Tema

tirsdag 18.01 2022

Rasfare i Tafjord:

Steinblokk på 1000 tonn trugar turområde

Ei steinblokk i Jimdalen som Tafjord Kraft har overvaka sidan 2010, beveger seg no slik at dei ønsker minst mogleg ferdsel i området.

fredag 31.12 2021

bua

Kan ei lita bu brukast til felling av jerv? Nei, jegerane kan heller bruke telt, meiner Statsforvaltaren.

onsdag 29.12 2021

Måtte koke drikkevatnet – men får ikkje avslag

At ein får kokevarsel for drikkevatnet er ikkje god nok grunn til å få redusert vassgebyret.

torsdag 23.12 2021

Liam Peder fekk babydress av ordføraren

Liam Peder er berre knappe tre månader gamal, og forstod ikkje at det var ordførar Eva Hove (Ap) som kom besøk med sjølvstrikka babydress.

fredag 17.12 2021

Ho får kulturprisen i Fjord

Turid Aspehjell får årets kulturpris i Fjord kommune.

Vil flytte rådhuset ut av denne bygda

Rådhuset i Fjord kommune kan bli flytta frå Valldal til Stordal. Det har iallfall eit fleirtal i kommunestyret bestilt ei utgreiing om.

tirsdag 14.12 2021

Hevdar parkeringsavgift er ulovleg

Fjord kommune har innført ei ulovleg innkrevjing av parkeringsavgift på Overøye. Det hevdar Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal, og viser til friluftsloven.

tirsdag 30.11 2021

Klagar på mobilnettet:

Dekninga kan bli betre i fleire bygder

- Det høyrer ikkje heime i 2021 at det nesten ikkje er mobildekning på ein stad som Fjørå, skriv ein hytteeigar i eit brev til Fjord kommune.

fredag 26.11 2021

Hytteeigar på Overøye:

Vil ha tilbake nattemørket

– Lysforureining er eit aukande problem både for folk, dyr, insekt med meire - og dessutan sløsing med energi og pengar. Det skriv ein hytteiegar på Overøye i eit brev til ordføraren i Fjord kommune, og etterlyser ein lysplan.

torsdag 25.11 2021

Delvis nattestengt fylkesveg

Sikringsarbeid i tre tunnelar

No startar sikringa og opprustinga av Linge-, Blikshammar og Overåtunnelane - tre tunnellar på strekninga Liabygda i Stranda og Linge i Fjord kommune. Det betyr kolonnekøyring.

fredag 19.11 2021

No er det bestemt kvar folk i denne bygda skal gravleggjast

Det blir ikkje etablert nokon ny gravstad lengre oppe i Valldal. I staden skal gravplassen utanfor Sylte kyrkje utvidast.

onsdag 17.11 2021

Eidsdal:

Etterlyser nabovarsel om ny ferjekai

Igangsettingsløyvet til bygging av ny ferjekai i Eidsdal må trekkes tilbake. Det krever flere grunnneiere og nausteiere, og viser til at de ikke har mottatt nabovarsel.

tirsdag 16.11 2021

Ber om hjelp til å gjere Geiranger grønare

Eit investeringsbehov på opp mot 950 millionar kroner. Det viser fylkeskommunen sine førebelse tal for ei naudsynt omstilling i Geiranger i samband med nullutsleppskravet frå 2026.

Har venta i fleire år - fekk nytt nei til polutsal

Valldal, Hareid og Aukra har lenge hatt ønske om polutsal. Men dei nådde ikkje opp i år, heller.

mandag 15.11 2021

Seier nei til flytting av kyrkjegarden

Kyrkjegarden ved Sylte kyrkje bør utvidast. Å lage ein ny gravplass på Døving lenger oppe i dalen, er ikkje noko godt alternativ.

Harald skiftar frå bær til Brisk

Harald Valle sluttar etter 16 år i Valldal Grønt. No har han fått seg jobb i Brisk kompetansesenter i Ålesund.

mandag 08.11 2021

Denne bygda kan få heilt ny gravstad

Det er snart ikkje meir plass på gravstaden utanfor kyrkja. Kommunen bør difor starte arbeidet med ein ny gravlund på Døving lenger oppe i Valldal.

lørdag 06.11 2021

Besøkstala veks for sjeldan kyrkje

Talet på besøkande i Rosekyrkja i Stordal tok seg litt opp att i år, men det er langt igjen til åra før pandemien.

torsdag 04.11 2021

Stenger vegen mellom Eidsdal og Geiranger

Fylkesveg 63 blir stengt ved Rønneberg i Eidsdal frå laurdag til søndag.

tirsdag 02.11 2021

Camping-par vil selge på Sunnmøre

I fem år har de drevet camping midt mellom Eidsdal og Geiranger. Nå har de flytta til Romsdal, og ønsker å selge.

fredag 29.10 2021

Smittevernlege:

Meiner altfor få testar seg

Forkjølingssesongen er i full gang og mange er sjuke. Likevel er det svært få som testar seg. Altfor få, ifølge smittevernlege Marianne Skuseth.

tirsdag 19.10 2021

Frå hoppbakkar til rullestolar

Simek AS i Stordal har etablert eit nytt og innovativt samarbeid med Exotek AS for utvikling og produksjon av terrenggåande rullestolar.

Fann smykke frå vikingtida

Sjå kva Lars Ivar Ytterdal i Eidsdal har i handa: Ei vakker dekorert bronsealderspenne frå vikingtida.

mandag 18.10 2021

Kan bli gravlagt i nabobygdene

Dersom det ikkje blir laga til plass for fleire graver i Valldal, kan ein bli tvungen til å gravlegge folk frå Valldal, Fjøra og Tafjord i bygdene Stordal eller Norddal.

lørdag 16.10 2021

Ho er sjukepleiar, han driftsteknikar. På fritida er dei fruktdyrkarar med mange tusen eple- og plommetre

– Vi må ha noko å tuske med, seier Ingrid og Per Einar Linge Johansen om det som per no er ein hobby.

fredag 08.10 2021

Her får bygdefolket prisen

Fredag fekk bygda Norddal (Dalsbygda) og Herdalen overrekt Kulturlandskapsprisen 2021.

torsdag 07.10 2021

Set pris på bygd og seter

Else-May Norderhus, Tove-Lise Torve og Eva Hove har lagt planar for fredagen. Dei skal alle tre til bygda Norddal for å dele ut pris.

tirsdag 05.10 2021

Frank Sve:

– Torpederte ferjeforslag med to fulltreffarar midtskips

På siste samferdselsutvalsmøte vart det lufta ein idé om å ha færre avgangar i timen på ferjestrekningane Stranda- Liabygda og Eidsdal-Linge. Det fekk Frp-politikar Frank Sve til å sjå raudt.

onsdag 22.09 2021

Får bruke elektrisk fiskeapparat

Stordal elveeigarlag får lov til å nytte elektrisk fiskeapparat i Rikjenda og Fjellåna, to sideelvar til Stordalselva.

Opphevar vedtak om oppdrett

Norsk Sjømat Oppdrett AS på Stranda får likevel ikkje dispensasjon til å etablere to akvakulturanlegg i Storfjorden. Det slår Statsforvaltaren i Trøndelag fast.

onsdag 15.09 2021

No blir det tv-sendingar herifrå

Også Fjord kommune skal begynne å overføre kommunestyremøta på web-tv. Målet er å kome i gang i løpet av 2021.

tirsdag 14.09 2021

Her blir det heimeundervisning ut veka

Tidlegare i år var det Valldal som vart hardt råka av korona. No er det Stordal sin tur. Fjord kommune har stengt dørene ved Stordal skule.

mandag 13.09 2021

Valg 2021:

Slik stemte Nordvestlandet

På denne siden finner du snarveier til alle valgresultater fra kommunene i Sunnmørspostens dekningsområde.

Slik stemte Fjord

Er du nysgjerrig på hvordan folk i Fjord kommune har stemt?

tirsdag 07.09 2021

Planlegg polferd til Valldal, Hareid og Aukra

Dei har lenge hatt ønske om å få eige polutsal. Kanskje kan det kome eit positivt svar neste år. Då skal iallfall Vinmonopolet sine folk på synfaring til mellom andre kommunane Fjord, Hareid og Aukra.

lørdag 04.09 2021

Børdalslina:

Eit bitte lite skritt nærare ny veg

– Du veit kva du må gjere dersom du skal ete ein elefant: Du må ta ein bit i gongen.

tirsdag 31.08 2021

Fekk lov til å skyte to jerv - trefte ingen

Funn av drepne lam i både Fjord og Stranda kommunar den siste tida gjorde at det vart gjeve to fellingsløyve på jerv. Men då fristen gjekk ut måndag, var ingen jerv skoten.

