Tema

torsdag 04.11 2021

Ein lun heilaftan med Halv8

Kjærleik, lengt og håp vert aldri feil i haustmørkret. No byd to konsertar på standardjazz og heilt nyskrivne saker.

torsdag 23.09 2021

Trudde nullutslepp var teori – no er stadig fleire ferjer elektriske

Då staten i 2014 varsla krav om nullutslepp på ferjer, trudde ikkje folka i Fjord1 at det var mogleg.

mandag 30.08 2021

Konflikt om seniorpolitikk:

Oppsagde ferjekapteinar til sak mot Fjord1

To erfarne ferjekapteinar har saksøkt Fjord1 og krev jobbane sine tilbake, etter at dei blei sagt opp tidlegare i år.

tirsdag 10.08 2021

Fjord1 trekker søksmål mot datterselskap

Det blir ikke noe av den tillyste rettsaka mellom Fjord1 og datterselskapet The Fjords.

torsdag 20.05 2021

Fjord1 med eit blanda første kvartal

onsdag 12.05 2021

Ferjekaptein tapte søksmål mot Fjord1

Ferjekaptein Erlend Lindseth tapte første runde i retten mot Fjord1, men jobbar no med anke av dommen frå Møre og Romsdal tingrett.

tirsdag 04.05 2021

Ferjekaptein oppsagt av Fjord1

– Han gikk rett inn og vant anbud i Fjord1s kjernevirksomhet

Erlend Lindseth har vært ansatt i Fjord1 siden 2008, de siste åtte årene som ferjekaptein. i 2020 vant han og selskapet hans et anbud på ei ferjestrekning i Nordland. Det førte til oppsigelse.

lørdag 03.04 2021

Ferjekaptein har saksøkt Fjord1

Erlend Lindseth meiner han er usakleg oppsagt i Fjord1. No har han saksøkt ferjeselskapet, med krav om at han får jobben tilbake.

fredag 15.01 2021

Fekk dobbel rekning for ferja – åtvarar andre

Han var nær ved å betale dobbelt. No ber Andrè Fredriksson folk sjekke at dei ikkje betalar to gonger for ferjeturen.

tirsdag 11.08 2020

Fjord1-tilsette tapte sak om ansvar for ferjekioskar

Fjord1 kan pålegge styrmenn og kapteinar ansvar for sjølvbetjente kioskar på ferjene. Det har Sogn og Fjordane tingrett slått fast.

onsdag 29.04 2020

Forsinkelser for nullutslippsferje til Geiranger

Nytt anbud for drift av turistferja mellom Hellesylt og Geiranger er utsatt ett år på grunn av koronaepidemien.

mandag 27.04 2020

Ordinær drift på Sykkylven-Magerholm

Fjord1 melder måndag at det igjen er sett inn to fartøy på sambandet. Det blir med det ordinær drift i tråd med ruteplanen.

fredag 24.04 2020

Fjord1 lettar på koronatiltaka

No treng du ikkje lenger sitte i bilen under ferjeoverfarten.

torsdag 23.04 2020

Innstiller ferjeavgangar på Hareid-Sulesund

Fjord1 melder om tekniske problem som går utover trafikken torsdag morgon.

tirsdag 21.04 2020

Gjekk frå tre til to avgangar i timen, men endra ikkje rutetidene:

Derfor er det 40 minutt mellom avgangane på Hareid - Sulesund

Frå å kunne ta ferje kvart 20. minutt kan ein no risikere å vente 40 minutt om ein skal ta ferje på sambandet Hareid - Sulesund. Ifølgje fylkeskommunen har det kome inn klagar frå transportnæringa.

torsdag 09.04 2020

Gjelden opp og omsetningen ned

Svakere resultat for Fjord1

Omsetningen gikk ned og gjelden opp for Fjord1 i 2019. Ferjeselskapet fikk et driftsresultat på 396 millioner kroner. Det er en nedgang på 349 millioner kroner sammenlignet med 2018.

fredag 03.04 2020

Styret i Fjord1 føreslår å utsetje utbyttet

fredag 13.03 2020

Etterlyser kraftigare korona-tiltak på ferjene:

Foreslår strakstiltak - anten gratis ferjer eller innføring av Autopass no

Etterlyser kratigare korona-tiltak på ferjene:

tirsdag 10.03 2020

Har saksøkt Fjord1:

Meiner ferjekiosken ikkje er kaptein og styrmann sitt ansvar

Skal kaptein og styrmenn også styre med den sjølvbetente kiosken om bord på ferja? Ja, meiner Fjord1. Nei, meiner tilsette som no tek saka inn for rettssystemet.

