Tema

torsdag 26.11 2020

Ny bok om «Kystpilegrimsleia - sjøveien til Nidaros»

– Det er blitt skapt et inntrykk av at pilegrimene som i middelalderen skulle til Nidarosdomen, gikk i kø oppover Groruddalen. Men de aller fleste kom nok kystvegen.

– Det er blitt skapt et inntrykk av at pilegrimene som i middelalderen skulle til Nidarosdomen, gikk i kø oppover Groruddalen. Men de aller fleste kom nok kystvegen.

tirsdag 10.11 2020

Borgund og Giske

Trolig over og ut for bygdebokprosjekt

Bind fem av Bygdebok for Borgund og Giske blir trolig aldri ferdigstilt.

mandag 09.11 2020

Utkastingsvarsel

Trugar med å kaste ut kommunen frå Godøyhallen

Godøy IL har fleire gongar purra kommunen om vidare leige av Godøyhallen, utan å få svar. No har dei sendt utkastingsvarsel til Giske kommune.

fredag 06.11 2020

Stor naturvernkåring:

Senterpartikommunen Ørsta på botn – Sjekk korleis kommunen din forvaltar natur og kulturmark

Kor godt tar kommunane vare på strandsona, dyrkamark, myr, ferskvatn og friluftsområde? I denne undersøkinga gjer Giske det godt, medan Ålesund, Ørsta og Vestnes gjer det dårleg.

mandag 19.10 2020

- Vern om drikkevannskilden viktigst

Beklager tidsbruken og forstår frustrasjonen

Fagleder Bjørn Skulstad i Ålesund kommune varsler at politikerne straks skal få på bordet en strategi som kan gi grunneiere rundt drikkevannskilden en avklaring.

Avløp går i drikkevannskilden til over 60.000 mennesker

– Vi har ei løsning!

Grunneiere rundt Brusdalsvatnet har i årevis forsøkt å få ei løsning for avløp som de mener skal gi drikkevannskilden bedre sikkerhet. Hittil har de ikke fått lov.

torsdag 24.09 2020

Avgjersla om Giske-skulane er klar:

Kommunestyret vedtok skulekutt

1.-4. trinn ved Alnes skule vert lagt ned, og ungdomsskuleelevane på Godøya vert flytta til Valderøy ungdomsskule.

søndag 20.09 2020

Internasjonal strandryddedag på laurdag:

Internasjonal strandryddedag: – Plasten hamnar til slutt i morsmjølka til barnebarna

lørdag 19.09 2020

Går fra å være redaktør til kommunetopp

Hilde K. Røsvik går fra å være redaktør og daglig leder i Svalbardposten til jobb i Giske kommune.

mandag 14.09 2020

Går inn for å legge ned to skular i Giske

Lang debatt i formannskapet måndag kveld.

søndag 13.09 2020

Siste:

Lotto-millionær har meldt seg

En mann i 60-åra i Giske kommune vant lørdag kveld en million kroner i Lotto. Men tippeselskapet på Hamar fikk ikke tak i ham før mandag.

tirsdag 08.09 2020

Namnesaker i Giske

Betre med Ranskarrema enn Langhaugane?

Språkrådet likar Ranskarrema.

tirsdag 01.09 2020

Trenger 80 mill. straks til sentral tomt

Ny hovedbrannstasjon ved Moa

Brannstasjon på Volsdalsberga er ikke egnet for fremtiden som hovedbrannstasjon for Ålesund, Sula og Giske. Derfor ber ÅKE om 80 mill. kr straks, for å kjøpe sentral tomt på Moa. Tomtesalg av brannstasjonen i Spjelkavik kan til en viss grad bidra til delfinansiering.

tirsdag 18.08 2020

Nye tall fra SSB

Giske og Sula får størst folkevekst i fylket

Folk vil strømme til Giske og Sula de neste årene spår Statistisk sentralbyrå. De to kommunene vil bli befolkningsvinnerne i Møre og Romsdal. Giske kan få en folkevekst på hele 20 prosent.

onsdag 12.08 2020

Sånn blir barnehage-hverdagen

Større kohorter og adskilte uteområder vil prege korona-hverdagen i barnehagene.

Sånn blir skolestart i Ålesund, Sula og Giske

Det blir variasjoner fra skole til skole, men i det store og det hele får ikke foreldre bli med inn på skolene. Én klasse skal stort sett være én kohort, så elevene kan starte med vanlig klasseinndeling.

mandag 10.08 2020

Prosjektleder har sluttet:

Kloakk-bråket skremmer ikke Elin fra å ta over

Prosjektlederen for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund har sluttet. Nå er det Elin Nerem som har overtatt styringa. Hun blir «anleggsdronning» for både nytt vann- og nytt avløpsanlegg (VA).

mandag 03.08 2020

Harry sin «hotte» holme:

Fattigrike Giske kommune kjøper ei halv fiskerihamn

Giske kommune avviste kjøp av statlege fiskerihamner. No har kommunen gjort heilomvending og kjøpt ei halv fiskerihamn. Dette for å sikre tilgang til lukrative Furkenholmen på Godøya.

onsdag 08.07 2020

Desse snusboksane vart funne i naturen: – Burde vore mogleg å pante

– Det ville ikke vært en snusboks liggende ute i naturen på Sunnmøre hadde det vært pant på de.

lørdag 04.07 2020
4

Sommarfesten på Giske 2020:

– Fantastisk at dei fekk det til likevel

Teaterframsyninga "Dei ville svanene" og lykkehjulet vart ein suksess under årets sommarfest.

tirsdag 16.06 2020

Reiarlag på Sunnmøre har gått konkurs

Fire år etter at dei starta opp er det slutt for reiarlaget Valder AS frå Giske. Trålaren deira «Klondyke» har lege ut for sal eit halvt år.

tirsdag 02.06 2020

Nei til øyboere

Vigringer får ikke kjøpe fiskerihavna

Vikebukt småbåtforening i Giske får ikke kjøpe Vikebukt fiskerihavn nå.

fredag 29.05 2020

Dette er Giske-skulane sin skjebnedato

tirsdag 12.05 2020

Vigra skule laga musikkvideo til elevane:

– Musikkvideoen er eit heiarop og ei kjærleikserklæring frå dei tilsette til elevar og foreldre

– Musikkvideoen er eit heiarop og ei kjærleikserklæring frå dei tilsette til elevar og foreldre. Alle skal kjenne at dei ikkje er åleine.

Skal kartlegge strømforhold – Blir ikke til hinder for skipstrafikk

torsdag 07.05 2020

Kommunene om skolestart til uka:

Usikkert om alle skolene er klare allerede mandag

– Målet er at flest mulig av elevene i Ålesund skal få møte på skolen 11. mai, men for noen skoler vet vi det blir utfordrende, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal.

torsdag 30.04 2020

Testkriteriene utvides

Kommuneoverlegen: – Vi har kapasitet til å øke testingen betraktelig

Onsdag ble kriteriene for hvem som skal testes for koronaviruset utvidet. Nå er målet at alle med symptomer skal kunne testes, dersom kapasiteten i kommunen er god nok. Foreløpig tror ikke kommuneoverlegen i Ålesund at det blir et problem.

onsdag 15.04 2020

Avinor rammes hardt av koronakrisen:

Må vente på p-plass for store fly

Lufthavna på Vigra har ventet lenge på en flyoppstillingsplass for store fly. I år skulle den komme på plass. Så kom korona. Nå er prosjektet utsatt til neste år.

søndag 12.04 2020

Etter brannen: – Vi har tak over hodet, og det er det ikke alle som har

Fem personer fikk huset sitt ødelagt etter en påsatt brann. De er ikke bitre, men opptatt av å hjelpe hverandre, ja til og med ildpåsetteren.

torsdag 09.04 2020

Fekk ei avgjerande rolle under åtaket på Norge i april 1940:

Vigra kringkastar si heroiske veke for 80 år sidan

I nokre dramatiske aprildagar for 80 år sidan, mens tyske troppar strøymer innover landet, er Vigra kringkastar den siste, store frie røysta i Norge. Og Ålesund vert informasjonssenteret for eit land i krig.

tirsdag 07.04 2020

Fryktar rasering av kulturopplæringa i Giske:

Vil redusere kulturskulen til «eit minimum»

