Tema

fredag 13.08 2021

Kronikk av Pierrick Stévant

«Trygg tare i norsk mat?»

Taredyrking i sjøen i ferd med å bli en viktig havbruksnæring i Norge. Råstoffene har næringsstoffer og egenskaper som gjør de egnet blant annet i mat. Sentrale aktører i matindustrien ser på mulighetene for å ta i bruk bærekraftige tareingredienser i sine produkter. For at dette skal bli en realitet må flere utfordringer løses.  

tirsdag 27.07 2021

Industrisamarbeid om krabbeskal gjekk i vasken

Gründeren frå Volda ville bygge industri på å utnytte eit restråstoff som idag vert kasta på sjøen. Det gjekk ikkje som planlagt.

mandag 19.07 2021

Inspirert av nordamerikanske fiskarar:

Møreforsking og sunnmørsk bedrift banar veg for nytt rekefiske

Trålfiske etter reker er strengt regulert, så kva med teinefiske i staden? Møreforsking og Frøystad AS har samarbeidd om å lage nye, betre teiner eigna for norske forhold.

tirsdag 29.12 2020

Tine i Ålesund vil ha lokalt biogassanlegg

I et år har forskere sett på hvordan restråstoff både fra sjø og land kan gi grønn verdiskapning. Nå etterspør Tines meierisjef i Ålesund et biogassanlegg på Sunnmøre.

mandag 15.06 2020

Kjøper fleire aksjar i Møreforsking

Møreforsking styrkar eigenkapitalen, og Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å kjøpe 5.000 aksjar for til saman fem millionar kroner.

torsdag 28.05 2020

Privat aktør inn i Møreforsking

Åkerblå AS kjem inn som eigar i Møreforsking. Samtidig ligg det an til at fylkeskommunen går inn med fem millionar kroner, når selskapet no gjennomfører emisjon for å styrke økonomien i selskapet.

fredag 22.05 2020

I lokaler på størrelse med en middels stor enebolig, skjer det spennende saker. Bli med inn i levendelabben til Møreforsking

søndag 28.04 2019

Kronikk:

Fiskeri: «Helt rått og skikkelig godt»

Kokte, ferske reker servert ved vannkanten er for mange synonymt med den perfekte sommerfølelsen. Tilgangen på disse rekene er derimot ustabil og lønnsomheten for kystfiskeren kan være utfordrende.

torsdag 03.01 2019

Møreforsking søker etter folk

– Vi har definert fire faglige hovedområder i Ålesund som vi ønsker å supplere med folk, sier direktør for Møreforsking AS, Agnes Christine Gundersen. Også i Molde skal det ansettes forskere.

onsdag 21.11 2018
4

Ble presentert på Marin samhandlingsarena tirsdag:

Gjør ferskfisk fra Møre til merkevare

Fiskerinæringa har begynt å tagge fisk og fiskekasser med logoen Møre of Norway. Markedet skal vite at her får du det beste av ferskfisk fra Møre og Romsdal og Norge.

onsdag 25.07 2018

Sunnmørsk forsker med ny kunnskap om fiskeproteiner:

Ny kunnskap om fiskeproteiner - ikke nok med tran

fredag 06.07 2018

Applaus fra Møreforsking og Blue Legasea:

Møreforsking og Blue Legasea

– Dette er en gledens dag, veldig spennende, sier direktør for Møreforsking, Agnes Christine Gundersen.

mandag 16.04 2018

Møreforsking inn i ny stor lab på NMK:

Klar for marin flørt

Til sommeren tar Møreforsking i bruk et stort, nytt laboratorium på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

fredag 05.01 2018

Fersk rapport med søkelys på kompetansebehovet i regionen

Bedrifter vil ha supermennesker

– Alle sier vi har mange arenaer i Møre og Romsdal, men de mener det er få av dem som bidrar til at vi går fra prat til handling.

torsdag 04.01 2018

Over i prestisjetung direktørjobb

Elisabeth Maråk Støle er ansatt som adm.dir. for forskningsselskapet SørVest AS.

mandag 04.12 2017

Møreforsking:

Vil selje «levande» reker til restaurantar i Ålesund og Japan

Møreforsking vil finne ut om rå reker frå Møre og Romsdal kan bli lønsamt.

mandag 18.09 2017

Biomarin konferanse

Møre og Romsdal kan ta en global posisjon.

torsdag 06.04 2017

Møreforsking har lagt ned kontoret i Volda og fått NTNU inn på eiersiden:

Møreforsking øker staben

mandag 27.03 2017

Fylkesrådmannen reagerer:

Møreforsking foreslår ferjekutt - fylket kan miste 40 millioner

Møreforsking har på oppdrag fra Kommunal- departementet laget en rapport der de foreslår å kutte rundt 40 millioner til ferjedriften i fylket.

onsdag 22.03 2017

Møreforsking og Møre og Romsdal fylkeskommune har signert to avtaler:

Klar for store endringer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Møreforsking har inngått to avtaler.

tirsdag 07.02 2017

Møreforsking skal utvikle bransjestandarder for norske fiskeoljer:

Møreforsking tar Aromahjulet videre:

Får 4,5 mill. kroner til forskning

mandag 06.02 2017

Møreforsking

Har ingen forskarar i Volda

Møreforsking har ikkje lenger tilsette ved Høgskulen i Volda. Inntektene har svikta.

torsdag 12.01 2017

Marin forskning:

Ettertrakta sjødyr

Det satses tungt innen marin forskning for tiden. Møreforsking søker etter fire nye seniorforskere.

mandag 09.01 2017

Kronikk 10. januar:

«Møreforsking imot ferjefri E39?»

mandag 10.10 2016

Møreforsking i førersetet

EU-nettverket Horisont 2020 er etablert. I Møre og Romsdal heter det Horisont 2020 Nordvest. Prosjektansvaret ligger hos Møreforsking i Ålesund.

lørdag 13.02 2016

Har 50 marine forskere

Møreforsking Ålesund:

onsdag 20.01 2016

Møreforsking sentral i satsing på nordområdene

Regjeringen har som mål å føre en ambisiøs politikk i nordområdene. Av en pott på 150 millioner kroner går 10 prosent til Møreforsking – det vil si 14,9 millioner kroner.

tirsdag 12.01 2016

– Viktig at vi har para beina

– Veldig spennende og et veldig godt utgangspunkt for å jobbe videre. Det er viktig at vi har para beina, konstaterer Kristine Landmark.