onsdag 04.03 2020

Opnar ferjesambandet igjen:

«Eid» slept vekk frå Sæbø - normal drift i ferjesambandet

Ferja som krasja i kaia på Sæbø blir slept ut Hjørundfjorden til verft for reparasjon.

onsdag 26.02 2020

Innstilte ferjeavganger på Sula-ferjer

Fjord1 innstiller c-avgangene på Hareid-Sulesund onsdag morgen.

onsdag 19.02 2020

Ferjefolk møtes i Geiranger:

MRF-veteranene holder sammen

– Navnet på foreninga vår er det eneste som er igjen av MRF, sier Nils Ljøen.

tirsdag 11.02 2020

Investorselskap kjøper seg opp i Fjord1

Per Sævik stadfester: Det er ikkje vi som har selt.

onsdag 05.02 2020

Reagerer på ferjetilbodet over Hjørundfjorden:

– Det er provoserande når eit relativt miljøvennleg tilbod blir erstatta av eit som er meir miljøfiendtleg, og som er med på å isolere bygder som er avhengige av ferja.

Hytteeigar Are Urke seier at fleire ristar på hovudet over den nye ordninga, og reagerer både på rutetilbodet og miljøaspektet ved dei to nye ferjene i Hjørundfjorden.

søndag 19.01 2020

Sjøfartsdirektoratet: – Vi må vege kostnader opp mot nytte

Direktoratet seier at dei prioriterer krav som gjer at evakuering ikkje skal vere naudsynt.

torsdag 16.01 2020

Evakueringsøving på ferje:

Nye redningssystem på ferjer krev langt større tidsbruk

onsdag 15.01 2020

Milliardgarantier fra Giek til el-ferjer

Det statlige garantiinstituttet Giek går tungt inn i finansieringen av nye elferjer. Fjord1 alene har fått Giek-garantier på 1,2 milliarder kroner de siste to årene.

mandag 13.01 2020

– Må ordnes opp i, sier fylkeskommunen

Biler står igjen på land mens ferja går med ledige plasser

Mens biler står igjen på land, går ferja Ivar Aasen mellom Solholmen og Mordalsvågen med store deler av bildekket avstengt.

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten mener

«Presset øker på fylkespolitikerne»

torsdag 02.01 2020

Nytt for ferjetrafikkantane

– Autopass gjer meg kvalm

tirsdag 03.12 2019

Havyard skal ferdigstille fem Fjord1-fartøy, trass økonomiske vanskar

Havyard har gjort avtale med kreditorar og reiarar angåande ferdigstilling av fem Fjord1-fartøy som er under arbeid i Leirvik i Sogn.

onsdag 20.11 2019

Nytt sterkt Fjord1-resultat

Men nedgang i driftsinntektene samanlikna med tredje kvartal i fjor.

tirsdag 19.11 2019
6

Døpte to nye Fjord1-ferjer på ferjekaia

Ferjene «Skopphorn» og «Rovdehorn» har allereie gått ei stund i sambandet Sykkylven-Magerholm. Tysdag vart dei også døypte på skikkeleg vis ved ferjekaia på Magerholm.

fredag 15.11 2019

Ferjene var under ti meter fra kollisjon, slik ble katastrofen avverget

Ferjene MF Ørsta og MF Romsdalsfjord var under ti meter unna å kollidere med hverandre ved Molde ferjekai søndag 8. september i år. Kapteinene om bord greide i siste liten å avverge det som kunne blitt en katastrofe.

torsdag 07.11 2019

Ingen kioskar igjen for pendlarane:

Fjord1 må legge ned kiosken på Hareid

tirsdag 22.10 2019

Strekninga Hareid-Sulesund:

Nye ferjer utan skikkeleg mobildekning i salongane

Eit skilt ute på dekk fortel at du kan lade mobilen inne i ferjesalongen. Det provoserer pendlaren Håvard Vågen Veddegjerde, for inne i salongen er det ikkje skikkeleg mobildekning.

fredag 18.10 2019

Normal drift igjen på Festøya – Solavågen

lørdag 17.08 2019

Ferja «Tresfjord» solgt til Tyskland

Bilferja «Tresfjord» ble levert fra Fiskerstrand verft i 1991, og var da den største ferja i MRF sin flåte. Nå er skipet solgt til Tyskland.

tirsdag 19.03 2019

Helelektrisk ferjedrift over Sulafjorden:

Siste ferje levert til Fjord1

Den tredje og siste batteriferja som skal brukes på sambandet Hareid-Sulesund ble tirsdag overlevert fra Havyard til Fjord1.

mandag 11.03 2019

Sjekk korleis du kan få betalt tilbake penger:

Fjord1 betaler tilbake millionbeløp for gamle ferjekort

Til no har over 15.000 personar og firma bytta ut dei gamle ferjekorta sine. Dei får betalt tilbake minst 100 kroner kvar.

torsdag 07.03 2019

Fjord1 glade for å ha sikra seg Hareid-Sulesund

Nydøypte ferjer i populær rute

– Det er kjekt å vinne nye samband. Og det var spesielt kjekt å vinne akkurat dette sambandet. Ikkje sant, Per?

søndag 03.03 2019

– Det er færre å velge mellom

Fjord1 får 19 nye fartøyer i år, men tilgangen på maskinister er for svak. Det utdannes for få.

onsdag 20.02 2019

Nye elektrisk sykkylvsferjer kommer neste år

Ved nyttår kom BF «Hadarøy». For vel ei uke siden var BF «Suløy» på plass, og om fire uker settes BF «Giskøy» inn på strekninga Hareid–Sulesund:

Helelektrisk ferjedrift over Sulafjorden

Ny-ferja over Sulafjorden kan ta 120 biler med en effekt tilsvarende 8–9 middels elbiler. På 23 minutter. Med null utslipp.

lørdag 16.02 2019

Vågsøy-firma skal byggje om to ferjer:

Fått kontrakt frå Fjord1

Ferjene MF Storfjord og MF Julsund skal byggjast om. Oppdraget går til Båtbygg AS i Raudeberg i Vågsøy.

onsdag 06.02 2019

Har levert ny ferje til Hareid-Sulesund

Ferje nummer to av tre ble onsdag overlevert til Fjord 1, i mars skal alle ferjene på sambandet være skiftet ut.

onsdag 02.01 2019

Nye ferjer og ferjenamn: «Det er her gjort dårlege namneval»

Samferdselssjefen i Møre og Romsdal, Arild Fugelseth, fortel i ei pressemelding om dei nye ferjene og ferjenamna til Fjord1. Den første ferja som vart sett inn på sambandet Hareid-Sulesund frå 1. januar 2019, har fått namnet M/F Hadarøy.

tirsdag 01.01 2019

Næringslivsåret 2018:

Mest leste næringslivssaker 2018 på smp.no

2018 var et innholdsrikt år for næringslivet på Nordvestlandet. Havila fikk kystrute-kontrakt, mens det kom avklaringer på framtida for Kleven verft, Rolls-Royce Marine og Apollonia Tannklinikk. Dette er sakene som ble lest av flest i 2018.

torsdag 20.12 2018

Vegdirektoratet skal analysere høgfrekvent ferjetilbod opp mot ferjeavløysings-prosjekt

Kan hyppige avgangar gi samme effekt som Møreaksen?

Kan hyppige ferjeavgangar gi effekt tilsvarande bru/tunnel? Molde - Vestnes er på lista over samband Vegdirektoratet no vil analysere.

fredag 07.12 2018

Fjord1 kjøper tilbake egne aksjer

Fjord1 setter i gang tilbakekjøpsprogram for inntil 8 millioner kroner.

torsdag 06.12 2018

Stranda: Ferjesamband var innstilt

Ferjesambandet rute 14 Stranda – Liabygda var innstilt torsdag morgon.

tirsdag 20.11 2018

Fjord1 med knallsterkt kvartalsresultat

Trafikkselskapet med resultat på over ein halv milliard så langt i år.

mandag 29.10 2018

Opnar sjølvbetjente kioskar på fleire av ferjene sine

Fjord1 stolar på svelekundane

Det er mest ærlege folk som reiser med ferje. Det trur Fjord1, som i år har opna 12 sjølvbetjente kioskar.

torsdag 18.10 2018

Havyard leverer to ferjer til Fjord1 på ei uke

Havyard Ship Technology overleverer denne uka ferjene «Austrått» og «Vestrått» til Fjord1.

onsdag 26.09 2018

Solevåg ferjekai:

Passasjer kom for seint - falt i sjøen bak ferja

I frykt for å miste ferja og busstur videre, klamret en passasjer seg til den stengte fallemmen. Det skulle han ikke ha gjort.

onsdag 22.08 2018

Tener pengar på alt - unntatt passasjerbåtar:

Fjord1-inntektene auker på nytt etter rekordår

Oppstart av nye ferjeruter gjer at inntektene til Fjord1 peiker opp etter første halvår.

tirsdag 17.07 2018

Kansellerte ferjeavganger til Nordøyane

A-ruta på ferjesambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta – Harøya er kansellert mandag morgen.

fredag 06.07 2018

GIEK med garanti på 900 millioner kroner til Fjord1 sine el-ferjer

GIEK tar del i finansieringen av nybyggprogrammet til Fjord1 for bygging av flere miljøvennlige ferjer.

tirsdag 12.06 2018

Strid om Festøya-Solavågen

Fjord1 tar Vegdirektoratet for retten

Fjord1 stevner Vegdirektoratet for retten etter at de tapte kampen om å drive ferjesambandet mellom Festøya og Solavågen.

2

Den første av fem nye ferjer til Sunnmøre er sjøsett:

Snart kjem denne ferja på Hareid-Sulesund

Den første av ferjene som Fjord1 skal sette inn i sambandet Hareid-Sulesund, er sjøsett i Tyrkia.

onsdag 23.05 2018

Fjord1 fossa vidare i første kvartal

Trafikkselskapet Fjord1 held fram med å auke inntektene etter rekordåret i fjor.

onsdag 09.05 2018

Lekneset-Sæbø:

Ferjerute innstilt

Lekneset - Sæbø innstilt på grunn av tekniske problem, opplyser Fjord1.

mandag 07.05 2018

Lærling trives godt på ferje:

– Mener ferje er en undervurdert arbeidsplass

Birk Valseth er ikke uroa over framtida for norske sjøfolk og anbefaler ferje som arbeidsplass.

onsdag 25.04 2018

Hareid:

Fjord1 tar over trafikkterminalen på Hareid

Fjord1 har tatt over trafikkterminalen på Hareid, og rustar opp heile lokalet. Målet er at det her skal produserast påsmurte produkt med meir, som kan supplere ferjesambanda i nærleiken.

Onsdag morgen:

Ferjeavganger innstilt på Vestnes-Molde

Teknisk trøbbel fører til innstilte ferjeavganger onsdag morgen.

tirsdag 17.04 2018

13 nye ferjer skal krysse fjorden automatisk

Rolls-Royce Marine skal levere navigasjonssystem som gjør at 13 nye Fjord1-ferjer kan krysse fjorden automatisk.

torsdag 05.04 2018

Vestnes-Molde

Storstreik vil ramme ferjetrafikken over Moldefjorden

B-ferja i sambandet Molde - Vestnes tas ut, skulle det bli streik.

onsdag 04.04 2018

Blanda kjensler om bord i bilferja «Storfjord» då nyhendet om at det ubrotne hegemoniet til Fjord1 på Festøy-sambandet no er brote

Gjekk i ferjekjølvatnet til kvar sin far

– Det var pappa sin jobb om bord i ferja som fekk meg til å verte maskinsjef.

mandag 05.03 2018

Havyard med stor kontrakt på elektriske ferjer

Havyard Group skal levere design til sju batteridrivne ferjer til Fjord1. Fem av desse skal i tillegg byggjast ved eige verft.

onsdag 28.02 2018

Reiarlag fossar fram med nytt rekordresultat:

Fjord1-direktør: – Nesten så ein må klype seg i armen

Utbytte på 270 millionar:

Sævik tek ut gevinst etter nytt rekordår for Fjord1

Reiarlaget Fjord1 leverer eit nytt rekordresultat for 2017 og aksjekursen peiker rett opp.

tirsdag 27.02 2018

Hundeidvika - Festøya:

Ferjeruter innstilt onsdag morgen

Fjord1 har tekniske problemer på ett av sine ferjesamband.

mandag 26.02 2018

Egen elbiltakst hos Fjord1

Fra 1. mars vil elbiler få egen takst hos ferjene til Fjord1.

tirsdag 20.02 2018

Innstillingar på Stranda - Liabygda

Har hatt tekniske problem tysdag.

torsdag 25.01 2018

Fjord1 signerte milliardkontrakt på nye ferjesamband

Møre og Romsdal fylkeskommune og reiarlaget Fjord1 signerte kontrakt for dei fire fylkesvegferjesambanda på Nordmøre.

mandag 08.01 2018

Fjord1 vann nye ferjeruter verdt 1,9 mrd.

