Tema

onsdag 23.06 2021

Sula seier ja til kloakkreinseanlegg

– Dette er eit steg i riktig retning

Forslaget om eit kloakkreinseanlegg på Kvasnestet vant fram i kommunestyret på Sula. No skal saka opp i kommunestyret i Ålesund.

tirsdag 08.06 2021

Avløpsledning synlig ved badestranda:

Ber om måling av badevannskvaliteten

Olsvika Vel ber Ålesund kommune sette røret på dagsorden og sjekke badevannskvaliteten på stranda i Hellevika på Hovdeneset.

mandag 29.03 2021

Meiner mange spørsmål i Kvasnes-saka framleis heng i lufta:

- No må nokon drage i naudbremsa

Digitale folkemøte gir ikkje god nok informasjon om kloakkreinseanlegget på Kvasneset, meiner innbyggjarar på begge sider av fjorden. No fryktar dei politikarane kan gjere vedtak på sviktande grunnlag i juni.

torsdag 28.01 2021

Tende lys for Storfjorden

Aksjonsgruppa «Kloakken vekk frå fjord og folk» engasjerte torsdag fleire hundre menneske til lysmarkering langs strandlinja.

mandag 19.10 2020

- Vern om drikkevannskilden viktigst

Beklager tidsbruken og forstår frustrasjonen

Fagleder Bjørn Skulstad i Ålesund kommune varsler at politikerne straks skal få på bordet en strategi som kan gi grunneiere rundt drikkevannskilden en avklaring.

Tank-tømme-test i Brusdalen

Årim satser på dobbel sikkerhet

Årim tester ut fjernavlesning av tette tanker i Brusdalen, noe som skal gi behovsprøvd tømmming og dobbel sikkerhet.

Avløp går i drikkevannskilden til over 60.000 mennesker

– Vi har ei løsning!

Grunneiere rundt Brusdalsvatnet har i årevis forsøkt å få ei løsning for avløp som de mener skal gi drikkevannskilden bedre sikkerhet. Hittil har de ikke fått lov.

torsdag 10.09 2020

Ber om at politikarane tek dei på alvor:

Innbyggjarane på Kvasneset skeptiske til rotnetankar i nabolaget

- Heilt ærleg er rotnetankar ein idé eg ikkje tenner så frykteleg på. Dei må vere moglege å plassere ein annan plass.

tirsdag 12.05 2020

Skal ut for å leite etter røyksignal

Bur du i Vestnes og lurer på kvifor du ser kommunetilsette på jakt etter røyksignal?

onsdag 07.11 2018

God sakshandsaming, Sula kommune?

Eg kjenner til fem vedtak i Sula kommunestyre som omhandlar plasseringa av kloakkreinseanlegg på Sula. Eg har sett på kva desse seier om plasseringa:

tirsdag 17.07 2018

Utslipp av kloakk:

«Den store miljøsynderen»

mandag 09.07 2018

Mange avløpsrør må skiftes ut:

Har avløpsrør tilsvarende Ålesund – Eidsvoll: Mange lekker som ei sil

Ålesund kommune har mye gamle, lekke avløpsledninger som må skiftes ut. Lengden på avløpsnettet er like langt som strekningen Ålesund-Eidsvoll.

onsdag 14.03 2018

Felles kloakkreinseanlegg mot Storfjorden:

Eit regionalt miljøtiltak eller lokal katastrofe?

fredag 23.02 2018

Ytring om kloakkanlegg-planer på Kvasneset i Sula:

Ytring om kloakkanlegg på Kvasneset:

«Det er så vanskeleg å forstå at styresmaktene i Sula og Ålesund kan finne på å planlegge noko slikt»

onsdag 14.02 2018

Leserinnlegg:

«Politikerne både i Sula og Ålesund vet svært lite om saka»

fredag 18.11 2016

Skitdårlege forhold ved misjonssenter:

Krev rein kloakk før jul