Tema

torsdag 04.02 2021

Sunnmørsposten mener:

«En seier for helsetilbudet i Møre og Romsdal»

Enstemmig: 177 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Samtidig vil Helse Midt-styret finne ut av hvorfor Helse Møre og Romsdal driver billigst og St. Olavs hospital dyrest.

onsdag 03.02 2021

Stette varsla grundig diskusjon om sjukehusøkonomien

Onsdag kveld hadde styret i Helse Midt-Norge en innledende samling.

Synspunkt:

«Hva vil Helse Midt med Helse Møre og Romsdal?»

«Ved forrige omlegging av inntektsmodell ble det vedtatt at den skulle evalueres. Dette har Helse Midt lurt seg unna i snart ti år», skriver foretakstillitsvalgt Anette Lekve i Helse Møre og Romsdal. Hun forlanger at skjevfordelingen tar slutt nå.

tirsdag 02.02 2021

Bruker kassert utstyr som delelager

Det er himmelvid forskjell mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital, meiner tidlegare klinikksjef ved Ålesund sjukehus.

Ville gi mer til St. Olavs hospital

Dette er trolig rådet som Jon Magnussen gir til styret i Helse Midt-Norge om sjukehusøkonomien.

lørdag 30.01 2021

Trondheimsordfører med bredside sørover:

– Premierer de som ikke klarer å holde orden

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) karakteriserer forslaget om å kutte 200 millioner ved St. Olavs hospital som absurd.

Sunnmørsposten mener

«Nærmere en erkjennelse av at Helse Møre og Romsdal i årevis har vært underfinansiert kan en knapt komme»

fredag 29.01 2021

Vinje Aurdal: – Fekk ikkje Helse Midt det svaret dei ville ha?

Ålesund-ordføraren er samtidig glad for meir pengar til Helse Møre og Romsdal.

torsdag 28.01 2021

Magnussen 2

177 Magnussen-millionar til Helse Møre og Romsdal

torsdag 14.01 2021

Astrid Eidsvik frykter for statusen til Ålesund sjukehus

Ålesund har hatt eit av dei mest differensierte sjukehusa i landet. Dette står no i fare, seier Eidsvik i eit sjeldan intervju.

torsdag 17.12 2020

Magnussen 2

Mener styret må ta tak i fordelingen av penger i helseforetaket

Liv Stette gikk rett på det hun mener er det vanskelige i debatten om fordeling av penger internt i Helse Midt-Norge.

Tillitsvalgte: – Nå haster det med ny fordeling av pengene

Sjukepleiere må være sine egne vikarer, sier tillitsvalgt ved Ålesund sjukehus.

onsdag 16.12 2020

Reagerer på forskjell på julegaver:

Noen ansatte fikk gavekort på 1000 kroner og noen fikk ei lue

De ansatte ved St. Olavs får gavekort på 1000 kroner som takk for innsatsen i år. Julegava til ansatte i Helse Møre og Romsdal er ei lue, og flere reagerer sterkt på forskjellen.

torsdag 03.12 2020

Meiner Helse Midt-Norge ikkje er så spesielt som dei vil ha det til

Breiby: Mange grunner for regiontilskudd til St. Olavs hospital

Regionsjukehus er dyrere enn andre sjukehus, mener styreleder Anne Breiby.

lørdag 28.11 2020

Ytring fra Møre og Romsdal legeforening:

«St. Olav har et positivt driftsresultat på 1,8 milliarder den siste 5-årsperioden»

Magnussen 2-modellen, uten regionsykehustilskudd, hadde fortsatt gitt overskudd for St. Olav hospital, skriver Møre og Romsdal legeforening.

Møre og Romsdal legeforening om ny finansiering:

St. Olav går med dundrende overskudd

Selv uten regiontilskudd går St. Olav med overskudd, ifølge Møre og Romsdal legeforening.

tirsdag 24.11 2020

Høringssvar fra Sunnmøre regionråd

– Ålesund har det nest mest spesialiserte sjukehuset i Helse Midt

Sunnmøre regionråd ber om meir pengar til sjukehusa i fylket.

onsdag 11.11 2020

Høringssvaret fra Helse Møre og Rosmdal

Dette meiner styret i Helse Møre og Romsdal om fordelinga av pengar i Helse Midt dei neste ti åra

onsdag 04.11 2020

Bakke ber St. Olav vise at de er like effektiv som Helse Møre og Romsdal

Anbefaler styret å spille ballen tilbake til Trondheim.

De ansatte i Helse Nord-Trøndelag

Mener grunnlaget for ekstrapott til St. Olav er «særdeles tynt»

I Helse Nord-Trøndelag (HNT) gir ansatte uttrykk for at de er provosert.

fredag 30.10 2020

Kronikk:

«Det meste av St. Olav er lokalsjukehus»

Dersom Helse Midt likevel vil innføre særfinansiering av universitetssjukehuset, må ein argumentere grundig og tydeleg, skriv overlege Rune Heggedal i denne kronikken.

– Nå forventer jeg en del fra styret i Helse Møre og Romsdal

– Så langt har jeg ikke hørt mye fra Møre og Romsdal, sier Øistein Edvardsen i brukerutvalget ved St. Olav.

lørdag 17.10 2020

Derfor vil Slørdahl ha et eget tilskudd til Trondheim

Stordriftsfordelene ved St. Olavs hospital er ikke store nok.

onsdag 30.09 2020

Magnussen 2

Mottar forslag tre uker forsinka

Nå starter neste etappe når pengene i Helse Midt skal fordeles neste tiåret.

tirsdag 29.09 2020

Helse Møre og Romsdal driver stadig billigere

...mens mange andre helseforetak driver stadig dyrere.

onsdag 23.09 2020

Helse Midt-Norge snur – åpner opp om finansiering

Helse Midt-Norge vil likevel gi åpen presentasjon om ny finansieringmodell.

tirsdag 22.09 2020

Ope seminar om «Magnussen 2»

Helse Møre og Romsdal opnar – Helse Midt lukkar

Styret i Helse Møre og Romsdal skal ha ope seminar om den nye finansieringsmodellen. Helse Midt-Norge stenger for media og andre.

1

Nytt styre for regionrådet

torsdag 20.08 2020

Sunnmørsposten meiner

«Svekka tillit til Helse Midt»

tirsdag 18.08 2020

Torgeir Dahl: – Dette er eit ganske kraftfullt signal om at vi er på vakt

Også Molde-ordføraren ber om ein gjennomsiktig debatt om finansieringa av Helse Møre og Romsdal.

mandag 17.08 2020

Ordførarane i Møre og Romsdal står samla bak brev til Helse Midt:

– Svært urolege for at prosessen blir rigga og tilpassa til gunst for St. Olavs hospital

Ordførarane i Møre og Romsdal står samla bak eit krast brev til styret for Helse Midt-Norge, med kopi til helseministeren og statsminister Erna Solberg.

lørdag 11.07 2020

Tillitsvald om ny fordeling av pengane i Helse Midt-Norge:

– St. Olavs hospital har kuppa prosessen

Det går no føre seg ein kamp om store pengar i Helse Midt-Norge. Tillitsvald for legane i Møre og Romsdal reagerer på korleis St. Olavs påverkar prosessen.

tirsdag 07.07 2020

SYNSPUNKT:

«Denne har gitt St. Olavs vesentleg meir enn dei andre lokale føretaka»

mandag 29.06 2020

Kronikk:

«Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling»

En arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.

Kronikk:

«Magnussen-skandalen»

Hvis informasjonen i Sunnmørsposten holder stikk, må det få konsekvenser både for hvordan sykehusene styres, og hvem som skal styre dem. Da kan heller ikke Bent Høie gjemme seg lenger.

lørdag 27.06 2020

Får neppe sletta gjelda

Frps krav om å slette Helse Møre og Romsdal si gjeld blir neppe vedtatt, mener helseprofessor.

fredag 26.06 2020

Helse Midt om omfordeling av helse-penger:

«Uheldig at et ufullstendig materiale legges til grunn for det offentlige ordskiftet»

Helse Midt-Norge vil ikke ha offentlig debatt nå om den planlagte omfordelinga til Helse Møre og Romsdal.

torsdag 25.06 2020

– Helse Møre og Romsdal hadde sett heilt annleis ut dersom dette hadde kome nokre år før

Egil Romslo Schistad, initiativtakar til «Ring i bjella», har fleire spørsmål til Helse Midt-Norge.

– Det er lagt opp til en grundig prosess

Dette svarer Helse Midt-Norge.

– Gjelden til Helse Midt må slettes

Frps Sylvi Listhaug mener Helse Møre og Romsdal må kreve at gjelden på 800 millioner kroner til Helse Midt slettes.

onsdag 24.06 2020

Sunnmørsposten mener

«Feilene i sjukehusfinansieringen må rettes opp»

Nå antydes det opptil 220 mill. mer til Helse Møre og Romsdal

Helse Midt svarer: Dette kommenterer vi ikke.

Tidligere helsetopp hevder: – Vingeklipping av Helse Møre og Romsdal var et bestillingsverk

Nå må styremedlemmene i helseforetakene være årvåkne og holde seg på banen, mener Asmund Kristoffersen.

tirsdag 23.06 2020

Ber om en åpen og gjennomsiktig debatt

Dette beviser at Helse Møre og Romsdal har fått alt for lite penger gjennom mange år, mener Ivar Østrem.

Dette snur opp ned på økonomien i HMR

Helse Møre og Romsdal kan få minst 200 millioner kroner mer hvert år, ifølge et notat til styret ved St Olavs hospital.