Fjord1 skal drifte tre nye samband i Møre og Romsdal.

torsdag 04.01 2018
4

Driftsdirektør fortel om 19 nye anbod

Superferje på plass i Norge

MF Gloppefjord, den første av to batteriferjer som skal trafikkere Anda - Lote, var framme i Florø torsdag morgon. Det melder Fjord1.

søndag 10.12 2017

Hellesylt og Geiranger:

Fjord1 setter opp ekstra avganger

Dette skjer i forbindelse med stenging av fv63.

tirsdag 28.11 2017

Fjord1 aukar overskotet

Etter tre kvartal er konsernresultatet 408 millionar kroner, skriv Fjord1 i ei børsmelding.

Ei ferje ute på Aursnes-Magerholm

Reserveferja «Sulafjord» med plass til 100 personbilar er i drift frå kl. 12.30, melder Fjord1.

fredag 10.11 2017

Fjord1 hentet inn én milliard i lån

Selskapet lyktes med å hente inn penger til ferjebygging.

mandag 06.11 2017

Fjord1 skal bygge seks nye ferjer

Tar en avgjørelse i løpe av få uker.

onsdag 01.11 2017

Fjord1 vil låne ein milliard

Reiarlaget vil hente pengar til å bygge fleire ferjer.

søndag 29.10 2017

Ny dag utan ferje på Anda-Lote - stor trafikk over Utvikfjellet

Søndag blei ein ny dag med trøbbel for sambandet Anda-Lote. Dette fører til stor trafikk over Utvikfjellet.

mandag 09.10 2017

Tre rederi med i kampen om verdens første hydrogenferje

Rederiene Norled, Fjord1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen.

tirsdag 29.08 2017

Fjord1 i solid pluss første halvår

Leverer et resultat på nesten 240 millioner.

tirsdag 15.08 2017

Fjord1 på børs

Dieselferjene er vekke innan fem år

Adm.dir i Fjord1, Dagfinn Neteland lover at dieselferjene er ute av Fjord1 flåten innan fem år.

mandag 14.08 2017

Har Sunnmøres største pengebinge

Herøy-reder Per Sævik sitter etter alt å dømme på Sunnmøres største pengebinge. Der befinner det seg rundt 1,5 milliarder kroner i kontanter.

fredag 11.08 2017

Fjord1 godkjent for notering

Styret ved Oslo Børs har i dag vedtatt å ta aksjane i Fjord1 ASA opp til full notering, melder Oslo Børs.

tirsdag 25.07 2017
5

Nynorsk på ferjene

Leiaren i Norsk Målungdom: Krev nynorsk på ferjene

Vegvesenet har ikkje følgt opp kravet om nynorsk på ferjene. Målungdomsleiaren får medhald hos Språkrådet.

torsdag 20.07 2017

Fjord1-inntektene ville halvert underskottet i Havila

Herøy-reiar Per Sævik meiner utsiktene for forretningsdrifta i familieselskapet Havila Holding ser greie ut etter at dei tok nye store nedskrivingar i 2016.

onsdag 05.07 2017

Mystisk ferjekaos oppklart etter at privat aktør tok seg til rette

Tilhenger med tivoli førte til ferjekaos

Det var Tysnesfestivalen som skulle frakte et tivoli sjøvegen som skapte kaos i Måløy, lørdag.

lørdag 01.07 2017

Blei innstilt på grunn av blokkering

Rute 1109 mellom Måløy og Oldeide er innstilt grunna blokkering.

fredag 09.06 2017

Havyard-sjefen meiner det blir ein «skrekkblanda fryd» å bygge ferjer som skal gå i heimtraktene.

Bygging av fem nye elferjer som Fjord1 skal sette inn på Sulesund-Hareid og Magerhol-Sykkylven gir nye arbeidsplassar på Sunnmøre.

Havyard vann storkontrakt på Fjord1-ferjer

Havyard gjekk seirande ut av konkurransen om å byggje fem nye ferjer for Fjord1.

torsdag 01.06 2017

Norled kraftig ut mot fylkesvaraordføreren

Norled føler seg forfulgt av Gjerde

Regiondirektør Inge Andre Utåker i Norled reagerer på Gunn Berit Gjerdes (V) uttalelser om Norled i fylkesutvalget.

tirsdag 30.05 2017

Ligg godt an i ferjekamp:

Vard og Havyard i finalen om å bygge nye Fjord1-ferjer

To skipsbyggjarar på Nordvestlandet er mellom dei sterkaste kandidatane til å bygge fem nye ferjer for Fjord1.

Ekstraferje på Stranda - Liabygda i sommarperioden

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 har inngått ein avtale om ekstrakapasitet i sommarperioden for ferjesambandet Stranda - Liabygda.

søndag 28.05 2017

Ferje måtte bråstanse for å unngå kollisjon

– Det er viktig at den som ferdes på sjøen kan sjøveisreglene. Det er en grunn til at de er der.

tirsdag 23.05 2017

Fjord1 på børs i rekordfart

Fjord1-aksjen blir omsatt på Oslo børs allerede fra onsdag.

fredag 12.05 2017

Fjord1 investerer 1,1 mrd.

Lokale verft kriger om storkontrakt hos Fjord1

Alt er klart for at Fjord1 skal drifte to nye ferjesamband i fylket. Det betyr grønt lys for investeringer på til sammen 1,1 mrd. kr.

torsdag 11.05 2017

Fjord1 fossar fram med gode resultat

Transportselskapet Fjord1 held fram med å levere gode økonomiske resultat.

tirsdag 09.05 2017

Kan få milliardgevinst:

Sævik tar over hele Fjord1 fredag

Fredag samles fylkesutvalget i Sogn og Fjordane til telefonmøte. Temaet er Per Sævik og Havilafjords opsjon på de resterende 33 prosent av Fjord1.

fredag 05.05 2017

Leder, 6.mai:

«Bør fylkespolitikere i Sogn og Fjordane føle seg snytt for en milliard kroner? Svaret er nei.»

Per Sævik tar Fjord1 på børs og dobler verdiene på selskapet bare i løpet av noen måneder. Bør fylkespolitikere i Sogn og Fjordane føle seg snytt for en milliard kroner? Svaret er nei.

torsdag 04.05 2017

Doblet verdien på seks måneder- snuser på hurtigrute-konsesjon

Fosser mot børs med Fjord1

Med en markedsverdi på tre milliarder kroner skal Fjord1 på børsen innen utgangen av juni. Hurtigruta kan bli neste.

Kan få milliardgevinst på Fjord1

Per Sævik er i ferd med å gjøre en eventyrlig forretning med Fjord1. En børsnotering vil gi han kjempegevinst. Saken kan bli avgjort i dag.

fredag 21.04 2017

Fjord1 planlegg børsnotering

Havilafjord og eigar Per Sævik vil legge 49 prosent av Fjord1-aksjane ut på børsen.

mandag 13.03 2017

Stor miljøgevinst:

Fjord1 tar over Hareid-Sulesund fra Norled

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for ferjesambandene Sykkylven - Magerholm og Hareid - Sulesund til Fjord1 AS. Kontraktverdien er 2,6 milliarder og CO2-utslippene kan bli redusert med 89 prosent.

fredag 03.02 2017

Fjord1 leverte rekordresultat i fjor

Transportselskapet Fjord1 oppnådde mer en dobbelt så stort overskudd som året før.

tirsdag 17.01 2017

Flere biler ble stående igjen:

Vrien ferjepassasjer skapte krøll

Ferja måtte legge fra med mange ledige plasser.

torsdag 05.01 2017
1

No er nordfjordingane lei:

Denne ferja vart kansellert 111 gonger i fjor

111 gonger vart ferjesambandet mellom Lote og Anda i Nordfjord kansellert i fjor, melder NRK.

tirsdag 20.12 2016

Børsen sender Havyard til værs:

Havyard bygger tre el-ferjer for Fjord1

Fjord1 bestiller tre elektriske ferjer for bygging ved Havyard-verft i Sogn.

tirsdag 13.12 2016

Ferjene skal få nullutslipp

Når ferjeanbudet Solevåg-Festøy og Volda-Folkestad sendes ut, er det med krav om at minimum tre av ferjene skal være nullutslippsferjer.

fredag 09.12 2016

Vedlikeholdsarbeid gir endringer på Hundeidvika - Festøya

Endringene skyldes arbeid på ei kjørebru på Festøya, melder Fjord1.

søndag 20.11 2016

Passasjerbåt på Måløy - Oldeide ei kort stund

Fjord1 forventer å kunne sette inn ferje i sambandet igjen søndag ettermiddag.

tirsdag 08.11 2016

To fastbuande får ikkje lenger ferje

Fjord1 tek ikkje sjansen på å bruke ferjekaia på Skår framover.

tirsdag 25.10 2016

Ørsneset-Magerholm og Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya:

Ferjetrøbbel i morgentimene

B-ruta innstilt inntil videre, melder Fjord1.

mandag 24.10 2016

Sævik tar grep i Fjord1

Per Sævik ønsker tidligere Fjord1-sjef Dagfinn Neteland (56) tilbake som ny toppsjef i transportselskapet.

tirsdag 18.10 2016

Fylkeskommunen braut lova i Fjord1-saka

– Eg beklagar på det sterkaste det som har skjedd

I samband med salet av Fjord1 kjøpte fylkeskommunen inn konsulenttenester for rundt 20 millioner kroner.

Skal krysse fjorden automatisk

Dei nye el-ferjene som skal gå mellom Anda og Lote, blir installert med system for automatisk fjordkryssing.

fredag 14.10 2016

Fjord1-salet i boks for Havila:

Havila eig 67 prosent av Fjord1

Per Sævik og fylkesordførar Jenny Følling tok kvarandre i hendene og signerte kontrakten fredag.

fredag 07.10 2016

Fjord1-saka: Vil granske innkjøp i fylkeskommunen

Fylkesrådmannen braut reglane då konsulentjobb ikkje gjekk ut på anbod.

mandag 03.10 2016

Fylkesrådmannen brøt anbudsloven i Fjord1-saken

Leikanger (NTB): En fersk granskningsrapport viser at fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane brøt anbudsloven da han plukket ut rådgivere i Fjord1-saken. Reaksjonene fra politikerne er delte.

fredag 16.09 2016

Kronikk 16. september:

«Ferjer for framtida»

Hver dag året rundt fraktes 60.000 små og store biler med ferjer på riks- og fylkesvegnettet.

fredag 09.09 2016

Får vite meir om ferjesal

Fleire dokument i den omstridde ferjesalsaka i Sogn og Fjordane skal offentleggjerast.

Har aldri tent meir pengar

Fjord1 har levert det beste halvårsresultatet i selskapet si historie.

tirsdag 30.08 2016

Innstilling på Kystvegekspressen

Fjord1 melder om tekniske problemer.

fredag 26.08 2016

Samrøystes ja til sal av Fjord1-aksjar til Havila

Fylkestinget i Sogn og Fjordane gjekk samrøystes inn for å selje den omstridde aksjeposten til Havilafjord og Sævik-familien.

Havila Holding garanterer:

Sævik gjer unntak om risiko for kjøp av Fjord1-aksjar

Snakka til fylkestinget i Sogn og Fjordane som skulle skal ta stilling til sal av Fjord1-aksjar til Havilafjord.

onsdag 24.08 2016

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane:

Godkjende sal av Fjord1-aksjar til Sævik

Eit samla fylkesutval har godkjent salet av aksjar i Fjord1 AS til Per Sæviks Havilafjord AS.

Vil betale 1,065 milliardar for Fjord1

Havilafjord og Per Sævik vil betale 1,065 milliarder for Fjord1-aksjane. Onsdag er fylkesutvalet samla for å seie si meining.

onsdag 17.08 2016

Sævik kjøper Fjord1

Herøy-reder Per Sævik har inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å kjøpe Fjord1.

fredag 12.08 2016

Striden rundt Fjord1:

Møter seg sjøl i svingdøra

Når fylkespolitikere leker råtasser i forretningslivet går det sjelden bra. Innen kort tid har sannsynligvis Per Sævik kontroll med Fjord1.

torsdag 11.08 2016

Teknisk trøbbel på Molde - Vestnes

Fjord1 må innstille to avganger på sambandet, torsdag.

tirsdag 09.08 2016

Vil fortsatt selge Fjord1

Sogn og Fjordane fylkeskommune fortsetter arbeidet med å få solgt Fjord1. Nå er det fylkesordføreren sammen med fylkesrådmannen som skal starte sonderinger.

fredag 05.08 2016

Leiar 5. august:

«Kva skal skje med Fjord1?»

Nederlag for Sp sitt hardkøyr

torsdag 04.08 2016

Havila vil diskutere børsnotering av Fjord1

Florø (NTB): Onsdag ble det klart at Torghatten aksepterer at selskapet ikke får ta kontroll over konkurrenten Fjord1. Nå vil minoritetsaksjonær Havila diskutere børsnotering av Fjord1.

Leiar 4. august:

«Fjord1-salet: Møtte veggen, tok til vettet»

onsdag 03.08 2016

Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V):

– Senterpartiet har møtt veggen i Fjord1-saken

– Dette er et totalhavari for den prosessen Senterpartiet i fylket har forsøkt å drive gjennom.

Striden rundt Fjord1-salget:

Fylkestopper vil snakke med Per Sævik

Anker ikke Konkurransetilsynet avslag på fusjonen mellom Fjord1 og Torghatten. Nå inviterer fylkespolitikerne til samtaler med Per Sævik.

fredag 15.07 2016

Stans av Fjord1-salet:

- Ein siger for ferjefylka

Konkurransetilsynet si avgjerd vil hindre monopol og oppretthalde ein visskonkurranse i ferjemarknaden, seier fylkesordførar Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal.

torsdag 14.07 2016

Sævik om Fjord1-stans: – Ein delsiger

Havilafjord meiner fylkeskommunen no har ballen for å unngå ein rettssak.

Fylkesordførar overraska over Fjord1-forbud

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) seier ho er overraska over at Konkurransetilsynet legg ned forbod mot salet av Fjord1-aksjar til Torghatten.

Konkurransetilsynet forbyr Fjord1-salg

Konkurransetilsynet med rødt lys for Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1.

onsdag 22.06 2016

Nytt utspill om Fjord1: Torghatten tilbyr å selge datterselskap

Kampen om hvem som skal eie Fjord1-aksjene Sogn og Fjordane fylkeskommunen vil selge, har tatt en ny vending.

mandag 13.06 2016

Byggjast i Tyrkia

El-ferjer til Lote-Anda

Fjord1 skal byggje to nye batteriferjer på sambandet Anda-Lote. Ferjene skal kome i drift frå 2018.

søndag 12.06 2016

Møre og Romsdal går mot sal av Fjord1

Medan fylkesordførar i Sogn og Fjordane håper det vedtatte salet går i orden.

lørdag 21.05 2016

Fjord1-striden: – Gjort oss til latter for heile Norge

Ap-politikar trur salet av Fjord1-aksjane blir skrinlagt.

fredag 20.05 2016

Varsler stans av Torghatten-Fjord1

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1. Transaksjonen involverer de to største aktørene innenfor drift av fergesamband i Norge.

onsdag 11.05 2016

Torghatten med nye innspill i Fjord1-saka

Utsatt frist for Konkurransetilsynet.

mandag 09.05 2016

Satt av sju dagar til Fjord1-rettssak

Møtast til sjøslag i strid om aksjesal.

mandag 02.05 2016

Vegdirektøren med raudt lys for Fjord1-sal

Fryktar det blir færre ferjeselskap

onsdag 20.04 2016

Styrkar to ferjesamband i sommar

Gladmelding til mange ferjereisande: Møre og Romsdal fylkeskommune har i år utvida sommarperioden der sambandet Eidsdal-Linge og Sølsnes-Åfarnes køyrer med to fartøy.

fredag 04.03 2016

Meiner betalinga til konsulentar var lovleg

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune meiner utbetalingane i samband med Fjord1-salet har gått rett føre seg.

torsdag 18.02 2016

Hemmelighetsfull avgang i Havila-styret

Viseadministrerende direktør i Torghatten, Roger Granheim, trakk seg i går styret i Havila Shipping. Han vil ikke utdype hvorfor.

torsdag 11.02 2016

Departementet:

– Fjord1-sal ikkje lovstridig

Vedtaket om sal av Fjord1-aksjane til Torghatten ASA er gyldig. Det har kommunal- og moderniseringsdepartentet avgjort.

fredag 15.01 2016
2

Håp om ferjepenger

Fylkespolitikerne er optimister etter ferjemøte i departementet, men får neppe dekket så store ferjeutgifter som de hadde håpet på.

onsdag 09.12 2015

Fjord1-saka:

Offentleggjer hemmelege dokument

Fylkesrådmannen går no gjennom dokumenta i Fjord1-saka som fylkeskommunen til no har unnateke innsyn.

tirsdag 08.12 2015

Fjord1-salet:

Krev å få sjå advokatrekningane

Ønskjer svar om mogeleg dobbelrolle.

lørdag 05.12 2015

Fjord1-salet:

– Rekk ikkje lovlegkontroll

Lovlegkontrollen om salet av Fjord1-aksjar til Torghatten vert ikkje handsama på fylkestinget tysdag.

fredag 04.12 2015

Fjord1-salet:

Vil vite om salet til Torghatten var lovleg

Ap, Mdg, Sv og Venstre krev lovlegheitskontroll etter at Sogn og Fjordane fylkeskommune selte aksjar i F1 Holding AS  til Torghatten.

torsdag 03.12 2015

– Sa nei til 150 millionar kroner meir for Fjord1

Per Sævik skal ifølgje Bergens Tidende ha bode minst 150 millioner kroner meir enn Torghatten Trafikkselskap for Fjord1. Likevel sa fylkesordførar Jenny Følling nei takk.