Tema

mandag 01.02 2021

Flytta inn i flunkande nytt lokale. Men politiet grublar framleis på namnet

I nesten seks tiår har det vore lensmannskontor i Brattvåg. No har politiet tatt med seg flyttelasset søraustover.

torsdag 14.01 2021

«Knulletorsdag» førte til gransking. Møre og Romsdal ligg minst dårleg an

23 personar har opplevd seksuell trakassering i Møre og Romsdal politidistrikt. Det er «best» i landet.

mandag 04.05 2020

Kjøpte tolketjenester uten anbud:

Politiet i Møre og Romsdal uenig i gebyr

Møre og Romsdal politidistrikt går til sak mot Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa).

torsdag 14.02 2019

Møre og Romsdal politidistrikt:

Styrker politiet med 15 nye stillinger

Sunnmørsposten skrev nylig at Møre og Romsdal politidistrikt måtte spare penger ved blant annet ved å la 40 stillinger stå vakante. Nå får de 28 millioner kroner ekstra på budsjettet.

mandag 04.02 2019

Kronikk:

«Politileiinga har ikkje vore flinke nok å fortelje medarbeidarar og publikum om positive effektar av politireforma og at det tek tid før vi ser effekten av reforma»

Politiet har dei tre siste åra stått i endring. Største kostanden med å stå i endring er at publikum sin tillit til organisasjonen går ned. Det same har politiet i andre land sett. Også andre offentlege organisasjonar i Noreg har sett det same.

Slik forklarer politimeisteren tillitsnedgangen her i fylket:

Reform og nye typar kriminalitet er årsaka

Nedgangen i tillit til politiet er spesielt stor i Møre og Romsdal. Politimeisteren forklarer det med reform og nye typar kriminalitet.

søndag 03.02 2019

Politiet i Møre og Romsdal er frå før blant dei tynnast bemanna i landet:

Må la 40 stillingar stå tomme

For å få budsjetta til å gå rundt, må Møre og Romsdal politidistrikt la 40 stillingar stå tomme. Det vil føre til nedprioriteringar og henlagte saker, åtvarer tillitsvald.

lørdag 19.12 2015

Helgaprat med Ingar Bøen

Humormeister som tek folk på alvor

Det å prate med folk og ta folk på alvor, er Ingar Bøen (56) sitt fremste reiskap når han no skal sy Møre og Romsdal saman til eitt politidistrikt. Han har ein humoristisk tone med medarbeidarane sine.