Tema

onsdag 19.01 2022

Leserinnlegg av Gunnar Molvær:

«Drømmeleder i Sunnmørsposten»

mandag 10.01 2022

Øker vegbredden gjennom Brusdalen - prisen stiger med 400 millioner

Prisen på ny veg gjennom Brusdalen kan øke med inntil 400 millioner kroner. Statens vegvesen vurderer muligheten for å bygge firefelts veg på hele denne strekningen i en sammenhengende utbygging.

fredag 07.01 2022

Utpeker E39 gjennom fylket som en av de viktigste vegene

Jobber mot byggestart for Møreaksen neste år

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland tror på byggestart for Møreaksen mot slutten av neste år. Hun sier arbeidet med ny E39 gjennom Møre og Romsdal blir en av vegvesenets viktigste oppgaver i år.

onsdag 15.12 2021

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Kyststamveg fra sør til nord»

tirsdag 14.12 2021

Lesarinnlegg av Bjørn Jakobsen:

«Vegvesenet mot Vegvesenet»

torsdag 02.12 2021

Statens vegvesen om Møreaksen-Romsdalsaksen:

Har konkludert etter ny rapport

Anbefaler at det arbeides videre med Møreaksen.

tirsdag 16.11 2021

Sve tror han har vunnet kampen

– Oppdeling er dødsstøtet for Møreaksen

Frps Frank Sve har drevet en langvarig kamp mot Møreaksen. Med oppdeling av prosjektet tror han kampen mot byggingen er vunnet.

mandag 15.11 2021

Ålesund-ordføreren om Møreaksen: – Vi kan ikke sette hele prosjektet på vent

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal erkjenner at uenigheten om vegtrase mellom Ørskogfjellet og Digerneset er så stor at det er vanskelig å hindre en deling av Møreaksen i to.

fredag 12.11 2021

Vegvesenet deler Møreaksen i to

Diskusjonen om trasévalg fra Ørskogfjellet til Digerneset har kjørt seg fast. Nå vil vegvesenet dele Møreaksen i to og be Stortinget i første omgang vedta strekningen Ørskogfjellet–Molde.

tirsdag 02.11 2021

Konkluderer: Molde-ordføreren var habil i Møreaksen-sak

– Punktum er satt i saka om Dahls habilitet, sier lederen i kontrollutvalget.

onsdag 27.10 2021

Fikk tilgivelse fra stortingspresidenten

Sve kom for sent til spørretimen

Frps Frank Sve skulle stille sitt første muntlige spørsmål i Stortinget. Så kom han for sent.

tirsdag 26.10 2021

Frp er både for og mot omkamp

Trasékamp langs E39 i spørretimen

Fremskrittspartiet tester den nye samferdselsministeren på trasévalg i spørretimen onsdag. Frank Sve ber om hjelp til omkamp om trasévalget på Møreaksen, mens Helge André Njåstad ber om hjelp til å få slutt på omkamper for trasévalget for Hordfast.

mandag 04.10 2021

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth  

«Statens Vegvesen og Romsdalsaksen»

Sitat under er hentet fra en artikkel skrevet av Bjørg Irene Hovde hos Romsdals Budstikke. Hun stiller spørsmål til daglig leder for Møreaksen AS, Harald Espeland som svarer slik:

fredag 01.10 2021

Lesarinnlegg av Erik Døving

«Ferjefri E39 – eit misfoster»

Det ville vere fint å sleppe ferje når ein skal til Hareid eller Molde. Klart det. Men det blir for snevert å diskutere traseval når det så mykje feil med heile ideen om ferjefri E39.

onsdag 22.09 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Nører opp om spekulasjonane om samrøre»

Molde-ordføreren snur og innrømmer at han deltok i møte med Statens Vegvesen

Men Molde-ordføreren avviser at han på en utilbørlig måte har påvirket Statens vegvesen sin vurdering av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.

Ålesund kommune aksjonær i Møreaksen AS:

Ber Ålesund avvikle Møreaksen-engasjement

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) foreslår at Ålesund kommune snarest avvikler sitt engasjement i Møreaksen AS.

mandag 20.09 2021

E39 på sjøfylling i Skodjevika:

– Utbygginga på Haramsfjellet blir berre blåbær

Det kom sterke ord frå folkevalde då E39 på sjøfylling i Skodjevika vart diskutert.

fredag 17.09 2021

Leserinnlegg av Jørn Inge Løvik

«Hemmelige Statens Vegvesen»

Romsdalsaksen AS har gjennom advokat begjært innsyn i SVV Vest i Bergen sine totalsummer for hver enkelt bruparsell og usikkerhetsfaktor som de beregnet for Romsdalsaksen i sin rapport til SVV Midt.

fredag 10.09 2021

Møreaksen? Romsdalsaksen? Ferje?

onsdag 01.09 2021

Britt blir kalt «Judas» og «jævla hore» fordi hun er imot Møreaksen

SV-politiker Britt Ovesen har fått mellom 30 og 40 meldinger med personangrep og sjikaneringer fra øyværinger fordi hun er motstander av Møreaksen. – Jeg beskyldes for å svikte folket mitt.

tirsdag 31.08 2021

Leserinnlegg av Tormod Hegvik

«Vi er flere som har fulgt prosessen rundt Møreaksen i flere år og blir mer og mer skremt»

I et innlegg i Smp 19. august og sist i lørdagsutgaven av VBVP  trekker Agnar Dag Ulstein frem alle greinalause uttalelsene fra Frank Sve Frp som ser ut til å ha blitt en offentlig hakkekylling.

mandag 30.08 2021

Møreaksen/Romsdalsaksen:

Ber om klart svar frå regjeringa på ferjefri E39

Fylkesutvalet ber samferdselsministeren/regjeringa svare på om utgreiingane for konsept- og traséval for ferjefri og oppgradert E 39 Molde–Ålesund er gjort på eit fagleg og uhilda grunnlag.

søndag 29.08 2021

Helge Orten (H) om utbedring av E136:

Tror Romsdalsvegen blir prioritert

Helge Orten (H) tror utbedringen av E136 gjennom Romsdalen vil komme raskt. Brukere av vegen frykter det motsatte.

onsdag 25.08 2021

Statens vegvesen avviser kritikken for å ha latt være å utrede E39 under Veøya:

– Tunnel under Veøya ble vurdert, regjeringen valgte annen løsning

En løsning med å bygge ny E39 langs traseen for Romsdalsaksen, med tunnel under den freda øya Veøya, ble vurdert av Statens vegvesen, sier Kjetil Strand i divisjon for transport og samfunn. - Løsningen var billigst, men regjeringen valgte Møreaksen, sier Strand.

Leserinnlegg av Terje Tovan

«E39 Ålesund - Molde som hovedsak i et stortingsvalg?»

Noen mener at Stortingvalget bare skal dreie seg om nasjonale saker og store linjer. Hvorfor det?

Sunnmørsposten mener:

«Burde utredet tunnel for Romsdalsaksen»

tirsdag 24.08 2021

Møreaksen eller Romsdalsaksen?

Vil ha nye beregninger for kryssingen av Romsdalsfjorden

En rimeligere kryssing av Romsdalsfjorden ble ikke vurdert av Statens vegvesen før valget falt ned på Møreaksen. Førstekandidatene i fylket ønsker ny vurdering.

søndag 22.08 2021

Tidens Krav: Vegvesenet avviste å utrede billigere forslag om Romsdalsaksen

Statens vegvesen i Molde avviste å greie ut Romsdalsaksen med undersjøisk tunnel. Det skriver Tidens Krav.

fredag 20.08 2021

Leserinnlegg av Ingrid Opedal, Birgit Oline Kjerstad og Marit Aklestad 

«SV seier også nei til Møreaksen»

Valet nærmar seg, og det er viktig for veljarane å vite kva partia står for i saker ein er oppteken av. Nokre seier dei vil stemme FrP fordi dei er einaste partiet som er imot Møreaksen. Vi i Møre og Romsdal SV vil difor kome med følgjande informasjon:

torsdag 19.08 2021

Forventar at Bent Høie blar opp over ein milliard når han kjem til Ålesund fredag:

Leie av at Ålesund sjukehus fell mellom tre stolar

– No er det sjukehuset i Ålesund sin tur, er den klokkeklare meldinga frå Frp sine to stortingskandidatar. Dei krev at helseministeren blar opp det som trengst for å ruste opp sjukehuset.

mandag 16.08 2021

Protesterer mot motorveg i verna natur

– Absurd, seier folk i Solnørdalen.

Leserinnlegg av Per Bjørn Gjelsten

«Forundra over negative protester?»

Svar til Bernhard Riksfjord.

tirsdag 10.08 2021

Lesarinnlegg av Kjell Arne Tjervåg

«Bernhard forstår ikkje»

Ein smilande Bernhard Riksfjord har det til felles med AP, H, SP,V og KRF at han ikkje skjønar kvifor fleirtalet av innbyggjarane er i mot Møreaksen.

mandag 09.08 2021

Lesrinnlegg av Per Bjørn Gjelsten

«Fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ?»

Ja, absolutt, i alle fall i påvente av en uhilda utredning av alternativet Romsdalsaksen!

fredag 30.07 2021

Leserinnlegg av Frank Sve

«Sunnmøre blør!»

25-35 milliard kroner sender Høgre, SP og AP til Møreaksen, og Sunnmøre står ribba tilbake med kun ei rekning på 3,2 milliard i bompengar i bypakke Ålesund.

onsdag 28.07 2021

Vil utvide Dragsundet:

Ny E39 kan opne opp båtpassasjen i Dragsundet

Ny E39/136 er ei gylden anledning til å utvide den tronge passasjen i Dragsundet, meiner båtentusiastar.

onsdag 21.07 2021

Ålesund-politikar: – Vi må få den nye vegen vekk frå bustadhusa

Støttar at ny E39 blir lagt i tunnel.

tirsdag 20.07 2021

Støttar forslag om motorveg i tunnel

Sørheim vil ta saka om Digernesskiftet og Dragsundet opp i fylket.

søndag 18.07 2021

Krev at motorveg blir lagt i tunnel

I haust startar planlegginga av motorveg med 110-grense mellom Digerneset og Ørskogfjellet.

torsdag 01.07 2021

Leserinnlegg av Lars Hjelme

Akse-strid

Laurdag 12.06.21 har Erik Espeset, «på vegner av styret i NHO Møre og Romsdal» kronikk om vegsatsing, eller lat vi sei: eit partsinnlegg for Møreaksen. 

torsdag 24.06 2021

Leserinnlegg av Sylvi Listhaug

«Ja til veibygging — nei til Møreaksen, bomring og bompenger»

Gjennom mange tiår og en rekke regjeringer bygget det seg opp et stort vedlikeholdsetterslep på norske veier og jernbanestrekninger.

Lesarinnlegg av Lars Valderhaug

«Romsdalsaksen sparer fylket»

Det finnast Møreaksentilhengjarar som nektar å akseptere at Romsdalsaksen med bru til Lønset vil spare fylket for store summar den dagen Fannefjordtunnelen ikkje lenger har nødvendig kapasitet.

tirsdag 22.06 2021

Stor interesse for å bygge Møreaksen

Både norske og utenlandske entreprenører deltok da Statens vegvesen arrangerte leverandørmøte om utbygging av Møreaksen mandag. Blant deltakerne var både et kinesisk og et spansk selskap.

torsdag 17.06 2021

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth

«Selektive faglige råd»

Faglige råd er svaret politikerne ofte bruker når folket blir plagsomme og viser til alternative løsninger.

Leserinnlegg av Rasmus Rasmussen

«Møreaksen: Hvem kan man stole på?»

Motstanderne av Møreaksen stoler ikke på de utredningene som er gjort vedrørende alternativene for kryssingen av Romsdalsfjorden.

tirsdag 15.06 2021

Tovan vil ikke bli kalt Romsdalsakse-forkjemper

– Ikke er jeg Romsdalsakse-forkjemper. Og ikke var det jeg som privatperson som bestilte spørreundersøkelsen, men Møre uten Møreaksen.

Nasjonal Transportplan ferdig behandlet i Stortinget:

– Bred enighet om Møreaksen

mandag 14.06 2021

Riise: Listhaug bommar fullstendig på bomutspel

I beste fall har Frp-leiaren misforstått, seier Anders Riise (H).

Nå skal Nasjonal transportplan vedtas:

Dette vil Frp prioritere fremfor Møreaksen

I natt bestemmer Stortinget hvilke samferdselsløsninger som skal prioriteres i Norge de neste årene. Ikke overraskande varsler Fremskrittspartiet at de ikke vil realisere Møreaksen.

fredag 11.06 2021

– Romsdalsaksen kan gjøres undersjøisk

Daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen åpner for muligheten for undersjøisk tunnel i sambandet.

Sunnmørsposten mener:

Møreaksen: Fylket bør gripe det med begge hender

Kronikk

«Mange av de nye samferdselsprosjektene vil bli en game changer for befolkning og næringsliv i hele fylket»

14. juni blir en merkedag i Møre og Romsdals samferdselshistorie.

Lesarinnlegg av Frank Sve

«Reis deg opp innbyggjar!»

Reis deg opp, og stopp Møreaksen i Stortingsvalget 13. september.

torsdag 10.06 2021

Her kommer bomstasjonene på Møreaksen

Seks bomstasjoner skal kreve inn fire milliarder

Det blir mest sannsynlig seks bomstasjoner mellom Breivika og Molde når Møreaksen åpner. Prisen for hele strekningen blir i overkant av 200 kroner for en personbil.

onsdag 09.06 2021

Møreaksen

Nøyer seg med å ruste opp Brusdalen

Statens vegvesen foreslår å ruste opp dagens veg fra Breivika til Digerneset som en del av byggingen av Møreaksen. Ny veg lengre unna Brusdalsvatnet ligger langt fram i tid.

tirsdag 08.06 2021

Var både for og mot i NTP

Frp bommet på Møreaksen

I dokumentet fra transportkomiteen på Stortinget endte Frp opp med å være både for og mot Møreaksen på samme tid. - Her har det skjedd en feil, erkjenner samferdselspolitisk talsperson, Bård Hoksrud.

mandag 07.06 2021

Enighet om Nasjonal transportplan

Kan bli historisk vegsatsing for Nordvestlandet

Ny Strynefjellsveg, Møreaksen og opprusting av av E136. Nå stiller et bredt flertall på Stortinget seg bak disse prosjektene. Det viser innstilingen fra transportkomiteen på Stortinget.

fredag 28.05 2021

42 prosent vil ha Romsdalsaksen

Folket tviler på Møreaksen

42 prosent vil ha Romsdalsaksen mens kun 23 prosent vil ha Møreaksen. Det viser en måling motstanderne av Møreaksen har fått laget.

torsdag 13.05 2021

Erna om Møreaksen

– Dersom en ikke vil ha veg da starter en omkamper

Et nei til Møreaksen vil utsette kryssing av Romsdalsfjorden voldsomt, er beskjeden fra statsminister Erna Solberg.

fredag 07.05 2021

Frank Sve etter ny undersøkelse:

Ber Erna Solberg stoppe Møreaksen - eller gå av

- Statsministeren bør straks få stanset det videre arbeidet med Møreaksen Og dersom hun ikke vil lytte til folkeviljen, bør hun gå av.

Helge Orten (H):

Trasévalg kan ikke gjøres ved meningsmålinger

– Møreaksen er valgt etter grundige faglige vurderinger foretatt av Statens vegvesen. Man kan ikke velge vegtraseer på grunnlag av meningsmålinger.

Undersøkelse:

Flertall for Romsdalsaksen

41 prosent av de spurte vil ha Romsdalsaksen, 27 prosent vil ha fortsat ferje, mens 24 prosent vil ha Møreaksen.

onsdag 14.04 2021

48 næringslivsledere i Romsdal og på Sunnmøre har signert: – Nå er det på tide at vi slutter å krangle

Administrerende direktør i Brunvoll Holding AS, Terje Dyrseth, håper debatten rundt Møreaksen kan roe seg. Nå har 48 næringslivsledere gitt sitt tydelige ja til Møreaksen.

torsdag 11.03 2021

Sunnmørsposten mener:

«Innbyggerne i Møre og Romsdal kan ikke vinke farvel til Molde-ferja med det første»

onsdag 10.03 2021

Orten om Nasjonal transportplan:

Romsdalsaksen ikke tema i NTP-arbeidet

Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen har ikke vært tema i arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Det sier Helge Orten (H) som skryter av Frps Harald Tom Nesvik og Ketil Solvik-Olsens bidrag for å få realisert Møreaksen.

Orten om Nasjonal transportplan:

Bekrefter bygging av Møreaksen

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, bekrefter at Møreaksen skal bygges. Ny veg Ålesund-Molde kan stå ferdig rundt år 2030.

tirsdag 09.03 2021

Tilbakeviser anklagene fra Romsdalsaksen AS: – Har gjort alt etter boka

– Vi har ikke manipulert noe som helst. Vi vil påstå at vi har gjort det vi skulle gjøre, bygget på metodene departementet fastsetter for beregning av trafikk og samfunnsnytte, sier Håvard Austvik i Statens vegvesen.

Romsdalsaksen AS ber Riksrevisjonen granske tallmaterialet for Møreaksen:

– Manipulert av Vegvesenet

Tallmaterialet som Statens vegvesen har laget gir et skjevt bilde av Romsdalsaksen i forhold til Møreaksen, mener Romsdalsaksen AS. – Vi mener Statens vegvesen manipulerer tall. Vi ber derfor Riksrevisjonen se på Vegvesenets rapport, sier Jørn Inge Løvik.

Lover kamp for å stoppe Møreaksen

Frps Frank Sve hevder det er fullstendig uaktuelt for partiet å inngå forlik med regjeringen om Nasjonal transportplan så lenge Møreaksen står som et prioritert prosjekt.

mandag 08.03 2021

Møreaksen kommer - Hafast settes på vent

Møreaksen blir bygget, mens Hafast, Halsafjordkryssingen og Byrkjelo – Grodås går mot en mer usikker framtid.

tirsdag 02.03 2021

Ny veg Molde-Ålesund kan være ferdig i 2029

Helt ny veg mellom Molde og Ålesund kan stå ferdig om åtte år, så fremst det kommer penger fra staten, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen. – Ingen andre vegprosjekt har kuttet kostnaden så mye som Møreaksen, sier Austvik.

lørdag 20.02 2021

Politikarane ueinige om kva reduserte ferjeprisar får å seie for fjordkryssingsprosjekta i nordvest:

- Løpet kan vere køyrt for Møreaksen

Mykje tyder på at ferjeprisane om ikkje anna blir sterkt reduserte dei neste åra. Men kva vil det ha å seie for dei store fjordkryssingsprosjekta?

mandag 21.12 2020

Statens vegvesen

Vil ha tunnel fra Ørskogfjellet til Vik

Statens vegvesen foreslår å legge E39 i en sammenhengende tunnel fra Ørskogfjellet til Vik. Tunnelen vil bli på rundt 5,5 kilometer.

mandag 07.12 2020

MDG og Frp i allianse i fylketinget:

Flertallet sa nei til å diskutere Møreaksen

Flertallet i fylkestinget nektet å ta en debatt om Møreaksen som følge av nye tall om at vegprosjektet vil øke CO2-utslippet.

fredag 23.10 2020

Lesarinnlegg:

«Møreaksen vs. Romsdalsaksen enno ein gong»

Vår største regionavis – Sunnmørsposten – meiner: «Tid for å avslutte aksekrangelen og bygge Møreaksen.»

Lesarinnlegg:

«Motarbeider kryssing av Langfjorden»

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen (STVV) avd. Møreaksen snakkar ned flytebru på Langfjorden, så er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

lørdag 17.10 2020

Sunnmørsposten mener

«Tid for å avslutte aksekrangelen og bygge Møreaksen»

torsdag 15.10 2020

Møreaksen kan bli utsatt om vegbudsjettet flater ut

Her er vegene Statens vegvesen vil bygge de neste årene

Bygging av Møreaksen kan starte i 2023 dersom Stortinget viderefører de rekordhøye bevilgningene til vegbygging. Om ikke kan den bli utsatt til 2028.

onsdag 07.10 2020

Dette går til samferdsel i Møre og Romsdal på statbudsjettet:

– Skuffande lite

Dei fleste er einige om at Møre og Romsdal kjem dårleg ut når ein ser på ulike samferdselstiltak i statsbudsjettet, men fleire set sin lit til at Framstegspartiet får forhandla inn viktige tiltak utover hausten.

mandag 13.07 2020

Lesarbrev:

Pengar å spare

fredag 20.03 2020

Ny transportplan:

Frykter fylket ender opp ribbet for vegprosjekt

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter Møre og Romsdal står tilbake ribbet for nye vegprosjekt dersom vegvesenets kost-nytteberegninger avgjør hva som skal bygges.

onsdag 18.03 2020

Nye Veier sier nei til Romsdalsaksen

Statens vegvesen vil utsette Møreaksen til etter 2028

Staten vegvesen foreslår i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet at alle fjordkrysninger langs E39 i Møre og Romsdal først kommer etter 2028.

onsdag 26.02 2020

No skal Sunnmøre og Romsdal samarbeide om å realisere Møreaksen og Hafast:

Romsdal og Sunnmøre med historisk samarbeid om Møreaksen og Hafast

mandag 27.01 2020

Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.

mandag 16.12 2019

Leserinnlegg

«Møreaksen – blant verdens sikreste»

torsdag 12.12 2019

Leserinnlegg:

«Nå er tiden inne for å bygge Møreaksen»

Regjeringen og Stortinget har vedtatt Møreaksen. Det viser seg å være et meget klokt vedtak.

Lesarinnlegg:

«Statens vegvesen i Molde er inhabile i utgreiinga av Romsdalsaksen»

Leserinnlegg:

«Stamvegen E39 må få en annen og mer direkte løsning - Romsdalsaksen»

fredag 06.12 2019

Leder

Møreaksen styrket i ny utredning

Leserinnlegg:

«Utredning av Romsdalsaksen»

torsdag 05.12 2019

Vegvesenet legger fram rapport om flytebru over Romsdalsfjorden

Har vurdert flere alternativ for fjordkryssing

Vegvesenet med vurdering av flytebru-alternativ for Romsdalsfjorden - har vurdert flere krysningsalternativ.

torsdag 28.11 2019

«Hans mange feilaktige påstander om at ferge gir bedre effekt enn Møreaksen kan ikke stå uimotsagt»

«Har fylkestinget gjort et forhastet vedtak da Møreaksen ble fremlagt på tinget?»

søndag 17.11 2019

Leserinnlegg:

«Erstattes Møreaksen og Hafast med Romsdalsaksen og Storfjordsambandet kan kostnadene nærmest halveres»

mandag 04.11 2019

«Møreaksen er rett og slett suverent bedre enn ferge, uansett hvor godt fergetilbudet er.»

fredag 25.10 2019

Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare fast fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.

torsdag 17.10 2019

Leserinnlegg:

Tilsvar til leserinnlegg om Romsdalsaksen

Leder:

Åpner porten for ferje til evig tid

onsdag 16.10 2019

Frp og SV fant sammen

Sprakk i synet på akseutredning

Fylkestinget er enig om at Romsdalsaksen skal utredes. Men de klarte ikke ble enige om hvordan det skal skje.

mandag 14.10 2019

Svar på leserinnlegg:

«Hva koster det å utrede Romsdalsaksen?»

Romsdalsaksen

Sørheim reagerer sterkt på ukjent epost fra Dale

torsdag 10.10 2019

Reagerer på kritikken av vegvesenet:

Helge Orten: – Dette er useriøst, Frank Sve

– Frank Sve kan ikke hevde at han ikke har tillit til vegvesenet i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Om ikke vegvesenet skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, spør Helge Orten.

torsdag 03.10 2019

Romsdalsaksen: – Stoler ikke på Vegvesenet Region Midt

– Vi har ingen tillit til Vegvesenet Region Midt i en sak som dette, sier daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.

Leserinnlegg:

«Nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde»

Ny omdreining i aksekampen

Vegvesenet starter utredning av Romsdalsaksen

Statens vegvesen starter nå å utrede Romsdalsaksen som alternativ vegtrase for E39 mellom Ålesund og Molde.

onsdag 02.10 2019

«Sammenlignet med Møreaksen vil Romsdalsaksen tape på alle måter»

tirsdag 01.10 2019

Tror Møreaksen ligger fast

—Jeg er veldig positiv til at E39 mellom Ålesund og Molde kan bli overtatt av Nye Veier, sier Helge Orten (H), leder i Stortingets transportkomite. Han ser ikke det som noen trussel mot Møreaksen.

Vil bygge Ålesund-Molde og og Eksportvegen

Nye Veier med tøff kritikk av Møreaksen

Selskapet Nye Veier AS ønsker å overta byggingen av både Eksportvegen til Dombås og E39 fra Ålesund til Molde. Samtidig kommer de med knusende kritikk av utredningen vegvesenet har gjort av Møreaksen.

90 milliarder for 90 km/t fra Volda til Molde

90 milliarder kroner er prisen for å kjøre ferjefritt i 90 kilometer i timen fra Volda til Molde.

mandag 30.09 2019

Staten vegvesen

Vil droppe ferjefri E39

Staten vegvesen vil avlyse ideen om en ferjefri E39. Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, mener en må ta diskusjonen om det er smart å se dette som en samlet utbygging fra Kristiansand til Trondheim.

mandag 23.09 2019

Leserinnlegg

«Aksekampen over Romsdalsfjorden hardner til»

onsdag 18.09 2019

Sve ber om akseavstemming på første fylkestinget:

Ligger an til flertall for Romsdalsaksen

Frps Frank Sve ber fylkestinget som kommer sammen i oktober å stemme over om Romsdalsaksen skal utredes. Forslaget ligger an til å få flertall.

søndag 01.09 2019

Kommentar

«Tøff tone i valgkampen»

Det er en uvanlig tøff tone i valgkampen i fylket. Jo mindre sakene har med kommune- og fylkespolitikk å gjøre, desto høyere er temperaturen. Det som vil skape bråk kommer til høsten. Men det snakker ingen om.

torsdag 22.08 2019

NHO Transport krever at Møreaksen bygges

– Møreaksen må bygges nå. Det er ikke tid for omkamper, sier direktør for transport og logistikk i NHO, Are Kjensli.

onsdag 21.08 2019

Leserinnlegg:

Helge Orten: «Jeg fortsetter, Valderhaug»

Lesarinnlegg:

«Kva er det eigentleg Høgre meiner om Møreaksen?»

mandag 19.08 2019

Leserinnlegg:

«Sp bestemmer utredning av Romsdalsaksen?»

Lesarinnlegg

«Trekk deg, Orten!»

Lesarinnlegg:

«Utgreiing av Romsdalsaksen er heilt nødvendig»

fredag 16.08 2019

Lesarinnlegg:

«Sylvi og Møreaksen»

torsdag 15.08 2019

Riise ut mot Sve i kampen om aksene

Møre-Frp stiller samferdselsministeren i forlegenhet

Høyre fylkesordførerkandidat Anders Riise tar et knallhardt oppgjør med Frank Sve i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden.

Krever garanti fra statsministeren om fjordkryssing

Åpent brev til statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Jon Georg Dale

Ålesund Ap

Fornøyd med Møreakse-avklaring

Geir Ove Leite i Ålesund Ap er fornøyd med trasévalget for Møreaksen. Nå forventer de en rask avklaring på hvor traseen mellom Digerneset og Breivika skal gå.

«Utredning vil koste inntil 650 mill. Er du villig til å bruke så mye av skattebetalernes penger til dette?»

tirsdag 13.08 2019

Leder

«Makta ligger i statsrådens egne hender»

Sve om trasevalg over Ørskogfjellet:

– Jeg ville ikke sendt det brevet

– Hadde det vært opp til meg ville jeg ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve.

Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.

Kampen om aksene

Åpner for flytebru på Møreaksen

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for at flytebruer kan erstatte den undersjøiske tunnelen på Møreaksen.

torsdag 01.08 2019

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Navneforvirring, roller og tilpasset formål»

I iveren etter å få det som i dag kalles Møreaksen, mener jeg det er tatt snarveger som ikke er rettsstaten Norge verdig, hevder Lars Valderhaug i dette innlegget.

torsdag 25.07 2019

Kan bli en kilometer kortere, innsparing på 300 millioner

Korter inn Møreaksen

Orten svarer Sve

«En god transportplan for Møre og Romsdal»

torsdag 18.07 2019

Vil ha Møreaksen og Hafast raskt

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, med en rekke store medlemsbedrifter i Møre og Romsdal, mener Møreaksen og Hafast må realiseres raskest mulig.

fredag 28.06 2019

Lørdagskommentar

Kjærleikens ferjereiser i tunnelenes tid

Er tiden inne for å hente fram igjen Edvard Hoems kritikerroste roman? Folket vil ha ferjer og lar seg ikke imponere over politikernes gigantomani, det være seg dype tunnelener eller digre flytebruer.

Meningsmåling om fjordkryssing over Romsdalsfjorden:

Flere for ferje

onsdag 26.06 2019

«Nasjonal sikkerhet vs sikkerhet og miljø»

Kjære politikere, nå er det på tide å se realitetene i det som Norge sliter med.

torsdag 20.06 2019

«Er Møreaksen framtidsretta og miljøvenleg?»

onsdag 15.05 2019

Tomren Transport ut mot omkamp om Møreaksen

– Norges Lastebileierforbund (NLF) må ivareta alle medlemmenes interesser, også vi som er for den vedtatte løsningen for fjordkryssingen av E39, sier Kåre Olav Monstad, som driver Tomren Transport i Tomrefjord.

onsdag 24.04 2019

Ytring

«Det er totalt uakseptabelt at NLF driver skremselspropaganda mot Møreaksen»

lørdag 20.04 2019

Lastebileierforbundet føler seg misforstått: – Det er ikke Møreaksen vi er imot – det er undersjøiske tunneler

– Vi har ikke tatt stilling til noen av aksene, sier fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Finn André Fredvig- Erichsen.

fredag 05.04 2019

Kronikk:

«Raskere, flatere og rimeligere stamveg E39 gjennom fylket»

torsdag 28.03 2019

For klima... og imot Møreaksen og giftdeponi?

Det må vere fasiten etter det Falk Daniel Øveraas frå Høgre framfører i eit innlegg, der miljøkampen blant ungdom er så viktig.

torsdag 14.03 2019

Leserinnlegg om ferjefri E39:

«Kostnadene og veiløsningene med ferjefri E39 er ute av kontroll»

mandag 04.03 2019

Tolv menn til Oslo for å snakke med Dale

Mandag møtte tolv menn på kontoret til samferdselsministeren for å fortelle han at han burde bygge Møreaksen.

fredag 01.03 2019

Dette kan gjere Møreaksen-tunnelen ein liten kilometer kortare

Botnpunktet kan hevast 30 meter på den undersjøiske tunnelen.

torsdag 28.02 2019

Skal møte samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale tar imot en delegasjon fra Romsdal og Sunnmøre som vil snakke om Møreaksen og Hafast.

onsdag 27.02 2019

Dropper firefeltsveg i Møreaksen

Statens vegvesen har kuttet kostnadene på E39 Molde-Ålesund, med Møreaksen, med 40 prosent. Prosjektet vil nå koste 23,5 milliarder 2019-kroner.

torsdag 21.02 2019

E39 Møreaksen:

Møreaksen: Så mykje foreslår Vegvesenet å ta i bompengar

fredag 18.01 2019

– Urealistisk høye bomsatser brukt til å skremme folk

– Jeg håper vi nå får en realistisk diskusjon omkring bompengesatser på Møreaksen, som gjør at vi kan diskutere prosjektet ut ifra mer reelle størrelser, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H).

torsdag 17.01 2019

Leder om Møreaksen:

«Viktig bompenge-avklaring»

– Bompengeprisene blir lavere enn det mange har sagt i debatten, sier seksjonssjef Leif Magne Lillebakk i Statens vegvesen

Bompenger på ca. 145 kr for bil på Møreaksen

Statens vegvesens nye anslag viser at bompengesatsen for personbil på strekningen Molde-Vestnes med Møreaksen, blir cirka 145 kr med rabatt - og 180 kr uten.

onsdag 16.01 2019

– Vi kan ikke akseptere at vi har en samferdselsminister som ikke lytter til det folket mener

– Dersom ikke Jon Georg Dale lytter til folket er det ingen grunn til at han skal fortsette som samferdselsminister.

fredag 11.01 2019

- Vi har aldri vært motstandere av Møreaksen

Frank Sve (Frp) føler seg ikke sparket på leggen av Jon Georg Dale

torsdag 10.01 2019

Samferdselsministeren bryr seg ikke om lokalt bråk om Møreaksen – heller ikke fra sitt eget fylkesparti

– Fylkestinget har gjort sine vedtak, det har også Stortinget gjort, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

onsdag 09.01 2019

«Da jeg sa ja til å signere brevet som skulle sendes inn til Samferdselsministeren så var det ene og alene for å få vite status fra regjeringen»

«Dette er eit grovt overtramp og misbruk av tillit»

mandag 07.01 2019

Distriktssekretæren i LO får kritikk etter å ha bedt om realisering av Møreaksen

– Eit grovt overtramp

Fleire reagerer på at distriktssekretær i LO, Kari Hoset Ansnes, har signert på eit brev som ber om realisering av Møreaksen snarast.

torsdag 27.12 2018

Kronikk:

«Hafast og Møreaksen er løsningen – ikke ferje»

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag.

fredag 30.11 2018

Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen:

Mange vil beholde ferja over fjorden

Hva er best av Møreaksen og Romsdalsaksen? 25 prosent svarer Møreaksen. Nøyaktig like mange foretrekker Romsdalsaksen. Men hele 32 prosent sier de heller vil ha et bedre ferjetilbud.

onsdag 26.09 2018

Leserinnlegg om ferjefri E39:

«For mye i bompenger»

tirsdag 25.09 2018

Leserinnlegg om fjordkryssinger:

«Hva er vitsen med å bygge så stort og voldsomt når det blir så dyrt at ingen kan kjøre på dem»

SV frykter store kutt om Nordøyvegen bygges

- Sve raner framtidige generasjoner

- Frank Sve (Frp) legger opp til et ran fra kommende generasjon som blir sittende igjen med gigantiske etterslep på fylkesveg og skole, sier SVs Yvonne Wold.

mandag 24.09 2018

Leserinnlegg:

«Hvem har ranet bompenger?»

søndag 23.09 2018

«Nei til stort bompengeran»

Latterleg å snakke om utvida «bu- og arbeidsmarknadsområde» med bompenger 4–500 kroner ein veg frå Digernes og forbi Molde, skriv Frank Sve i dette innlegget.

tirsdag 11.09 2018

Lesarinnlegg:

«Det er utruleg at folk flest og mange politikarar ikkje ser at den over 60-årige ferjeepoken er snart historie»

fredag 07.09 2018

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Skal Møreaksen kunne «snike» i køen?»

Det bør vere klart for alle i fylket kva prioriteringar som gjeld i vedteken Nasjonale Transportplan.

mandag 03.09 2018

Svarte på spørsmål om Møreaksen og formueskatt:

Erna Solberg om Møreaksen: – Vi har avklart trasévalget, og det står fast

– Nå tenker jeg at vi kan diskutere formueskatt først, og så blir det E39, sa en spøkefull statsminister da hun åpna for spørsmål fra næringslivstoppene i fylket. Hun fikk rett.

fredag 31.08 2018

Dale på plass som samferdselsminister:

Avviser ikke Romsdalsaksen

Jon Georg Dale låser ikke døra for Romsdalsaksen. – Skal vi klare å realisere hele E39 må vi få ned kostnadene, slår den nye samferdselsministeren fast.

tirsdag 28.08 2018

Uenig i Frps strategi for veiprosjekter i fylket:

Frp-leder i Molde melder seg ut av partiet

Margareth Hoff Berg trekker seg fra sine verv i Frp - blir uavhengig representant.

torsdag 23.08 2018
1

Romsdalsaksen:

– Romsdalsaksen er best og billigst

Vi trenger en utredning av Romsdalsaksen.

Vil ha Møreaksen:

Avviser ny debatt om Romsdalsaksen

Kristiansund Ap vil utrede Romsdalsaksen. – Nå må vi slutte med omkamper, sier Aps Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal.

mandag 23.07 2018

Leserinnlegg:

«Fylkesutvalget har sørget for at kryssingen av Romsdalsfjorden blir valgkampsak nr. 1 i 2019»

onsdag 04.07 2018

Nå trenger du en lang, rolig ferie, Frank Sve

Synspunkt

tirsdag 03.07 2018

Aksedebatten:

I bukselomma til Høgre?

Synspunkt

Frank Sve provosert:

- Forsøkt truet til taushet av Høyre

Stemningen mellom Høyre og Frp er på et lavmål i fylkestinget. Nå hagler beskyldningen mellom de to partiene som nasjonalt sitter sammen i regjering.

tirsdag 26.06 2018

Leserinnlegg: Omkamp Møreaksen/Romsdalsaksen

– Det som ikke har kommet fram er hva dette skal koste i bompenger

Fylkesutvalget har vedtatt at det ikke skal utredes noe nytt alternativ for fjordkryssing over til Romsdalssiden.

mandag 25.06 2018

Har brukt 1,2 mrd. på å planlegge fjordkryssinger: – Det er så feil bruk av midler

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, reagerer på kostnadene for byggingen av ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

søndag 17.06 2018

Samferdsel - Møreaksen eller Romsdalsaksen:

«Det kjem til å bli greia ut flytebru over Romsdalsfjorden»

Møreaksen sin 16 km «gigant» undersjøiske tunnel, på 350 meters djup under fjorden skal visst byggjast koste kva det koste vil!

onsdag 06.06 2018

Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.

tirsdag 05.06 2018

Sve tapte maktkampen og Romsdalsaksen

– Grenseløs maktarroganse fra Dahl

Frps Frank Sve går til frontalangrep på Molde-ordfører Torgeir Dahl etter at han tapte kampen i fylkesutvalget om en utredning av Romsdalsaksen.

Skrinla utredning av Romsdalsaksen

Etter en meget intens debatt bestemte fylkesutvalget med åtte mot fem stemmer å ikke be om en utredning av Romsdalsaksen.

fredag 01.06 2018

Ferjefri E39 til Molde:

«Folkemøtet om utredning av Romsdalsaksen»

Det var folksomt på folkemøtet om Romsdalsaksen og Møreaksen i Bjørsonhuset nylig og stort engasjement for Romsdalsaksen, skriver innleggsforfatteren.

mandag 28.05 2018

Leder 29. mai:

«Bør lytte til fylkesrådmannens advarsler»

Kampen mellom Romsdalsaksen og Møreaksen går inn i en ny avgjørende fase.

torsdag 24.05 2018

«Staten må ta rekninga med å greie ut Romsdalsaksen»

Nei, redaktør, sjølvsagt er ikkje undersjøiske tunnelar problemet! Og det er vel få som har gjort dette til ein kamp mot undersjøiske tunnelar på eit generelt grunnlag.

torsdag 10.05 2018

Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene.

mandag 07.05 2018

Leserinnlegg om samferdsel:

«Noen tror at Møreaksen vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt»

Noen tror at Møreaksen (MA) vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt.

Leserinnlegg om Møreaksen:

«Eg trur ikkje siste ord er sagt, håper fornufta sigrar til slutt»

fredag 04.05 2018

«Undersjøiske tuneller er ikke problemet»

fredag 27.04 2018

Frp-resolusjon mot Møreaksen

Møre og Romsdal Frp ber landsmøtet vedta en resolusjon der en direkte advarer mot å bygge Møreaksen.

onsdag 25.04 2018

Ingen kø-garanti fra Solvik-Olsen

Fylkespolitikerne kan ikke regne med noen kø-garanti fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Frank Sve mener nå at hele garantidebatten er blitt tøvete.

mandag 23.04 2018

Kommentar:

«Erna har snakka. Ferdig snakka!»

Erna Solberg stakk ettertrykkeleg hol i ballongen, men mange ser likevel for seg at den skal sveve.

Flertallet for å utrede Romsdalsaksen ryker

Flertallet for å utrede Romsdalsaksen ryker

Statsminister Erna Solbergs tindrende klare advarsel mot å utrede Romsdalsaksen har satt fylkestinget sjakk matt.

Erna Solberg om utredning av Romsdalsaksen:

Erna Solberg om utreding av Romsdalsaksen: – Toget er gått

Statsministeren advarer sterkt mot omkamp om ferjefri fjordkryssing. Hun er helt klar på at det er Møreaksen som gjelder.

fredag 20.04 2018

:

«Problemet til Romsdalsaksen er at Møreaksen for lengst er valgt som trase»

Det ligner i hvert fall mer på det enn et brennende ønske om at E39 skal gå i indre-Romsdal og ikke ytre.

Skeptisk til ROmsdalsaksen:

– Veldig uheldig å starte ny utredning nå

– Vi mener det er veldig uheldig, med tanke på å få fullfinansiert Møreaksen, å starte en ny utredning av Romsdalsaksen nå.

torsdag 19.04 2018

Slik blir Romsdalsaksen

Mener den kan koste under 20 milliarder

Forkjemperne for Romsdalsaksen mener de kan bygge E39 mellom Dragsundet og Molde for mindre enn 20 milliarder kroner. Det kan ende i ny utredning.

Her vil dei bygge bru og tunnel for 50 milliardar

Norges nest største eksportfylke treng å bli knytt saman nord-sør. Det var gjennomgangstonen då ni samferdselsprosjekt vart presentert på The North West-konferansen i Ålesund.

Romsdalsaksen splitter fylkestinget

Flere av partienes gruppeledere på fylkestinget støtter forslaget om ny utredning av Romsdalsaksen. Folkemeningen og risikoen for en årelang og opprivende strid er blant argumentene. Saka kommer opp på fylkestinget i juni.

torsdag 12.04 2018

Leder om Romsdalsaksen:

«Høgt spel om ferjefri E39 gjennom fylket»

Sve legger seg langflat og beklager:

– Jeg tok feil om Møreaksen

Frps Frank Sve erkjenner at han tok feil om Møreaksen. Nå legger han seg langflat og beklager tidligere kritikk av forkjemperne for Romsdalsaksen.