sokkelen er et feilspor

lørdag 30.01 2021

Lørdagskommentar

Kampen i gang om ferje-stemmene

Mens Frp har bompenger som sin sak, forsøker Ap sikre seg eierskapet til kampen mot høye ferjepriser. Vi kan like gjerne erklære valgkampen for åpnet.

torsdag 10.12 2020

Sunnmørsposten mener

Den maritime framtida ligger i nullutslipp og automatisering

lørdag 14.11 2020

Kommentar:

«Vindkraft på og nært land er det eneste realistiske alternativet»

Stortinget gir kommunene vetorett om utbygginger av vindmøller på land. Er det finsk atomkraft og svenske vindturbiner som skal sørge for det grønne skiftet?

onsdag 21.10 2020

Rasfare og økte kostnader

Nye ferjer og ferjekaier for Eidsdal-Linge kan bli utsatt

Nye ferjekaier i Eidsdal og på Linge kan bli utsatt. Økte kostnader, problem med å avvikle trafikken i byggeperioden og rasfare ved kaia på Linge er årsakene.

mandag 29.06 2020

Festøya-Solavågen:

El-ferje må gå på diesel

Snart er el-ferjene som skal trafikkere sambandet mellom Festøya-Solavågen på plass. Likevel, vil ferjene mellom strekninga drive på diesel en god stund til.

tirsdag 25.02 2020

Kan komme mer penger i mai:

Måtte svare for 300 millioner i overskudd

Fylkespolitikerne fikk overskuddet på 313 millioner kroner midt i ansiktet under ferjehøringen på Stortinget. Fylkesordfører Tove Lise Torve sleit med å forklare hvorfor fylket måtte øke ferjeprisene.

søndag 23.02 2020

Fleire el-ferjer er på plass, men dei går ikkje på straum:

Derfor er elektrifiseringa av ferjene forseinka

søndag 02.02 2020

Lesarinnlegg:

Batteri til lands og til vanns

fredag 24.01 2020

Kronikk:

Det er på tide med eit kraftig distriktsopprør

onsdag 15.01 2020

Milliardgarantier fra Giek til el-ferjer

Det statlige garantiinstituttet Giek går tungt inn i finansieringen av nye elferjer. Fjord1 alene har fått Giek-garantier på 1,2 milliarder kroner de siste to årene.

tirsdag 07.01 2020

Statsråd Jon Georg Dale vil se å rabattordningene i Autopass

Men nekter å gi mer penger til ferjedrift

– Vi er egentlig like langt, sier Lars Hagseth i aksjonsgruppa «Protest mot økte ferjetakster» lettere oppgitt.

torsdag 05.12 2019

«Urettvist å gi kysten rekninga»

onsdag 04.12 2019

Orten om mer penger til Møre og Romsdal

Blir møtt med spørsmål om fylkesgjelda

Hvordan har fylket råd til å øke gjelda kraftig i årene som kommer når de ikke har penger til å drifte ferjene? Det er spørsmålet leder i samferdselskomiteen Helge Orten opplever å møte når han i stortingsmiljøet skal argumentere for mer penger til Møre og Romsdal.

tirsdag 03.12 2019

Ferjeopprøret

Skal bruke en milliard for å få ferjene på strøm

Prisen for å få ferjene i fylket til å gå på batteri vil bli en milliard kroner. To tredeler av regningen må fylket ta selv.

onsdag 20.11 2019

Nytt sterkt Fjord1-resultat

Men nedgang i driftsinntektene samanlikna med tredje kvartal i fjor.

tirsdag 19.11 2019
6

Døpte to nye Fjord1-ferjer på ferjekaia

Ferjene «Skopphorn» og «Rovdehorn» har allereie gått ei stund i sambandet Sykkylven-Magerholm. Tysdag vart dei også døypte på skikkeleg vis ved ferjekaia på Magerholm.

tirsdag 22.10 2019

Ferjefylkene krever mer penger fra staten

Kan bli nye takstøkninger på ferjene

Ferjefylkene gjør felles sak mot staten med krav om mer penger. I Møre og Romsdal kan det bli nye takstøkninger på ferjene neste år.

torsdag 11.07 2019

Får snart ny el-ferje

Ferjesambandet Sykkylven-Magerholm får ei ny, elektrisk drevet ferje, når "Rovdehorn" blir satt inn på sambandet om kort tid.

fredag 29.03 2019

Moderne ferjer gir nye utfordringer:

– Behov for ny utdanning for ferjemannskap

– Det har vært en stor utvikling i tekniske løsninger i ferjedrift. Det vil kreve en helt ny utdanning av sjøfolk.

onsdag 27.03 2019

Stor interesse for ferjekonferanse i Ålesund

Grøn teknologi tar av

mandag 25.03 2019

Klimakutt i transportsektoren

«Sjøvegen til klimaløsninger»

Vi kan løse klimautfordringen! Norske elferjer viser sjøveien til null utslipp.

tirsdag 19.03 2019

Helelektrisk ferjedrift over Sulafjorden:

Siste ferje levert til Fjord1

Den tredje og siste batteriferja som skal brukes på sambandet Hareid-Sulesund ble tirsdag overlevert fra Havyard til Fjord1.

torsdag 20.12 2018

Elferje i Volda frå 2020

Statens vegvesen opplyser om at det frå 1. januar 2020 vert elektrisk ferje mellom Volda og Folkestad.

tirsdag 04.12 2018

Frp er skuffet over satsing på elektriske ferger

Frp sier det er skuffende at ferger blir bygd om til å bli elektriske og mener biogass bør brukes i stedet.

torsdag 08.11 2018

Seks ganger rundt jorda

Den elektriske ferja «Ampere» har siden 2015 gått ei lengde tilsvarende seks ganger rundt jorda.

fredag 19.10 2018

Leiar:

«Bør få meir hjelp til framdrift på klimakutt»

Alle nye ferje- og hurtigbåtruter skal nytte lav- eller nullutsleppsteknologi ved utlysing av nye anbod. Dette er bra for både miljøet og verftsnæringa, men vil slite på økonomien til fylka og andre som skal setje dette ut i livet.

mandag 08.10 2018

Ytring om økonomien i ferjedrifta:

«Elektrifisering som svir»

I løpet av de neste tre årene skal 70 ferjestrekninger elektrifiseres, blant annet i Møre- og Romsdal. Det svir på pungen for de som er så (u)heldige å ha elektriske ferjer i sine områder.

onsdag 19.09 2018

Amerikanere kommer til Norge og Ålesund for å lære om ferjer og havneindustri

Grønne løsninger for havner er sentralt når handelsdepartementet i Washington og havnemyndighetene i Seattle besøker Norge denne uka. Torsdag er USA-besøket i Ålesund.

mandag 17.09 2018

Leserinnlegg om el-ferjer:

«Et vanvittig sløseri, under dekke av å redde miljøet»

Elferjer er et vanvittig sløseri, som fører til ytterligere forurensing, og trafikantene må betale, mener forfatteren bak dette innlegget.

fredag 06.07 2018

GIEK med garanti på 900 millioner kroner til Fjord1 sine el-ferjer

GIEK tar del i finansieringen av nybyggprogrammet til Fjord1 for bygging av flere miljøvennlige ferjer.

tirsdag 12.06 2018

Strid om Festøya-Solavågen

Fjord1 tar Vegdirektoratet for retten

Fjord1 stevner Vegdirektoratet for retten etter at de tapte kampen om å drive ferjesambandet mellom Festøya og Solavågen.

onsdag 06.06 2018

Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.

onsdag 04.04 2018

Norled får to ferjesamband

Fjord1 ser ut til å miste Festøya-Solavågen frå 2020.

onsdag 28.03 2018

Snart rives ferjekiosken:

Bygger ikke ny kiosk på Sulesund

I slutten av april avvikles drifta av Sulesundkiosken. Etter planen skulle kiosken drives videre i nytt bygg, men det blir det ikke noe av.

torsdag 08.02 2018

Vil regulere ferjer og mindre fartøy

mandag 18.12 2017

Byggjer ny ferjekai i Volda:

Sikrar ferjedrift og nattesøvn i byggeperiode

Til våren startar arbeidet med ny ferjekai i Volda. Ferja skal gå som normalt i byggeperioden, og arbeidet med påling vil berre skje på dagtid.

søndag 08.10 2017

Ny Sulesund ferjekai bygges nå:

Slik påvirker anleggsarbeidet deg som trafikant

Statens vegvesen startet denne uka arbeidet med å utbedre og utvide ferjekaia på Sulesund. Om ett år skal den være klar for de nye elektriske ferjene.

tirsdag 12.09 2017

Vil gi sikrere ferjestrøm med ny ladeløsning

Ålesund-firma har søkt patent på en plugg som skal sikre kraftoverføringen mellom land og ferje under lading.

mandag 14.08 2017

NES og Havyard med stor ordrereserve

- Den største ordre i NES sin historie

NES og Hayvyard skal bygge fem nye hybridferger for Fjord 1. Se hvor de skal gå hen!

torsdag 01.06 2017

Norled kraftig ut mot fylkesvaraordføreren

Norled føler seg forfulgt av Gjerde

Regiondirektør Inge Andre Utåker i Norled reagerer på Gunn Berit Gjerdes (V) uttalelser om Norled i fylkesutvalget.

lørdag 22.04 2017

Vil ha økt satsing på el-ferjer

Arbeiderpartiet vil etablere et eget program for bygging av flere el-ferjer.

tirsdag 18.10 2016

Skal krysse fjorden automatisk

Dei nye el-ferjene som skal gå mellom Anda og Lote, blir installert med system for automatisk fjordkryssing.

fredag 16.09 2016

Kronikk 16. september:

«Ferjer for framtida»

Hver dag året rundt fraktes 60.000 små og store biler med ferjer på riks- og fylkesvegnettet.

tirsdag 06.09 2016

Batteriferjer på Sunnmøre:

Jon Aasen vil helst byggje elferjer i Norge

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) lovar at fylkeskommunen skal leggje til rette for at el-ferjer vert bygde i Norge.

Bygging av nye ferjer:

Verftsnæringa: – Må byggje ferjer i Norge

– Mykje av teknologien er norsk, men dei to neste elektriske ferjene skal byggjast i Tyrkia. – Eit nederlag, meiner verftsnæringa.

Batteriferje:

«Ampere» går over fjorden på batteri

Mannskapet på den første bilferja som går på batteri er ikkje i tvil: Dette er framtida.

torsdag 01.09 2016

Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven:

Vurderer el-ferjer på Sunnmøre

To av dei mest trafikkerte fergesambanda på Sunnmøre kan få elektriske ferjer.

mandag 13.06 2016

Byggjast i Tyrkia

El-ferjer til Lote-Anda

Fjord1 skal byggje to nye batteriferjer på sambandet Anda-Lote. Ferjene skal kome i drift frå 2018.

tirsdag 10.05 2016

Regjeringen vil gi 65 millioner til grønn skipsfart

Elektriske ferjer og annen grønn skipsfart skal kickstartes med 65 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.