Tema

fredag 11.12 2020

Ålesund:

Kystverket protesterer på naboens utbyggingsplaner, men kommunen sier ja

Både Kystverket i Ålesund og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har protestert mot naboens planer om å fylle ut et område i sjøen i Nørvevika. Men Ålesund kommune har likevel sagt ja. Nå klager Kystverket.

fredag 09.10 2020

Får ikkje felle oter som tar kritisk truga laks

Fylkesmannen seier blankt nei. Leiaren i Barstadvikelva elveeigarlag fortviler.

tirsdag 29.09 2020

Forventer snarlig avklaring på deponi-lokalisering:

Miljøgift kan bli lagret i deponi her

Et grauttjukt teppe av giftig tjære dekker store deler av sjøbunnen i Volsdalsvågen. Dette må vekk. Andre forurensede muddermasser kan kapsles inn i et strandkantdeponi. Snart må politikerne i Ålesund ta valget.

mandag 28.09 2020

Strid rundt naustavgjørelse

Uenighet rundt bygging av et 19 kvadratmeter stort naust i vannkanten ved Svartløkvatnet som ligger i Ålesund og Vestnes havner nå på Kommunal-og moderniseringsdepartementets bord.

onsdag 23.09 2020

Fylkesmannen gjev pålegg til Allskog

Må granske botndyr, sidan det knapt nok er fisk att i elva

torsdag 17.09 2020

Fekk kritikk frå Fylkesmannen:

Ulstein kommune skjerpar rutiner etter tilsyn

Ulstein kommune vil skjerpe rutinene etter tilsyn frå Fylkesmannen. Kommunen har også endra praksis.

torsdag 10.09 2020

Tilsyn med Ulstein kommune:

Fann fleire brot på regelverket

Fylkesmannen kjem med kraftig kritikk av Ulstein kommune, etter det dei meiner er fleire brot på regelverket i samband med betaling for tenester.

torsdag 02.07 2020

Fylkesmannen kjenner seg ikke igjen i kritikken

Fylkesmannen mener de ikke har gått utenfor sitt mandat og kjenner seg heller ikke igjen i kritikken om en negativ holdning til de nye prosjektene.

mandag 15.06 2020

Fortsatt mange ulovlige kloakkutslipp

Ålesund kommune har fortsatt en rekke ulovlige utslipp, der urensa kloakk renner ut i sjøen. Ti anlegg er i kategorien alvorlige avvik. – Ja, det er flaut, sier Svein Johansen, teamleder for avløp.

tirsdag 26.05 2020

Se oversikt

Kommunene brukte 87 mill. på korona i mars

Kommunene på Sunnmøre og i Romsdalen brukte i mars mer enn 87 millioner kroner på korona. Utgiftene er sannsynligvis høyere, og dette gjelder kostnader som ikke dekkes av krisepakker fra Regjeringen.

fredag 17.04 2020

Fylkesmannen lettet på rapportering av tvangsbruk – nå snur de

Koronasituasjonen er ikke like kaotisk som den har vært, og derfor må kommunene gå tilbake til å rapportere om tvangsbruk på vanlig måte, opplyser fylkesmannen.

tirsdag 24.03 2020

– Fylkesmannen må åpne grensene nå

I ei pressemelding melder Maritimt Forum Nordvest, Haram Næring og Innovasjonsforum og MAFOSS at de på vegne av maritimt næringsliv krever at fylkesmannen og kommuner i Møre og Romsdal opphever de lokale innreisereglene.

søndag 22.03 2020

Norsk Industri er kritiske til strenge innreiseregler i Møre og Romsdal:

— Det er alvorlig at Fylkesmannen ikke hører på egen arbeidsgiver

Bedrifter i Møre og Romsdal reagerer kraftig på oppfordringen fra Fylkesmannen til kommunene, om å ha strengere innreiseregler enn hva statlige myndigheter råder til. «Alle må være med på helsedugnaden», er Fylkesmannens svar.

fredag 20.03 2020

Oppskrift frå Fylkesmannen:

Vil ha like reglar for karantene i kommunane

Justisdepartementet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å samordne kommunane sine karantenevilkår.

tirsdag 17.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Rydd opp i lappeteppet av reglar»

onsdag 26.02 2020

Sunn-trans får kritikk fra Fylkesmannen:

Bedrift har trosset gjentatte beskjeder fra Fylkesmannen

onsdag 29.01 2020

Har sentralbordet i Østerdalen

Dersom du ringer sentralbordet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, så ikke spør om de har sett om fylkesmann Brøste har gått forbi.

mandag 27.01 2020

Flyplass brukte meir kjemikaliar enn tillatt

torsdag 26.12 2019

Siste ord sagt i parkeringsstriden med Ålesund kommune?

Havna fortsatte å bruke ulovlige p-plasser – nå har Fylkesmannen avslått klagen

Fylkesmannen opprettholder vedtaket om at Ålesundregionens havnevesen ikke har lov til å bruke de 13 parkeringsplassene på Skansekaia.

onsdag 11.12 2019

Fortsatt mye gift på Kvennaneset

Varsler krav til Liaaen Eiendom

Siden 2010 har Fylkesmannen bedt om ulike tiltak mot forurensning i grunnen til Liaaen Eiendom på Kvennaneset. Nå kan de se ut som at fysiske tiltak må gjennomføres.

fredag 01.11 2019

Fylkesmannen fant seks alvorlige avvik under inspeksjon:

- Bingsa Gjenvinning AS driver uten tillatelse, lagrer farlig avfall og slam uten tillatelse, samt mangler kontroll på utslipp til vann

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avdekt seks avvik og gir én anmerkning etter en inspeksjon som ble gjort ved avfallsanlegget til Bingsa Gjenvinning AS i september. Daglig leder sier de allerede har rettet flere avvik og vil rette de andre funnene så raskt som mulig.

tirsdag 29.10 2019

Tilsyn ved Spjelkavik ungdomsskole:

Skal intervjue ansatte, elever og lærere ved tilsyn ved Spjelkavik ungdomsskole: – Alle som skal intervjues av oss er varslet om dette i god tid på forhånd. De er også orientert om hva som er bakgrunnen for tilsynet og temaet for dette

Tirsdag og onsdag denne uken er fylkesmannen på tilsynsbesøk ved Spjelkavik ungdomsskole.

onsdag 21.08 2019

Fylkesmannen varsler tilsyn:

Varsler tilsyn ved Spjelkavik ungdomsskole

Fylkesmannen skal granske skolemiljøet ved Ålesunds største ungdomsskole.

torsdag 25.07 2019
6

Hvor kommer isoporrestene i fjæra fra?

onsdag 29.05 2019

Ny assisterande fylkesmann

onsdag 03.04 2019

Understrekar kommunane sitt ansvar for vandelssjekk

Fylkesmannen ser ingen grunn til å ta feilen ved val av forliksråd formelt opp med Ålesund kommune, sidan det no er sett i verk nyval.

mandag 28.01 2019

Møre på Robekk-toppen, men bedring i sikte

Kommunene i Møre og Romsdal og Nordland troner suverent på toppen av Robek-lista. Men for Møre-kommunene er det håp i sikte.

torsdag 10.01 2019

– Må slutte å snakke hverandre ned her i fylket

Det var den klare oppfordringen fra Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord på torsdagens store innovasjonskonferanse i regi av blant andre Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

mandag 03.12 2018

Spjelkavik ungdomsskole

Vurderer tilsyn etter avisoppslag

tirsdag 06.11 2018

Kverning av trevirke gir store støvplager på Flatholmen i Ålesund

Krevde stans i flisproduksjonen

Med bakgrunn i klager fra naboer ba fylkesmannen nylig Sunn-Trans om å stoppe kverninga av trevirke på Flatholmen. Dette gjorde bedrifta og lover også å iverksette tiltak for å dempe støvplagene.

