Tema

onsdag 06.10 2021

Vindkraftmotstandar i retten:

Hindra anleggstrafikk – må betale 20.000 kroner i bot

Politiet gav Magnus Kedron Thue 32.000 kroner i bot for demonstrasjon mot vindkraftutbygginga, men retten har redusert bota til 20.000.

tirsdag 28.09 2021

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Haramsøya – kva no?»

No er alle rettssakene for å prøve å stoppe vindkraftverket på fjellet vårt her på Haramsøy over, og vindkraftverket er ferdig utbygd. Det kan vere tid for å reflektere over ein del av det som som har gått føre seg både av negative og positive ting.

torsdag 26.08 2021

Slipper å betale en million i sakskostnader - i alle fall inntil videre:

- En viktig seier for prøving av miljøsaker

Organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøya slipper å betale en million kroner i sakskostnader. Saken sendes tilbake til tingretten for ny behandling.

torsdag 05.08 2021
5

«Helsikes kvinnfolk» skal patruljere Haramsfjellet dagleg

Ei gruppe eldsjeler på Haramsøya skal sjå etter daud fugl på fjellet kvar dag, når anlegget setjast i full drift i slutten av august.

onsdag 04.08 2021

Straks festival:

Havgaprock vil bringe folk saman igjen etter konfliktane på Haramsøya

– Vi vil lage noko positivt der folk kan møtast på tvers av kva ein meiner om eit vindkraftverk, seier medarrangør Vegard Halkjelsvik.

fredag 04.06 2021

Bildeserie og video:

Den første turbinen er montert

Utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya er i full sving.

torsdag 29.04 2021

Gjør klart til montering på Haramsøya

Arbeidet med vindkraftutbygginga på Haramsøya går etter planen. I midten av mai starter arbeidet med å montere turbinene.

fredag 23.04 2021

Slik forklarte ordføreren utspillet om ulovlige aksjoner

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) ville ikke beklage vindkraft-utspillet om ulovlige aksjoner – men hun beklaget at det ble opplevd som en ekstra belastning.

fredag 16.04 2021

Her kommer turbinene

«Provoserende angrep fra ordfører og varaordfører»

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har skrevet et tilsvar til artikler i Sunnmørsposten om aksjonen på Haramsøya fredag.

Turbintransporten ble hindret – ligger nå til kai

torsdag 04.03 2021

Haramsøya:

Fekk konfrontert NVE direkte

Nei til vindkraftverk på Haramsøya fekk ikkje delta under tilsynet på fjellet, men fekk vist misnøya si med NVE ansikt til ansikt.

onsdag 24.02 2021

Har skrive bok om vindmøllekampen:

– Personlege verdiar burde ikkje bli avfeia som irrelevante

Han var fasinert over folk som sette eigne pengar, vennskap, forhold og alt mogleg på spel. No har Anders Totland skrive bok om vindmøllekampen.

søndag 21.02 2021

Magnus Kedron Thue: – Vil heller sone enn å betale bøter

Magnus Kedron Thue kan få ei samlebot på 32.000 kroner i retten. Om han ikke betaler, risikerer han åtte uker i fengsel.

torsdag 18.02 2021

Vesentleg færre sunnmøringar enn nordmøringar er positive til vindkraft

Smøla sin ordførar fortel at vindkraftverket deira er eit stort gode for kommunen. Birgit Oline Kjerstad meiner sunnmøringar har større grunnar til å vere mot, enn dei har på Nordmøre.

torsdag 28.01 2021

Vindkraftverket på Haramsøya

Lagmannsretten avviste anken

Frostating lagmannsrett vil ikke midlertidig stanse arbeidet på Haramsøya.

torsdag 21.01 2021

Nekta å betale bota, no er han dømd for demonstrasjon mot vindkraft

Vindkraftmotstandaren fekk 12.000 kroner i bot for demonstrasjon på Haramsøya, men nekta å betale. No har Sunnmøre tingrett redusert bota med fleire tusen kroner.

mandag 18.01 2021

Bilbrann på Haramsøya

fredag 15.01 2021

Frostating lagmannsrett:

Ankesaka om vindkraftverket på Haramsøya er igang

Ankesaka om mellombels forføyning på Haramsfjellet er no til behandling i Frostating lagmannsrett. Her ber dei om ein stopp i arbeidet for å hindre naturøydelegging inntil hovudsaka kjem opp for retten.

Haramsøya:

Samanliknar med «fake news»-retorikk

Enkelte forsøker å så tvil om kven som står bak vandalismen på Haramsøya. Byggeleiar Dag Øverås i Norconsult meiner debattklimaet har fått problematiske, amerikanske trekk.

Politiet etterforskar hærverk på Haramsøya: – Nok er nok

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim ber alle ha tillit til politiet. Han er ikkje villig til å bruke tid og energi på det han omtalar som konspirasjonsteoriar.

tirsdag 12.01 2021

Politiet meiner å ha bildebevis på hærverk på Haramsøya: - I ytste konsekvens vurderer vi nytt ferdselsforbod

Ei mindre gruppe med godt vaksne menn og kvinner driv det politiet omtaler som organisert hærverk mot vindkraftanlegget på Haramsøya.

fredag 08.01 2021

Nordøyvegen: To til sjukehus etter brann i tunnel

Brannvesenet venta med å sende inn mannskap av sikkerheitsgrunnar. Fredag kveld gjekk dei inn i Haramsfjordtunnelen som tok til å brenne på føremiddagen.

mandag 28.12 2020

20 augeblikk i 2020:

Lastebilsjåfør syntest meir synd på politiet enn seg sjølv

Hans Thore Rolstad var førebudd på protestar på Haramsøya, men ikkje på at det skulle bli så intens som det vart den 27. mai. Han fekk mogelegheita til å trekke seg, men valte å gjennomføre.

20 augeblikk i 2020

Aksjonerte på ferjekaia: – Det vi gjorde, sjølv om vi kanskje ikkje har vunne eller vann, kan gjere at mange andre vinn.

Dei ser ut til å tape kampen mot vindkraftverket på Haramsfjellet. Uansett er Aurora Longva (16) stolt over at ho og mange andre ungdommar tvang ein lastebil til å vende.

onsdag 09.12 2020

Har fjerna knusekule som rulla ned frå Haramsfjellet

Anleggsarbeidet på Haramsøya pågår for fullt, og nye spørsmål å ta stilling til oppstår undervegs.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

"Tina Bru, styrer du en forvaltning ute av kontroll?"

mandag 30.11 2020

Demonstrerte mot vindkraft:

Nektar å betale bot for vindkraftaksjon – må møte i retten

Miljøaktivist Rune Haaland meiner han ikkje har gjort noko ulovleg og nektar å betale bota han fekk etter vindkraftdemonstrasjonen på Haramsøya.

torsdag 19.11 2020

Nei til vindkraftverk på Haramsøya ankar rettsavgjerda

Etter tapet i Sunnmøre tingrett, vil motstandsgruppa no ha saka oppe i lagmannsretten så raskt som mogeleg.

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i tingretten

Det er ikkje grunnlag for å stanse utbygginga på Haramsøya, seier Sunnmøre tingrett.

søndag 15.11 2020

Foreldra fortvilar, leiaren i kommunedelsutvalet meiner det er galskap:

Edel (1 1/2) får ikkje barnehageplass, sjølv om det er 27 ledige plassar

– Då vi flytta heim hadde vi aldri trudd at barnehageplass skulle bli eit problem, seier Lise Longva og Magnus Nesheim på Haramsøya. Etter nyttår må ein av dei vere heime med dottera Edel, sjølv om det strengt tatt er ledige barnehageplassar i nærleiken.

mandag 02.11 2020

Optimisme og uro på Nordøyane:

– No kjem vegen og kanskje fleire vil flytte hit. Men legg dei ned skular, er ikkje det så sikkert

Nordøyvegen skapar tru på vekst og utvikling på øyane, men no fryktar øyfolket at budsjettkutta vil slå ned det ein prøver å bygge opp.

torsdag 29.10 2020

Kommentar:

Lita skapning kan ha stor kraft

Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen.

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

tirsdag 27.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Kjerstad: – Omsynet til folk er glimrande fråverande

Birgit Oline Kjerstad meiner at omsynet til folk har hamna i skuggen av andre aspekt i saka. Ho sa også i retten at det har vore lite openheit mellom folk i lokalsamfunnet.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

– Dette er kjempevanskelege avvegingar og det er derfor forvaltinga skal gjere dei

Utbyggar får lagt fram sitt syn.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

mandag 26.10 2020

Vindkraft på Haramsfjellet: Slik var første dag i retten

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

Leserinnlegg:

Det heilsvarte grønne skiftet

Rettssak om Haramsfjellet: Dette skjedde mandag

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

søndag 25.10 2020

Vil dyrke opp 50 mål sjeldan myrtype på Haramsfjellet

fredag 23.10 2020

Sunnmøre tingrett meiner vindkraftutbyggaren hadde rett til å bruke Haramfjellsvegen:

Grunneigar må betale nærare 270.000

Familien Thue på Haramsøya meinte vindkraftutbyggarane ikkje hadde nokon rett til å nytte Haramfjellsvegen. Tingretten kjem til heilt motsett konklusjon.

tirsdag 20.10 2020

Svarer på utspelet frå Zephyr:

– Forvaltningslova har ikkje blitt følgt

Birgit Oline Kjerstad i Nei til Vindkraft på Haramsøy meiner omsynet til rassikkerheit er betre no, men tilbakeviser andre delar av analysen til Zephyr.

