Tema

tirsdag 01.05 2018

Vil ha standarder i Helse Møre og Romsdal:

– For store forskjeller mellom sjukehusa

Det er for store forskjeller på detaljnivå om utstyr og måter å gjøre ting på mellom sjukehusa i Helse Midt-Norge, mener styremedlem Nils Kvernmo i Helse Møre og Romsdal.

tirsdag 17.04 2018

Ekstra sjekk av risikoklinikkar

– Stor risiko for ikkje å nå budsjettet

Direktøren i Helse Møre og Romsdal set inn spesialoppfølging av klinikkane med dei største driftsutfordringane.

onsdag 04.04 2018

Pasientombudet:

Får flere henvendelser om Molde – mens det er nedgang i Ålesund

Statistikken fra pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal viser at flere stiller spørsmål om behandlingen ved Molde sjukehus. Ålesund sjukehus har motsatt utvikling.

mandag 02.04 2018

Lavt sjukefravær og høg trivsel til tross for at jobben er krevende

Stortrives på psykiatrisk sikkerhetsseksjon

De som jobber med de tyngste psykiatriske pasientene i Møre og Romsdal har gått fra et skyhøyt sjukefravær til under snittet for Helse Møre og Romsdal.

fredag 23.03 2018

Helse Møre og Romsdal:

Desse avdelingane blir påskestengt

Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av feriestenging.

mandag 05.03 2018

Leder 6. mars

«Sjukehusa trenger lokale stemmer i styret»

Helse Møre og Romsdal trenger lokale stemmer i styret, stemmene som snakker på vegne av befolkninga i fylket.

Forventningen om å være kreftfri og lykkelig kan være tung å bære

Ta deg sammen! Nå er det gått et halvt år, og du skal være glad for at du overlevde.

søndag 04.03 2018

En av tre får seinskader etter kreftbehandling

Hver tredje pasient som får kreftbehandling får seinskader, ifølge Kreft-foreningen.

fredag 23.02 2018

Leder, fredag 23. februar

«Mangel på fagfolk truar likeverdet i helsetilbodet»

Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Møre og Romsdal slit med lange ventetider, blant dei lengste i landet. Det er fortvilande, aller mest for dei som ikkje får hjelpa dei treng. Lang ventetid kan i seg sjølv forverre helsetilstanden.

onsdag 21.02 2018

– Begeistring om helsesatsing i Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker forventninger til det nye DMS som skal utvikles i Kristiansund i samarbeid med nordmørskommuner.

Helse Møre og Romsdal:

Har redusert bruk av tvang i psykiatrien

Helse Møre og Romsdal har redusert bruken av mekanisk tvangsmiddel/beltelegging kraftig fra 2016 til 2017.

tirsdag 06.02 2018

Kirsti Slotsvik

– Den ekstreme motviljen mot endringer har overrasket meg

– Jeg tror nok at sjøfolk har lettere for å snu seg rundt enn helsevesenet har, sier Kirsti Slotsvik.

mandag 05.02 2018
3

Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

Ytring:

«Hvor i all verden skal de få disse pengene fra?»

onsdag 31.01 2018

Helse Møre og Romsdal

Ny frist for helsestyre

Det nye styret i Helse Møre og Romsdal vil ikke bli oppnevnt før etter at utviklingsplanen til helseforetaket skal vedtas.

onsdag 24.01 2018

Helseminister Bent Høie

Høies klare bestilling: Prioriter psykisk helsevern og rusbehandling

Helse- og omsorgsminister Bernt Høie (H) er tindrende klar på hva Helse Midt-Norge skal legge mest vekt på i 2018.

tirsdag 23.01 2018

Valgkomité skal velge styre for Helse Møre og Romsdal

Styreleder Stein Kinserdal vil svare valgkomiteen hvis de spør

Disse skal utnevne styret i Helse Møre og Romsdal for 2018 - 2020.

mandag 22.01 2018

Først var det islagte fortau – og så kom i tillegg skibakkene

Stor pågang etter krykker

Kollegaen din, naboen – klassekameraten. De humper alle av gårde på krykker for tida.

fredag 19.01 2018

Helse Møre og Romsdal: Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal

Fekk sjukehus-kontrakt

Romsdal Anlegg AS leverte det beste tilbodet og får infrastrukturoppdraget i samband med utbygginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

KS: Fryktar å få rekninga frå helseføretaka til slutt

Kommunenes sentralforbund i Møre og Romsdal er redd for at det er kommunane får ansvaret for fleire helsetenester, utan at det følgjer med pengar.

onsdag 17.01 2018

Hvordan blir framtida til Ålesund sjukehus

Vil ha sengebygg og nytt operasjonsbygg i Ålesund