Tema

onsdag 10.04 2019

Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) tok imot invitasjonen

Fekk kjeft – kom på besøk

– Eg har aldri meint at Mork bør leggast ned. I staden bør senger i Ålesund flyttast hit.

søndag 24.03 2019

Minst 1500 demonstrerte for rehabiliteringssenteret som er truga av nedlegging

– Beliggenheita til Mork var med å gjere meg frisk

Tidlegare slagpasient Arnfrid Fagerhol, las dikt føre folkehavet. Ho seier naturen kring Mork var med å gjere ho frisk.

torsdag 21.03 2019

Lesarinnlegg:

«No må Høie ta grep!»

På grunn av aukande driftsunderskot, ynskjer administrasjonen i Helse Møre og Romsdal å legge ned fødetilbodet i Kristiansund, rehabiliteringssenteret i Aure i 2019 og rehabiliteringssenteret på Mork i 2020.

onsdag 20.03 2019

Håpar på stort engasjement for Mork

– Folkeleg engasjement har alltid verka, meiner aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter. No håpar dei mange vil vise si støtte i fakkeltoget søndag.

tirsdag 19.03 2019

Tilsette ved Mork rehabiliteringssenter:

– Vi kjenner oss lurte

– Vi sit med ei sterk kjensle av å vere lurte og førte bak lyset, seier Marte Husøy, plasstillitsvald ved Mork Rehabiliteringssenter.

Fakkeltog for Mork søndag

– Det er ein skandale. Med eitt vert innbyggjarane si helse i eit heilt fylke sett på spel.

mandag 18.03 2019

Mener det er umulig for kommunene å omstille seg på så kort tid:

Ørsta-ordfører: – Vi skal kjempe til siste slutt

Ørsta-ordfører Stein Aam reagerer med skuffelse på nyheten om at Mork Rehabiliteringssenter er foreslått lagt ned i løpet av høsten 2020.

Remme: Vil legge ned sengeposten ved Sjøholt DPS og i 2020 også Mork rehabiliteringssenter

Innstillinga fra den administrerende direktøren i Helse Møre og Romsdal om å legge ned ved Mork, bryter med tidligere utspill fra gruppa som jobba med organiseringa av rehabiliteringstilbudet i Helse Møre og Romsdal.

torsdag 14.02 2019

Håp for rehabilitering i Volda?

Torsdag slapp HMR ROS-analysen av rehabiliteringstilbodet i fylket.

onsdag 13.02 2019

Lesarinnlegg om Mork rehabiliteringssenter:

«Vi ser ingen helsemessige eller økonomiske fordelar ved å stenge ned dette tilbodet»

søndag 10.02 2019

Ytring om helsekuttene:

«Svært bekymret over hva som vil skje med personer med afasi og behov for kompleks og intensiv rehabilitering»

mandag 04.02 2019

Vil samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund

– Dette er dramatisk for oss

– Arbeidsgruppe foreslår nedlegging på Mork i 2020

søndag 27.01 2019

Mork rehabiliteringssenter:

Kolbjørn kom inn på båre og gikk ut på egne bein. Nå takker han Mork

Kolbjørn Engen (75) ble rammet av hjerneslag. Etter 3,5 måned på Mork rehabiliteringssenter kom han seg på beina igjen, evig takknemlig for hjelpen han fikk.

torsdag 24.01 2019

Dahle er kritisk til Listhaug – meiner skattelette er hovudproblemet

Jan Magne Dahle meiner skattekutt gir helsekutt og har lite til overs for Sylvi Listhaugs rolle i debatten.

torsdag 17.01 2019

Mork rehabiliteringssenter kan bli råka av helsekutt:

– Vil vere ei rasering av tilbodet

Av 52 sengeplassar innanfor rehabilitering foreslår helseføretaket å kutte 30–33. 18 av desse sengeplassane er på Mork og både brukarar og tillitsvalde reagerer sterk på kuttforslaget.

onsdag 16.01 2019

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Svekk ikke tilbudet om rehabilitering»

Forslag om å kutte 33 av 52 sengeplasser:

Bekymra over kutt i rehabilitering - kan føre til at Mork blir nedlagt

tirsdag 15.01 2019

Kronikk om forslaget om å legge ned døgnplassar:

«Rehabilitering er økonomisk berekraftig»

Kronikkforfattarane er tilsette ved Mork rehabiliteringssenter i Volda, og advarar mot dei kutta som er foreslått der. Dei meiner at nedlegging av sengeplassar der set kravet om likeverdige tenester i fare, og ser korkje faglege eller økonmiske gevinstar ved forslaget.