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

torsdag 15.10 2020

Kommunestyret:

Avviste klager om vindkraft-kai

onsdag 14.10 2020

– Ei ny og vesentleg opplysning i vindkraftsaka

Eit brev frå NVE med kopi til Ålesund kommune viser at det ikkje er statleg plan for kaianlegget på Håneset.

tirsdag 29.09 2020

Ålesund formannskap:

Klagar på nytt NVE-vedtak om vindturbinar

Ålesund kommune klagar på NVE sitt vedtak om å godkjenne endra detaljplan og MTA for Haram vindkraftverk. Dei meiner støy- og skredfaren ikkje er godt nok undersøkt.

onsdag 23.09 2020

Politiet avviklar opphaldsforbodet på Haramsøya

Kommer ikkje til å forlenge opphaldsforbodet når det går ut ved midnatt.

mandag 21.09 2020

Anmelder entreprenør for forsøpling på Haramsøya

Mener skytestreng kan bli snarer for fugl og dyr.

torsdag 17.09 2020

Aksjonistar tok ferja fram og tilbake for å hindre sprengstoff – vart fjerna av politiet.

Torsdag måtte politiet fjerne elleve personer frå ferja som skulle frakte sprengstoff til Haramsøya.

11 personar hindra ferjesamband - politiet måtte gripe inn

tirsdag 01.09 2020

Aksjonerer rett under den rasfarlege Kråkhammaren

Vil saksøke entreprenøren dersom nokon blir skadd.

fredag 28.08 2020

Ålesund SV vil ha Kjerstad på tinget

Ålesund SV foreslår Birgit Oline Kjerstad som partiet sin 1. kandidat til Stortinget frå Møre og Romsdal.

Reagerer på påstander om ulovlige aksjoner på Haramsøya

– Dette er en alvorlig ærekrenkelse fra en kommunepolitiker

Birgit Oline Kjerstad reagerer på påstand fra høyrepolitiker Rolf Longva, om at hun skal ha blitt bøtelagt for å ha aksjonert ulovlig. – Jeg vet ikke hvor han tar det fra.

torsdag 27.08 2020

Kommunestyret gir penger til vindkraft-rettsak:

- Kan 500.000 kroner bidra til at folk på øya begynner å hilse på hverandre igjen?

Et flertall i kommunestyret vil gi en halv million kroner i støtte for å få ei rettslig avklaring på vindkraft-saka. Håpet er at dette kan bidra til forsoning. Et mindretall frykter det motsatte.

Advokat om vindkraftkaia: Kommunen bør stoppe opp

Alle fakta og rettslige spørsmål bør avklares, mener advokat Odd Arne Nilsen.

Vindkraft-striden på Haramsøya:

«Takk for at di kraft er som vinden, berre sterkare. Vi ber om forsoning mellom menneske som er mot og for vindkraft»

– Vi tek ikkje standpunkt for eller mot vindkraft. Vi ber om forsoning blant bygdefolket, seier sokneprest Magne Bildøy.

onsdag 26.08 2020

Ekspertane om at Ålesund kommune støttar ein part i ei rettssak med 500 000 kroner:

Dette seier ekspertane om at Ålesund-ordføraren vil gi 500 000 til Haramsøya-rettssak

Ålesund kommune gjer ikkje noko ulovleg dersom dei vedtek å støtte Nei til Vindkraft på Haramsøya sine rettslege steg. Det seier ekspertar Sunnmørsposten har snakka med.

tirsdag 25.08 2020

Derfor trur Aurdal forslaget vil få fleirtal

Ordførar vil bruke ein halv million på vindkraft-rettssak

mandag 24.08 2020

Naboar ved steinbrot: – for oss er dette mykje verre enn vindmøllene

torsdag 20.08 2020

NVE: Haram Kraft kan sprenge på Haramsfjellet

NVE ba først om meir utgreiing av rasfaren på Haramsfjellet.

onsdag 19.08 2020

Haramsøya:

– Ein svært stor provokasjon

lørdag 08.08 2020

Kommunedirektør vil ikkje endre vedtak:

36 har klaga på vindkraft-kai – dette svarar kommunen

fredag 31.07 2020
3

Eier av Stangeland Maskin anmeldt for vold – bakgrunnen er en plakat om vindkraftutbygging på Haramsøya

Entreprenørselskapet Stangeland Maskin er involvert i flere vindkraft-prosjekter på Vestlandet, deriblant Haramsøya. Motstanden får eieren av selskapet merke hjemme hos seg selv i Tjelta utenfor Sandnes i Rogaland.

mandag 27.07 2020

Geolog: – Uansvarleg å ikkje undersøke dette

Truleg er det svakt fjell tvers gjennom heile Haramsøya.

Advokat: Derfor meiner vi vind-konsesjonen på Haramsøya er ugyldig

Brevet til statsråd Tina Bru er siste trekk før eventuell rettssak, ifølgje organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya».

onsdag 22.07 2020

Utset anleggsarbeidet på Haramsfjellet med tre veker

– Dette gir tid til å planlegge, seier Olav Rommetveit i utbyggjarselskapet Zephyr AS.

mandag 20.07 2020

Fylkesmannen kritiserer grunneigar på Haramsøya

Nordøyvegen: Vil ikkje ta imot stein før grunneigar får papira i orden

Grunneigaren laga til veg over dyrkamark og fylte ut strandsone, utan å søke om løyve. Planen var å selje stein til Skanska, men dei vil ikkje kjøpe før løyve eventuelt kjem på plass.

fredag 17.07 2020

Lesarinnlegg:

«Vindmøllepartiet Ap»

Leserinnlegg:

«Tung bør på Mannen sine skuldre»

Nå skal mannen bære vindturbiner på sine skuldre, han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

mandag 13.07 2020

Leserinnlegg:

«Jeg trodde vi hadde reelt demokrati i Norge»

søndag 12.07 2020

Lesarinnlegg:

«For store planar på alt for lite område»

tirsdag 07.07 2020

Ville ikkje stanse vindkraftkaia midlertidig

Men det hadde dei full anledning til, meiner jurist og leiar i Rødt.

– Her har vi sjansen til å stille ministeren til ansvar

Eit samla formannskap ber om full konsekvensutgreiing av å sprenge med dynamitt nær rasfarleg område på Haramsfjellet.

fredag 03.07 2020

Like ved dette skal det sprengast med dynamitt

torsdag 02.07 2020

– Eg har følt meg pressa

Politiet har starta etterforsking etter at fleire har politimeldt utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya.

søndag 28.06 2020

Innbyggjarane på Haramsøya har gått døgnvakt for å hindre sabotasje

Trass at dei er motstandarar av vindturbinane. Grunnen skal vere at dei ynskjer å halde debatten sakleg og få sine stemmer høyrt.

fredag 26.06 2020

Haramsøya:

Industrileiar på Haramsøya tar avstand frå boikott

Bedriftseigar Andreas Aakre meiner det er feil å boikotte næringsdrivande som samarbeider med Stangeland maskin.

Ekteparet Thue overleverte 22.000 underskifter:

Olje-og energiministeren: – Jeg forstår det er mye følelser knyttet til dette

Olje-og energiminister Tina Bru fikk fredag overlevert 22.000 underskrifter mot bygging av vindkraftverk på Haramsøya.

søndag 21.06 2020

Vindturbin-aksjonene på Haramsøya:

– Kunne lenka meg fast for denne saken

– Jeg har veldig sympati for vindmølle-aksjonistene på Haramsøya. Det er en sak jeg ikke bare kunne demonstrert for, men også lenka meg fast for å støtte.

fredag 19.06 2020

Alv Ottar Folkestad:

Alv Ottar Folkestad: – Verdiar forsvinn mellom hendene våre

Professor: – At det er umulig å stanse en avgitt konsesjon, er en pussig påstand

torsdag 18.06 2020

Hasteforslag om vindkraft i Stortinget:

Ber om ny sjekk av vindprosjektet på Haramsøya

- Vi ber om at olje-og energiministeren foretar en gjennomgang av alle de gitte vindkraftkonsesjonene for å forsikre oss om at alt er gjort riktig. Det er det som ligger i dette forslaget, sier Aps Else-May Norderhus.

Vindkraft på Haramsøya:

Demonstrasjon: Dette sa Aurdal om å stanse utbygginga på Haramsøya

tirsdag 16.06 2020

Vindkraftutbygginga:

Fylkestinget ber om stans på Haramsøya

Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal med klar oppmoding til regjeringa i vindkraftsaka.

Reagerer på ord som «nazistar» og «valdtekt»:

Refsar vindkraft-motstandarar

Høgre-representant Falk Daniel Øveraas kjem med kraftig kritikk av oppførselen til fleire vindkraft-motstandarar.

Sveltestreikar mot vindkraftverket på Haramsøya

Kari Thue har starta sveltestreik framfor Viken fylkeskommune sitt kontor i Oslo.

fredag 12.06 2020

Innsatsleder på Haramsøya: – Riktig å stille kritiske spørsmål

Innsatsleder Karl Jonas Volen har vært med å stanse voldelige sammenstøt i Oslo. Han synes storaksjonen på Haramsøya var tøffere mentalt.

Se video: Her er utbygginga på Haramsøya i gang

Sunnmørsposten tok turen til Haramsøya fredag, dagen etter at politiet aksjonerte mot demonstrantene.

Dale om politiaksjonen på Haramsøya:

– Dette skjer på grunn av Ap

– Det som nå skjer på Haramsøya er en direkte konsekvens av at Ap stoppet vårt forslag i Stortinget, sier Frps Jon Georg Dale.

torsdag 11.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

Verdig motstand mot vindkraft

Ordføraren på Haramsøya: – Ingenting skal vere uprøvd

Ordførar Eva Vinje Aurdal og fylkesordfører Tove-Lise Torve lova å følge alle spor for å stoppe vindkraftprosjektet på Haramsøya.

Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

Se bildene fra Haramsøya

Innbyggere og tilreisende har demonstrert i over to uker for å hindre utbygggeren Zephyr tilgang til Haramsfjellet. Torsdag hadde flere titalls møtt opp på Haramsøya for å vise hva de mener om vindkraftanlegget. Politiet aksjonerte for å fjerne demonstrantene.

Reagerer sterkt på at politiet hjalp utbyggaren

Motstandarane av vindkraftverk på Haramsøya, stiller seg heilt uforståande til at politiet hjelpte utbyggaren.

Thue: – Slaget er ikke tapt

Hans Petter Thue går i ettermiddag tilbake til jobben sin som misjonær, men varsler at slaget ikke er tapt.

Se intervjuet med Thue som blokkerer vegen opp til fjellet

Hans Petter Thue vil ikke flytte seg selv om politiet kommer og vil flytte ham og vegblokaden hans.

onsdag 10.06 2020

Ålesund:

Markerte vindkraftmotstand med hørselsvern

tirsdag 09.06 2020

Ordføraren lite nøgd med vedtaket formannskapet gjorde om vindkraft:

– Det er jo berre tull

Nokre få timar etter at Stortinget ikkje fekk fleirtal for å stoppe vindkraftutbyggingar som skal opp rettsleg, vart det knapt fleirtal i formannskapet i Ålesund for det same. Ikkje alle likte det like godt.

Sps Jenny Klinge om vindkraft

– Vi får ikke utvikling om politikere ikke skifter mening

- Vi ville gi Frp-forslaget en sjanse, sier Sps Jenny Klinge og viser til at Frp for et år siden stemte mot Senterpartiets forslag om at utbygging av vindkraft kun skulle skje i tråd med lokale ønsker.

Høgre-politikar i Ålesund meiner vindkraftdebatten minner om heksejakt:

- Folk blir trua til tausheit

Dag Olav Tennfjord (Høgre) meiner debatten om vindmøller på Haramsøya er på ville vegar. I ein til dels oppheita debatt i formannskapet fortalde Tennfjord om det han meiner er eit demokratisk problem.

mandag 08.06 2020

Det nye samlingspunktet på Haram

Ved vegblokaden på Haram skjer det mykje i kulissane, også på dei meir stille dagane.

Arbeidarpartiet er ueinige med kommunedirektøren - har levert eiga innstilling til møtet i helse og omsorg-utvalet måndag kveld:

Vil utsetje vindkraftutbygginga til støyanalyse er klar

- Vindindustri vil kunne føre til at Haramsøya og Flemsøya grunna støy og skyggekast blir ueigna som rekreasjonsområde.

fredag 05.06 2020

Lørdagskommentar:

Sakna i paradis

Haramsøya er himmel på jord for dei som bur der. Ordføraren skulle tatt seg ein tur.

torsdag 04.06 2020

NRK debatten

Olje- og energiministeren: – Vi bygger ikke vindkraft for gøy

Kontroversielle utbygginger og manglende lokal medvirkning var tema på NRK Debatten. Olje- og energiminister Tina Bru (H) ønsker endringer i konsesjonssystemet, men vil ikke trekke tilbake gitte konsesjoner.

Sunnmørsposten meiner:

«Så lenge regjeringen ikke tar en ny beslutning, er det bare domstolene som kan avgjøre denne striden»

Protestane på Haramsøya kan vare i lang tid:

Ungdommen bidreg kvar dag - om nødvendig

Det er lite som tyder på at aksjonane mot vindkraft er over med det første. Både unge og eldre seier at dei gjerne set av sommaren dersom det skulle bli nødvendig.

Uavklara situasjon på Haramsøya:

Bil-aksjonisten fekk bot

Hans Petter Thue sa blankt nei til å fjerne seg då politiet møtte opp torsdag føremiddag. Han og sonen Magnus Kedron Thue fekk kvar si bot.

Haramsøya: Motstandarane sang nasjonalsangen.

Haramsøya: Motstandarane sang nasjonalsangen.

onsdag 03.06 2020

Fylkesutvalget

Ber om full stopp på Haramsøya

Fylkesutvalget ber regjeringen stoppe vindkraftutbyggingen på Haramsøya.

Vindkraft på Haramsøya:

Haramsøya: Motvind er sjokkert over politiets konklusjon

Politiet har kome fram til at utbyggar Zephyr har juridisk rett til å bruke Haramsfjellvegen. Det får styreleiaren i Motvind Norge til å reagere.

tirsdag 02.06 2020

Bur framleis i blokadebilen - gir politiet hodebry

Vindkraft på Haramsøya:

Utbygger med offensiv overfor fylkespolitikerne

Det vil innebære en ny praksis i Norge dersom et politisk organ skulle forsøke å stanse ferdigbehandlede prosjekt. Det påpeker Zephyr ved Olav Rommetveit i et brev til fylkespolitikerne.

fredag 29.05 2020

Haram vindkraftverk:

Utbygginga er i full gang på fastlandet

Medan motstandarane på Haramsøya kjempar med nebb og klør, har ting gått roleg for seg der straumen skal førast iland.

Vindkraft-demonstrasjonane:

Haramsøya: Rektor måtte rykke ut med skriv til føresette

Kommentar om vindkraft:

«Sivil ulydnad kan snu vinden»

Historia om sivil ulydnad er historia om dei mange tapte slag, men også om korleis store samfunnsendringar har blitt fødde.

torsdag 28.05 2020

Vindkraft:

Frps hasteforslag om vindkraft: Derfor sa Ap nei, mens SV sa ja

Stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus (Ap) meiner forslaget til Frp var forhasta og lite teneleg. Berre SV støtta forslaget.

Vindkraftprotestane:

Dette seier rikskjent motstandar av vindkraft om å ty til hærverk

Torbjørn Lindseth vart rikskjent for sitt krasse engasjement mot vindkraftutbygging i Flatanger. Han oppfordrar til sivil ulydnad, men åtvarar sterkt mot å gå til fysisk sabotasje.

onsdag 27.05 2020

10. klassingar i front under vindkraftprotest

Omtrent 30 ungdomsskuleelevar på Haramsøya gjekk i front då aksjonistar på nytt markerte motstand mot vindkraft-prosjektet.

Vindkraftprotestane på Haramsøya:

Dette skjedde då gravemaskin uhindra fekk kome på land

Både ønske om å opptre skikkeleg, ei viss frykt for bøter og ikkje minst smittevernomsyn gjorde at aksjonistane bestemte seg for at nok var nok.

Haramsøya: Lastebil måtte snu - igjen

Minst 100 vindkraftmotstandere var på kaia da Zephyr for tredje gang forsøkte å få ei anleggsmaskin over til Haramsøya. Video av Tarjei Engeset Ofstad

tirsdag 26.05 2020

Reiste til Haramsøya: – Skulle ønskje at atskilleg fleire lokale møtte opp

Haramsøya:

Haramsøya: Dette seier ordføraren og varaordføraren om konflikten

Sjå video: Demonstrantar stoppar anleggsmaskinen

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya.

Demonstrantar hindrar anleggsmaskin i å anløpe Haramsøya

Vindkraftmotstandarar hindrar anleggsmaskin i å kome i land på Haramsøya. Video: Tarjei Engeset Ofstad

torsdag 21.05 2020

Vindkraft: Vil stanse saksøkte, ikkje påbegynte prosjekt

Frp vil be Stortinget gjere noko partiet ikkje foreslo i regjering: Å stanse vindkraftutbyggingar som skal opp for domstolane.

onsdag 20.05 2020

Haramsøya:

Motstandarane gir seg ikkje – sender nytt klagebrev

Nei til vindkraftverk på Haramsøya løfter fram temaet støy og folkehelse i eit ferskt brev.

tirsdag 19.05 2020

Haramsøya:

Dette seier utbyggar og entreprenør om barrikaden

At aksjonistar blokkerte maskinar til Haramsøya, har sin pris, men utbyggar og entreprenør veit ikkje korleis dei skal fordele rekninga.

Lesarinnlegg:

«Korleis kan du la kyniske verksemder få nærast fri tilgang til å gjere om fantastiske naturområder til industri?»

lørdag 16.05 2020

NVE-gjennomgang avslørte mangelfull naturkartlegging

NVE baserer seg tungt på høyringsrunden for å avdekke eventuelle svakheiter i konsulentrapportar.

Sa opp konsulentjobb i protest mot vindkraft

torsdag 09.04 2020

Torsdag kveld:

Ruset mann i truse løs på Haramsøya

Skal ha kjørt med promille og brutt seg inn i bedrift.

torsdag 26.03 2020

Haramsøya:

Skal ta vindkraft-ja til retten

Oppdatert: På kort tid fekk Nei til vindkraftverk på Haramsøya inn 112.700 kroner. Pengane skal brukast på rettssak.

Haramsøya:

Håpar på snarleg anleggsstart – må ta korona-omsyn

tirsdag 24.03 2020

I sorg over vindkraftvedtak

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten meiner

«Norge treng ein vindkraftpolitikk med ein tydeleg kurs»

onsdag 01.01 2020

Lys levande julemoro

Vestre-orgelet til 500 kroner og det gamle treet frå bedehuset er midtpunkt i denne festen.

onsdag 18.12 2019

Sunnmørsposten mener:

«Listhaug skal åpenbart inn for å gjøre olje og vindmøller til en vinnersak for Frp»

Sylvi Listhaug har kalla vindmøllene for «kvite monster»:

– Inga ulempe med Listhaug som statsråd

Den nye statsråden har kalla vindmøller for "kvite monster":

tirsdag 03.12 2019

Ministeren besøker Haramsøya, men kan ikkje love å stoppe vindkraftprosjektet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte tysdag Haramsøya kor det er stor motstand mot planlagt vindkraft-prosjekt.

mandag 18.11 2019

Vindkraft på Haramsøya:

NVE har mottatt 31 klager mot vindkraft på Haramsøya – vil ikkje endre vedtaket

Det er ingen nye opplysningar i dei 31 klagene, meiner NVE.

fredag 04.10 2019

Utsatt anleggsstart for vindkraft i Haram:

— Denne pausen er ein liten siger

— Utsettinga er ein halv siger, for arbeidet på anlegget kan ikkje starte før klagane er behandla. Vi skal jobbe godt i pausen som vi no har fått, seier Birgit Oline Kjerstad i «Nei til vindkraftverk på Haramsøy».

Zephyr må finne ut kva dei gjer vidare

Dette er første gong NVE har utsett anleggsstarten for vindkraftselskapet.

søndag 29.09 2019

Leder lørdag 29. september:

Mer vindpenger til kommunene

fredag 20.09 2019

Leserinnlegg:

«Vindmøller hører ikke hjemme i sunnmørsk natur»

torsdag 19.09 2019

Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.

onsdag 18.09 2019

Ekstraordinært møte i vindkraftsaka

Heile kommunestyret i Haram er kalla inn.

Vindmøllemotstandarar vil ha fylkesmannen på banen

Folkeaksjonen mot vindkraftverk håper fylkesmannen vil forsterke sin kritikk av kraftverksplanane på Haramsøya.

søndag 15.09 2019

Kjempar med ord i kampen mot vindkraft

Håpar å sleppe sivil ulydnad

Vindkraftmotstandarane på Haramsøya vil først kjempe vidare med ord, men om ikkje dette hjelper, kan det bli sivil ulydnad.

fredag 23.08 2019
6

Haram:

Sve er sikker på at vindkraftplanane vert forkasta. Listhaug er meir forsiktig.

Frank Sve er sikker på at vindkraftplanane på Haramsøya vil verte forkasta i Olje- og energidepartementet.

mandag 19.08 2019

Lesarinnlegg:

«Iskast frå vindturbinar»

Lesarinnlegg om vindkraft i Haram:

«Myndigheitene bør lytte til både lokalpolitikarane og folket»

torsdag 15.08 2019

Lesarinnlegg:

«Er vindkraft grøn energi?»

søndag 28.07 2019

Lesarinnlegg:

«Det er ikkje plass til noko vindkraftverk på Haramsfjellet»

Om ein skal følgje rettleiing for støy og avstand til bebyggelse så er det ikkje plass til vindmøller på Haramsøya, skriv Knut Hallvard Ulla i dette lesarinnlegget.

onsdag 05.06 2019

Vindkraftmotstanden på Haramsøy aukar i styrke

Har mista tilliten til dei etablerte systema.

lørdag 11.05 2019

Kampen mot vindmøllene

«Det er litt pussig at det i landets desidert tettes befolka område fortsatt ikke skal produseres en kilowatt med strøm. »

Du skal ikke tåle så inderlig vel en vindmølle som ikke kommer nær deg selv.

fredag 10.05 2019

Kommunen vil flytte to vindturbinar på Haramsøya

Mindretalet vil fjerne den eine turbinen heilt.

torsdag 09.05 2019

Plakatar og song mot vindkraft på Haramsøy

Før kommunestyremøtet i Haram torsdag møtte øyingane opp med plakatar og song. «Mellom bakkar og berg» var gjennomgangstonen, saman med bodskapen om Nei til vindmøller på Haramsøya.

Lesarinnlegg om vindkraft på Haramsøy:

«Øya er altfor lita til å tole denne utbygginga, altfor lita og sårbar!»

tirsdag 23.04 2019

– Dette er ikkje ein vindmøllepark, det er eit industriområde

Fryktar støy døgnet rundt

Planar om 150 meter høge vindturbinar skaper uro på Nordøyane.

fredag 15.02 2019

For noen tiår siden:

I dag skal vi nordaustover og meir enn hundre år attover i tida

Arnfinn Norli i Sykkylven rydda i papira etter faren, og der: «Parti fra Ullahammer – Haramsöen». Eit ubrukt postkort frå fotografane Steinkopf-Wold, med nummeret 198.

tirsdag 11.12 2018

Nordøyvegen:

Jubel på øyane: – Veldig bra for framtida

Øybuarane jublar over at politikarane i fylkestinget måndag sa ja til Nordøyvegen. Vilde (14) og Synne (14) trur vegen vil gjere det enklare for dei å flytte heim når dei blir vaksne.

lørdag 08.12 2018

Må legge ned garden om Nordøyvegen ikkje kjem

– Kjem ikkje Nordøyvegen, vil ikkje garden bli ført vidare til neste generasjon, seier Eivind Davik frå Fjørtoft.

5

Samlet seg i solidaritet for Nordøyvegen

Lørdag har flere hundre samlet seg i Nordøyhallen på Haramsøya til musikkvideoinnspilling sammen med John John Bruseth.

onsdag 10.10 2018

Innstiller ferjeavganger til Nordøyene

Flere innstilte avganger på ferjesambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya.

torsdag 09.08 2018

Eventuell stopp av Nordøyvegen

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta og nyskapende. Det mener plassjef for Rolls- Royce på Longva, Tomas Brugrand.

onsdag 01.08 2018

Norway Cup enda i tårer for Haramsøy/Nordøy

Jentelaget til Haramsøy/Nordøy i årsklassen 15/16 overgjekk eigne forventningar i gruppespelet, men fekk ein tårefylt avslutning på turneringen.

fredag 29.06 2018

«Havgaprock» arrangerast for tredje gong på Haramsøya

Håpar på god stemning

Laurdag kveld arrangerast «Havgaprock» på Haramsøya for tredje gong. Festivalsjef Preben Austnes Lorgen satsar på flott stemning ute i havgapet.

torsdag 28.06 2018

Åpner for private investorer i Nordøyvegen

Leter høyt og lavt etter penger

Fylkespolitikerne leter nå høyt og lavt etter mer penger til Nordøyvegen. Plannemnda for samferdsel vil utrede muligheten for at private kan investere i selve vegprosjektet.

mandag 28.05 2018
1

No fyk dei rett til topps

Fyk til topps i nyopna klatrevegg

søndag 06.05 2018

Haramsøy:

Vurderer 150 meter høge vindmøller på Nordøyane

Fjellet på Haramsøya er rundt 300 meter høgt. Oppe på fjellplatået blir det no planlagt 150 meter høge vindmøller.

tirsdag 10.04 2018

To ekstra turar på sambandet Skjeltene - Haramsøya

tirsdag 06.03 2018

Nordøyvegen:

Har ikke varslet om vegene på Nordøyane

Haram kommune har ikke varslet fylket om ødelagte veger på Nordøyane.

søndag 09.07 2017
11

Havgaprock med suksess:

Rocket Haramsøya

Både publikum og rockeband hadde høg puls ute på kanten av landet. Det vart ein flott festival på Haramsøy.

tirsdag 02.05 2017

Foreslår å legge ned fire barneskular

Haram Arbeiderparti ønsker 1-10-skule på Eidet.

mandag 30.01 2017

Leiteaksjon i Haram:

Flere nødraketter skutt opp ved Harmamsøy

Flere skip deltok på søk i sjøen ved Nordøyene mandag kveld.

tirsdag 22.11 2016

Husmødrene på Haramsøya var ikkje redde for litt skitarbeid

Her treff vi eksakt på 25-årsmerket: 23. november 1991, ein laurdag, stod desse damene øvst på framsida vår.

tirsdag 09.08 2016

Mari fra Haramsøya valgt inn i landsstyret til Juvente

- Jeg synes det er kjekt, og er veldig glad for å ha blitt valgt inn, sier 18 år gamle Mari Longva Haram.

onsdag 08.06 2016

Hvem er skarpest?

«5 rette»: Straks klart for finale

Lag fra Haramsøy, Møre og Kolvikbakken ungdomsskoler møtes til finale i kunnskapskonkurranse på direktesendt nett-TV.

tirsdag 31.05 2016

Flyttes fra Haramsøya til Ålesund:

Bedehuset reiser seg

Stokk for stokk bli bedehuset fra Åkre på Haramsøya gjenreist rett øst for Ytterlandstova på Sunnmøre museum.

torsdag 07.04 2016

Brann i bedehus på Haramsøya

Nødetatene rykket ut etter melding om brann i et gammelt bedehus på Haramsøya.

tirsdag 05.04 2016

Synspunkt 5. april:

«Trange kår for kulturminnevernet»

Eg har hatt ei god oppleving. Som kulturminnevernar. Det er så uvanleg at det er grunn til å skrive om.

onsdag 30.03 2016
3

Haramsøy:

Tok farvel med bedehus

Etter 130 år skal bedehuset på Åkre på flyttefot.