Tema

torsdag 09.09 2021

Nærings- og fiskeridepartementet:

Setter av 1,5 millioner til likestilling i fiskerinæringen

Regjeringen vil legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner i fiskeriene. Et av tiltakene er tilskudd som skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i næringen.

fredag 27.08 2021

Ny strategi for likestilling i fiskeria:

– Eg trur mange ikkje er klar over moglegheitene i næringa

Fredag la fiskeri- og sjømatminister Odd Odd Emil Ingebrigtsen fram regjeringas strategi for betre likestilling i fiskeria.

mandag 19.07 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Må bli kvitt forelda macho-kultur»

torsdag 06.05 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Altfor langt igjen til likestilling i kyrkja»

onsdag 05.05 2021

Sunnmørsposten mener:

«Hun kan ikke velges ved kongressen neste vår. Det setter dagens regelverk en effektiv stopper for.»

mandag 14.09 2020

Maritim næring:

Flere unge jenter i mannstungt yrke

Ved maskinoffiserutdanninga på Fagskolen i Ålesund, har de aldri før hatt så mange kvinnelige studenter som nå.

fredag 17.07 2020

Leserinnlegg:

«Hvordan møte skeiv kjønnsteori»

Skeiv kjønnsteori er organisasjonen Fri sin lære om seksualitet. Denne læren sier at det er ikke sikkert du er jente, selv om du har jentekropp.

søndag 08.03 2020
5

8. mars: Vil at vi løfter blikket fra egne navler

Appellantene under kvinnedags-markeringa i Ålesund var nokså samstemte: Vi bør bry oss mer om kvinner fra andre kulturer.

torsdag 26.09 2019

Hvordan sikre like muligheter for alle på jobb?

Hun sa opp jobben grunnet ukultur - nå har hun en løsning slik at andre kan unngå slike arbeidsplasser

«Equality Check» skal bli et nettsted der arbeidstakere kan vurdere egen bedrift opp mot likestilling, like muligheter og mangfold. Jobbsøkere kan sjekke om en mulig arbeidsplass er rette stedet å sjekke inn.

torsdag 29.08 2019

Leiar:

«Haldningar som trykkjer andre ned»

fredag 28.06 2019

Mindre enn ein fjerdedel av festivalartistar er kvinner

Av 80 innslag på Sommerfesten på Giske, RaumaRock, Malakoff og Jugendfest, er berre 18 av dei fronta av kvinner.

fredag 08.03 2019

Kronikk: Kvinnedagen

«Å være feminist i 2019»

Å være eller ikke være; Det er spørsmålet. For hva er feminisme? Å tåle dette regn av fordommer og trusler. En bitter skjebne sender mot oss?

onsdag 04.07 2018

Hvem vasker klær i heimen, hvem måker snø? Dette svarer nordmenn.

tirsdag 27.03 2018

«Respektløst av Sunnmørsposten»

torsdag 08.03 2018
6

I fakkeltog på kvinnedagen

— I år er kvinnedagen relevant for alle

— Hver ny generasjon skal sørge for at noe blir bedre, og vi i vår generasjon må sørge for reell likestilling. Derfor markerer vi kvinnedagen, sier 16-åringene Daniel, Lars og Marius.

Jentene uteblir fra dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund:

– Guri, hvor få jenter det er her!

Da Liv Anne Nyland (22) begynte på dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund var hun eneste jente blant 36 studenter.

tirsdag 06.03 2018

Kvinnedagen 8. mars:

#metoo og Martine med appell

Kvinnedagen 8. mars markeres i Ålesund, i år med fakkeltog fra Rådhusplassen til Teaterfabrikken, appeller og debatt. Årets tema er #metoo.

fredag 19.01 2018
5

Iris er Norges første kvinnelege fregattsjef: – Eg har berre møtt opne dører

Iris Fivelstad er Norges første kvinnelege skipssjef på ein fregatt. Det er ikkje noko å gjere eit stort nummer av, synest ho.

onsdag 08.03 2017

Kjerstin (40) i Volda:

Kvinnedagen 2017: Baker brød og er på jobb

Kjerstin Seime bruker kvinnedagen og sin egen 40-årsdag til å bake brød på jobben. – Men mannen min er flinkere til å lage mat enn meg, smiler firebarnsmora i Volda.