Tema

onsdag 06.10 2021

Konsernleiaren blir også verftsdirektør - og avviser interesse frå IT-milliardær:

– Eg kjem til å vere mykje på verftet

Hans Jørgen Fedog ser fram til betrakteleg meir vekependling til Kleivakøyla. Han gler seg til resirkuleringa av fleire offshoreskip - og den vidare utviklinga til livslaupsverftet Green Yard Kleven.

tirsdag 05.10 2021

Tillitsvald om resirkuleringskontraktane og Bollestad-exiten:

– Folk håpa heilt klart på ei anna nyheit

Nyheitene om at Kjetil Bollestad er ferdig i Green Yard Kleven og at verftet skal resirkulere fire tidlegare Solstad Offshore-skip - var ikkje det dei tilsette hadde størst håp om å få servert under allmøtet i kantina måndag.

lørdag 31.07 2021

Arbeidet med å resirkulere MF «Jondal» er godt i gang:

Livslaupsverftet Green Yard Kleven

Resirkuleringa av bilferja MF «Jondal» frå 1974 markerer nok ein historisk milepåle ved den tradisjonsrike verksemda, som først tok til då Marius Kleven sette opp ei lita smie i Kleivakøyla på Dimnøya i 1939.

torsdag 22.04 2021

Vedtok ny statlig ordning – kan gi mer jobb for verftene

Maritimt Forum Nordvest fikk gjennomslag for sitt forslag i Stortinget.

lørdag 13.03 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Vel verdt å vurdere ny vrakeordning»

mandag 01.02 2021

Sunnmørsposten mener:

«Fare for forvitring av framtidsnæring»

onsdag 27.01 2021

Regjeringen stenger grensen

Konsekvensene for verftene avhenger av hvor lenge tiltakene varer

Både Hege Akselvoll i Vard, og Kjetil Bollestad i Green Yard Kleven sier at de nye innreisereglene ikke vil påvirke selskapene alvorlig før om en liten stund.

lørdag 19.12 2020

Denne veteranen blir det første fartøyet som skal resirkulerast ved Green Yard Kleven

onsdag 16.12 2020

– No losnar det. Det er julekveld for Kleven i dag

Kleven kan gradvis kome opp 90-120 faste arbeidsplassar som følge av den nye avtalen, vurderer verftsdirektør Kjetil Bollestad. Indirekte oppdrag til hundrevis av andre kjem i tillegg.

Fredrik Remøy om havvind: – Kaka er stor og veksande

I eit halvt år har Rem Offshore vore i dialog med verftsdirektør Kjetil Bollestad. Havvindkontrakt med Siemens var det som skulle til for at dei kunne lande ein avtale.

tirsdag 08.12 2020

Maritim stortingsmelding:

Maritim næring applauderer regjeringas kompasskurs

Både Kjetil Bollestad i Green Yard Kleven, Stig Remøy i Olympic-konsernet og Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime meiner regjeringa har peikt ut ein god kurs.

Stig Remøy vil ha grønt taktskifte i maritim næring

Reiaren frå Herøy meiner den djupe bølgedalen næringa er nede i, byr på store mogelegheiter.

mandag 16.11 2020

Verftene har to år til med arbeid

Norske verft hadde ved inngangen til november en ordrereserve på 31,8 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder mer enn ved inngangen til 2020.

fredag 06.11 2020

Har 50 tilsette i sving - håper på sal av plattformforsyningsskipet før nyttår:

Optimisme hos Green Yard Kleven - trur på sal av viktig fartøy

Administrerande direktør Kjetil Bollestad er optimistisk til tida framover for Green Yard Kleven.

tirsdag 22.09 2020

Green Yard Kleven:

I dialog med norske reiarar om sal av PSV

Ein viktig bit i puslespelet for Green Yard Kleven er å finne ein kjøpar til plattformforsyningsskip (PSV)-skroget som ligg ved verftet. No er dei i dialog med norske reiarar.

onsdag 29.07 2020

Startar snart tilsetjingsprosessar

torsdag 23.07 2020

Skjebnedagar for Green Yard Kleven:

Dette seier Bollestad om mogleg sal av forsyningsskipet

Det viktigaste for nye Green Yard Kleven er å få selt forsyningsskipet som ligg ved verftet no. Administerande direktør Kjetil Bollestad opplyser at dei framleis har fleire interessentar.