Møbelarbeidaren har fått heidersplassen

For ein strålande dag dette har vore, skreiv Fjord-ordførar Eva Hove (Ap) begeistra på Facebook etter å ha vore med på avdukinga av statuen Møbelarbeidaren i Stordal sentrum laurdag.

torsdag 19.08 2021

Etterlyser strakstiltak etter to steinras

Den siste veka har det ved minst to høve rasa steinar ned på vegbana like ved Lingetunnelen og ferjeleiet ved Linge.

torsdag 12.08 2021

Frå personleg rekord på 600 gram til 5,44 kilo:

– Det må vere noko av det sjukaste eg har opplevd

Da Robert Iversen viste fram fisken han fekk i Tafjordfjella onsdag, fekk kompisane hakeslepp.

tirsdag 10.08 2021

Satsar vidare i Liabygda - sel i Eidsdal

Kurt Oksnes arbeider vidare med planane om hotell, leiligheiter og hytter i Liabygda i Stranda kommune. I tillegg har han eit liknande prosjekt på gang på Åfarnes i Rauma. Derimot sel han overnattingsstaden Solfjord i Eidsdal.

onsdag 07.07 2021

No jaktar dei på jerven

Skifta meining då dei såg video - no jaktar dei på jerven

Jerven i Steindalen ved Valldal lever svært farleg. Statsforvaltaren har gjeve skadefellingsløyve etter at dei såg videoen som Tone Grønningsæter hadde teke av rovdyret som trugar sauene i dalen.

tirsdag 06.07 2021

Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

fredag 02.07 2021

Jordbæra er raude og plukkarane er på plass

Stanislaw frå Polen er her for 27. gong. Li Jin Yi frå Kina debuterer som jordbærplukkar i Valldal.

onsdag 23.06 2021

Denne nye kommunen fekk overskot første året

Overskot, folketalsauke- og ingen ventelister på sjukeheim- eller omsorgsplass. Det er situasjonen i nyskapinga Fjord kommune.

fredag 11.06 2021

No får dei halde søndagsope her

Heile Fjord kommune er no klassifisert som typisk turiststad, og dei to daglegvarebutikkane i Stordal får dermed lov til å halde søndagsope, til liks med dei andre butikkane i kommunen.

torsdag 10.06 2021

Trekker motsegn for ny brannstasjon

Statsforvaltaren meiner nye, justerte planar for ny brannstasjon i Stordal tek betre omsyn til både rasfare og matjorda - og trekker motsegna.

onsdag 09.06 2021

Dette bygdesenteret får nytt torg

onsdag 02.06 2021

Tek valldalbæra til Stortinget

Vil statsråden og regjeringa prioritere å finne ei løysing for grøntnæringa no som jordbærsesongen nærmar seg med stormskritt for å sørge for at næringa får tilgang på nødvendig arbeidskraft i tide?

Sjå her - modne jordbær i Valldal

Raude jordbær på rekke og rad. I ei veke allereie har Kåre og Anne Inger Strøm i Vika rett innanfor Valldal plukka modne jordbær.

onsdag 26.05 2021

Her kan dei bli utan ferje i ei veke

I staden for å byggje ei heilt ny ferjekai i Eidsdal, bør noverande kai oppgraderast - som ei mellombels løysing. Men det betyr at sambandet kan bli utan ferje i ei veke.

mandag 10.05 2021

Onsdag hyler sirenene

Testar flodbølgevarslinga

Onsdag 12. mai mellom klokka 12 og klokka 14 vil Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) teste varslingssystema sine.

torsdag 06.05 2021

Hofseth presenterer planar på folkemøte

mandag 03.05 2021

Eit langt steg nærare søndagsopne butikkar:

Denne bygda kan få status «typisk turiststad»

I Stordal er det om lag like mange hytter som det er bustadhus. Hytteturistar er difor eit svært viktig grunnlag for daglegvarehandelen i bygda, som bør få halde søndagsope.

fredag 30.04 2021

I denne bygda vil butikkar halde søndagsope

I fjor sommar fekk Joker Stordal og Coop Prix Stordal lov til å halde ope seks søndagar. No søkjer dei om lov til å halde søndagsope heile året.

torsdag 29.04 2021

Stenger elv for laksefiske i år

Det blir ikkje opna opp for laksefiske i elva Valldøla i Valldal i år. Det har elveeigarlaget vedteke.

tirsdag 27.04 2021

Brøytingen av Trollstigen godt i gang:

– Veldig lite snø i år

– Vi regner med å få brøytet igjennom denne uka, sier Roar Vikhagen, byggeleder på Fylkeskommunen, der ansvaret for Trollstigen nå ligger.

fredag 16.04 2021

Pengegåve til ny snøkanon på Overøye

torsdag 08.04 2021

Trur tau stammar frå oppdrett

Ei mengde med tauverk, fortøyningar og anker er observert tre stader i sjøen i Fjord kommune.

onsdag 07.04 2021

Desse har kjøpt Fjellro Turisthotell

Selskapet Bauge og Bahus AS er dei nye eigarane av Fjellro Turisthotell i Valldal. Bauge og Bahus driv frå før to overnattingsstader og ein restaurant i Solund i Sogn.

tirsdag 30.03 2021

Pandemien slo hardt ned i sunnmørskommune: – Dette viser berre kor ustabil situasjonen er

I løpet av få dagar fekk Fjord kommune 24 koronasmitta personar. Det er mykje i ein kommune med berre 2.600 innbyggarar. Fleire stader er det no tilbod om heimkøyring av mat.

Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

mandag 29.03 2021

Eli og Mike sel livsverket sitt

Fjellro i Valldal skiftar eigarar

Fjellro Turisthotell i Valldal er seld. Dei nye eigarane kjem til bygda om kort tid, og har spanande planar med seg.

tirsdag 23.03 2021

Tre ferjer her også komande sommar

B-ferja på strekninga Eidsdal-Linge startar i år opp måndag 10. mai og går ut oktober månad, C-ferja går frå og med 20. juni til og med 22. august.

mandag 22.03 2021

Mista mobilen i Israel – dukka opp i Valldal

Eyerus hjelpte til med å pakke klementinar heime i Israel, då ho mista mobiltelefonen sin. Fire veker seinare dukka den opp - i Valldal.

Larvebæsj skal gje cash

NorInsect AS i Stordal er på marknaden med sitt aller første produkt: «Gro frå Stordalen» . Dette er plantegjødning basert på ekskrement frå insekt.

torsdag 18.03 2021

Meiner ny brannstasjon øydelegg god matjord

Fjord kommune skal byggje ny brannstasjon i Stordal. Den er tenkt plassert vest for skulen. Det reagerer Jordvern Møre og Romsdal på.

torsdag 11.03 2021

Åtte hotell, pensjonat og kafeer er til salgs

Hotell, pensjonat, pub og kafé. Hele åtte næringseiendommer knytta til servering og overnatting på Nordvestlandet ligger ute for salg på finn.no. Noen har ligget der lenge.

tirsdag 23.02 2021

Måtte tappe tom Zakariasdammen ein gong til

For to år sidan tømde Tafjord Kraftproduksjon Zakariasdammen i samband med vedlikehaldsarbeid, og sa det ville bli 25 år til neste gong. No har dei gjort det igjen.

torsdag 11.02 2021

Tett på naturen - i hytter med moderne design

Med store vindu i front, på sidene og i taket skal du nærast føle at du søv ute. Og det med litt av ei utsikt.

søndag 31.01 2021

Selde meir møblar - og nokre tusen smittevernfrakkar

Då Norge stoppa opp i mars i fjor kasta den vesle møbelbedrifta Sitwell AS i Stordal seg ut i produksjon av smittevernfrakkar. Men salet av møblar tok seg snart kraftig opp att.

fredag 22.01 2021

I årevis var gifteringen til Arna vekke. Med god hjelp frå politiet er ringen no tilbake hos Sunnmørskvinna.

For fem og eit halvt år sidan mista Arna Liv Øvrebust frå Stordal gifteringen sin. For ei tid tilbake vart den innlevert på lensmannskontoret i Elnesvågen i Hustadvika kommune.

onsdag 20.01 2021

Hofseth fortalde om lakseoppdrett i fjellhallar

Vil produsere 100.000 tonn laks i året frå store fjellhallar

– Eg fekk berre positive tilbakemeldingar. Kven kan vere i mot dette? spør ein ivrig Roger Hofseth. Måndag kveld var det digitalt folkemøte der han fortalde om planane for eit digert produksjonsanlegg for laks i store fjellhallar i Røbbervika i Storfjorden.

fredag 01.01 2021

Brannmann Bjørn Helge kjem stadig først til helseoppdrag

Ei veke før jul skjedde det igjen. Bjørn Helge Rønneberg, frå brannvesenet, var først på staden då Ole Rødhammer fekk ei betongblokk over foten i Eidsdal.

onsdag 30.12 2020

Blir pensjonist frå nyttår av

Toralv Klokkehaug har arbeidd hos Fylkesmannen, undervist på vidaregåande skule, vore landbrukssjef i Skodje, Ørskog og Stordal - og sidan 2006 vore næringssjef i Norddal, seinare Fjord kommune. Men no blir han pensjonist.

onsdag 23.12 2020

Så mange vaksinedoser kommer i første pakke til Nordvestlandet

tirsdag 01.12 2020

Ølprodusentane på Sunnmøre:

Norske kundar berga bryggeria

Lokale ølbryggeri frykta det verste då Norge stengde ned i mars. No kan dei slå fast at 2020 blir like bra som året før.

fredag 20.11 2020

Fjord skjerpar smitteverntiltaka i samband med ny smitte

På to dagar har Fjord kommune meldt om tre koronatilfelle. No innfører dei tiltak for å førebygge ytterlegare smitte.

onsdag 18.11 2020

Denne kommunen tilbyr gratis bustadtomter

Går du med byggeplanar? Fjord kommune ønsker seg fleire innbyggarar, og lokkar no med gratis bustadtomter.

tirsdag 17.11 2020

Stordal Møbel:

Eit av dei beste åra på lenge

For eit merkeleg år, med nedstenging og karantene verda over. Og likevel kan Stordal Møbel AS melde om eit av dei beste åra på lenge.

tirsdag 10.11 2020

Slutt på dyrehald i Tafjord:

Sende siste sauen til slakteriet

– Det er sjølvsagd vemodig å slutte med sau, men noko eg har planlagt i lang tid.

onsdag 04.11 2020

Denne barnehagen er føreslått lagt ned

Liabygda barnehage heng i ein svært tynn tråd. Rådmann Åse Elin Hole i Stranda tilrår å leggje ned barnehagen frå 1. januar 2021.

tirsdag 03.11 2020

Skuffa over at møbelmesse blir avlyst

Nordens største møbelmesse, Stockholm Furniture & Light Fair, er korona-avlyst. Synd, sier daglig leder Joakim Helland i Helland Møbler i Stordal.

lørdag 31.10 2020

Denne bygda får naturklatrejungel

Fjord kommune opnar ein heilt ny folkehelsepark ved Valldal skule. Det skjer måndag 2. november.

tirsdag 06.10 2020

Ordførar deler Norsk Sjømat-frustrasjon:

Ber om fortgang for planar i Stordal – Vi treng denne satsinga. Det vil skape store, positive ringverknader i vår region.

Fjord-ordførar Eva Hove set si lit til at nærings- og fiskeridepartementet gir positivt svar til Norsk Sjømat. Det vil gi viktige arbeidsplassar i Stordal.

søndag 04.10 2020

Ho er den nye Muritun-sjefen

Elisabeth Slotsvik Kleive hadde eigentleg ikkje tenkt å flytte på seg, men klarte ikkje å seie nei då ho fekk tilbod om jobben som ny administrerande direktør for Muritunet i Valldal.

fredag 02.10 2020

Her blir det hyttefelt med 59 nye hytter

47 enkelthytter og 12 tomannshytter. Det ligg i planane for eit nytt hyttefelt som no er godkjend av Fjord kommunestyre.

No sender dei inn polsøknad

Fjord kommune bør få sitt eige Vinmonopol. Det meiner eit samrøystes kommunestyre - og ber administrasjonen sende inn ein søknad.

No er det vedteke - Valldal får rådhuset

Valldal skal vere administrasjonssenter for Fjord kommune. Det har eit samrøystes kommunestyre vedteke.

onsdag 30.09 2020

Kommunedirektøren står på sitt. Vil framleis ha rådhuset i Valldal.

Valldal bør vere administrasjonsstad for Fjord kommune. Det meiner kommunedirektør Karl André Birkhol, og står dermed på sitt.

mandag 28.09 2020

Stor hyttekommune vil ha polutsal

Fjord kommune, med mange hytter og campingvogner i Valldal og på Overøye, vil ha Vinmonopol.

mandag 21.09 2020

Nonner skal produsere vin på Ruset gard

Målet er å produsere mellom 5.000 og 10.000 flasker vin i året. I neste månad kjem dei første druene til nonneklosteret i Fjørå.

onsdag 16.09 2020

Bok:

Møt ein fargeklatt på Sunnmøre

Året er 1908, og Rosekyrkja i Stordal står i fare for å bli riven. Då slår Fortidsminneforeininga til, og kjøper kyrkjebygget. No er historia om kyrkja blitt til bok.

fredag 11.09 2020

Tysdag 15. september

Brannøving i tunnel mellom Sjøholt og Dyrkorn

Dyrkorntunnelen blir delvis stengd tysdag kveld 15. september på grunn av ei større brannøving.

tirsdag 18.08 2020

Turistbygd tek eit solid tak

Område med grå asfalt skal bli grønare

Grøntområde, leikeplass, parkeringsplassar og gangveg. Valldal sentrum skal bli finare, og i første omgang gjer ein tiltak nede ved fjorden.

tirsdag 11.08 2020

Turistbygda får tilbake butikken

Sidan i vår har bygda Tafjord vore utan daglegvarebutikk. I haust skal det bli ei ordning på dette.

lørdag 11.07 2020

Helgapraten med Jann-Ove Søberg:

Kunne endeleg gå i land

Jann-Ove arbeider nær Sørpolen. Det nyttar ikkje å ha heimekontor om du skal fiske kril. Iallfall ikkje viss krilen er i Sørishavet.

mandag 06.07 2020

Svært kortreist mat: – Eg vil helst unngå grønsaker innpakka i plast

Kokken Christopher Schønefeld frydar seg over alt han finn i grønsakhagen til sambygdingane Hegelin Waldal og Audun Skjervøy.

onsdag 01.07 2020

Her blir det søndagsopne daglegvarebutikkar

Dei to daglegvarebutikkane i Stordal får halde søndagsope i sommar. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedteke.

I år blir det lite av denne frukta

Det blir lite plommer og morellbær frå indre Sunnmøre i år. Det slår både bøndene og landbrukssjefen fast.

mandag 29.06 2020

Her vil dei ha søndagsopne butikkar i sommar

Joker Stordal og Coop Prix Stordal ønsker begge å halde søndagsopne butikkar i sommar. Fjord kommune støttar søknadane.

I denne kommunen har dei tilsett mange nye

Fjord kommune presenterer heile 15 nytilsette.

Har kvitta seg med skule og sentrumsbygg

Fjord kommune har seld Tafjord skule, som har vore til sals i fleire år. Også eit kommunalt sentrumsbygg i Valldal er seld.

onsdag 24.06 2020

Her får lokalbefolkninga førsterett til plass på ferja

Pendlarar på ferjestrekninga Eidsdal-Linge får gå framføre turistane i køa.

tirsdag 23.06 2020

Grønn teknologi skal gi mobildekning over Trollstigen

Neste sommer blir det full mobiltelefondekning langs hele strekningen fra Trollstigen til Valldal. Teknologien får strømforsyningen fra solceller og vindturbiner.

fredag 05.06 2020

Kafear held stengt heile sommaren

Både Gudbrandsjuvet Café og Lupinen Kafé, begge i Valldal, held stengt for gjestar i heile sommar.

onsdag 20.05 2020
3

Kommune har opprydding:

Vil kvitte seg med skule, barnehage og sentrumsbygg

Fjord kommune har lagt Andershaugen barnehage i Stordal og Kraftverksbygget i Valldal sentrum ut for sal. I tillegg prøver dei nok ein gong å få seld skulen i Tafjord.

tirsdag 12.05 2020

Oppdretter avviser ikke lakseskatt

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Roger Hofseth i Hofseth International er ikke avvisende.

fredag 08.05 2020

Tafjord:

Må tømme Zakariasdammen ein gong til

Uvanleg varmt vêr i april i fjor og tidleg snøsmelting var ein strek i rekninga for Tafjord Kraft. Difor vart dei ikkje ferdige med arbeidet sitt, og må tømme Zakariasdammen ein gong til.

No er det klart - her blir det øl på døra

Tonga Gardsbryggeri får lov til å levere øl på døra til kundane sine. Dette vedtok kommunestyret i Fjord torsdag kveld.

onsdag 06.05 2020

Sjelden krabbe har slått seg ned i Storfjorden

Fisker Geir Egil Smenes har fått gyteklar heksekrabbe i garnet i Storfjorden. Det betyr at dette ikke bare er en tilfeldig gjest i Norge, sier biolog Dag Holtan.

mandag 04.05 2020

Testar flodbølgealarmen

Fredag 15. mai vil sirenene ule i kommunane Stranda, Fjord og Sykkylven. Det er Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) som skal teste utstyret sitt, i tilfelle fjellras med etterfølgande flodbølge.

fredag 24.04 2020

Tommelen opp for øl på døra

Tonga Gardsbryggeri bør få lov til å levere øl på døra til kundane sine i Fjord kommune. Det meiner eit samrøystes formannskap.

fredag 17.04 2020

I denne kommunen kan det bli øl på døra

Tonga Gardsbryggeri i Norddal bør få lov til å levere øl på døra til kundane sine i Fjord. Det meiner kommunedirektør Karl André Birkhol i Fjord kommune.

onsdag 08.04 2020

Går imot at han skal få levere øl på døra

Gulating Ølutsalg på Moa bør ikke få lov til å levere øl på døra til kundene sine. Det mener kommunedirektør Astrid J. Eidsvik i Ålesund.

torsdag 02.04 2020

Forskjellige campingreglar frå kommune til kommune:

Har ikkje tent pengar sidan september - no har kommunen stengt campingplassen hans

onsdag 01.04 2020

Muritunet i Valldal i full beredskap

Klare til å avlaste sjukehuset

Muritunet i Valldal har tømt institusjonen for sine ordinære pasientar. I staden står rehabilitiseringssenteret i full beredskap, klare til å ta imot pasientar frå sjukehusa – om det skal bli nødvendig.

Seier nei til stenging av Trollstigen

Ordførar Yvonne Wold (SV) i Rauma vil stenge Trollstigen i sommar for å drive rassikring av den berømte turistvegen. Det er eit dårleg forslag, meiner varaordførar Viktor Valdal (H) i Fjord.

torsdag 26.03 2020

Skulle selge hotellet og pensjonere seg - så blei dei råka av krisa

Ekteparet i Valldal hadde tenkt å pensjonere seg, og la hotellet sitt ut for sal. Men så kom koronaviruset.

I desse korona-tider:

Her stoppar dei ølbrygginga for aller første gong

Både Trollbryggeriet i Liabygda og Tonga Gardsbryggeri i Norddal har sett seg nødt til å stoppe produksjonen. Det har aldri skjedd før.

onsdag 25.03 2020

Korona-frykt stoppar byggeprosjekt

Ombyggingsarbeid ved Valldal sjukeheim er stansa av kommunen. Årsaka er usikkerheit rundt kva det kan føre med seg av mogleg smitte.

tirsdag 24.03 2020

Syr smittefrakkar i Stordal

Møbelbedrifta Sitwell i Stordal har kasta seg rundt og syr no smittevernfrakkar, som det er stor etterspurnad etter no.

Mange har spurt om å få dra på hytta

Store hyttekommunar som Sykkylven, Fjord og Stranda har fått mange førespurnader frå folk som ønsker å overnatte på hytta si. Ingen får lov.

Høgthengande serveringsstad til sals

Serveringsstaden Kokarsteinen i Fjord kommune er til sals. Mange trur vi nordmenn kjem til å feriere i heimlandet i år. Det kan få fart på salet.

fredag 20.03 2020

Plagsome rådyr et opp jordbærplanter

Rådyr gjer i vinter stor skade i jordbæråkrar i Valldal, ved at dei grev fram plantane og et dei opp. To bønder søkjer difor om lov til å skyte dyra.

mandag 16.03 2020

Skule ligg utsett til for skred

Det vil vere kostbart å skulle sikre skuleområdet i Eidsdal mot skred. Og kanskje er det heller ikkje gjennomførbart. Det er konklusjonen i ein konsulentrapport.

fredag 21.02 2020

Rimeleg straum gir kraftkommunar hodebry

Rimeleg elektrisitet gir fornøgde forbrukarar – for Fjord og andre kommunar står derimot mellom anna sjukeheimsplassar på spel.

tirsdag 18.02 2020

Elevar langs trafikkert veg i Valldal:

Ikkje trygg på skulevegen

Stort og uoversiktleg kryss. Ikkje gangfelt. For dårleg lys - og busstilbod.

Bønn frå Stranda KrF:

Etterlyser sikrare tunnelar

Dei fire tunnelane på vegen mellom Liabygda i Stranda og Linge i Fjord kommune treng sårt ei oppgradering. Det seier Stranda KrF.

søndag 19.01 2020

Fin Fjord-fest

Kvar ei krå i nye Fjord kommune har eitkvart kulturelt å by fram.

onsdag 08.01 2020

Eidsdal-Linge:

Pendlarar skal prioriterast

Turistane er på ferie, og har betre tid. Pendlarar og fastbuande må difor få sleppe til først på ferja mellom Eidsdal og Linge.

Moderne anlegg møter meir motbør

I sommar var det jubel då Fiskeridepartementet ga Norsk Sjømat konsesjon for et visningsanlegg i Stordal. No har jubelen stilna.

mandag 06.01 2020

Ikkje håp om ei fjerde ferje

Ferjesambandet Eidsdal-Linge har flest attståande bilar av alle samband på Nordvestlandet. Likevel kjem det ikkje ei ferje nummer fire her i sommar.

tirsdag 24.12 2019

Fakkelstafett for Fjord

Fakkelstafett nyttårsaftan frå dei tre bygdene Norddal, Stordal og Valldal. Slik skal det markerast at Fjord kommune blir ein realitet frå 1. januar.

fredag 06.12 2019

Fryktar meir ferjekaos til sommaren

I løpet av eit år er det over 20.000 attståande bilar på sambandet Eidsdal-Linge. Likevel heng ei ekstra ferje neste sommar i ein tynn tråd.

tirsdag 03.12 2019

182 år gamal kommune takkar for seg med ein fest

Dette blir Fjord sitt rådhus - førebels

Fjord kommune ser dagens lys 1. januar, og rådhuset ligg i Valldal. Men neppe lenge.

fredag 29.11 2019

Slår alarm om endra kraftskatt: «gedigen sentralisering»

Dersom skatteregimet for vasskraft vert endra, blant anna kommunane Ørsta, Volda og Fjord tape betydelege summar.

tirsdag 15.10 2019

Tilrår Fjord-rådhus i Valldal

Administrasjonen for nye Fjord kommune bør halde til i Valldal. Det er tilrådinga til Karl André Birkhol, rådmann i Norddal og påtroppande administrasjonssjef i Fjord.

mandag 30.09 2019

Bekymringsmeldingane florerer i Fjord:

Rådhusplassering skaper stress og uro

Kommunalt tilsette varslar om frustrasjon etter snuoperasjon om rådhusplassering i Fjord kommune.

tirsdag 17.09 2019

Nye Fjord kommune

Valldal mister rådhuset

Rådhuset i nye Fjord kommune skal liggje i Stordal, ikkje i Valldal, slik det stod i intensjonsavtalen frå to år tilbake. Det er det ikkje alle som likar.

onsdag 11.09 2019

Det aller første kommunestyret i den nye kommunen er klart:

Desse skal styre i Fjord

15 menn og åtte kvinner skal styre Fjord dei neste fire åra.

tirsdag 10.09 2019

Hove eller Berdal i Fjord

Det er førebels ikkje klart kven som blir ordførar i Fjord kommune, som er ei samanslåing av kommunane Stordal og Norddal.

torsdag 15.08 2019

Leserinnlegg:

«Frank, du har rett!»

søndag 14.07 2019

Leiar

«Byråkratiet krympar ikkje av seg sjølv»

onsdag 15.05 2019

Ja til Liabygda-elevar

tirsdag 24.07 2018

Synspunkt:

«Det beste for bygdene på indre Sunnmøre er at dei kjem saman i ei kommunal eining»

søndag 06.05 2018

For noen tiår siden:

Her er alle dei tilsette ved møbelfabrikkane i Stordal i 1992

I 1992 vart Stordal kommune 100 år.

onsdag 18.04 2018

Samanslåing av Norddal og Stordal:

Fossar fram med Fjord kommune

Norddal kommune vil ikkje stanse samanslåingsprosessen med Stordal til nye Fjord kommune.

onsdag 14.03 2018

Grensejustering på indre Sunnmøre:

Bygder vil til Stranda, Norddal seier kontant nei

Fleirtalet i bygdene Norddal og Eidsdal vil ut av Norddal kommune. Eit samrøystes kommunestyre seier no blankt nei.

mandag 12.03 2018

Kommunereforma

«Verkeleg, Stranda?»

Norddal-ordførar Arne Sandnes kommenterer i dette innlegget ein kritisk leiarartikkel i lokalavisa Sunnmøringen om kommunesamanslåing.

tirsdag 06.03 2018

Fare på ferde for Fjord kommune

Dersom bygdene Eidsdal og Norddal går over til Stranda kommune, kan det bety store tap for nye Fjord kommune.

mandag 29.01 2018

Fjord eller Stranda? Leirane tolkar undersøking ulikt:

Fleirtalet i bygdene Eidsdal og Norddal vil flytte over til Stranda

57 prosent av innbyggarane i bygdene Eidsdal og Norddal vil ikkje med inn i nye Fjord kommune. Dei vil til Stranda. Begge leirane meiner svaret er positivt.

søndag 28.01 2018
3

Bygdefolket i Eidsdal og Norddal blir spurde om framtidig tilhøyrsle

Valet står mellom Fjord og Stranda

Skal bygdene Norddal og Eidsdal bli med i nye Fjord kommune? Eller skal dei gå til Stranda? Det vil fylkesmannen vite, og ringjer i desse dagar til alle som bur i desse to bygdene.

fredag 25.08 2017

Fjord kommune valt som nytt namn

Stordal og Norddal kommuner blir historie: Den nye kommuna skal heite Fjord.