mandag 05.11 2018

Kloakkanlegg på Kvasnes:

Sula får kloakk-kritikk

Sula kommune får kritikk for å ha vedtatt lokalisering av kloakkanlegg på Kvasnes, før konsekvensutredninger er gjennomført. Nå får de flere krav.

fredag 26.10 2018

Første kvinne og yngst gjennom tidene:

Else-May Botten: – En ære å få denne jobben

Else-May Botten er strålende fornøyd med å være første kvinne og den yngste fylkesmannen i Møre og Romsdal noen gang.

Leder 27. oktober:

«Mæland valgte fylkesmenn etter boka»

Else-May Botten, Bent Høie og Tom Cato Karlsen er alle godt kvalifiserte til å bli fylkesmenn i henholdsvis Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland.

onsdag 26.09 2018

Fylkesmannen truer Porolon med bot på 300.000

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt en tvangsmulkt på 300.000 kroner mot den nedlagte Porolon-bedrifta i Ålesund.

onsdag 12.09 2018

Kronikk:

«Våre minste fortener det beste»

Kronikk om måltid i barnehagen.

torsdag 06.09 2018

Fylkesmannen si miljøvernavdeling har åtvara betongprodusenten Unicon sidan 2016

Risikerer tvangsmulkt

Unicon AS avdeling Ørsta slepper ut restar frå betongproduksjon i fjorden. Dei risikerer å måtte betale ein halv million kroner i tvangsmulkt.

tirsdag 21.08 2018

Antallet klagesaker skyter i været etter at mobbeparagrafen kom

Ålesund: Fire av ti som klaga til fylkesmannen fikk medhold

Av de 53 skolemiljøsakene fylkesmannen behandla forrige skoleår, kom ti fra Ålesund. Av disse var det fire som fikk medhold i klagen sin.

fredag 17.08 2018

Foreldre i Ålesund fikk medhold hos fylkesmannen etter at de klaget på dårlig forhold mellom lærer og elev

Flere klagesaker etter mobbeparagrafen

Eleven følte seg krenka og trakassert av læreren i fire år. Nå har fylkesmannen slått fast at en barneskole i Ålesund ikke gjorde nok for å gi eleven et trygt skolemiljø.

tirsdag 14.08 2018

Vestnes:

Byggestrid om fylling i friområde - nå opphevar fylkesmannen byggjeløyvet

Eit kommunalt byggjeløyve med fylling i friområde i Kråkvika i vert oppheva.

torsdag 02.08 2018

Departementet håper å ha ny fylkesmann klar til nyttår – har ennå ikke utlyst stillinga

Vil ikke sitte på overtid

To måneder etter at Harald Nesvik trakk seg som ny fylkesmann i Møre og Romsdal, har departementet ennå ikke lyst ut stillinga.

mandag 23.07 2018

Kronikk av Lodve Solholm

Nokre gløymer at det å eige jordbruksareal også har med seg plikter

onsdag 18.07 2018

Pasient fikk ikke stivkrampe-vaksine ved Ålesund legevakt

En pasient ved Ålesund legevakt hadde behov for stivkrampevaksine i slutten av juni, men fikk beskjed om at de ikke hadde vaksinen. En menneskelig svikt, sier kommuneoverlege.

torsdag 05.07 2018

Dreneringsarbeidet på Ysteneset mer komplisert enn først antatt

Vil la tjæra ligge

Fylkesmannen anbefaler å la den forurensende tjæra bli liggende under Ystenesgata 6B inntil videre. Opprenskningsarbeidet ble mer komplisert enn først antatt.

onsdag 30.05 2018

Harald Tom Nesvik trekker seg som fylkesmann

Harald Tom Nesvik (Frp) har i dag gitt beskjed om at han trekker seg som fylkesmann. Han skulle tiltre 1.1. 2019.

søndag 27.05 2018

– Vil ikkje påverke tenestetilbodet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal rår kommunalministeren til å godkjenne søknaden om grensejusteringa i Sandøy.

søndag 29.04 2018

Byggestrid i Vestnes:

Naboklage om hus plassert på fylling går til Fylkesmannen

Naboar står fast ved at dei ønskjer eit nybygd hus i Vestnes rive, medan kommunen meiner huset er bygd lovleg.

tirsdag 06.03 2018

Fare på ferde for Fjord kommune

Dersom bygdene Eidsdal og Norddal går over til Stranda kommune, kan det bety store tap for nye Fjord kommune.

fredag 02.03 2018

Kronikk av fylkesmannen:

«Styrkar barnevernet»

Barnevernsvakt i alle kommunar i 2018, ifølge fylkesmann Lodve Solholm.

søndag 18.02 2018

Tror fortsatt på sju kommuner i fylket

Fylkesmann Lodve Solholm tror fortsatt det kan bli helt ned mot sju kommuner i fylket.

søndag 28.01 2018
3

Bygdefolket i Eidsdal og Norddal blir spurde om framtidig tilhøyrsle

Valet står mellom Fjord og Stranda

Skal bygdene Norddal og Eidsdal bli med i nye Fjord kommune? Eller skal dei gå til Stranda? Det vil fylkesmannen vite, og ringjer i desse dagar til alle som bur i desse to bygdene.

mandag 22.01 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kopla inn i skulesak i Sykkylven

Har fått klage på skulevedtak

Levekårsutvalet lukka ulovleg møtet, meiner fleire personar med tilknyting til Straumgjerde. Andre i bygda varslar at dei no planlegg privatskule.

torsdag 26.10 2017

Fylkesmann Lodve Solholm på Moakonferansen i Ålesund

– Se til Molde og samarbeid!

Media, sunnmøringer og nordmøringer fikk ris, mens Molde fikk ros, da fylkesmann Lodve Solholm manet til økt samarbeid for Møre og Romsdal.

onsdag 19.07 2017

Ulstein verft må fjerne forurenset masse

Fylkesmannen vil ha fortgang i miljøtiltak, og varsler pålegg mot Ulstein verft.

onsdag 14.06 2017

DIREKTE: Første fellesmøte i nye Ålesund

Første fellesmøte i nye Ålesund

Onsdag 21. juni samles de fem kommunene til sitt første felles kommunestyremøte. I gamle Ålesund.

søndag 11.06 2017

Innlegg om ny fylkesmann:

«Nok ein Fremskrittspartimann. Nok ein mann»

torsdag 08.06 2017

Fekk byggeløyve oppheva:

Risikerer å måtte rive nytt hus etter klage

Ein huseigar i Vestnes står i fare for å rive eit nytt hus. Årsaka er at huset står på ei fylling det ikkje er søkt om.

fredag 02.06 2017

Harald Tom Nesvik (Frp) ny fylkesmann: Gleder seg til å komme hjem

– Det vanskeligste ved jobben i dag har vært å være borte fra familien

I statsråd fredag ble parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik (51), utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal.

Bekreftes i dag

Nesvik blir ny fylkesmann

Er utnevnt i Kongen i Statsråd i dag.

mandag 10.04 2017

Kystdirektør Kirsti Slotsvik vil bli fylkesmann

Det er fire søkere til embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal. Kystdirektør Kirsti Slotsvik er blant søkerne.

tirsdag 04.04 2017

Nesvik søker jobben som fylkesmann

Frps Harald Tom Nesvik har søkt jobben som ny fylkesmann i Møre og Romsdal.

onsdag 29.03 2017

Nesvik har printet ut annonsen

Ekspressutnevner ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Vil du bli ny fylkesmann i Møre og Romsdal har du dårlig med tid. Søknadsfristen går ut neste uke. Frps Harald Tom Nesvik har allerede printet ut stillingsannonsen.

torsdag 23.03 2017

Nei til biler på Rollonbana

Hvis kommunen vil ha parkeringsplasser på Rollonbana, må det en omregulering til – ikke bare en søknad om dispensasjon.

tirsdag 21.02 2017

Fersk rapport fra Fylkesmannen:

Helseledelsen svikter i styring og ledelse

Helse Møre og Romsdal har ikke god nok styring og kontroll rundt pasienter med blodforgiftning.

mandag 09.01 2017

Miljø:

Fylkesmannen mener Ålesund mangler miljøkunnskap

– Ålesund kommune mangler kunnskap om hva som påvirker luftkvaliteten i kommunen.

torsdag 22.12 2016

Fylkesmannen ba Ålesund lage plan for sikring av det nedlagte deponiet i Gangstøvika:

Ti år uten tiltak for deponi i Ålesund

fredag 16.12 2016

10 av 25 kommuner sier nei:

10 av 25 kommuner sier nei til eiendomsskatt

– Sjøl burde vi nok ha innført eiendomsskatt et par år tidligere.

fredag 02.12 2016

Flest menn mistar jobben

Menn i Møre og Romsdal er langt sterkare enn kvinner råka av den aukande arbeidsløysa.

onsdag 30.11 2016

Ingen betaler:

Spesialavfall på Flatholmen blir fortsatt ikke tatt hånd om

Ti «herreløse» konteinere med spesialavfall i Ålesund, er fortsatt ikke tatt hånd om.

mandag 28.11 2016

PP-tenesta i Ørsta og Volda:

Har 30 barn og unge på PPT-venteliste

PPT i Ørsta og Volda har nærare eit halvt år ventetid på sakene sine.

mandag 03.10 2016

Fra 36 til 7 kommuner?

Se kart: Slik ser fylkesmannen for seg det nye Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er i dag et fylke 265.000 innbyggere– og 36 kommuner. Fylkesmannen foreslår å mer enn halvere dette tallet.

Fra 36 til 7 kommuner - på lang sikt:

Ser for seg sju kommuner i Møre og Romsdal

Slik ser fylkesmannen for seg at Møre og Romsdal skal se ut - på lang sikt.

torsdag 29.09 2016

Leiar 29. september:

«Fylkesmennene gjer jobben dei er sett til»

tirsdag 20.09 2016

Barneministeren frykter flere faller utenfor:

– Mange barn har ikke råd til å gå i bursdager

Barneminister Solveig Horne (Frp) frykter en ytterligere økning av familier med dårlig råd i Norge.

onsdag 17.08 2016

Fylkesmannen om saksbehandling i Helse Møre og Romsdal:

– Tror mange pasienter gir opp

Fylkesmannen slakter Helse Møre og Romsdal for lang saksbehandlingstid. – Kan ha vært svikt i et ledd, svarer fagdirektør.

onsdag 08.06 2016

Beredeskapssjef i Helse Møre og Romsdal:

– Nødnettet fungerte for dårlig under «Tor»

Beredskapssjef i Helse Møre og Romsdal, Hans Olav Ose, forteller at AMK slet med å oppnå kontakt med ambulanser og leger i vakt over nødnett under ekstremværet i januar. Heldigvis var ikke mobilnettet nede samtidig.

lørdag 20.02 2016

Sterk uro for matjorda

Dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner er bytta ut med andre formål enn landbruk i kommunane på Nordvestlandet siste åra.

torsdag 17.12 2015

Fagsjefen om lovbrudd rundt usignerte prøver:

– Vi skal rette opp i dette

En anonym tipser skal ha avslørt tusenvis av usignerte lab-prøver i helseforetaket. Nå får Helse Møre og Romsdal smekk over fingrene.