Tema

mandag 01.07 2019

Får løyve til å oreigne til kraftkabel

NVE har gitt Mørenett løyve til oreigne, slik at dei kan legge siste 69 meterane med kabel som skal sikre straumforsyninga til vestsida av Voldafjorden.

torsdag 23.05 2019

Grunneigar stoppa Mørenett med traktor og møkavogn - og fekk medhald i retten

Ein grunneigar meiner Mørenett ikkje hadde rett til å legge kabel over eigedomen og parkerte ein traktor med gjødselhengar i vegen. No har Søre Sunnmøre tingrett gitt han medhald.

onsdag 05.12 2018

Kraftlinja Ørskog–Sogndal gjer det farleg å bu på Høydalsneset:

Fire hus må fråflyttast

Statnett vil betale erstatning for fire hus på Høydalsneset i Volda etter problemet med isnedfall frå kraftlinja i området.

tirsdag 29.05 2018

«Grisehaler» skal skremme vekk fugler

Statnett tester ut nye metoder for å unngå at fugler kolliderer med kraftledninger.

torsdag 22.03 2018

Ytring:

«Vi står igjen med et land som hele tida godtar det som kommer fra EU»

Det å lese Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord kraft, er å bringe tilbake skremselspropagandaen fra EU-avstemningene. I ettertid fikk vi jo alle se hvor sant dette var.

mandag 12.03 2018

Tafjord-sjefen frykter at nei til EUs energipakke vil true eksportindustrien

– Et nei til ACER kan svekke EØS-avtalen og true hele norsk eksportindustri.

onsdag 29.03 2017

Fire hus truleg må sanerast på Høydalsneset i Volda:

«Monsterlinja» slepper ned livsfarleg is frå 270 meters høgde

Alt i 2015, første vinteren den mykje omtala «Monsterlinja» kom i drift mellom Sogn og Ørsta, oppdaga innbyggjarane på Høydalsneset i Volda ein fare dei aldri hadde sett føre seg: Nedfall av større og mindre isfraksjonar frå linja.

tirsdag 30.08 2016

Tafjord med godt resultat første halvår:

Går oppover i krevende periode

Tafjord kommer ut med et resultat etter skatt på 95 millioner kroner for første halvår av 2016.

tirsdag 10.05 2016

Mørenett:

Sterkare skog langs kraftlinjer skal hindre straumbrot

Mørenett er eitt av fire nettselskap som er med i det toårige forskingsprosjektet «Sterkare skog». Målet er at skogen ved kraftlinjene skal bli meir robust.