Tema

torsdag 20.01 2022

Lesarinnlegg av Arnt-Ove Tenfjord

«Eidet skule med ny rekord i byggjetid»

mandag 17.01 2022

Synspunkt av Kjell Norvoll

«Haram — Ein naturleg del av Ålesund kommune»

«Personleg er eg ikkje berre skeptisk til ei lausriving, men eg er sikker på at det vil vere feil», skriv Kjell Norvoll i dette innlegget.

torsdag 13.01 2022

Tilsyn avdekket flere lovbrudd

I oktober 2021 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Indre Haram omsorgsdistrikt og Ytre Haram omsorgsdistrikt. Det avdekket flere forhold som ikke samsvarer med arbeidsmiljøloven.

onsdag 15.12 2021

Amanda fra Tennfjord til Eurovision Song Contest - for Hellas

Hun er født i Hellas, men vokste opp i Tennfjord. Nå er Amanda Klara Georgiadis Tenfjord (24) klar for den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest – som representant for Hellas.

onsdag 01.12 2021

Søker om utsatt frist til 15. april:

Ålesund ber om mer tid til kommune-skilsmisse

Ålesund kommune ber i et brev til Kommunaldepartementet om frist til 15. april til å avgjøre om gamle Haram kommune kan gå ut.

mandag 22.11 2021

Får nesten to millionar kroner i erstatning etter rettsmekling

Ålesund kommunale eigedom og Ålesund Bygg AS har kome til semje etter tvistesaka i samband med nye Eidet omsorgssenter.

tirsdag 09.11 2021

Kort tidsfrist for kommune-skilsmisse

– Dette legger press på oss

Regjeringen har redusert kraftig tidsfristen for å løse opp tvangssammenslåtte kommuner. – Dette legger press på oss, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal.

mandag 08.11 2021

Flytter fristen for kommuneoppløsning med fire måneder

Fristen for å løse opp kommuner flyttes fram til 1. mars. Regjeringen legger ikke inn penger i budsjettet til å dekke kommunenes utgifter.

torsdag 21.10 2021

Her får ordføreren 4.000 «Haram ut av Ålesund»-underskrifter

- Dette er tilstrekkelig til å kunne regne som et innbyggerinitiativ, sa ordfører Eva Vinje Aurdal etter overleveringa.

onsdag 20.10 2021

Har samlet inn flere tusen underskrifter for løsrivelse av Haram

«Haram ut av Ålesund» krever folkeavstemning i spørsmålet om å få gjenopprettet Haram som egen kommune.

lørdag 16.10 2021

Sunnmørsposten mener:

«Debatten om oppløsning må bygge på fakta»

fredag 15.10 2021

Vil Haram bli egen kommune igjen?

De største partiene vil ha konsekvensutredning

Regjeringen har åpnet for at Haram igjen kan bli en egen kommune, men legger til grunn at kommunestyret må komme med et vedtak før sommeren 2022.

torsdag 14.10 2021

Nabo krever at Statsforvaltaren gjer umeldt tilsyn med steinbrot

Naboar ved knuseverket på Terøya har sett seg mektig lei på støy og støv. – Vi driver ikkje med dette for å plage folk, det er for å gjere ein jobb, svarar dagleg leiar.

fredag 17.09 2021

Finn ny kunnskap i gamle fjell

Toppen på Gamlemsveten er langt unna Nordsjøen. Men dei funna geologane gjer her er nyttige for olje- og gassindustrien.

mandag 23.08 2021

Ikkje alle i gamle Haram vil ut av kommunen:

Meiner «Haram ut av Ålesund» er ein organisasjon for Brattvåg sentrum

Rundt 4500 har skrive under på at dei vil ha Haram ut av Ålesund kommune. Arnt Ove Tenfjord er ikkje blant dei.

tirsdag 13.07 2021

Krev opptil seks millionar kroner i erstatning

Straumrekninga til omsorgssenteret på Eidet er større enn det kommunen forventa.

søndag 27.06 2021

Lesarinnlegg av Anne Grete Johnsen og Lisbeth Austnes

«Tru, håp og flysikkerheit»

«Alt henger sammen med alt» – eit kjent uttrykk. I ein del tilfelle heng vindkraft saman med flysikkerheit.

mandag 07.06 2021

Rapport frå nordre strok:

Denne mannen står i spissen for Haram-opprøret

Harald Nordang var Høgre-mannen som vart senterpartist. No vil han ha tilbake Haram kommune. Og han er ganske sikker på at han skal få det til.

tirsdag 01.06 2021

Redaktør meiner det er sannsynleg at Haram blir eigen kommune igjen:

Kallar organiseringa av nye Ålesund eit overbyråkratisert «makkverk»

Blir det regjeringsskifte så er det store sjansar for at Haram går ut av nye Ålesund kommune. Det meiner Hilde Beate Ellingsæter, redaktør i Nordre.

fredag 12.02 2021

Sluttfører arbeidet med bygdebøker for Haram

søndag 20.12 2020

Kultur-, idrett- og hedersprisen:

Heder til tre jevngamle

Få måneder skiller jazzmusikeren Molvær, sprangrytteren Gulliksen og aktivisten Kjerstad.

søndag 01.11 2020

Nedleggingstrua barnehage:

Vil starte Montessori-barnehage viss kommunen legg ned på Hildre

– Vi har samla oss fordi vi vil ha eit barnehagetilbod på Hildre, seier Elena Bazyuta bestemt. Foreldra vil kjempe for å behalde barnehagen i grenda si.

tirsdag 15.09 2020

Seniorfestival i stor-Ålesund:

Seniorfestivalen har godt program, men ikke god plass

Seniorfestivalen har godt program, men ikke god plass: Det gjelder å være snar i snuen.

onsdag 19.08 2020

Haramsøya:

– Ein svært stor provokasjon

mandag 20.07 2020

Fylkesmannen kritiserer grunneigar på Haramsøya

Nordøyvegen: Vil ikkje ta imot stein før grunneigar får papira i orden

Grunneigaren laga til veg over dyrkamark og fylte ut strandsone, utan å søke om løyve. Planen var å selje stein til Skanska, men dei vil ikkje kjøpe før løyve eventuelt kjem på plass.

tirsdag 30.06 2020

Nye Ålesund kommune er eit halvt år - her er folkets statusrapport:

Derfor ønskjer dei seg ut av storkommunen

tirsdag 16.06 2020

Vindkraftutbygginga:

Fylkestinget ber om stans på Haramsøya

Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal med klar oppmoding til regjeringa i vindkraftsaka.

torsdag 11.06 2020

Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

tirsdag 09.06 2020

Tidlegare Haram-ordførar meiner den økonomiske situasjonen i Ålesund kan føre til sentralisering:

– Dei som heldt budsjetta blir straffa

mandag 08.06 2020

Arbeidarpartiet er ueinige med kommunedirektøren - har levert eiga innstilling til møtet i helse og omsorg-utvalet måndag kveld:

Vil utsetje vindkraftutbygginga til støyanalyse er klar

- Vindindustri vil kunne føre til at Haramsøya og Flemsøya grunna støy og skyggekast blir ueigna som rekreasjonsområde.

fredag 05.06 2020

Helgapraten: Bli kjend med Birgit Oline Kjerstad

Ein kamp mot møller

Ho nektar at nokon får øydelegge fjellet som har vore så viktig for henne i vanskelege periodar.

onsdag 27.05 2020

Haramsøya: Lastebil måtte snu - igjen

Minst 100 vindkraftmotstandere var på kaia da Zephyr for tredje gang forsøkte å få ei anleggsmaskin over til Haramsøya. Video av Tarjei Engeset Ofstad

tirsdag 26.05 2020

Sjå video: Demonstrantar stoppar anleggsmaskinen

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya.

Demonstrantar hindrar anleggsmaskin i å anløpe Haramsøya

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya. Video: Tarjei Engeset Ofstad

lørdag 23.05 2020

Sunnmørsposten mener

Kravene til vindkraftutbyggerne må skjerpes

onsdag 13.05 2020

Brattvåg-lærere bekymra for nedskjæringer

Lærere frykter at de vil miste det de har bygd opp

fredag 17.04 2020

Tverrpolitisk skepsis mot badelandet i Brattvåg:

– Galskap å seie ja til dette

lørdag 11.04 2020

Rakk ikkje fristen, men har sendt inn det dei kallar eit sterkt råd:

Fylkeskommunen seier nei til badeland i Brattvåg

tirsdag 24.03 2020

I sorg over vindkraftvedtak

søndag 01.03 2020

Montessori-skule kan vere bra for elevane, men ikkje for kommuneøkonomien:

Her angrar dei ikkje på at dei starta Montessori-skule

Kommunane taper, men ikkje grendene:

onsdag 29.01 2020

Har kåra Norges styggaste – Brattvåg kyrkje var ein kandidat

Lesarane til den kristne avisa Dagen har kåra landets styggaste kyrkje. Ein av 20 kandidatar var Brattvåg kyrkje - den einaste på Nordvestlandet.

onsdag 01.01 2020

Lys levande julemoro

Vestre-orgelet til 500 kroner og det gamle treet frå bedehuset er midtpunkt i denne festen.

– Meir tvang på 60-talet enn no, seier professor:

1. januar forsvinn 11 kommunar frå kartet, men hugsar du desse 18 nedlagde kommunane?

onsdag 18.12 2019

Sylvi Listhaug har kalla vindmøllene for «kvite monster»:

– Inga ulempe med Listhaug som statsråd

Den nye statsråden har kalla vindmøller for "kvite monster":

onsdag 11.12 2019

Designikon frå Vatne:

Eksklusiv stol har funne sin plass

To år etter at ikonmøbelet Falcon vart relansert, har han funne sine kundar.

16-åringer sang bokmål og nynorsk i kommunestyresalen:

Kanskje kan kommunestyret i nye Ålesund synge «Deilig er jorden» på bokmål og nynorsk annethvert år?

fredag 06.12 2019

Idrettsrådet vil hjelpe motorsporten:

Her kan den nye ATV-bana kome

torsdag 05.12 2019

Vil ikkje oppheve vedtak om badeland

Fylkesmannen har vurdert vedtaket om badeland i Brattvåg til 162 millionar kroner.

onsdag 04.12 2019

Mista retten til å trene på Vatne i oktober:

Her får dei ikkje lenger lov å køyre ATV

Fylkesmannen sa nei - må på jakt etter ny ATV-bane.

– Norges mest spektakulære vegprosjekt gjennom tidene

Både entreprenør Skanska og Vegvesenet meiner Nordøyvegen er godt i rute.

torsdag 28.11 2019

Reaksjoner på underskuddet i Ålesund kommune:

— Frykter ROBEK og økt eiendomsskatt

Når kommuner tar med seg underskudd inn i sammenslåingen, er det ikke sikkert at det blir et godt nytt år for Nye Ålesund.

onsdag 27.11 2019

Mørenot bygger ny fabrikk i Litauen

Den ny fabrikken skal produsere notposar til oppdrett.

tirsdag 19.11 2019

Denne skulen satsar på nettbrett og koding frå første klasse

Vatne barneskule har fått pepar for å vere for digitale – men det har visst berre trigga dei.

mandag 11.11 2019

«Ideal» av Kristiansund

– Her vil de få bruke kroppen i frisk luft. Få kjørt seg litt.

Om bord på Skoleskipet «Ideal»

onsdag 30.10 2019

Investorar: – Dette taper vi pengar på, og det gjer vi gjerne

Jan Bernt Lillestøl er styreleiar for selskapet som eig badeland-tomta i Brattvåg sentrum.

mandag 28.10 2019

Vassverk blar opp ti millionar til badeland i Brattvåg

Det var eit livleg møte då Brattvåg Vassverk vedtok å bidra med meir enn vatn til badeland.

onsdag 16.10 2019

Få søkere til ledige prestestillinger:

Sliter med å finne prester - Emil Knardal (64) sa ja til Brattvåg

Emil Knardal (64) er tilsatt i stillingen som sokneprest i Haram. Han starter i jobben 1. november.

fredag 11.10 2019

Lisa (24) og Liam (snart 3) kjende nesten ingen då dei flytta i sommar. Så skreiv Lisa eit innlegg på Facebook..

Lisa (24) og Liam (snart 3) kjende nesten ingen då dei flytta frå Haram til Hareid i sommar. Så skreiv Lisa eit innlegg på Facebook..

Lisa Kristin Rønstad (24) flytta frå Haram til Hareid i sommar. Ho valde Facebook for å finne venar til seg og sonen.

lørdag 05.10 2019
10

Utstilling i Brattvåg

19 kunstnarar, som alle bur i Haram, står bak den store fellesutstillinga «Kunstbølgen»

19 kunstnarar, som alle bur i Haram, står bak den store fellesutstillinga «Kunstbølgen» i helga.

tirsdag 01.10 2019

Vurderer ulovlege aksjonar mot vindkraft

På Nordøyane er det relativt mange som vurderer sivil motstand. Ei aksjonsgruppe er no stifta.

fredag 20.09 2019

Til aksjon for naturen:

Rydder Møre for renere framtid

– Plutselig kan det bare si «poff», og naturen er blitt full av søppel. Det er viktig å gjøre noe med det, før det går supergalt.

Leserinnlegg:

«Vindmøller hører ikke hjemme i sunnmørsk natur»

torsdag 19.09 2019

Løftar fram salmeskatten

Magne Fremmerlid og Bjørnar Myhr markerer 150-årsjubileet for Blix sitt første nynorske salmehefte med sunnmørsturné.

mandag 16.09 2019
6

– Ein ny start i dobbel betydning, seier ordføraren:

Gammal kommune i nye lokale

Etter ein prosess på ni år kan endeleg dei tilsette i Haram kommune flytte inn i eit nytt og flott bygg.

søndag 15.09 2019

Vindkraftsaka i Haram:

Krev ekstraordinært kommunestyremøte

Ei gruppe politikarar i Haram krev ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle vindkraftklage.

onsdag 11.09 2019

Nye Ålesund: Silje bidrar til økt kvinneandel i kommunestyret

41 av 77 representanter fra gamle Ålesund

Over halvparten av representantene i det nye kommunestyret kommer fra Ålesund.

lørdag 07.09 2019
4

Eit godt likt vindkraftverk

Debattspaltene i Midt-Norge har vore hardpakka med vindkraftskepsis det siste halvåret. I Vågsøy har rotorblada snurra i atten år.

fredag 06.09 2019

Sjekk kven som er dei heitaste favorittane til å bli ordførar i din kommune:

Spår Senterparti-jubel i kommunevalet

Trass i at det blir sju færre kommunar på Nordvestlandet kan talet på kommunar med Senterparti-ordførar gå opp.

fredag 30.08 2019

Bråk i Haram-politikken:

Frp-representant hevdar han vart trua av Høgre-gruppeleiaren

Edvin Bjørn Marthinussen (Haram Frp) seier han vart trua av Høgre-gruppeleiar Ewa Hildre før kommunestyremøtet torsdag. Hildre avviser påstandane.

Seier nei til vindkraftverk på Haramsfjellet

Eit samrøystes Haram kommunestyre har sagt nei til vindturbinar på Haramsfjellet.

søndag 25.08 2019

Utfordrar olje- og energiministeren om vindkraft

Etter to folkemøte på Nordøyane, jobbar no vindkraftmotstandarane mest opp mot politikarar og dei som tek avgjerdene.

onsdag 21.08 2019

Skal opp i kommunestyret:

Vil bygge folkebad til 162,5 millionar i Brattvåg

– Heilt feil å vedta ei så stor investering no. Vent til nye Ålesund, meiner Svein Harsjøen (Frp). Ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) meiner avgjerda skjer på overtid.

torsdag 15.08 2019

Lesarinnlegg:

«Er vindkraft grøn energi?»

tirsdag 13.08 2019

Nordøyvegen:

Her kjem fundamenta til Lepsøybrua

No blir det byggeaktivitet med Nordøyvegen også på Grytestranda.

mandag 12.08 2019

Haramsøy:

– Vi vart lurt til å seie ja til vindmøller

Planane om åtte vindturbinar på Haramsfjellet blir igjen sak i kommunestyret, etter eit innbyggjarinitiativ.

torsdag 08.08 2019

Milliardvegen held budsjettet

Og om få dagar har Nordøyvegen tang og tare over seg.

tirsdag 06.08 2019

Raja: – Norge har straum så det tyt ut av øyra

Venstre vil gjere det dei kan for å stoppe vindkraftplanane på Haramsøya.

mandag 05.08 2019
5

Strålande familiedag på det gamle fyret

Men snart forsvinn mykje av utsikta frå Lepsøyrevet fyr.

tirsdag 30.07 2019

Delte meininger om hest og motorsport blant politikarane:

Ordførar: – Det som er spesielt i denne saka er støyen

Då kommunestyret i Haram stemte over godkjenning av reguleringsplanen var det jamnt med 12 stemmer mot og 14 for. Også i ettertid er det delte meiningar mellom politikarane.

Strid mellom hestemiljøet og motorsport i Haram:

– Eg syns det er to flotte idrettar, men dei går berre ikkje saman

NAF Motorsport Ålesund vil bruke nabotomta til Sunnmøre travlag til ATV-køyring. Travlaget meiner dette går utover hestevelferd og tryggleik. Partane klarte ikkje å verte einige og no er saka sendt vidare til Fylkesmannen for klagebehandling.

søndag 28.07 2019

Dramatisk da ferje mistet strømmen – kjørebro falt i sjøen

Søndag ettermiddag mistet ferja «Os» all strømforsyning på Skjeltene. - Kan ha blitt oppfattet som dramatisk, ifølge Norled.

torsdag 25.07 2019
6

Hvor kommer isoporrestene i fjæra fra?

søndag 23.06 2019

Sunnmøring vann storgevinst

Ein mann frå Haram blei 3,4 millionar kroner rikare på laurdag.

onsdag 05.06 2019

Vindkraftmotstanden på Haramsøy aukar i styrke

Har mista tilliten til dei etablerte systema.

mandag 03.06 2019

Sondre frå Haramsøy gifta seg i Nidarosdomen, spelte trompet i eige bryllaup

Sondre Steen fekk med seg brørne og faren for å spele under bryllaupsseremonien i Nidarosdomen.

søndag 26.05 2019

Fann vraket av tysk minesveipar

Vraket av ein tysk minesveipar som blei bomba i 1945, er etter 74 år lokalisert på havbotnen nord for Lepsøya.

mandag 13.05 2019

Vindkraftverk bør tilbake til departementet, meiner fylket

Detaljplanane om vindkraftverk på Haramsøya avvik sterkt frå konsesjonsvedtaket i 2008, meiner fylkeskommunen.

lørdag 11.05 2019

Kampen mot vindmøllene

«Det er litt pussig at det i landets desidert tettes befolka område fortsatt ikke skal produseres en kilowatt med strøm. »

Du skal ikke tåle så inderlig vel en vindmølle som ikke kommer nær deg selv.

fredag 10.05 2019

Kommunen vil flytte to vindturbinar på Haramsøya

Mindretalet vil fjerne den eine turbinen heilt.

torsdag 09.05 2019

Plakatar og song mot vindkraft på Haramsøy

Før kommunestyremøtet i Haram torsdag møtte øyingane opp med plakatar og song. «Mellom bakkar og berg» var gjennomgangstonen, saman med bodskapen om Nei til vindmøller på Haramsøya.

Lesarinnlegg om vindkraft på Haramsøy:

«Øya er altfor lita til å tole denne utbygginga, altfor lita og sårbar!»

torsdag 11.04 2019

Næringslivet i «nordre bydel»:

Ordførarane besøkte "nordre bydel": -

Torsdag var rubbel og bit av ordførarar i Region Ålesund på besøk i det som blir randsona av den nye storkommunen – ilag med næringsliv, akademia og studentar.

onsdag 10.04 2019

Krevjande å vere lokalpolitikar og næringsdrivande:

– Utfordrande grenseskilje

tirsdag 09.04 2019

Beste vertskapskommune for næringslivet

Haram kommune er kåra til Norges beste vertskapskommune for næringslivet. Det er første gong prisen blir delt ut.

mandag 08.04 2019

Nordøyvegen:

Her skal dei lage veg tvers gjennom havet

For å få til Nordøyvegen må dei bygge demningar, og legge det eine tunnelinnslaget åtte meter under havflata

søndag 24.03 2019

Trafikkuhell i Haram

Brannvesenet i Brattvåg rykker ut etter melding om trafikkuhell søndag ettermiddag.

tirsdag 19.03 2019

Havnefogden foreslår å utnytte resten av regionen:

Vil ta imot cruiseskip i Giske og Sula

Det er ikke plass til alle cruiseskipene som vil legge til kai i Ålesund. Da bør de få anløpe havner i Giske, Sula eller Haram i stedet, mener havnefogden.

mandag 18.02 2019

Førebuing til første salva på tunneldrivinga for Nordøyvegen

No er det rett før det smell på Nordøyvegen

Både Vegvesenet, Skanska og underentreprenørar er i gang med å førebu dei første salvane på tunnelar for Nordøyvegen.

fredag 15.02 2019

Vet ikke hvor skadd RS «Idar Ulstein» er

To og en halv måned etter at redningsskøyta gikk på land på Grytastranda, venter Redningsselskapet fortsatt på rapport fra verftet.

torsdag 31.01 2019

Hamnsundsambandet:

Her vil bystyret ha "snarveg" til Haram

Bystyret i Ålesund støtter en direkte tunneltrasé mellom Hamnsund og Kverve, uten noen lokalveg til Store Kalvøy.

Tunnelen skal starte under havnivå

Nordøyvegen får ti meter vegg mot havet

– Dette blir ei av dei store utfordringane med Nordøyvegen.

torsdag 17.01 2019

Nordre-redaktøren sluttar

Ansvarleg redaktør Robin Røkke sluttar i avisa Nordre.

onsdag 09.01 2019

Forskningsrådet blar opp 15 millioner kroner:

Det hele startet med denne legen fra Vatne

Iris Relling Nielsen fra Vatne

mandag 07.01 2019

For noen tiår siden:

Det vart tøffare då tippinga forsvann – tobakk hadde dei aldri

tirsdag 11.12 2018

Nordøyvegen:

Jubel på øyane: – Veldig bra for framtida

Øybuarane jublar over at politikarane i fylkestinget måndag sa ja til Nordøyvegen. Vilde (14) og Synne (14) trur vegen vil gjere det enklare for dei å flytte heim når dei blir vaksne.

fredag 30.11 2018

Årsaken til ulykka er klar:

Båtføreren fikk et illebefinnende før «Idar Ulstein» kjørte rett på land

Redningsskøyta «Idar Ulstein» gikk rett på land på Grytastranda i Haram torsdag. Etter det Sunnmørsposten erfarer skal føreren av båten ha fått et illebefinnende.

søndag 18.11 2018

«Nordøyvegen stykkevis og delt, men realisert»

torsdag 25.10 2018

Vil redusere talet på stemmekretsar i nye Ålesund

Valstyret foreslår å redusere talet på stemmekretsar ved kommune- og fylkestingsvalet i 2019 frå 24 til 14.

tirsdag 16.10 2018

Frank Sve reagerer: – Forsøk på omkamp om Nordøyvegen

– Hvis fylkeskommunen har tid og råd til å arbeide med rapporter ingen har bestilt, da er det på tide vi begynner å kutte kraftig i administrasjonen.

tirsdag 09.10 2018

Forseinkingar på ferja til Nordøyane

Fjord1 melder tysdag at det blir forseinkingar på ferjesambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta – Harøya.

mandag 01.10 2018
10

Haram folkebibliotek opnar i nytt lokale:

Sjå bildeserie frå gjenbruksbiblioteket:

Dei nye lokala til Haram folkebibliotek er innreia med gjenbruksvarer frå lokalt næringsliv. Målet var å ikkje bruke ei krone på interiøret.

fredag 28.09 2018
8

Roboter inn i omsorgstjenesten - Pepper krydrer hverdagen

Roboten Pepper er lett å like, men er det robot-omsorg vi virkelig ønsker oss i framtida?

fredag 21.09 2018

Asfaltering stenger Nakkedalen

Eit uvanleg tjukt asfaltlag skal gje ekstra forsterking på fv. 147 mellom Vatne og Fiksdal.

søndag 16.09 2018
7

Oddvin hadde husrom, så kvifor ikkje lage museum?

Mannen som tenkte seg om

– Eg stod no berre der i fjøra ved naustet og heiv noko vegn på bålet. Brått slo tanken meg at det eigentleg er for dumt å kaste alt det gamle.

fredag 14.09 2018

Vatne kyrkje 150 år:

– Vi håpar at folk vil møte opp og feire kyrkja

– Det er mange som er veldig glade i Vatne kyrkje.

mandag 13.08 2018

Lesarinnlegg om Nordøyvegen

«Desse utgiftene skal vi nok klare!»

torsdag 09.08 2018

Eventuell stopp av Nordøyvegen

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta og nyskapende. Det mener plassjef for Rolls- Royce på Longva, Tomas Brugrand.

tirsdag 24.07 2018

Lesarinnlegg om Nordøyvegen:

Ber politikarane løyse Nordøyveg-floka

mandag 23.07 2018

Grunnstøtte ved Lepsøyrevet:

Grunnstøtt fiskebåt må bli liggende til kai

Politiet mistenker ikke noen for å ha ført båten med promille. En navigasjonsfeil er trolig årsaken.

tirsdag 17.07 2018

Bil kjørte i autovern – en person skadd

Politiet melder om ei trafikkulykke i Søvik tirsdag ettermiddag.

Rekordår for Nogva Motorfabrikk

Haram-bedrifta sette ny rekord for omsetning og overskott i 2017.

mandag 16.07 2018

Kommunen jobbar no med korleis kvalen skal fjernast:

Kvalkadaver har drive i land ved Ulla fyr

Kvalen, som ligg og duppar inne med land på fastlandssida av brua ved Ulla fyr, har etter bileta å dømme vore daud ei stund.

mandag 09.07 2018

Leder 10. juli:

«Lokale utviklingsutval i eit sterkt landsdelssenter»

Organisasjonen som er i gang med å forme nye Ålesund kommune utfører viktig nybrottsarbeid. Samanslåinga av Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund fører til at nye Ålesund blir den tredje største kommunen på Vestlandet, med godt over 60.000 innbyggarar.

fredag 29.06 2018

Mobiliserer for Nordøyvegen

Må snu uro til optimisme

– Dette er ei skjebnetid for folk på øyane. Uroa rundt Nordøyvegen er som eit knyttneveslag i magen kvar einaste dag. Kva kan vi gjere?

«Havgaprock» arrangerast for tredje gong på Haramsøya

Håpar på god stemning

Laurdag kveld arrangerast «Havgaprock» på Haramsøya for tredje gong. Festivalsjef Preben Austnes Lorgen satsar på flott stemning ute i havgapet.

torsdag 28.06 2018

Åpner for private investorer i Nordøyvegen

Leter høyt og lavt etter penger

Fylkespolitikerne leter nå høyt og lavt etter mer penger til Nordøyvegen. Plannemnda for samferdsel vil utrede muligheten for at private kan investere i selve vegprosjektet.

fredag 22.06 2018

Stor-Ålesund:

Ønskjer at Haram-ordfører skal lede Nye Ålesund

Haram-ordføraren ønskjer å overta storkommunen.

Politiloggen:

Fartskontroller, fyll og ruskjøring - det var nok å gjøre for politiet natt til fredag

Ruskjøring, fyll og høg fart, det var mye for politiet å ta seg av på Sunnmøre natt til fredag.

mandag 11.06 2018

Nakkedalen mellom Vatne og Fiksdal:

Vegarbeid stenger fylkesveg på dagtid

Dagstengt store delar av sommaren. Startar komande torsdag.

onsdag 06.06 2018

Har svidd av over 250 millioner kroner på Nordøyvegen til nå

Statens vegvesen har siden 2009 brukt 240 millioner kroner på å forberede byggingen av Nordøyvegen.

mandag 28.05 2018
1

No fyk dei rett til topps

Fyk til topps i nyopna klatrevegg

fredag 25.05 2018

Ny serie:

Bygda som gav Haram namnet

fredag 18.05 2018

Sunnmørspostens reformpatrulje i gang med sin rundtur:

«Etter sammenslåingen vil hver fjerde innbygger i Møre og Romsdal kunne kalle seg «ålesunder». Eller vil de det?»

De står foran en formidabel oppgave, ledelsen i nye Ålesund kommune, når de skal overbevise 65.000 innbyggere om at kommunereformen angår dem. Påfallende mange ser ut til å gi blaffen.

torsdag 10.05 2018

Hildre kyrkje

mandag 07.05 2018

Haram kyrkje

søndag 06.05 2018

Haramsøy:

Vurderer 150 meter høge vindmøller på Nordøyane

Fjellet på Haramsøya er rundt 300 meter høgt. Oppe på fjellplatået blir det no planlagt 150 meter høge vindmøller.

lørdag 05.05 2018

Haramsøya kan få vindmøller om to år

Utviklingsselskapet Zephyr vurderer om det er lønnsomt å bygge ut.

tirsdag 01.05 2018

Bygda som gav Haram namnet

Oppdag nye Ålesund - Haram

onsdag 11.04 2018
2

Her leverer Randi og Beate 5,5 tonn plastsøppel

To venninner som kaller seg «Plastpiratene», har som mål å gjøre Lepsøya plastfri.

søndag 18.03 2018

Ektepar gir jubileumsgåve til 300.000 kroner

Flygelgåve til kyrkja

Eit splitter nytt flygel er på plass i Vatne kyrkje. Betalt av eit ektepar som er glade i kyrkja og bygda si.

fredag 16.03 2018

Nøgd med nye eigarar i Mørenot:

Mørenot-tilsette har vore bekymra - no er dei letta og glade

Etter lang tid med uvisse kom beskjeden dei tilsette hadde venta på: Mørenot får nye eigarar som tryggar arbeidsplassane.

torsdag 15.03 2018

Eierne håver trolig inn 450 millioner

Ifølge anslag vil eierne av Mørenot-konsernet sitte igjen med rundt 450 millioner kroner fra salget.  

Styreleiaren i Mørenot: – Ei klassisk gründerbedrift

Svært mange har opp gjennom åra hatt arbeidsplassane sine i ulike Mørenot-selskap.

FSN Capital blir ny eigar av Mørenot-konsernet: Vil bli ein global kjempe

Fleire enn 30 seriøse friarar ville kjøpe Mørenot, men det var eit investeringsfond frå Oslo som fekk tilslaget. No er planen å bli ein stor global aktør.

onsdag 14.03 2018

Sunnmøring direktør for arbeidsgiveravdelingen i KA

Ingrid B. Tenfjord (39) fra Tennfjord er ansatt som direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Hun kommer fra stillingen som forhandlingssjef i samme avdeling.

tirsdag 13.03 2018

Sjokkerte turgåere i Haram:

Fant dumpede sex-leketøy midt i friluftsområde

Den kvinnelige turgåeren fikk sjokk da hun skulle gå en tur på idylliske Bjørnøya i Haram nylig.

tirsdag 06.03 2018

Nordøyvegen:

Har ikke varslet om vegene på Nordøyane

Haram kommune har ikke varslet fylket om ødelagte veger på Nordøyane.

søndag 04.03 2018
13

Sjå bildeserie frå UKM i Haram og Sandøy

UKM i Haram og Sandøy blei arrangert i Nordøyhallen på Haramsøya laurdag.

lørdag 03.03 2018

Brannsjefen:

Bålforbud

Brannsjef i Giske, Haram og Ålesund har bestemt at det blir bålforbud inntil videre.

torsdag 22.02 2018

Har ansvar for 94 lærlinger

– Ved årsskiftet hadde vi ansvaret for 94 lærlinger, forteller Marit Volstad ved Opplæringskontoret i Haram.

torsdag 08.02 2018

Designet av Skipsteknisk AS i Ålesund

Holmeset bygger ny linebåt

Rederiet H.P. Holmeset i Haram skal bygge sin fiskebåt nummer åtte. Nye "Geir" blir den største linebåten i norsk fiskerinæring.

torsdag 25.01 2018
2

Største kontrakt innan vegbygging i Møre og Romsdal nokon sinne

No startar kampen om å få bygge Nordøyvegen

Statens vegvesen legg hovudkontrakten for Nordøyvegen ut på anbod. Den inneheld all bygging på prosjektet.

mandag 22.01 2018

Odd Arne Grande har hatt hjarteinfarkt tre gonger

Odd Arne har hatt hjerteinfarkt tre gonger: Kjempar for tidskritisk hjartebehandling

Tre gonger har Odd Arne Grande hatt hjarteinfarkt. Han meiner det ikkje er haldbart å måtte fly til Trondheim for å få beste behandlinga.

mandag 08.01 2018

Haram:

Trafikkuhell i Brattvåg

En bil hamna på taket etter eit trafikkuhell ved Brattholmneset i Brattvåg.

torsdag 23.11 2017

Arbeidet med Nordøyvegen igang på Harøya:

Her ser du første dynamittsalva

Sist mandag ble første dynamittsalve på Nordøyvegen detonert. Det skjedde på Harøya.

tirsdag 21.11 2017

Får ikke omgjort tvangssammenslåingen

Haram-ordføreren skuffet over KrF

- Vi er skuffet over KrF. Vi trodde de ville stemme på samme måten nå som de i gjorde i vår, sier Haram-ordfører Vebjørn Krogsæter.

onsdag 15.11 2017

– Håper å unngå permitteringer

Nedgang i arbeidsmengden ved Rolls-Royce Marine Longva nå før jul

tirsdag 14.11 2017

Kommunevåpen og ordførerkjede i «nye Ålesund kommune»:

– Alle innbyggerne vil kjenne seg igjen i Ålesunds gamle byvåpen

Hvordan skal kommune-våpenet i den nye Ålesund kommune se ut? Det har elever ved Blindheim skole forslag til.

tirsdag 17.10 2017

Avisa Nordre omorganiserer

Endrar frekvens frå to til ei papirutgåve i veka, vil satse meir på nett og styrke redaksjonen.

fredag 29.09 2017

Mr. Nordøyvegen på plass då første spade vart sett i jorda

Oddbjørn Vatne himlande glad

– Det har vore mange opp og nedturar. Men no kan ikkje noko stoppe dette prosjektet, seier Oddbjørn Vatne og gliser mot sola.

fredag 15.09 2017

Leder, 16.september:

Senterpartiets omkamper rammer Haram

Mens den politiske ledelsen i Haram kommune har gitt opp kampen mot å bli tvangssammenslått med Ålesund, varsler Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at de vil kjøre omkamp på denne saka i det nye Stortinget.

tirsdag 12.09 2017

Kommunereform:

Haram gir opp kampen mot tvangssamanslåing

– Med tanke på å snu vedtaket om tvang, så er den diskusjonen over no.

fredag 08.09 2017

Val 2017

«De bruker tvang mot folkets vilje»

mandag 04.09 2017

Val 2017:

Valresultat Haram

Her finn du valresultat for Haram kommune og alle valgkretsane. Scroll deg nedover og finn din valkrets!

tirsdag 01.08 2017

Regjeringen gir fem millioner til nye Ålesund kommune

Regjeringen gir fem millioner til nye Ålesund kommune. Pengene skal gå til å bygge ut bredbånd og utbedre sykkelvei i den nye kommunen.

Sanner vil beholde Haram i nye Ålesund kommune

Kommunalminister Jan Tore Sanner er på sjarmoffensiv i Ålesund. Han mener det er uklokt å åpne for at Haram skal slippe å bli en del av nye Ålesund kommune.

mandag 31.07 2017

Leiaren i Haram Høgre:

Einig i at Haram-folket skal høyrast

Lokallagsleiar i Haram Høgre og tidlegare ordførar Bjørn Sandnes er einig med Haram-ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i at innbyggjarane i kommunen bør høyrast før ei ny kommunestyrebehandling om kommunestrukturen.

Vil Haram eigentleg stå åleine?

Ap klar for å oppheve tvangssammenslåing

Har holdningene til Haram som en del av en framtidig storkommune endret seg? I Arbeiderpartiet stilles dette spørsmålet.

tirsdag 04.07 2017

Satsar på 500 til Havgaprock

På laurdag brakar det laust med festival i Haram.

mandag 03.07 2017

Huseigarar var lovd at skogen skulle fjernast:

I strid med grunneigar om manglande utsikt

Etter nesten tre år står det framleis ein mørk vegg av furu og bjørk og sperrer utsikta til huseigarar i Haram.

onsdag 28.06 2017
4

Nordøyvegen

No går startskotet for Nordøyvegen

Tolv entreprenørar møtte opp for synfaring onsdag morgon.

mandag 26.06 2017

Isolaft blir Loxit

No skal bedrifta satse på panel, og håpet er å opne seg for eit breiare publikum.

onsdag 21.06 2017

Nordøyvegen:

Mer enn 300 skal jobbe med Nordøyvegen

På det meste vil over 300 personer være i sving med å bygge Nordøyvegen.

tirsdag 20.06 2017

Melder seg ut av Haram Høgre i protest mot kommunereforma

Melder seg ut av Høgre i protest mot tvang

Næringslivstoppar i Brattvåg vil ikkje at Haram blir del av nye Ålesund.

onsdag 14.06 2017

Haram-ordførar før første fellesmøte i nye Ålesund:

«Det blir eit vanskeleg møte med mykje følelsar»

– Ja, eg stiller. Det er eit lovleg innkalla møte, og då stiller ein sakleg og førebudd. Men det vert eit vanskeleg møte for mange – og mykje følelsar.

DIREKTE: Første fellesmøte i nye Ålesund

Første fellesmøte i nye Ålesund

Onsdag 21. juni samles de fem kommunene til sitt første felles kommunestyremøte. I gamle Ålesund.

lørdag 10.06 2017
2

Gikk opp i ledelsen etter 89 minutter – tapte 4-5!

Gikk opp i ledelsen 4-3 etter 89 minutter – tapte 4-5!

fredag 09.06 2017

Personbil i fjellveggen - politiet mistenkjer at føraren somna

Bil kjørte av vegen ved Brattvåg fredag. Føraren fekk beslaglagt lappen etterpå fordi politiet mistenkjer at han somna bak rattet.

torsdag 08.06 2017

Haram si skjebne avgjerast no

Blir truleg innlemma nye Ålesund kommune med tvang.

onsdag 07.06 2017

Designa omega-3-flakse for ungdom

Fiskeolje til ungdom vann sunnmørsfinalen i Innovasjonscamp 2017.

tirsdag 16.05 2017

Inge Huse går av som leiar i IP Huse

Etter rundt 60 år som leiar i bedrifta, gir Inge Huse roret vidare til yngre krefter.

torsdag 11.05 2017

Politikarane snudde: Desse vgs-linjene er redda

Utdanningsutvalet i fylket har snudd: Torsdag vedtok utvalet likevel sette i gong fleire linjer til hausten.

Haram kyrkje

Hamnsund kyrkje

mandag 08.05 2017

Kjempar for nedlagt skuletilbod

13 elevar ved Haram vgs. jobbar for at politikarane skal snu.

tirsdag 02.05 2017

Foreslår å legge ned fire barneskular

Haram Arbeiderparti ønsker 1-10-skule på Eidet.

Haram:

Grasbrann i Søvika

Politi og brannvesen rykker ut til grasbrann i Søvika.

torsdag 20.04 2017

Sit i styringsgruppa for nye Ålesund

Har tiltru til at Ålesund ryddar opp

– Det er bra ein har ein revisjon og eit kontrollutval som tek tak, seier Haram-ordføraren om Bingsa-saka.

onsdag 19.04 2017

Invi AS får 4,25 mill. kronar

Haram kommune har inngått forlik med Invi AS. Det kostar kommunen 4,25 millionar kronar.

torsdag 06.04 2017

Desse går til UKM sin landsfestival

På fylkesmønstringa for ei veke sidan var det i underkant av 400 ungdommar frå heile fylket. No er uttaket til landsfestivalen klart.

onsdag 05.04 2017

Leserinnlegg om kommunereform:

«Tvangssammenslåingen av Haram er i det store og hele sjølforskyldt»

tirsdag 04.04 2017

Skal tilverke fisk, tang og tare

– Asia vil ha sunnmørsk tang og tare

Asia kan ikkje få nok sjømat frå Norge. Dei vil ikkje berre ha fisk, men også tang og tare. Difor startar Kurt Oksnes opp produksjonsbedrift, først i Eidsdal og deretter i Haram.

mandag 27.03 2017

Har håp om 3.500 underskrifter

Neste veke reiser ein delegasjon frå Haram til Oslo for å overlevere minst 3.300 underskrifter mot tvangssamanslåing av Haram med Ålesund.

torsdag 23.03 2017
6

Haram blir helt i landstoppen når energieffektive Eidet omsorgssenter tas i bruk i april

– Det mest teknisk avanserte i Norge i dag

Det var stappfullt med folk som ville ha omvisning i det nye omsorgssenteret i Haram torsdag.

tirsdag 14.03 2017

Leserinnlegg om kommunereform:

«Som Gallia mot ei romersk overmakt»

Aksjon mot tvangssamanslåing av Haram med Nye Ålesund samlar oss under tre parolar eller tre faner:

mandag 13.03 2017

Brattvaag Electro opnar ny avdeling og treng fleire folk

Fleire store jobbar for Kleven-konsernet er noko av årsaka til at Haram-bedrifta no opnar avdeling i Herøy.

søndag 12.03 2017

Protesterer mot tvang for Haram

Haram er likevel tungt representert når forhandlingsgruppa for nye Ålesund møtest måndag.

mandag 06.03 2017

Mindre fjell over Nordøyvegen

Mens kravet er 50 meter fjell mellom tunnel og havbunnen, er dette redusert til det halve for tunnelene på Nordøyvegen.

torsdag 23.02 2017

Folketalet aukar i dei fleste kommunane

Ålesund og omland hadde stor folkevekst i fjor, men 11 av 25 kommunar på Nordvestlandet opplever nedgang i folketalet.