Tema

torsdag 04.11 2021

Regjeringa aukar investeringsstøtta i jordbruket

Regjeringa aukar investeringsstøtta i jordbruket

lørdag 30.10 2021

Vidar nådde ikkje heilt opp

Vidar Ulla (44) frå Skodje kom til finalen, men nådde ikkje heilt opp då Norske Landbrukstenester (NLT) denne veka kåra Årets avløysar 2021.

lørdag 16.10 2021

Ho er sjukepleiar, han driftsteknikar. På fritida er dei fruktdyrkarar med mange tusen eple- og plommetre

– Vi må ha noko å tuske med, seier Ingrid og Per Einar Linge Johansen om det som per no er ein hobby.

lørdag 25.09 2021

Vidar er populær hos bøndene

Landbruksvikar Vidar Ulla er kåra til årets avløysar i Møre og Romsdal. No skal han til ein landsfinale.

tirsdag 07.09 2021

Ku og hest kan få kort veg til sjukehus:

Veterinærklinikk for stordyr

For å slippe å sende stordyr til Østlandet for behandling og operasjoner, søker lokale stordyrveterinærer om å få bygge stordyrklinikk på Svorta.

mandag 06.09 2021

Rullende rundballer skaper frykt

Naboer frykter at barna deres skal bli tatt av rundballer på skolevegen. Etter at både politi, Statens vegvesen og Ålesund kommune er blitt involvert, skal bonden ha fått beskjed om å sikre rundballene.

onsdag 01.09 2021

Krise i landbruket:

Bondehæren samlast i Valldal

«Landbruket på kanten av stupet» er tittelen på eit politisk møte som Senterpartiet inviterer til i Valldal fredag 3. september.

tirsdag 31.08 2021

Fekk lov til å skyte to jerv - trefte ingen

Funn av drepne lam i både Fjord og Stranda kommunar den siste tida gjorde at det vart gjeve to fellingsløyve på jerv. Men då fristen gjekk ut måndag, var ingen jerv skoten.

torsdag 19.08 2021

Oldedalen i Stryn:

Martin - storbonde på 21 år

150 dyr i fjøset i Oldedalen. Ein mjølkekvote på 400.000 liter og 200 mål jord. Alt dette kjøpte Martin Brøyn Jordalen då han var berre 20 år.

tirsdag 10.08 2021

MDG går til angrep på Sp sin landbrukspolitikk

Miljøpartiet Dei Grøne går hardt ut mot Senterpartiets landbruks- og klimapolitikk. Mandag besøkte førstekandidaten deira i Møre og Rosmdal ein tørkeramma økogard i Sykkylven.

søndag 08.08 2021

Tørkeramma sunnmørsbønder skal til Lom for å lære om vatning

Tru det eller ei, men det regnar for lite på Sunnmøre i sommarhalvåret til at hjula går rundt for grasproduserande bønder. Førstkomande fredag skal dei over til Ottadalen for å lære av kolleger.

tirsdag 03.08 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Skal ho ha suksess, må ho sjonglere statistikken godt.»

onsdag 07.07 2021

No jaktar dei på jerven

Skifta meining då dei såg video - no jaktar dei på jerven

Jerven i Steindalen ved Valldal lever svært farleg. Statsforvaltaren har gjeve skadefellingsløyve etter at dei såg videoen som Tone Grønningsæter hadde teke av rovdyret som trugar sauene i dalen.

tirsdag 06.07 2021

Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

mandag 28.06 2021

Åtvaring til hytteeigarar:

Varslar gjerdekontroll i sommar

Hytteeigarar på Fjellsætra bør tenke seg godt om før dei set opp gjerde. I verste fall kan det bli bot.

torsdag 17.06 2021

Åtvarar bønder mot svært smittsam midd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

fredag 11.06 2021

Lesarinnlegg av Brit Karen Vike

«Bygg ein fjøs for framtida!»

Då fylkestinget før jul vedtok å bygge ein ny undervisningsfjøs ved Gjermundnes Vgs. vart dette særs godt motteke av elevar og lærarar ved skulen og av landbruksnæringa i heile fylket.

torsdag 10.06 2021

Trekker motsegn for ny brannstasjon

Statsforvaltaren meiner nye, justerte planar for ny brannstasjon i Stordal tek betre omsyn til både rasfare og matjorda - og trekker motsegna.

lørdag 05.06 2021

Sunnmørsposten mener:

«Avtalen viser viktigheten av EØS»

fredag 04.06 2021

Brexit:

Sjefen i Coldwater Prawns of Norway måtte feire frihandels-nyhet med fisketur

Da Knut Helge Vestre fikk beskjed om at det blir mulig å selge reker tollfritt til Storbritannia, tok han seg fri, satte seg i bobilen og kjørte til Oldevatnet. Andre er mer avmålte.

onsdag 02.06 2021

Tek valldalbæra til Stortinget

Vil statsråden og regjeringa prioritere å finne ei løysing for grøntnæringa no som jordbærsesongen nærmar seg med stormskritt for å sørge for at næringa får tilgang på nødvendig arbeidskraft i tide?

fredag 21.05 2021

Denne buhunden fekk ja på søknaden sin til kommuna

Buhunden «Elvira» på Voksa søkte Sande kommune om dispensasjon frå reglane om bandtvang, og fekk ja.

tirsdag 11.05 2021

Sunnmørsposten mener:

«Opprørerne må vente på gevinsten»

lørdag 08.05 2021

Brot i forhandlingane

Bøndene protesterte

Etter at det vart brot i jordbruksforhandlingane torsdag har bønder over heile landet aksjonert. Også i Sykkylven var det markering laurdag.

Bondelagsleiar Torill Nina Midtkandal:

– Situasjonen er kritisk no

– Kostnadsveksten har vore enorm siste åra, medan inntektene står stille, seier leiar i Stryn Bondelag, Torill Nina Midtkandal. – For dei som har investert stort for å tilfredsstille myndigheitene sine krav, er det kritisk no.

tirsdag 04.05 2021

Vil endre landbrukspolitikken, for no er det krise:

– Viss det held fram slik, så går det på ræva!

– Kva skal til for at ein ung gardbrukar i Ørsta skal tore å satse på landbruket?

torsdag 29.04 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Sinte bønder kan vinne på brot»

lørdag 24.04 2021

Mangel på norsk kjøtt i år

I år blir det et underskudd på 14.000 tonn norsk kjøtt.

fredag 23.04 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Hastar med tiltak for sesongarbeid»

tirsdag 13.04 2021

Har meldt Mattilsynet til politiet 

To inspektørar i Mattilsynet på Sunnmøre er melde til politiet for ulovleg avliving av ei mjølkeku.

tirsdag 30.03 2021

Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

fredag 12.02 2021

Slik vil de berge rådyrkalver fra slåmaskiner

Kommunene bør ta i bruk og tilby droner med varmesøkende kameraer for å forhindre at rådyrkalver blir tatt av slåmaskiner under slåtten.

mandag 08.02 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Enorm evne til omstilling i landbruket»

torsdag 14.01 2021

Nedgravne underbukser gav viktige svar

Underbukser av bomull vart gravne ned på dyrka mark. Nokre månader seinare skulle dei fortelje om jordsmonnet.

tirsdag 12.01 2021

Olav Helge Svår fekk ideen under fjøsstellet og gjekk rett inn og teikna:

Bygde på gammal fjøs. Fekk lønsemd frå første dag

Olav Helge Svår i Hornindal gjekk med planar om å bygge nytt fjøs. Ein dag han stelte kyrne i det gamle fjøset, eit grindverksbygg frå rundt 1900, slo det han at han kunne kombinere nytt med gammalt. Som tenkt så gjort: Han gjekk inn og teikna skisse til nytt fjøs. Deretter har det gått i rekordfart.

onsdag 30.12 2020

Blir pensjonist frå nyttår av

Toralv Klokkehaug har arbeidd hos Fylkesmannen, undervist på vidaregåande skule, vore landbrukssjef i Skodje, Ørskog og Stordal - og sidan 2006 vore næringssjef i Norddal, seinare Fjord kommune. Men no blir han pensjonist.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

«Gjermundnes trenger nytt fjøs nå»

tirsdag 10.11 2020

Slutt på dyrehald i Tafjord:

Sende siste sauen til slakteriet

– Det er sjølvsagd vemodig å slutte med sau, men noko eg har planlagt i lang tid.

søndag 08.11 2020

– Eigen gard er draumen

– Draumen er ein eigen gard. Eg er på jakt etter noko, men prisane er høge.

onsdag 04.11 2020

Begge har velta på traktor - no frontar dei belteaksjon

Jogeir Agjeld dreiv beitepussing då han velta med traktor. Sambygding Jan Markus Kvamme velta då han brøytte veg. Begge brukte belte, og kom uskadd frå det.

søndag 25.10 2020

Vil dyrke opp 50 mål sjeldan myrtype på Haramsfjellet

fredag 16.10 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Det er ikkje slik at landbruket representerer nasjonale interesser og sjømatnæringa særinteresser»

onsdag 14.10 2020

Brexit: Bondelagsleiar kallar utspel frå sjømatnæringa «usømeleg»

tirsdag 29.09 2020

Framleis store jervetap for sauebønder: – Den andre sauebonden har mista 40 lam og ein vaksen sau i år

Saueebonde Hans Martin Gjedrem i Valldal slit framleis med store tap på grunn av jerv. I år var det 44 lam og ein vaksen sau som ikkje kom heim frå beite.

torsdag 03.09 2020

Minner om utvida bandtvangperiode:

Vil unngå fleire hundeangrep på sau

Sykkylven kommune har fått melding om nokre stygge episoder, der hundar har angripe sauer.

lørdag 29.08 2020

Meiner seterkultur må på verdsarvliste

Organisasjonen Norsk seterkultur jobbar med å få oppført seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv.

fredag 28.08 2020

Med budeia til seters

Kvar sommar flyttar Anne-Gunn Habostad til seters med geitene sine. Det er både idyll og hardt arbeid.

tirsdag 11.08 2020

Blir geitebønder i landleg idyll

Her er det alle bygder drøymer om: Ein ung familie som kjem flyttande, med energi og pågangsmot - og over 100 dyr.

Lei av hjorteflokkar som herjar: – Den einaste reelle fienden til hjorten er jegerane. Dei må difor få skyte meir hjort

Hjorten i Røyrhusdalen i Stranda et opp mykje av graset som kyrne skal ha. På det meste har mjølkebonde Karl Johan Espe i sommar sett 100 hjort ute på markane.

søndag 12.07 2020

Stølsvollar kan bli rydda med krisepengar

Statlege krisepengar til skogbruksnæringa kan hjelpe til med å få rydda attgrodde kulturlandskap.

mandag 06.07 2020

Svært kortreist mat: – Eg vil helst unngå grønsaker innpakka i plast

Kokken Christopher Schønefeld frydar seg over alt han finn i grønsakhagen til sambygdingane Hegelin Waldal og Audun Skjervøy.

onsdag 01.07 2020

I år blir det lite av denne frukta

Det blir lite plommer og morellbær frå indre Sunnmøre i år. Det slår både bøndene og landbrukssjefen fast.

lørdag 20.06 2020
4

Stryneelva langt ut over sine breidder:

Store jordbruksareal under vatn

Berre centimeter manglar på at vassnivået langs Stryneelva ligg på 50 års flaumnivå. Verre enn statistikk er kva dette betyr for dei som bur og driv næring langs elva.

søndag 24.05 2020

Bygger nytt der det meste taler imot:

Skal drive 18 gardsbruk

– Ja, her blir jeg nesten svimmel av å kjøre traktor rundt alle hindringene.

torsdag 07.05 2020

Går det an å svi vekk flåtten?

Forskar på landbruk i havgapet

Korleis skape meir beiteareal og auka næringsaktivitet i kystsonen? Og kan brenning av kystlynghei fjerne flåtten?

lørdag 02.05 2020

Her jobbar dei for å skaffe mat til mange tusen

Familien Hånes Aksnes er meir sjølvforsynt med mat enn dei fleste her i landet. Dei bidreg også til å mette fleire tusen andre.

tirsdag 28.04 2020

Sauebonde redd for lamma sine

Ein sauebonde i Sykkylven har mista to lam. Reven får skulda.

tirsdag 17.03 2020

Brukbæk attvald i småbrukarlaget

tirsdag 11.02 2020

Felleskjøpet satsar i Vestnes

Produksjonen av kraftfôr ved fabrikken i Florø skal flyttast til fabrikkane i Vestnes og Vaksdal. Det har styret i Felleskjøpet Agri vedteke.

tirsdag 07.01 2020

– Ved meieriet i Ålesund går det til himmels

Meieriet i Ålesund blir ikkje råka når 400 må gå i Tine. Derimot kan Ørsta miste produksjonen av Norvegia.

tirsdag 24.12 2019

Flytta inn til jul:

Bonden Anders Hjellbakk (43) stod framfor eit vegval, men valde å satse. Før jul opna ny og moderne robotfjøs - til korpsmusikk

Jula 2019 og dagane før vil bli hugsa spesielt godt av gardbrukar Anders Hjellbakk og familien hans. Og kanskje av kyrne hans og. Som fekk flytte inn i ny fjøs til 10 millionar kroner. Etter at korpset først hadde spelt fjøsen inn.

mandag 16.12 2019

Stranda-okse på topplista

Møt oksen Opsvik, ein av landets få utvalde eliteoksar.

søndag 17.11 2019

Leserinnlegg:

«Framtiden står på spill for Gjermundnes!»

torsdag 14.11 2019

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned

Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

onsdag 13.11 2019

Verdsarvrådet med nye tiltak for pleie av kulturlandskapet

Sett i verk nye tiltak for å hindre at Geiranger gror att

Gardbrukar Bjørn Helge Rønneberg i Eidsdal slår mellom 150-200 mål i turistbygda Geiranger. No vil verdsarvrådet ha nye og utvida tiltak for å sikre at områda ikkje gror att.

fredag 01.11 2019

Om hausten kjem gnagarane inn

Denne kan gjere stor skade i fjøset

Ønsker du å ta rotta på denne før han gnagar hòl på rør eller leidningar på garden din? Då må du ha eit gnagarkurs.

torsdag 31.10 2019

Lanserer ny bok om landbrukshistorie

«Frå flintsigd til robotfjøs» er tittelen på den nye boka frå lokalhistorikar Paul O. Tomasgard si hand.

tirsdag 22.10 2019

Nederlandsk familie driv gard i Ørsta – vil ikkje heim til «fabrikklandet»

onsdag 09.10 2019

Klimaprognosar hundre år fram i tid:

Sunnmøre får stor temperaturauke dei neste 100 åra: – Eple, pære og plomme vil nyte godt av eit varmare klima

Om 100 år er vi blitt sørlendingar. Prognosar for Nordvestlandet viser nemleg ei temperaturutvikling som tilsvarer å flytte fire breiddegrader lenger sør - til Sørlandet. Jordbæra i Valldal kan i snitt bli moden 22 dagar tidlegare enn no.

fredag 27.09 2019

Skal bli bønder i byen: – Det er viktig å bevare de landbrukseiendommene vi har her til lands

– Planen er småbruk, dyrehold - og i tillegg et formidlingsopplegg.

tirsdag 03.09 2019
6

Ansok tek ansvar mot attgroing

Oddmund Ansok opplevde at den gamle, nedlagde garden grodde raskt igjen. Difor flytta han tilbake, fekk tak i sauer og tok ansvar for den gamle fjordgarden. No får han pris.

fredag 23.08 2019

Har øydelagt over 20 rundballar

– Har brukt makt og kniv

– Hadde dette skjedd i fjor då det var mangel på for hadde det vore ei skikkeleg krise.

torsdag 15.08 2019

Kronikk:

12 tiltak for å dempe klimautslippene i landbruket

Norsk landbruk står for åtte prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Bondeorganisasjonene signerte i juni en ambisiøs avtale med regjeringen om reduksjon av utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Avtaler, mål og analyser er vel og bra, men hva må helt konkret gjøres nå?

onsdag 07.08 2019
1

Volda:

Skal selje lokaltmat i Volda med digital plattform

Volda Elektriske Mylne er startgrop for mat selt frå produsent til forbruker ved hjelp av digital plattform

onsdag 31.07 2019

Landbruk:

Regn i moderate mengder no er bra for landbruket

Natt til onsdag regna det endeleg på Søre Sunnmøre. Det er bra for matproduksjonen – dersom det ikkje kjem for mykje nedbør samtidig.

tirsdag 30.07 2019

Leder

«Mer å hente fra norske åkrer»

tirsdag 11.06 2019

Varslar lite plommer og eple i år

Starta bra - så kom kulda

Kulda tok knekken på frukta. Men jordbæra klarte seg.

tirsdag 21.05 2019

Leiar, 22.mai 2019:

«Jobben Mattilsynet gjer er viktig, for viktig til å bli gjort dårleg»

mandag 29.04 2019

No kan forbrukarane vere med og dyrke sin eigen mat:

Startar økologisk andelsgard

Med Strandabruket Andelsgard i Hornindal får distriktet sitt første andelsbruk. Her kan forbrukarane sjølve vere med og dyrke sin eigen økologiske mat.

fredag 26.04 2019

Har overvintra oppe i fjellet i Norddal i over fem år

«Storbukkjen» nektar å kome heim att

Alt frå freistande mat til brunstige geiter er blitt forsøkt som lokkemiddel. Men storbukken frå Melchiorgarden i Norddal vil ikkje heim att.

mandag 01.04 2019

Sula vil ha 41 dagar utvida bandtvang på Sulafjellet og Solevågsfjellet

Meir bandtvang i Sula

Sula foreslår 41 dagar utvida bandtvang på Sulafjellet for å ha sauer på beite. Etter forslag frå ein politikar, kan også Solevågsfjellet få same regel.

mandag 11.03 2019

Bondelaget har fått ny fylkesleiar

Konrad Kongshaug (41) frå Averøy er valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Oddvar Mikkelsen.

tirsdag 26.02 2019

Landbruk- og matministeren besøkte gard ved Hjørundfjorden

Fann tonen i geitefjøset

Landbruksministeren lovar å bidra til at det skal vere attraktivt å overta ein gard. Tysdag besøkte ho eit geitebruk ved Hjørundfjorden.

fredag 22.02 2019

Forbod mot dyrking av myr vil ramme hardt:

Fryktar for kystjordbruket

Regjeringa vil forby nydyrking av myr for å redusere utslepp av klimagassar. Dette vil få store konsekvensar for dei som driv jordbruk på kysten.

torsdag 07.02 2019

Kritiserer reklamer med syngende og pratende dyr

Sps Geir Pollestad kritiserer Tine og Nortura for å skape et glansbilde av norsk matproduksjon i reklamene. Han mener det ødelegger debatten om god dyrevelferd.

lørdag 02.02 2019

No ser Tine-leiinga igjen på omstruktureringar av produksjonen

Ørsta-kvitosten er i fare

Tine vurderer endringar i kvitostproduksjonen. Ørsta, Elnesvågen og Voss er i faresona.

onsdag 02.01 2019

Må tømme ut fleire tusen liter mjølk:

Mjølkebilen nektar å køyre på rasveg

Ein mjølkebonde på Navelsaker må tappe ut mjølka fordi vegen ikkje har blitt reparert etter steinras førre veke.

fredag 07.12 2018

Sauebønder på krisemøte

Fekk tre kroner for sau på 60 kilo

Det er for mykje sauekjøt på marknaden og bøndene må selje til dumpingprisar. Nortura er i krise og det er uro i organisasjonen Sau og Geit.

torsdag 06.12 2018

Bønder i Norddal og Rauma mista over 1.000 lam og vaksne dyr i år

Fryktar for gardsdrifta

– 43 av mine lam kom ikkje heim att i haust. Det går ei grense for kor lenge det kan halde fram slik.

torsdag 01.11 2018

Over hundre sauer til slakteri etter pålegg frå Mattilsynet

Måtte avvikle sauehald

Mattilsynet meiner saueflokken leid. For å få slutt på lidinga har saueeigaren fått pålegg om å avvikle sauehaldet.

fredag 05.10 2018

Ein av tjuefire eliteoksar:

Supersæd frå Saure-okse

Okse 11941 frå Bjørke har supersæd. Han er ein av 24 NRF-oksar i landet som er plukka ut til å verte eliteokse dei komande månadene.

tirsdag 02.10 2018

Leder tirsdag 2.oktober:

«Matjord som går tapt i dag, vil vi først kunne få attende etter ei ny istid»

Matjord må sjåast på som ein ikkje fornybar, avgrensa ressurs.

torsdag 06.09 2018

Mange bønder er i gang med ein tredje slått

Bygge ned dyrka mark? Det er eg sterkt imot

Etter årets tørkesommar er det mange bønder som no prøver å berge ein tredje slått, for å få nok gras til vinteren.

fredag 31.08 2018

Møre og Romsdal bondelag:

Skuffa over krisepakken

Bønder i dei fleste kommunar i Møre og Romsdal er hardt ramma av avlingsvikt i sommar. Likevel får dei ikkje hjelp av krisepakken.

torsdag 30.08 2018

«Jon Georg Dale si avskilsgåve til bøndene»

fredag 03.08 2018

Leder:

«Denne sommeren bør være en påminnelse til oss alle om at klimaendringer er en reel trussel med store konsekvenser for oss alle»

torsdag 02.08 2018

– Jeg blir den eneste franske fyren her

Ålesunds-baserte Landkreditt Finans overtas av en av verdens største banker.

torsdag 26.07 2018

Driveplikt for jordbruksareal:

Kan kome tvangstiltak mot grunneigarar

Enkelte grunneigarar nektar å skrive ti års utleigeavtale for jordbruksareal.

mandag 23.07 2018

På Sjøholt blir 240 mål bygg og havre meia ned og pakka i rundballar til kufôr til vinteren

Kornslått blir naudfôr

Også kornet på Sunnmøre blir naudfôr for å unngå nedslakting av dyr.

Kronikk av Lodve Solholm

Nokre gløymer at det å eige jordbruksareal også har med seg plikter

mandag 16.07 2018

Fôrkrisa:

«Tørken kan ramme alle»

For de fleste er godt og varmt være bare en nytelse.

fredag 13.07 2018

Graset gror på Vartdal, trass unormalt tørr sommar:

– Det er ingen som snakkar om krise her

På Vartdal er det inga krise for innhaustinga. Bonde Geir Hole trur anna jord og lokalt klima reddar graset.

fredag 08.06 2018

Båltvillingene Anders og Eirik (22) er blitt sauebønder

De var med på å bygge verdens høyeste Sankthansbål. Nå satser de på villsau.

fredag 04.05 2018

Landbruksoppgjeret:

Meinar statens tilbod kan bryte ryggen på dei minste gardane

– Profilen på statens tilbod i landbruksoppgjeret endar fort med broten rygg for dei minste.

fredag 27.04 2018

Leder:

«Brygger opp til brennhett landbruksoppgjør»

torsdag 07.12 2017

Jordbruk:

«Vestlandsbonden ser ut til å klare seg helt greit»

mandag 27.11 2017

«Både rett og gale, Jon Georg Dale»

torsdag 16.11 2017

Kronikk om sauehald av landbruksministeren:

«Naudsynt med ei meir offensiv tilnærming til produktutvikling»

Oppslag i Nationen nyleg kan gi inntrykk av at støtta til investeringar i saueproduksjon er ei av dei viktigaste årsakene til overproduksjon, og at staten åleine har ansvaret for dette.

fredag 03.11 2017

Meiningar i Sunnmørsposten

«Sauebonden får for lite att for arbeidet»

Eg var på ein butikk for litt sidan der såg eg at dei hadde pinnekjøt av sau til sals for kr 159 pr. kg.

lørdag 28.10 2017

Stortinget ber Dale snu om støtte til sauebønder

Stortingsflertallet reagerer sterkt på at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) ikke gjør mer for å hindre overproduksjonen av sauekjøtt som skader markedet.

tirsdag 10.10 2017
4

Full klaff med innhausting i fellesåker i Follestaddalen -før hausten slår inn for fullt

Kål og grønt i potetferien

– Å stå i åkeren og få hauste inn tørre grønsaker ein slik dag er verkeleg meiningsfullt!

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

mandag 28.08 2017

Vil ha meir til dei største

– Sylvi Listhaug gav meg 130.000 meir i året

Vestnesbonde Kristen Stokkeland takkar Listhaug for at dei største bøndene har fått meir.

fredag 25.08 2017

En smak for de fleste på Matfestivalen

Hva spiser du helst, matminister?

Marie (6) elsker fiskekaker. Matminister Jon Georg (33) spiser alt som er sau.

torsdag 20.07 2017

Leserinnlegg om landbruk:

«Jeg vil utfordre forbrukerne til å stille krav til hvordan maten blir produsert på»

fredag 19.05 2017

Kulturlandskapet i Norge gror igjen:

Kulturlandskapet i Norge gror igjen. Professor trur Sveits har løysinga på problemet.

fredag 21.04 2017

Landbrukskonferanse og sals- og utstillingsmesse for landbruksmaskiner i Ørsta fredag

Investeringslyst blant bøndene

– Vi opplever ein positiv tone og investeringslyst blant bøndene.

mandag 17.04 2017

Synspunkt:

«Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk»

Ein vil vidare sjå ein tydeleg og negativ trend for Vestlandet. Desse fylka er ikkje med på inntekts- og produksjonsveksten, skriv Oddvar Mikkelsen.

lørdag 08.04 2017

Leder 8. april 2017

«Landbruket endte opp i det politiske sentrum»

I snart fire år har Fremskrittspartiet styrt landbruksdepartementet. År for år er landbrukspolitikken blitt flytta inn mot det politiske sentrum.

onsdag 29.03 2017

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte optimistiske geitebønder med tru på framtida

Avviser overproduksjon av geitemjølk

Landbruksministeren meiner det blir produsert for mykje geitemjølk og vil betale geitebønder for å slutte. Geitebønder på Sunnmøre avviser at det er overproduksjon.

fredag 10.03 2017

Landbruket i fylket under kraftig press

Omstrukturering i landbruket utfordrar målsetjinga om landbruk over heile Møre og Romsdal. Det heiter det i utkastet til landbruksmelding som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lagt ut for høyring.

tirsdag 21.02 2017

Leserinnlegg 22. februar:

«Når får eg ta over?»

fredag 10.02 2017

Jordbærbøndene i Valldal med nye tiltak:

Slik berger de bæra mot frost og hjort

For tre år sidan vart nesten alle jordbærplantene i Valldal øydelagde av berrfrost. No er bøndene betre budd på kulde og snøfattige vintrar.

tirsdag 24.01 2017

Uroa over verdsarvområdet skal gro att:

Ordførar vil ta betaling for utsikta

I Sveits får bøndene løn for å pleie kulturlandskapet. Kanskje er det på tide å innføre ei turistavgift for å finansiere noko liknande her heime?

søndag 08.01 2017

Kronikk 9. januar:

«Nyttårsønskje for landbruket»

lørdag 24.12 2016

Ny naturskadeordning fra nyttår

En ny naturskadeerstatningslov trer i kraft fra nyttår. Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere.

onsdag 21.12 2016

Ytring 22. desember:

«Jon Georg Dale sitt fyrste år»

tirsdag 20.12 2016

Jon Georg Dale (Frp):

Dale i klinsj med bøndene

– Klart eg registrerer at landbruksmeldinga mi møter motbør. Men eg er bomsikker på distriktsprofilen i meldinga.

mandag 31.10 2016

Hending av dei sjeldne på Godøya

Kua Kleopatra fekk firlingar

– Dyrlegen har sagt at sjansen for noko sånt er ein til ein million.

torsdag 06.10 2016

– Bonden er budsjettaper

For landbruket på Sunnmøre er det trist at vi har en regjering uten ambisjoner for norsk matproduksjon, sier Sps Jenny Klinge.

søndag 04.09 2016
9

«Goggen» på sauesanking

Utfordrar næringslivet til å selje meir sauekjøt

Jon Georg Dale tok med seg landbruksdepartementet, lokale bønder og næringslivet til Hjørundfjorden for å gi dei eit innblikk i vestlandsbønder sin kvardag.

mandag 11.07 2016

KRONIKK måndag 11. juli

«Nye muligheiter i landbruket»

Jordbruksavtalen med Norges Bondelag gir nye muligheiter for landbruket

torsdag 02.06 2016

Frifunnen for ulvedusør

Møre og Romsal Sau og Geitealslag er frifunne for å ha utlova 10.000 kroner i dusør for å felle freda rovdyr.

fredag 20.05 2016

Leiar 20. mai:

Jordbruksoppgjer som gir vekst

mandag 25.04 2016

Jordbruksoppgjeret

Bondeopprop i Volda

Bøndene vil tette inntektsgapet i år. Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) var mellom dei som greip ordet då eit trettitals bønder samla seg til opprop på ei attelege ved Volda Turisthotell måndag føremiddag.

onsdag 20.04 2016

Mørketall om jord kan bli mat for kontrollkomiteen

Kommunene bygger ned matjord i større omfang enn offisielle tall viser, ifølge Nationen. Miljøpartiet De Grønne vil bringe saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

mandag 18.04 2016

Møtast om jordvern - mykje dyrkajord er borte

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål.