Tema

søndag 17.06 2018

Samferdsel - Møreaksen eller Romsdalsaksen:

«Det kjem til å bli greia ut flytebru over Romsdalsfjorden»

Møreaksen sin 16 km «gigant» undersjøiske tunnel, på 350 meters djup under fjorden skal visst byggjast koste kva det koste vil!

onsdag 06.06 2018

Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.

tirsdag 05.06 2018

Sve tapte maktkampen og Romsdalsaksen

– Grenseløs maktarroganse fra Dahl

Frps Frank Sve går til frontalangrep på Molde-ordfører Torgeir Dahl etter at han tapte kampen i fylkesutvalget om en utredning av Romsdalsaksen.

Skrinla utredning av Romsdalsaksen

Etter en meget intens debatt bestemte fylkesutvalget med åtte mot fem stemmer å ikke be om en utredning av Romsdalsaksen.

fredag 01.06 2018

Ferjefri E39 til Molde:

«Folkemøtet om utredning av Romsdalsaksen»

Det var folksomt på folkemøtet om Romsdalsaksen og Møreaksen i Bjørsonhuset nylig og stort engasjement for Romsdalsaksen, skriver innleggsforfatteren.

mandag 28.05 2018

Leder 29. mai:

«Bør lytte til fylkesrådmannens advarsler»

Kampen mellom Romsdalsaksen og Møreaksen går inn i en ny avgjørende fase.

torsdag 24.05 2018

«Staten må ta rekninga med å greie ut Romsdalsaksen»

Nei, redaktør, sjølvsagt er ikkje undersjøiske tunnelar problemet! Og det er vel få som har gjort dette til ein kamp mot undersjøiske tunnelar på eit generelt grunnlag.

torsdag 10.05 2018

Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene.

mandag 07.05 2018

Leserinnlegg om samferdsel:

«Noen tror at Møreaksen vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt»

Noen tror at Møreaksen (MA) vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt.

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Eg trur ikkje siste ord er sagt, håper fornufta sigrar til slutt»

fredag 04.05 2018

«Undersjøiske tuneller er ikke problemet»

fredag 27.04 2018

Frp-resolusjon mot Møreaksen

Møre og Romsdal Frp ber landsmøtet vedta en resolusjon der en direkte advarer mot å bygge Møreaksen.

onsdag 25.04 2018

Ingen kø-garanti fra Solvik-Olsen

Fylkespolitikerne kan ikke regne med noen kø-garanti fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Frank Sve mener nå at hele garantidebatten er blitt tøvete.

mandag 23.04 2018

Kommentar:

«Erna har snakka. Ferdig snakka!»

Erna Solberg stakk ettertrykkeleg hol i ballongen, men mange ser likevel for seg at den skal sveve.

Flertallet for å utrede Romsdalsaksen ryker

Flertallet for å utrede Romsdalsaksen ryker

Statsminister Erna Solbergs tindrende klare advarsel mot å utrede Romsdalsaksen har satt fylkestinget sjakk matt.

Erna Solberg om utredning av Romsdalsaksen:

Erna Solberg om utreding av Romsdalsaksen: – Toget er gått

Statsministeren advarer sterkt mot omkamp om ferjefri fjordkryssing. Hun er helt klar på at det er Møreaksen som gjelder.

fredag 20.04 2018

:

«Problemet til Romsdalsaksen er at Møreaksen for lengst er valgt som trase»

Det ligner i hvert fall mer på det enn et brennende ønske om at E39 skal gå i indre-Romsdal og ikke ytre.

Skeptisk til ROmsdalsaksen:

– Veldig uheldig å starte ny utredning nå

– Vi mener det er veldig uheldig, med tanke på å få fullfinansiert Møreaksen, å starte en ny utredning av Romsdalsaksen nå.

torsdag 19.04 2018

Slik blir Romsdalsaksen

Mener den kan koste under 20 milliarder

Forkjemperne for Romsdalsaksen mener de kan bygge E39 mellom Dragsundet og Molde for mindre enn 20 milliarder kroner. Det kan ende i ny utredning.

Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

Romsdalsaksen splitter fylkestinget

Flere av partienes gruppeledere på fylkestinget støtter forslaget om ny utredning av Romsdalsaksen. Folkemeningen og risikoen for en årelang og opprivende strid er blant argumentene. Saka kommer opp på fylkestinget i juni.

torsdag 12.04 2018

Leder om Romsdalsaksen:

«Høgt spel om ferjefri E39 gjennom fylket»

Sve legger seg langflat og beklager:

– Jeg tok feil om Møreaksen

Frps Frank Sve erkjenner at han tok feil om Møreaksen. Nå legger han seg langflat og beklager tidligere kritikk av forkjemperne for Romsdalsaksen.

onsdag 11.04 2018

Ferjefri E39:

Ber om utredning av Romsdalsaksen

Det er flertall i fylkestinget for å be om en ny utredning av Romsdalsaksen dersom ikke partigruppene til Frp, Sp, Venstre og KrF sprekker.

søndag 08.04 2018

Ytring om Romsdalsaksen:

«Tallenes tale for ny stamveg E39»

søndag 11.03 2018

Forhåndsinnkreving av bompenger for Møreaksen:

«Når er det tidsnok?»

fredag 09.03 2018

Forhåndsinnkreving av bompenger for Møreaksen?

– Det får være måte på

40 prosent økning av ferjetakstene i forkant av Møreaksen? – Aldri i livet, mener bilistene vi snakket med i ferjekøa i Molde.

torsdag 08.03 2018

Leder 9. mars

«Altfor tidlig å starte bompengeinnkreving»

Ønsket fra Møreaksen AS om å starte forhåndsinnkreving av bompenger på ferja mellom Molde og Vestnes kommer altfor tidlig.

Orten ber Solvik-Olsen vurdere bompengesøknad

Orten støtter Espeland om forhåndsinnkreving av bompenger

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten (H), ber nå samferdselsministeren vurdere en søknad om bompenger på ferja Molde–Vestnes.

mandag 26.02 2018

– Ørskogfjellet er ingen fjellovergang

Transportbransjen har lite å utsetje på Ørskogfjellet.

Advarer mot Møreaksen:

«Dette er helt feil prioritering. Eksportvarene ut av fylket skal ikke til Molde sentrum.»

tirsdag 20.02 2018

– Umulig å oppfylle på 20 år

– Hvis E39 skulle realiseres i en 20-års periode måtte bevilgningene vært betydelig større enn de som ligger i NTP nå, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

tirsdag 06.02 2018

Ny E39:

Vestnes Ap vil ha Romsdalsaksen utgreidd

Vil også ha vurdert framleis ferjedrift som alternativ til Møreaksen.

torsdag 01.02 2018

Haram og Ålesund anbefaler Ørskogfjellet

Både Ålesund bystyre og Haram kommunestyre anbefaler at E39 går over Ørskogfjellet også i framtida.

mandag 29.01 2018

Synspunkt:

Møreaksen, kaker og Geir Strand

Staten tar hele regningen når togene skal fram, men på Fergefri E39 skal det være bompenger. Tenk om regionen vår hadde en journalist i Oslo som kunne stille spørsmål til makthaverne om en slik fordeling, skriver Møreaksen-lederen.

torsdag 25.01 2018
5

Lokalbefolkninga vil ikkje ha gjennomgangstrafikken til Møreaksen gjennom Tomrefjord

Vil ha ny E-39 via Ørskogfjellet

Statens vegvesen møter lokal motstand til innstillinga om å legge den nye E39 frå Skodje til Tomrefjord gjennom Svartløken og Tomrefjord.

onsdag 24.01 2018

Forslag om veg gjennom Svartløken:

Vestnes-ordførar om E39-trasé: – Betre trafikkflyt over Ørskogfjellet

– Tofeltsveg over Ørskogfjellet, med krabbefelt i Landedalen, gir betre flyt i trafikken enn tofeltsveg i tunnel via Svartløken.

tirsdag 23.01 2018

Trasé-val for E39:

Tidlegare politi: – Eg skal vere den første til å legge meg i lenkegjeng

På folkemøtet i Skodje var det sterke innlegg mot å legge E39 gjennom friluftsområda i Fyllingsmarka og Svartløken-området.

mandag 22.01 2018

E39 Digerneset-Vik

Ålesund-rådmannen anbefaler Ørskogfjellet som E39-trasé

E39-trasé gjennom Svartløken-området vil berøre viktige regionale utfartsområder og er ikke å anbefale, mener rådmann Liv Stette i Ålesund.

torsdag 11.01 2018

Ny spørreundersøkelse om fjordkryssingen:

Flertallet vil ha Romsdalsaksen

Et flertall av innbyggerne i seks romsdalskommuner foretrekker fjordkryssing langs Romsdalsaksen framfor Møreaksen. – Folkemeningen er soleklar. Flertallet ønsker ikke Møreaksen, sier Terje Tovan som presenterte spørreundersøkelsen.

Daglig leder Harald Espeland:

– Upresis spørreundersøkelse

– Jeg skulle gjerne sett at flere hadde sett verdien av å kople Molde-regionen og Ålesund-regionen sammen, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen i en kommentar til meningsmålinga.

tirsdag 09.01 2018

Trasé for Møreaksen

– Kven trur at det berre er å trylle fram 7-10 milliardar kroner?

Det går faktisk an å bruke "sunn fornuft" og velje K2 frå Vik til Skorgedalen, for brøkdelen av kostnaden til K3, meiner Frank Sve i denne kronikken.

mandag 08.01 2018

Møreaksen

«Verdiskapinga skusla bort?»

Det viktigaste med Møreaksen, E39 Molde-Ålesund, er å kople dei to største bu- og arbeidsmarknadane i fylket saman. Dette er nødvendig for at regionen skal ha kraft i seg til å konkurrere med større byar om verdiskaping, næringsbygging og tilflytting.

torsdag 28.12 2017

Ny turistveg:

«Ålesund–Kristiansund, den nye Atlanterhavsvegen»

onsdag 06.12 2017

Møreaksen:

«Møreaksen er fortidens tankegods»

fredag 01.12 2017

Leder:

«Uklokt med omkamp om Møreaksen»

torsdag 30.11 2017

Digerneset–Molde 20 milliarder

Frank Sve mener Romsdalsaksen må utredes

Frps Frank Sve karakteriser vegprosjektet fra Digernes til Vik som luftslott. – Blir denne traseen valgt må Romsdalsaksen utredes, mener Sve.

onsdag 29.11 2017

Ytring om fogderi og fylke:

«Stopp galskapen, stopp Molde!»

Molde har nesten alt av offentlig makt, og de bruker den for å oppnå egne fordeler. Det påfører samfunnet svimlende ekstrakostnader!

Legger fram trasé-forslag Vik-Digernes

Både tilhengerne av Møreaksen og tilhengerne av Romsdalsaksen har interesse av vegvalget.

fredag 17.11 2017

Vegvesenet: Møreaksen kan bygges vesentlig billigere

Blant annet er fjellet bedre enn forutsatt, selv om forkjempere for Romsdalsaksen påstår noe annet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

onsdag 15.11 2017

Reagerer på utspillet til Frank Sve: Dette er ikke et kretsmesterskap

– Nå må sunnmøringene våkne, sier Sve. – Det viktigste for å realisere Hafast er å realisere Møreaksen så fort som mulig, svarer Orten.

tirsdag 14.11 2017

Innlegg om samferdsel:

«Utred Romsdalsaksen»

– Møreaksen går ut over Hafast

Frps Frank Sve frykter totalprisen på Møreaksen blir så voldsom at det ikke blir mulig å finne penger til Hafast.

– Unngår lange tunneler og store kostnader med Romsdalsaksen

Romsdalsaksen versjon to ble lagt fram tirsdag.

mandag 16.10 2017

Molde er bypakkevinneren i fylket

– Handlingsplanen inneholder veldig mye positivt for Molde og Romsdal, sier regionsvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

søndag 01.10 2017

Leserinnlegg om samferdsel:

«10 grunner til å droppe Møreaksen og Hafast»

mandag 21.08 2017

Leserinnlegg om Møreaksen:

«På ville vegar?»

tirsdag 15.08 2017

Møreaksen i en tynn tråd

Erkjenner at prisen på Møreaksen må kuttes – vil ikke si hvor mye

Høyres Helge Orten erkjenner at prisen på Møreaksen må ned for at prosjektet kan bli realisert. Hvor mye vil ikke Orten svare på.

Rapport on nye vegprosjekt

Møreaksen i en tynn tråd

Realiseringen av Møreaksen henger i en tynn tråd i følge en ny rapport fra Oslo Economics.

onsdag 09.08 2017

KRONIKK:

«Romsdalsaksen nærmer seg et folkekrav»

Valg av riktig fjordkryssing ifm. ferjefri E39 baseres på data som skal være så reelle som mulig og danner med det grunnlaget til en såkalt konseptvalgutredning (KVU).

mandag 03.07 2017

Kronikk:

Møreaksen - Et «politisk spill» med våre verdier

– Med Møreaksen blir det ingen kortere reisetid for trafikantene, bare en omvei og høyere kostnader, skriver Romsdalsaksen AS i denne kronikken.

søndag 26.03 2017

Kristin Sørheim (Sp) vil ha meir til vedlikehald

– Møreaksen må vente

Senterpartiet lovar storsatsing på vedlikehald av fylkesvegane. Det kan skubbe Møreaksen ut i tid.

mandag 20.03 2017

Vestnes Næringsforum

Samstemt om Møreaksen

Eit samrøystes årsmøte i Vestnes Næringsforum samlar seg om å få realisert ferjefri E39 gjennom Møreaksen.

onsdag 15.03 2017

Innlegg om fjordkryssing:

«Leve Romsdalsaksen!»

onsdag 08.03 2017

Klar prioritering av Møreaksen!

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre har blitt enige om å prioritere Møreaksen i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

tirsdag 07.03 2017

Møreaksen AS hadde fagansvar for å utrede kryssing av Romsdalsfjorden:

Avviser kritikk mot Møreaksens rolle i utredning

Romsdalsaksen-forkjemper og lokalpolitiker i Molde, Terje Tovan, mener at Møreaksen AS aldri burde ha utredet fjordkryssing for fylkeskommunen. Plansjefen i fylket sier kritikken ikke er berettiget. Helge Orten (H) mener Tovan konstruerer et virkelighetsbilde han ikke kjenner seg igjen i.

mandag 06.03 2017
1

Prisen du må betale for å reise i bil mellom Ålesund–Molde kan bli 500 kr

Bompengeandelen kan bli 8 milliarder

Ikke engang halvparten av pengene som trengs for at du kan kjøre ferjefritt fra Ålesund til Molde ligger inne i NTP 2018–2029.

Jubler over Møreaksen-penger:

Molde-ordfører: – Romsdalsaksen er død

Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk en bra start på uka når nå Møreaksen ligger inne med 8 milliarder i NTP 2018-2029.

2

Møreaksen får åtte mrd. i NTP - smuler til Hafast

Regjeringen og samarbeidspartnerne vil sette av åtte milliarder kroner til Møreaksen fram til 2029. Hafast er ikke inne med penger i den kommende transportplanen.

torsdag 02.03 2017

Fra 16,3 til nærmere 40 milliarder på seks år:

E39 Ålesund - Molde har mer enn doblet seg i pris på få år

I 2011 anslo Statens vegvesen at det skulle koste 16,3 milliarder å bygge ut E39 mellom Ålesund og Molde. I dag får man knapt fjordkryssingen for den prisen.

Vil ikke svare på om de er med i NTP

Må kutte prisen på Møreaksen og Hafast

Prisen på Hafast og Møreaksen må betydelig ned før de blir prioritert i transportplanen. Det er beskjeden fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

mandag 27.02 2017

Ekspertgruppe om tunnel frå Vik til Nautneset:

– Både bru og tunnel vil tåle flodbølge

Ei ekspertgruppe har undersøkt om den planlagte Tautratunnelen fra Vik til Nautneset vil utløse et ras fra Opstadhornet.

onsdag 22.02 2017

Synspunkt om Ferjefri E39:

«Fast i Møre(s)aksen?»

onsdag 15.02 2017

«Hvorfor har ikke fylkespolitikerne gått inn for Romsdalsaksen?»

Møre og Romsdal fylkes framlegg til ferjefri-strategi for E39 gir oss noe av svaret på «Hvorfor ikke fylkespolitikerne har gått inn for Romsdalsaksen».

mandag 13.02 2017

Romsdalsaksen-tilhenger svarer: – Hvilke penger?

– Hvis en får stoppa Møreaksen, så går ikke pengene automatisk til Romsdalsaksen, sier styrelederen i Møreaksen. – Hvilke penger? kontrer Molde-politiker som støtter Romsdalsaksen.

Møreaksen-leder med sterke stikk til motstanderne:

Møreaksen: – Alternativet er at man fortsetter med ferje

– Det folk må ha klinkende klart for seg, er at hvis en får stoppa Møreaksen, så går ikke pengene automatisk til Romsdalsaksen, sier styrelederen i Møreaksen.

onsdag 01.02 2017

Vil at Staten tar styringa med Hafast og Møreaksen

Vegvesenet foreslår statlig plan for bygging av E39 fra Volda til Molde.

mandag 30.01 2017

Ytring 31. januar:

«Nye veier AS bør utrede Romsdalsaksen»

fredag 20.01 2017

Helge Orten (H) har økonomisk egeninteresse:

Stortingspolitiker tjener privat på at Møreaksen bygges

Stortingspolitiker Helge Orten (H) er medeier i selskap som har brukt Møreaksen for å få omregulert område til å selge boligtomter. Samtidig kjemper han politisk for Møreaksen.

mandag 09.01 2017

Kronikk 10. januar:

«Møreforsking imot ferjefri E39?»

Debatt

Samfunnsnytten av Møreaksen

fredag 06.01 2017

LESERINNLEGG:

Forskere om Møreaksen: «Kostnadene synes å ha løpt fra prosjektet»

«En stund så det lovende ut, men kostnadene synes å ha løpt fra prosjektet», skriver forsker Eivind Tveter og professor Svein Bråthen i dette leserinnlegget.

tirsdag 03.01 2017

– Flertall for Romsdalsaksen

Romsdalsaksen presenterte meningsmåling om fjordkryssingen.

Ordførere med felles brev til Ketil Solvik-Olsen

– Nå må Møreaksen og Hafast må inn i Nasjonal Transportplan, er beskjeden fra et samlet ordførerkorps fra Herøy i sør til Molde i nord.

fredag 09.12 2016

Romsdal Regionråd:

– Møreaksen er den beste løsninga

Det mener Romsdal Regionråd (ROR), som i en uttale sier at de står samlet bak valget av Møreaksen som trasé for kryssing av E39 Romsdalsfjorden.

onsdag 07.12 2016

Vegvesenet korrigerer Romsdalsaksens bruk av tall om Møreaksen:

– Ikke tre ganger så dyrt

Statens vegvesen ønsker å korrigere måten Romsdalsaksen AS bruker Vegvesenets kostnadstall for ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde.

– Romsdalsaksen lurer folk

Daglig leder for Møreaksen, Jan Petter Hammerø, har liten sans for Romsdalsaksen utspill med invitasjon om å tegne aksjer.

tirsdag 06.12 2016

Bro i stedet for undersjøisk tunnel?

Vil velte Møreaksen til fordel for Romsdalsaksen

Ildsjeler presenterer nytt og langt billigere alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

onsdag 30.11 2016

Vil erstatte Møreaksen:

Mener Romsdalsaksen er bedre veg til Molde

Initiativtakere som lenge har arbeidet for det de mener vil bli ei rimeligere og bedre løsning enn Møreaksen, innkaller til informasjonsmøte i Vestnes 6. desember.

Ferjefri E39

Møreaksen to milliarder kroner billigere

Ferjefritt vegsamband mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune vil koste 14,5 milliarder kroner, ikke 16,4 milliarder kroner som tidligere antatt.

søndag 27.11 2016

Kronikk 28. november:

«Ålesund - Molde t/r: 100 kilometer i tunnel?»

De siste ukene har Sunnmørsposten brakt informasjon om fremtidens vegforbindelse Molde-Ålesund som setter Møreaksen i et nytt lys. Vi er bekymret – det bør flere være.

torsdag 10.11 2016
2

Ny ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde (Møreaksen):

Kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Ålesund og Molde

Statens vegvesen jobber med planene for ny E39 mellom Ålesund og Molde.

onsdag 26.10 2016

Mener Møreaksen blir pengesluk

– Møreaksen for 30 milliarder kroner er dyr og både miljømessig og sikkerhetsmessig tvilsom.

Totalkostnad for ny E39 Ålesund–Molde:

Prisen blir over 30 milliarder kroner

Det må brukes over 30 milliarder før reisetiden blir 50 minutter mellom Ålesund og Molde.

tirsdag 25.10 2016

Synspunkt:

«Møreaksen - eit felles løft for fylket»

Av ordførarane Eva Vinje Aurdal (Ålesund), Harry Valderhaug (Giske), Jim-Arve Røssevoll (Sula), Vebjørn Krogsæter (Haram), Oddvar Myklebust (Sandøy) og Dag Olav Tennfjord (Skodje)

tirsdag 18.10 2016

Ytring 18. oktober:

«Frå jubel til Møreaksen»

Det er sjeldan eg jublar og hoppar av glede i politiske samanhengar. Men den gongen Senterpartiet sat i den raud-grøne regjeringa, og vår samferdselsminister Marit Arnstad la fram ambisjonen om ferjefri E39 innan 20 år – då jubla eg.

onsdag 12.10 2016

Kronikk;

Regionens viktigste samferdselsprosjekt

I kronikken «Møreaksen – en ny, spennende hverdag» utfordres næringslivet til å kommentere hvordan hverdagen til bedriftene vil bli påvirket av at Sunnmøre og Romsdal kobles ferjefritt sammen.

mandag 27.06 2016

Kronikk 27. juni:

«Veg vi kan bygge – og veg vi må utvikle»

fredag 20.05 2016

Kronikk 20. mai:

Skal Møre og Romsdal bli tapar i ny Nasjonal transportplan?

tirsdag 26.04 2016

Leder 26. april:

Må gi klar beskjed om vegsatsing