Mange reagerer etter at formannsskapet i Giske vedtok at kulturskuletilbodet i kommunen skal reduserast til «eit minimum». Særleg likar folk dårleg at hasteparagrafen knytt til koronakrisa er brukt i saken.

torsdag 26.03 2020

Kyrkja i korona-krisa:

Kreative prestar til hjelp i korona-krisa

Stans i gudstenester og kyrkjeliv stoppar ikkje prestar frå å vere der for folk. Det gjeld å tenke litt annleis.

mandag 23.03 2020

Giske slit med å finne smittekilda for bebuar ved omsorgssenter

Laurdag vart det klart at ein bebuar ved Giske omsorgssenter var bekrefta smitta av koronaviruset. Sidan har kommunen jobba med å finne smittekjelda. Dei har førebels ingen klare svar, ifølge kommuneoverlegen.

fredag 20.03 2020

Koronavirus får følgjer for politikken og skulane:

Dette får koronakrisa å seie for skulestrukturen i Giske

tirsdag 17.03 2020

Karantenekaos på Sunnmøre skaper forvirring:

Kommuneoverlegar ut mot ulik karantenepraksis

Nokre kommunar følgjer dei nasjonale karantenereglane. Andre lagar sine eigne reglar. Forvirrande, meiner kommuneoverlege.

onsdag 11.03 2020

Det største partiet har bestemt seg:

Fleirtal for å redde Giske skule

Etter alt å døme legg ikkje Giske skule lagt ned. Det er klart etter at KrF hadde gruppemøte tysdag kveld.

– Det er allereie gjort store kutt, vi forstår ikkje kvar det kan kuttast meir

tirsdag 03.03 2020

Fleire vurderer å flytte frå Giske dersom skulen blir lagt ned:

– Turen over brua er uaktuell

mandag 02.03 2020

Enormt engasjement på folkemøte måndag kveld:

Tre parti fredar Giske skule

Folkemøte med enorm frammøte:

søndag 01.03 2020

Montessori-skule kan vere bra for elevane, men ikkje for kommuneøkonomien:

Her angrar dei ikkje på at dei starta Montessori-skule

Kommunane taper, men ikkje grendene:

søndag 23.02 2020

Professor om skuledebatten i Giske:

– Rolla til skulane i lokalsamfunnet er ikkje relevant

Professor om skuledebatten i Giske:

torsdag 20.02 2020

Skulebråket i Giske held fram:

FAU-leiar trekkjer seg frå arbeidsgruppa i protest: – Prosessen i gruppa har vore uryddig. Moglegheita mi til å medverke har vore minimal

tirsdag 18.02 2020

FAU-leiarane reagerer etter skulerapporten om Giske kommune:

Fryktar skuledebatten kan føre til ein splitta kommune

– Å drive med «grønvasking» er å skyte seg sjølv i foten, for på eitt eller anna tidspunkt vert ein gjennomskoda

Momentium inviterer alle gode krefter frå næringslivet på Nordvestlandet til Giske.

mandag 17.02 2020

Rapporten om Giske-skulane er klar:

Giske skule kan bli lagt ned

Rapporten er klar:

mandag 20.01 2020

Klage avvist – Vigra kringkaster får stå – – Vi ser for oss at det kjem eit museum her, eit senter for demokrati og ytringsfridom

Men vedtaket gjeld berre mellombels freding, har Kulturdepartementet bestemt. Før 1. september i år må det avklarast om det skal startast opp ei sak om varig freding, legg departementet til.

tirsdag 14.01 2020

Arbeidsutval i Giske skal snu alle steinar:

Fryktar fleire skulenedleggingar

Både på Godøya og på Giske bit dei negler i vinter. I slutten av mars kan skulane deira bli heilt eller delvis nedlagde.

Bebuar vart flytta frå regnvått rom:

Rådmann vil tette taket som lek

Ein bebuar som i månadsvis har budd under eit tak som lek, er no flytta over til eit ledig rom på Godøy og Alnes bukollektiv. Rådmannen leitar etter pengar til å reparere taket.

fredag 10.01 2020

Den stramme økonomien i Giske får konsekvensar:

Barneskule kuttar symjeundervisning og fjernar fem stillingar

torsdag 09.01 2020

Omkøyring på Giske

Gravearbeid fører til omkøyring fredag formiddag for to bussruter.

tirsdag 07.01 2020

Kommunen har ikkje råd til å utbetre taket:

Bebuar må leve med at det renn vatn inn på rommet frå taket

Ein bebuar på Godøy og Alnes bukollektiv, må tidvis leve med våte handkle på golv og i vindu for å ta unna regnvatnet som renn inn. Slik har det vore sidan i fjor vår. Også fleire delar av bygget er ramma.

fredag 03.01 2020

Sunnmøringer tåler godt litt ruskevær:

Slik takler vi uværet

Sunnmøringer flest er vant til ruskevær. Og turistene lar seg fascinere.

tirsdag 17.12 2019
4

Boklansering på Giske

Sambuarar gir ut barnebok for å stoppe plastforureining

«Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt», er mottoet når barneboka om Hippo no er klar. For plast i havet er vårt felles problem som alle må bidra til å løyse.

onsdag 27.11 2019

VG: Helse Møre og Romsdal måtte betale tilbake 17,6 millionar

Fleire kommunar på Nordvestlandet har fått tilbake pengar av Helse Møre og Romsdal. Det etter at Molde kommune gjekk til sak som følge av sviktande pasientinfo frå sjukehusa.

Kjøpte seg en molo

Kjøpte molo for å sikre studio

Gjengen bak Ocean Sound Recordings har kjøpt Giskeødegård fiskerihavn, den gamle moloen fra 1888, som ligger idyllisk, men værhardt til i havgapet i Øygarden på Giske. Restaureringen er allerede i gang.

tirsdag 26.11 2019

Idyll i havgapet

Vigramolo på billigsalg

Kystverket har satt ny og nedjustert takst på Blindheim fiskerihavn på Vigra.

tirsdag 19.11 2019

Fire konsertar på fire dagar

"Mot jul"-gjengen er her. Dei skal innom fire stader på fire dagar: Valderøy kyrkje, Fosnavåg konserthus, Hareid kyrkje og Borgund kirke.

mandag 14.10 2019
10

Fyrstasjonen på Godøya har fått nye eiere

Høgstein fyr på Godøya er solgt. Med på kjøpet følger tre bolighus, et naust - og ei tomt på 16,5 dekar.

onsdag 02.10 2019

Høstferieuka

Alle barn og unge, kom ut!

Sunnmøre Friluftsråd inviterer barn og unge i fem kommuner til innholdsrike aktivitetsdager i friluft, gjennom hele høstferieuka.

Prisutdeling på IDC/19

Hvem er best på god industridesign?

Tilsammen 25 bedrifter konkurrerer om fire priser under Industridesignkonferansen på Giske. God design, nye idéer og miljøansvar blir lagt merke til.

lørdag 28.09 2019

Helgapraten med Nina Volstad

Når flokkdyret våkner

Kallenavnet er MacGyver, for Nina Volstad kan gå med gaffateip og verktøy i veska. Alltid forberedt og løsningsorientert, på scenen som i skogen. Mye handler om å gjennomføre. Nå nye mål. Og oppdage at ønskebarn ikke alltid kommer som bestilt.

fredag 20.09 2019

Til aksjon for naturen:

Rydder Møre for renere framtid

– Plutselig kan det bare si «poff», og naturen er blitt full av søppel. Det er viktig å gjøre noe med det, før det går supergalt.

onsdag 18.09 2019

MDG-politiker i Ålesund:

Etterlyser snittmåling tunnelene

– Det er en rar beslutning av ledelsen i samferdselsdepartementet å stoppe snittmålingen som var planlagt i Ålesundstunellene. Det sier MDG-politiker Martin Andreas Hagen i Ålesund.

tirsdag 17.09 2019

Ingen snittmåling i ålesundstunnelene inntil videre:

Brukte åtte millioner på nytt utstyr – blir stående ubrukt

Utstyret som er satt opp i ålesundstunnelene for å måle gjennomsnittsfarta og avsløre de som kjører for fort, skal inntil videre ikke tas i bruk. Det har den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet bestemt.

onsdag 28.08 2019

Unik eiendom ved skipsleia til salgs

Nå kan du kjøpe din egen fyrstasjon

- Dette er en helt spesiell eiendom. Jeg har aldri solgt en fyrstasjon tidligere, sier Hanne Vadset Knotten i PrivatMegleren Ålesund. Eiendommen hun tenker på er Høgsteinen fyrstasjon på Godøya.

tirsdag 27.08 2019
7

Trivest best utan direktiv frå Oslo:

I desse kommunane kan du røyste på uavhengige lister

I over halvparten av kommunane på Sunnmøre kan du røyste på partipolitisk uavhengige lister i haust. Fokuset til listene varierer.

mandag 26.08 2019

Industridesignkonferansen IDC på Giske:

Industridesignkonferanse på Giske - skal lære av Lego og klesbransjen

Industridesignkonferansen IDC arrangeres for andre gang i oktober, og ser ut til å ha kommet for å bli.

lørdag 24.08 2019

Bygdebokprosjekt kan snart være fullført

– Saka må opp igjen politisk, men forutsatt klarsignal, kan bind fem av Bygdebok for Borgund og Giske være ferdigstilt i løpet av vel et år.

fredag 09.08 2019

– Det blir ikkje strekningsmåling i Ålesundtunnelane

Øyvind Fosse i Giske Frp er sikker i si sak.

mandag 05.08 2019

Ny drikkevannløsning

Kritisk til å ha kun en kilde

Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til at Ålesund kommune vil benytte Brusdalsvatnet også som kilde til reservevann for fremtiden, i motsetning til hva mange andre kommuner gjør.

torsdag 01.08 2019

Forsøpling på Giskestrender:

Oppgitte over badegjester som ikke rydder opp etter seg på Giskestrendene

Flere er oppgitte over badegjester som ikke rydder godt nok opp etter seg på Giskestrendene.

torsdag 25.07 2019
6

Hvor kommer isoporrestene i fjæra fra?

mandag 22.07 2019

Sjøhesten Hippo skal bli barnas bestevenn i havet

Hels på Hippo, ein kommande superhelt som skal hjelpe barn til å forstå kvifor plast i havet er eit stort problem. Barneboka om den vesle sjøhesten er snart klar.

fredag 19.07 2019

– Det er noe spesielt å reise hjem til Giske

«Hearts are beating», lyder de første ordene i bandet Giskes nye låt. Som vil appellere til dem som fremdeles har hjerter som banker for 2000-tallsfavorittene The Margarets.

tirsdag 09.07 2019

Plastinnsamling:

– Vi ser at ungdom brenner for miljøet og har lyst til å gjøre en innsats for havet

Pose på pose med søppel samles inn av engasjerte ungdommer i sommerjobb.

søndag 30.06 2019
9

Sommerfesten på Giske:

Bildeserie fra familiedagen

lørdag 29.06 2019

Sommerfesten på Giske:

-Merker en stor forskjell fra ifjor

Sommerfesten på Giske åpna lørdag den 29. juni og i år er arrangementet litt annerledes enn tidligere.

21

Bildeserie fra festivalen:

Stor bildeserie fra Sommerfesten på Giske

Lørdag ettermiddag strømmet folk til Giske for å få med seg den årlige Sommerfesten.

torsdag 27.06 2019

Plastinnsamling:

Miljøretta sommerjobb

6

200 frivillige i sving:

Slik blir Sommerfesten på Giske

Vi tok turen til Giske for å se hvordan det stod til med de frivillige som for tiden rigger opp til Sommerfesten. 

mandag 24.06 2019

– Dronninga gav inntrykk av at det er stort å stille ut på Alnes

For tre år sidan fekk Dronning Sonja æra av å opne Alnes fyr og opplevelsessenter. Søndag opna hennar eiga utstilling i galleriet.

torsdag 20.06 2019

Melding av Giskespelet 2019:

«Stort klarare tilråding kan vi ikkje gje»6

- Den nye husfrua er komen av fri vilje, seier dei.

Festivalbillett for en pose søppel

Istedet for penger kan du nå betale med plastsøppel du har plukket i naturen for å slippe inn på Sommerfesten på Giske.

onsdag 12.06 2019

Fylket har satt tunnelsikring på vent

Det årlige branntilsynet i tunnelene har avdekket at Møre og Romsdal fylkeskommune har utsatt planen for tunnelsikring på ubestemt tid. — Uaktuelt, svarer Ålesund brannvesen, og gir varsel om mulige dagbøter.

torsdag 02.05 2019

– Vi hiver ikke søpla i spiskammerset

Fiskeriministeren lover å legge til rette for plastinnsamling

onsdag 01.05 2019

Fiskeriministeren til The Next Wave på Giske:

Nesvik om Brexit på Giske

Fiskeriministeren kjem til konferansen The Next Wave på Giske for å snakke om konsekvensane Brexit får for norsk fiskerinæring.

torsdag 28.03 2019

Ordførar Harry Valderhaug om harde økonomiske tider i Giske

Opnar for helsekutt for å verne skuledrifta

Giske har fått årets budsjett i retur frå fylkesmannen. Folk er sterkt bekymra etter at det er varsla harde kutt i år.

torsdag 21.03 2019

Robin Røkke ny eigar av Øy-Blikk:

– Dei gjer ein utruleg bra jobb

Den tørre sommeren i fjor vart katastrofal for fleire artar på Sunnmøre

– Det går feil veg. Dei fleste fuglebestandane går kraftig tilbake

2018 vart det dårlegaste året nokon sinne ved den ornitologiske stasjonen i Makkevika. Uvanleg lite fugl var å sjå. No er ringmerkarene på plass til en ny sesong.

tirsdag 19.03 2019

Havnefogden foreslår å utnytte resten av regionen:

Vil ta imot cruiseskip i Giske og Sula

Det er ikke plass til alle cruiseskipene som vil legge til kai i Ålesund. Da bør de få anløpe havner i Giske, Sula eller Haram i stedet, mener havnefogden.

tirsdag 12.03 2019

Kun to av ti statlige fiskerihavner i Giske er solgt

Kjøpevillige investorer lar vente på seg.

torsdag 07.03 2019

Britt Giske Andersen før Venstre-landsmøtet:

– Jeg er gjerne med på en diskusjon om hvem som skal lede partiet. Men det er det ikke tid for nå

– Jeg håper politikken kommer i fokus, sier Britt Giske Andersen. Til helga samles Venstre til landsmøtet.

onsdag 20.02 2019

Kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplastutslipp:

Særlig på vinteren havner gummikulene på avveie. Snart kommer strengere regler.

Etter snømåking av Langevåg stadion var Geir Molvær blant dem som reagerte på de store mengdene sorte gummikuler. – Dette er nok ikke enestående. Det blir betydelig forurensning, sier han.

mandag 18.02 2019

No har oppvekstsenteret i Giske fått sitt tekno-rom

Her får elevane leike seg med robotar, dronar, VR-teknologi og digital sandkasse

VR-teknologi, Active Floor, dronar, 3D-print, green screen, digital sandkasse, robotar og koding.

Brannsjefen slår alarm om dårlig nødnett i ulykkesutsatt kryss på Valderøya

Frykter liv skal gå tapt

Ti-tolv tusen biler passerer her i døgnet. Men nødnettet har dårlig dekning om noe skulle skje.

tirsdag 22.01 2019

Bussjåførane slit på glatt føre i Giske kommune – berre den siste veka har fleire bussar hamna i grøfta på Valderøya og på Vigra:

Bussane køyrer som bambi på isen

Den siste veka har fleire bussar køyrd av vegen i Giske kommune og nokre bussar er innstilte. Kommunen svarar dei gjer så godt dei kan.

Nye namn i Giskespelet

Vil tettare på Arnungane

— Giskespelet fortel ei fascinerande historie, men eg vil vi skal bli betre kjent med menneska.

mandag 31.12 2018

Fyrverkeri i Ålesund avlyst

Vêret stoppar fellesfyrverkeriet som var planlagt i Ålesund og Giske. Brannvesenet åtvarar alle mot å skyte opp i sterk vind.

søndag 09.12 2018

Heftig diskusjon rundt 6. divisjon – forslag falt med ei stemme

Kretstinget foregikk rolig helt fram til Giske ILs forslag om innføring av 7. divisjon. Da tok det fyr fra talerstolen.

onsdag 14.11 2018
9

Snøkvit i moderne utgåve – sjå biletkarusell:

Slik har du ikkje sett Snøkvit før

Snøkvit og dei sju dvergane tok turen inn i 2018 på Giske kulturskule. Sjå bileta: