Tema

tirsdag 29.09 2020

Framleis store jervetap for sauebønder: – Den andre sauebonden har mista 40 lam og ein vaksen sau i år

Saueebonde Hans Martin Gjedrem i Valldal slit framleis med store tap på grunn av jerv. I år var det 44 lam og ein vaksen sau som ikkje kom heim frå beite.

torsdag 03.09 2020

Minner om utvida bandtvangperiode:

Vil unngå fleire hundeangrep på sau

Sykkylven kommune har fått melding om nokre stygge episoder, der hundar har angripe sauer.

lørdag 29.08 2020

Meiner seterkultur må på verdsarvliste

Organisasjonen Norsk seterkultur jobbar med å få oppført seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv.

fredag 28.08 2020

Med budeia til seters

Kvar sommar flyttar Anne-Gunn Habostad til seters med geitene sine. Det er både idyll og hardt arbeid.

tirsdag 11.08 2020

Blir geitebønder i landleg idyll

Her er det alle bygder drøymer om: Ein ung familie som kjem flyttande, med energi og pågangsmot - og over 100 dyr.

Lei av hjorteflokkar som herjar: – Den einaste reelle fienden til hjorten er jegerane. Dei må difor få skyte meir hjort

Hjorten i Røyrhusdalen i Stranda et opp mykje av graset som kyrne skal ha. På det meste har mjølkebonde Karl Johan Espe i sommar sett 100 hjort ute på markane.

søndag 12.07 2020

Stølsvollar kan bli rydda med krisepengar

Statlege krisepengar til skogbruksnæringa kan hjelpe til med å få rydda attgrodde kulturlandskap.

mandag 06.07 2020

Svært kortreist mat: – Eg vil helst unngå grønsaker innpakka i plast

Kokken Christopher Schønefeld frydar seg over alt han finn i grønsakhagen til sambygdingane Hegelin Waldal og Audun Skjervøy.

onsdag 01.07 2020

I år blir det lite av denne frukta

Det blir lite plommer og morellbær frå indre Sunnmøre i år. Det slår både bøndene og landbrukssjefen fast.

lørdag 20.06 2020
4

Stryneelva langt ut over sine breidder:

Store jordbruksareal under vatn

Berre centimeter manglar på at vassnivået langs Stryneelva ligg på 50 års flaumnivå. Verre enn statistikk er kva dette betyr for dei som bur og driv næring langs elva.

søndag 24.05 2020

Bygger nytt der det meste taler imot:

Skal drive 18 gardsbruk

– Ja, her blir jeg nesten svimmel av å kjøre traktor rundt alle hindringene.

torsdag 07.05 2020

Går det an å svi vekk flåtten?

Forskar på landbruk i havgapet

Korleis skape meir beiteareal og auka næringsaktivitet i kystsonen? Og kan brenning av kystlynghei fjerne flåtten?

lørdag 02.05 2020

Her jobbar dei for å skaffe mat til mange tusen

Familien Hånes Aksnes er meir sjølvforsynt med mat enn dei fleste her i landet. Dei bidreg også til å mette fleire tusen andre.

tirsdag 28.04 2020

Sauebonde redd for lamma sine

Ein sauebonde i Sykkylven har mista to lam. Reven får skulda.

tirsdag 17.03 2020

Brukbæk attvald i småbrukarlaget

tirsdag 11.02 2020

Felleskjøpet satsar i Vestnes

Produksjonen av kraftfôr ved fabrikken i Florø skal flyttast til fabrikkane i Vestnes og Vaksdal. Det har styret i Felleskjøpet Agri vedteke.

tirsdag 07.01 2020

– Ved meieriet i Ålesund går det til himmels

Meieriet i Ålesund blir ikkje råka når 400 må gå i Tine. Derimot kan Ørsta miste produksjonen av Norvegia.

tirsdag 24.12 2019

Flytta inn til jul:

Bonden Anders Hjellbakk (43) stod framfor eit vegval, men valde å satse. Før jul opna ny og moderne robotfjøs - til korpsmusikk

Jula 2019 og dagane før vil bli hugsa spesielt godt av gardbrukar Anders Hjellbakk og familien hans. Og kanskje av kyrne hans og. Som fekk flytte inn i ny fjøs til 10 millionar kroner. Etter at korpset først hadde spelt fjøsen inn.

mandag 16.12 2019

Stranda-okse på topplista

Møt oksen Opsvik, ein av landets få utvalde eliteoksar.

søndag 17.11 2019

Leserinnlegg:

«Framtiden står på spill for Gjermundnes!»

torsdag 14.11 2019

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned

Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

onsdag 13.11 2019

Verdsarvrådet med nye tiltak for pleie av kulturlandskapet

Sett i verk nye tiltak for å hindre at Geiranger gror att

Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.

fredag 01.11 2019

Om hausten kjem gnagarane inn

Denne kan gjere stor skade i fjøset

Ønsker du å ta rotta på denne før han gnagar hòl på rør eller leidningar på garden din? Då må du ha eit gnagarkurs.

torsdag 31.10 2019

Lanserer ny bok om landbrukshistorie

«Frå flintsigd til robotfjøs» er tittelen på den nye boka frå lokalhistorikar Paul O. Tomasgard si hand.

tirsdag 22.10 2019

Nederlandsk familie driv gard i Ørsta – vil ikkje heim til «fabrikklandet»

onsdag 09.10 2019

Klimaprognosar hundre år fram i tid:

Sunnmøre får stor temperaturauke dei neste 100 åra: – Eple, pære og plomme vil nyte godt av eit varmare klima

Om 100 år er vi blitt sørlendingar. Prognosar for Nordvestlandet viser nemleg ei temperaturutvikling som tilsvarer å flytte fire breiddegrader lenger sør - til Sørlandet. Jordbæra i Valldal kan i snitt bli moden 22 dagar tidlegare enn no.

fredag 27.09 2019

Skal bli bønder i byen: – Det er viktig å bevare de landbrukseiendommene vi har her til lands

– Planen er småbruk, dyrehold - og i tillegg et formidlingsopplegg.

tirsdag 03.09 2019
6

Ansok tek ansvar mot attgroing

Oddmund Ansok opplevde at den gamle, nedlagde garden grodde raskt igjen. Difor flytta han tilbake, fekk tak i sauer og tok ansvar for den gamle fjordgarden. No får han pris.

fredag 23.08 2019

Har øydelagt over 20 rundballar

– Har brukt makt og kniv

– Hadde dette skjedd i fjor då det var mangel på for hadde det vore ei skikkeleg krise.

torsdag 15.08 2019

Kronikk:

12 tiltak for å dempe klimautslippene i landbruket

Norsk landbruk står for åtte prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Bondeorganisasjonene signerte i juni en ambisiøs avtale med regjeringen om reduksjon av utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Avtaler, mål og analyser er vel og bra, men hva må helt konkret gjøres nå?

onsdag 07.08 2019
1

Volda:

Skal selje lokaltmat i Volda med digital plattform

Volda Elektriske Mylne er startgrop for mat selt frå produsent til forbruker ved hjelp av digital plattform

onsdag 31.07 2019

Landbruk:

Regn i moderate mengder no er bra for landbruket

Natt til onsdag regna det endeleg på Søre Sunnmøre. Det er bra for matproduksjonen – dersom det ikkje kjem for mykje nedbør samtidig.

tirsdag 30.07 2019

Leder

«Mer å hente fra norske åkrer»

tirsdag 11.06 2019

Varslar lite plommer og eple i år

Starta bra - så kom kulda

Kulda tok knekken på frukta. Men jordbæra klarte seg.

tirsdag 21.05 2019

Leiar, 22.mai 2019:

«Jobben Mattilsynet gjer er viktig, for viktig til å bli gjort dårleg»

mandag 29.04 2019

No kan forbrukarane vere med og dyrke sin eigen mat:

Startar økologisk andelsgard

Med Strandabruket Andelsgard i Hornindal får distriktet sitt første andelsbruk. Her kan forbrukarane sjølve vere med og dyrke sin eigen økologiske mat.

fredag 26.04 2019

Har overvintra oppe i fjellet i Norddal i over fem år

«Storbukkjen» nektar å kome heim att

Alt frå freistande mat til brunstige geiter er blitt forsøkt som lokkemiddel. Men storbukken frå Melchiorgarden i Norddal vil ikkje heim att.

mandag 01.04 2019

Sula vil ha 41 dagar utvida bandtvang på Sulafjellet og Solevågsfjellet

Meir bandtvang i Sula

Sula foreslår 41 dagar utvida bandtvang på Sulafjellet for å ha sauer på beite. Etter forslag frå ein politikar, kan også Solevågsfjellet få same regel.

mandag 11.03 2019

Bondelaget har fått ny fylkesleiar

Konrad Kongshaug (41) frå Averøy er valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Oddvar Mikkelsen.

tirsdag 26.02 2019

Landbruk- og matministeren besøkte gard ved Hjørundfjorden

Fann tonen i geitefjøset

Landbruksministeren lovar å bidra til at det skal vere attraktivt å overta ein gard. Tysdag besøkte ho eit geitebruk ved Hjørundfjorden.

fredag 22.02 2019

Forbod mot dyrking av myr vil ramme hardt:

Fryktar for kystjordbruket

Regjeringa vil forby nydyrking av myr for å redusere utslepp av klimagassar. Dette vil få store konsekvensar for dei som driv jordbruk på kysten.

torsdag 07.02 2019

Kritiserer reklamer med syngende og pratende dyr

Sps Geir Pollestad kritiserer Tine og Nortura for å skape et glansbilde av norsk matproduksjon i reklamene. Han mener det ødelegger debatten om god dyrevelferd.

lørdag 02.02 2019

No ser Tine-leiinga igjen på omstruktureringar av produksjonen

Ørsta-kvitosten er i fare

Tine vurderer endringar i kvitostproduksjonen. Ørsta, Elnesvågen og Voss er i faresona.

onsdag 02.01 2019

Må tømme ut fleire tusen liter mjølk:

Mjølkebilen nektar å køyre på rasveg

Ein mjølkebonde på Navelsaker må tappe ut mjølka fordi vegen ikkje har blitt reparert etter steinras førre veke.

fredag 07.12 2018

Sauebønder på krisemøte

Fekk tre kroner for sau på 60 kilo

Det er for mykje sauekjøt på marknaden og bøndene må selje til dumpingprisar. Nortura er i krise og det er uro i organisasjonen Sau og Geit.

torsdag 06.12 2018

Bønder i Norddal og Rauma mista over 1.000 lam og vaksne dyr i år

Fryktar for gardsdrifta

– 43 av mine lam kom ikkje heim att i haust. Det går ei grense for kor lenge det kan halde fram slik.

torsdag 01.11 2018

Over hundre sauer til slakteri etter pålegg frå Mattilsynet

Måtte avvikle sauehald

Mattilsynet meiner saueflokken leid. For å få slutt på lidinga har saueeigaren fått pålegg om å avvikle sauehaldet.

fredag 05.10 2018

Ein av tjuefire eliteoksar:

Supersæd frå Saure-okse

Okse 11941 frå Bjørke har supersæd. Han er ein av 24 NRF-oksar i landet som er plukka ut til å verte eliteokse dei komande månadene.

tirsdag 02.10 2018

Leder tirsdag 2.oktober:

«Matjord som går tapt i dag, vil vi først kunne få attende etter ei ny istid»

Matjord må sjåast på som ein ikkje fornybar, avgrensa ressurs.

torsdag 06.09 2018

Mange bønder er i gang med ein tredje slått

Bygge ned dyrka mark? Det er eg sterkt imot

Etter årets tørkesommar er det mange bønder som no prøver å berge ein tredje slått, for å få nok gras til vinteren.

fredag 31.08 2018

Møre og Romsdal bondelag:

Skuffa over krisepakken

Bønder i dei fleste kommunar i Møre og Romsdal er hardt ramma av avlingsvikt i sommar. Likevel får dei ikkje hjelp av krisepakken.

torsdag 30.08 2018

«Jon Georg Dale si avskilsgåve til bøndene»

fredag 03.08 2018

Leder:

«Denne sommeren bør være en påminnelse til oss alle om at klimaendringer er en reel trussel med store konsekvenser for oss alle»

torsdag 02.08 2018

– Jeg blir den eneste franske fyren her

Ålesunds-baserte Landkreditt Finans overtas av en av verdens største banker.

torsdag 26.07 2018

Driveplikt for jordbruksareal:

Kan kome tvangstiltak mot grunneigarar

Enkelte grunneigarar nektar å skrive ti års utleigeavtale for jordbruksareal.

mandag 23.07 2018

På Sjøholt blir 240 mål bygg og havre meia ned og pakka i rundballar til kufôr til vinteren

Kornslått blir naudfôr

Også kornet på Sunnmøre blir naudfôr for å unngå nedslakting av dyr.

Kronikk av Lodve Solholm

Nokre gløymer at det å eige jordbruksareal også har med seg plikter

mandag 16.07 2018

Fôrkrisa:

«Tørken kan ramme alle»

For de fleste er godt og varmt være bare en nytelse.

fredag 13.07 2018

Graset gror på Vartdal, trass unormalt tørr sommar:

– Det er ingen som snakkar om krise her

På Vartdal er det inga krise for innhaustinga. Bonde Geir Hole trur anna jord og lokalt klima reddar graset.

fredag 08.06 2018

Båltvillingene Anders og Eirik (22) er blitt sauebønder

De var med på å bygge verdens høyeste Sankthansbål. Nå satser de på villsau.

fredag 04.05 2018

Landbruksoppgjeret:

Meinar statens tilbod kan bryte ryggen på dei minste gardane

– Profilen på statens tilbod i landbruksoppgjeret endar fort med broten rygg for dei minste.

fredag 27.04 2018

Leder:

«Brygger opp til brennhett landbruksoppgjør»

torsdag 07.12 2017

Jordbruk:

«Vestlandsbonden ser ut til å klare seg helt greit»

mandag 27.11 2017

«Både rett og gale, Jon Georg Dale»

torsdag 16.11 2017

Kronikk om sauehald av landbruksministeren:

«Naudsynt med ei meir offensiv tilnærming til produktutvikling»

Oppslag i Nationen nyleg kan gi inntrykk av at støtta til investeringar i saueproduksjon er ei av dei viktigaste årsakene til overproduksjon, og at staten åleine har ansvaret for dette.

fredag 03.11 2017

Meiningar i Sunnmørsposten

«Sauebonden får for lite att for arbeidet»

Eg var på ein butikk for litt sidan der såg eg at dei hadde pinnekjøt av sau til sals for kr 159 pr. kg.

lørdag 28.10 2017

Stortinget ber Dale snu om støtte til sauebønder

Stortingsflertallet reagerer sterkt på at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) ikke gjør mer for å hindre overproduksjonen av sauekjøtt som skader markedet.

tirsdag 10.10 2017
4

Full klaff med innhausting i fellesåker i Follestaddalen -før hausten slår inn for fullt

Kål og grønt i potetferien

– Å stå i åkeren og få hauste inn tørre grønsaker ein slik dag er verkeleg meiningsfullt!

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

mandag 28.08 2017

Vil ha meir til dei største

– Sylvi Listhaug gav meg 130.000 meir i året

Vestnesbonde Kristen Stokkeland takkar Listhaug for at dei største bøndene har fått meir.

fredag 25.08 2017

En smak for de fleste på Matfestivalen

Hva spiser du helst, matminister?

Marie (6) elsker fiskekaker. Matminister Jon Georg (33) spiser alt som er sau.

torsdag 20.07 2017

Leserinnlegg om landbruk:

«Jeg vil utfordre forbrukerne til å stille krav til hvordan maten blir produsert på»

fredag 19.05 2017

Kulturlandskapet i Norge gror igjen:

Kulturlandskapet i Norge gror igjen. Professor trur Sveits har løysinga på problemet.

fredag 21.04 2017

Landbrukskonferanse og sals- og utstillingsmesse for landbruksmaskiner i Ørsta fredag

Investeringslyst blant bøndene

– Vi opplever ein positiv tone og investeringslyst blant bøndene.

mandag 17.04 2017

Synspunkt:

«Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk»

Ein vil vidare sjå ein tydeleg og negativ trend for Vestlandet. Desse fylka er ikkje med på inntekts- og produksjonsveksten, skriv Oddvar Mikkelsen.

lørdag 08.04 2017

Leder 8. april 2017

«Landbruket endte opp i det politiske sentrum»

I snart fire år har Fremskrittspartiet styrt landbruksdepartementet. År for år er landbrukspolitikken blitt flytta inn mot det politiske sentrum.

onsdag 29.03 2017

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte optimistiske geitebønder med tru på framtida

Avviser overproduksjon av geitemjølk

Landbruksministeren meiner det blir produsert for mykje geitemjølk og vil betale geitebønder for å slutte. Geitebønder på Sunnmøre avviser at det er overproduksjon.

fredag 10.03 2017

Landbruket i fylket under kraftig press

Omstrukturering i landbruket utfordrar målsetjinga om landbruk over heile Møre og Romsdal. Det heiter det i utkastet til landbruksmelding som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lagt ut for høyring.

tirsdag 21.02 2017

Leserinnlegg 22. februar:

«Når får eg ta over?»

fredag 10.02 2017

Jordbærbøndene i Valldal med nye tiltak:

Slik berger de bæra mot frost og hjort

For tre år sidan vart nesten alle jordbærplantene i Valldal øydelagde av berrfrost. No er bøndene betre budd på kulde og snøfattige vintrar.

tirsdag 24.01 2017

Uroa over verdsarvområdet skal gro att:

Ordførar vil ta betaling for utsikta

I Sveits får bøndene løn for å pleie kulturlandskapet. Kanskje er det på tide å innføre ei turistavgift for å finansiere noko liknande her heime?

søndag 08.01 2017

Kronikk 9. januar:

«Nyttårsønskje for landbruket»

lørdag 24.12 2016

Ny naturskadeordning fra nyttår

En ny naturskadeerstatningslov trer i kraft fra nyttår. Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere.

onsdag 21.12 2016

Ytring 22. desember:

«Jon Georg Dale sitt fyrste år»

tirsdag 20.12 2016

Jon Georg Dale (Frp):

Dale i klinsj med bøndene

– Klart eg registrerer at landbruksmeldinga mi møter motbør. Men eg er bomsikker på distriktsprofilen i meldinga.

mandag 31.10 2016

Hending av dei sjeldne på Godøya

Kua Kleopatra fekk firlingar

– Dyrlegen har sagt at sjansen for noko sånt er ein til ein million.

torsdag 06.10 2016

– Bonden er budsjettaper

For landbruket på Sunnmøre er det trist at vi har en regjering uten ambisjoner for norsk matproduksjon, sier Sps Jenny Klinge.

søndag 04.09 2016
9

«Goggen» på sauesanking

Utfordrar næringslivet til å selje meir sauekjøt

Jon Georg Dale tok med seg landbruksdepartementet, lokale bønder og næringslivet til Hjørundfjorden for å gi dei eit innblikk i vestlandsbønder sin kvardag.

mandag 11.07 2016

KRONIKK måndag 11. juli

«Nye muligheiter i landbruket»

Jordbruksavtalen med Norges Bondelag gir nye muligheiter for landbruket

torsdag 02.06 2016

Frifunnen for ulvedusør

Møre og Romsal Sau og Geitealslag er frifunne for å ha utlova 10.000 kroner i dusør for å felle freda rovdyr.

fredag 20.05 2016

Leiar 20. mai:

Jordbruksoppgjer som gir vekst

mandag 25.04 2016

Jordbruksoppgjeret

Bondeopprop i Volda

Bøndene vil tette inntektsgapet i år. Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) var mellom dei som greip ordet då eit trettitals bønder samla seg til opprop på ei attelege ved Volda Turisthotell måndag føremiddag.

onsdag 20.04 2016

Mørketall om jord kan bli mat for kontrollkomiteen

Kommunene bygger ned matjord i større omfang enn offisielle tall viser, ifølge Nationen. Miljøpartiet De Grønne vil bringe saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

mandag 18.04 2016

Møtast om jordvern - mykje dyrkajord er borte

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål.