Tema

tirsdag 23.11 2021

Åndalsnes:

Mann blei først dømd til lang straff – no er han frikjend

Lagmannsretten meiner det ikkje er bevist at mannen i 20-åra sette fyr på bustadkomplekset på Åndalsnes. Mannen er difor frikjend.

fredag 01.10 2021

Nådde ikkje fram med millionkrav:

Tapte ankesak om fiskeavtale

Per Stave AS på Stadlandet saksøkte FineFish AS i Fosnavåg, men tapte saka i tingretten. No har selskapet også tapt i lagmannsretten.

onsdag 22.09 2021

Konflikt om utmarksteig hamna i retten:

Utmarka kan vere verd titals millionar

Store verdiar står på spel rundt ein utmarksteig i Vanylven. Spørsmålet om kven som eig grunnen har no vore oppe i retten.

fredag 27.08 2021

Far dømt for andre gang til sju års fengsel for voldtekt av egen datter

En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til sju års fengsel, og til å betale 250.000 kroner i oppreising etter å ha voldtatt sin egen datter.

fredag 02.07 2021

Nådde ikkje fram med anke

Dømd for valdtekt av dotter

Frostating lagmannsrett har dømt ein mann frå Sunnmøre for valdtekt og incest, og set straffa til fengsel i fire og eit halvt år.

fredag 18.06 2021

Sunnmørsposten mener

«Saksomkostninger må ikke true rettssikkerheten»

fredag 11.06 2021

Ungdomsskoleelev dømt for grov vold på nytt

torsdag 27.05 2021

Vann fram i lagmannsretten:

Får erstatning for usakleg oppseiing

Bedrifta meinte produksjonssjefen ikkje gjorde jobben godt nok og sa henne opp. No har to rettsinstansar kome til at kvinna blei usakleg oppsagt.

onsdag 24.02 2021

Borgundvegen:

Dagmar blei starten på eit ni år langt mareritt – eigarane krev handling

Paret si toppleilegheit blei totalskadd i orkanen Dagmar i 2011, men er framleis ikkje bygd opp til same stand. No etterlyser Ellen Bergum og Even Inge Haram handling frå Ålesund kommune.

mandag 22.02 2021

Frostating lagmannsrett:

Oppfinnar tapte krav om royalty

I tingretten blei oppfinnaren tilkjent sju millionar kroner, men summen er kraftig redusert etter at Frostating lagmannsrett har vurdert saka.

mandag 15.02 2021

Dømd for økonomisk kriminalitet:

Anka svindeldom: Slepp å sone deler av straffa

Den sjølvstendig næringsdrivande mannen blei dømd til fengsel i eitt år og åtte månader for økonomisk kriminalitet. Lagmannsretten har no gjort om på dommen, slik at han slepp å sone eit halvår av straffa.

mandag 18.01 2021

Saksøkte båtseljar:

Kjøpte restaurert trebåt – no må seljar ut med fleire hundre tusen kroner

Den 70 år gamle trebåten blei seld «som den er», men viste seg å ha store manglar. Seljaren må no ut med over 700.000 kroner til båtkjøparen i Vestnes.

fredag 15.01 2021

Frostating lagmannsrett:

Ankesaka om vindkraftverket på Haramsøya er igang

Ankesaka om mellombels forføyning på Haramsfjellet er no til behandling i Frostating lagmannsrett. Her ber dei om ein stopp i arbeidet for å hindre naturøydelegging inntil hovudsaka kjem opp for retten.

tirsdag 05.01 2021

Lagmannsretten endra straffa:

Dømd for brann som lett kunne ført til tap av menneskeliv

Det var tilfeldig at liv ikkje gjekk tapt i ein brann i Sula i 2019, meiner Frostating lagmannsrett. Ein mann i 30-åra er dømd etter mordbrannparagrafen.

fredag 30.10 2020

Dødsfallet på fiskebåten Nordstar:

Rederiet Nordnes frikjent i lagmannsretten

Sunnmøre tingrett halverte politiets bot mot Nordnes AS, etter den fatale ulykka der en mann mista livet. Frostating lagmannsrett har nå frikjent rederiet helt.

mandag 29.06 2020

Anken førte ikkje fram:

Dømd for sovevaldtekt

Frostating lagmannsrett har dømt ein mann til fire år fengsel for valdtekt av ei kvinne.

torsdag 30.01 2020

Sunnmøring ble dømt til fengsel i ni år og seks måneder:

Krever frifinnelse for voldtektsanklager

Mens statsadvokaten opprettholder sin påstand om fengsel i ni år for en overgrepsdømt sunnmøring, mener forsvareren at mannen må frifinnes for de alvorligste tiltalepunktene om forsøk på medvirkning til voldtekt av barn.

onsdag 29.01 2020

Sunnmøring dømt for å ha betalt for overgrep mot barn på nett:

Kripos: – Han prøvde å skjule nettbetalingene for kona ved å kalle dem «Honda parts»

Onsdag forklarte Kripos seg om hvordan de avslørte og kartla sunnmøringens oppførsel på internett.

tirsdag 28.01 2020

Overgrepsdømt sunnmøring:

– Jeg skjønte at cybersex var min greie

Sunnmøringen som anket dommen om forsøk på medvirkning til voldtekt av mindreårige barn, forklarer hvordan han kom i kontakt med personer på nett.

fredag 17.01 2020

Vil ikkje anke festeavgift

Volda kommune bør akseptere å betale over 2,4 millionar kroner i leige for ei tomt i Volda sentrum dei neste ti åra.

tirsdag 08.10 2019

Ålesund:

Barnevakt voldtok fem år gammel jente

Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 40-årene til fengsel i ett år og seks måneder for overgrep og voldtekt av et lite barn.

fredag 27.09 2019

Mannen skulle tøffe seg og kakka ein annan mann i hovudet med ein kokkekniv

Mannen skulle tøffe seg og kakka ein annan mann i hovudet med ein kokkekniv, slik at blodet spruta.

torsdag 01.08 2019

Anke frå Øvrelid-søskena sin advokat forkasta

Avgjerda frå Sunnmøre tingrett vert ståande: Retten skal først vurdere om Øvrelid-søskena sine erstatningskrav mot kommunane Ulstein og Hareid er forelda.

fredag 03.05 2019

Opprettholder dom for Snapchat-video

torsdag 10.01 2019

Retten slår fast at kommunen hadde god nok grunn til å avlyse anbodet:

Volda kommune vann fram i retten

Fosnavåg-firmaet Prosjektbygg AS gjekk til retten mot Volda kommune for avlysing av anbod og tapte. No er også anken forkasta.

tirsdag 23.10 2018

Overgrepsdømt ålesunder får strafferabatt for tilståelse:

Setter ned straffen i pedofilisak

En ålesunder i 70-åra, som i september ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for spredning av overgrepsmateriale har fått behandlet straffeutmålingen på nytt i Frostating lagmannsrett.

tirsdag 18.09 2018

Ålesundspar får skjerpet straff for vold mot datter:

– Hun ble også dratt etter ørene og håret, dyttet og holdt fast mot veggen eller ned mot golvet.

Både moren og stefaren er nå dømt til fengsel i ett år og ni måneder for langvarig mishandling av ei jente i Ålesund.

fredag 14.09 2018

Valdtektsdømd får saka opp på nytt

Frostating lagmannsrett har oppheva dommen der ein mann frå Litauen blei dømd til over fem år fengsel for valdtekt. Mannen får no saka opp for tingretten igjen.

onsdag 05.09 2018

Frostating lagmannsrett:

Frifunnen for overgrep mot utviklingshemma

Ein sunnmørsmann i 50-åra er også i lagmannsretten frifunnen for å ha utnytta ei psykisk utviklingshemma jente seksuelt.

onsdag 29.08 2018

Frostating lagmannsrett:

Aktor meiner alle dei tiltalte er skuldige for overfallsvaldtekt

Aktor meiner tre litauiske menn er skuldige i å ha overfalle og valdteke ei kvinne i ein skog på søre Sunnmøre i fjor sommar.

mandag 27.08 2018

Strid om tolking av politiavhøyr i valdtektssak på søre Sunnmøre:

Forsvarar krev valdtektsdom oppheva

Forsvararen til mannen som er dømd for valdtekt i ein skog på søre Sunnmøre i fjor sommar, meiner tingretten bør ta opp igjen saka. Dette fordi eit sentralt avhøyr inneheld fleire tolkingsfeil.

onsdag 04.04 2018

Onkel dømd til fengsel

Frostating lagmannsrett har halvert fengselsstraffa for overgrepsdømd onkel.

mandag 12.03 2018

Solgte ikke-godkjent luksusbåt – må betale erstatning til kjøperen

Ektepar fra Vestnes tapte ankesaken – er på nytt dømt til å betale kjøperen en halv million kroner.

tirsdag 23.01 2018

Forsvarar tok bilde og sikra bevis:

Dommar snakka med vitne – Høgsterett krev ny behandling

I ein pause i rettssaka snakka dommar med ei mor som var vitne i ei overgrepssak. No har Høgsterett oppheva dommen og saka må opp i lagmannsretten på nytt.

Strengare straff for valdtekt på privatfest

Lagmannsretten aukar fengselsstraffa til tre år og tre månader for ein ung mann som er dømd for valdtekt.

onsdag 03.01 2018

Bygde hus på myrgrunn

Flere boliger ble bygd på usikker grunn. Nå har lagmannsretten overprøvd tingretten og nesten halvert erstatningen.

tirsdag 05.12 2017

Etterlyst av norsk og svensk politi:

Møtte ikke til egen ankesak

En mann av utenlandsk opprinnelse er forduftet for politiet, både i Norge Sverige.

fredag 18.08 2017

Mobbe-saka

Ulstein kommune krever full frifinnelse

Ulstein kommunes advokat Øyvind Renslo mener kommunen gjorde det de kunne for Glen Børge Flø.

Mobbe-saken

Avslo tilbud om 1,2 millioner kroner

Tilbud om minnelig ordning fra Glen Børge Flø.

torsdag 17.08 2017

Forsøk på forlik i mobbe-saka

- Tilbodet er framleis for lågt

Advokat Lars-Henrik Windhaug var tydeleg på at Ulstein kommune sitt tilbod til Glen Børge Løset Flø er for lågt.

mandag 26.06 2017

Fosterfar-saken til lagmannsretten i dag

Dømt til seks års fengsel i tingretten.

fredag 23.06 2017

Fiskesvindel-saka

Fem års fengsel for hovedmannen

De tre tiltalte i fiskesvindel-saka fikk reduserte straffer i lagmannsretten.

torsdag 15.06 2017

Lagmannsretten

Vil ha lange straffer for hovedmennene i fiskesvindel-sak

Aktor la ned påstand om fengsel i fem år og seks måneder og fire år for de to hovedtiltalte.

onsdag 07.06 2017

Forsvarer i fiskesvindel-saken

– Alle handler er dokumentert og fakturert

De tre tiltalte i fiskesvindel-saken nekter straffskyld.

Fiskesvindel-saken

Svarte nei på alle tiltalepunkt

Frostating lagmannsrett har satt av to uker til ankesaken mot tre sunnmøringer som ble dømt til lange fengselsstraffer i Sunnmøre tingrett for heleri av fisk.

fredag 03.02 2017

Ankesak i Frostating lagmannsrett

Sjukehussaka opp i juni

Kristiansunds anke i sjukehussaka er beramma til 7. juni.

torsdag 02.02 2017

Flygar måtte beklage til sunnmøring

Ein flygar frå Austlandet må betale ein sunnmøring 100.000 kroner i sakskostnader etter forlik i ei sak om ærekrenking.

mandag 16.01 2017

Skaut katt med hagle:

Slepp å sone for mislykka avliving av katt

Jegeren trudde katten var død, men avlivinga var mislukka og katten blei etter eit par veker funnen sterkt skadd.

torsdag 22.12 2016

Sunnmøring dømd for valdtekt av mindreårig jente

Mannen i 20-åra anka valdtektsdommen til lagmannsretten, men nådde ikkje fram og må sone fire og eit halvt år i fengsel.

tirsdag 01.11 2016

Frostating lagmannsrett:

Kraftig redusert straff for barnemishandling

Den førskuleutdanna kvinna lugga, sparka og slo to barn. Frostating lagmannsrett har meir enn halvert fengselsstraffa, i forhold til dommen i tingretten.

mandag 12.09 2016

Skjerpa straff for valdtekter

Dømd til elleve år i fengsel

Ein mann busett på Sunnmøre er dømd til fengsel i elleve år, etter valdtekt og mishandling av to kvinner. Lagmannsretten skildrar handlemønsteret hans som brutalt, sadistisk og terroriserande.

fredag 26.08 2016

Frifunnet etter voldsepisode

Mener kvinne handlet i nødverge - frifunnet for vold

Kvinna ble i tingretten dømt til 75 dager fengsel for vold, men er nå blankt frifunnet i lagmannsretten.

lørdag 07.05 2016

Ankesaker i lagmannsretten flyttes til Trondheim:

Advokat frykter for rettssikkerheten

Advokat Krister Braute i advokatfirmaet Engelsen i Ålesund er svært skeptisk til å flytte ankesakene i lagmannsretten til Trondheim.

onsdag 30.03 2016

Fylkesordføreren om Frostating lagmannsrett

Krever stopp i flytting til Trondheim

Fylkesutvalget krever at Frostating lagmannsrett stopper flytting av saker fra Møre og Romsdal til Trondheim.

lørdag 19.03 2016

Ytring:

Domstoladministrasjonen provoserer ikke

Domstolene har de siste årene fått redusert budsjettramme. I 2016 har vi 20 millioner vi må dekke inn. Dette gjøres ved tilsettingsstopp i domstolene og Domstoladministrasjonen.