Tema

tirsdag 18.01 2022

Lesarinnlegg av Øystein Folden:

«Er ny vasskraftutbygging løysinga?»

lørdag 24.07 2021

Naturreservatet ved flyplassen på Vigra heldt på å forsvinne

Rørvikvatnet vart verna allereie i 1988 for å ta vare på våtmark og fugleliv. Oasen var nære ved å bli ein ørken av sitkaskog og fattigmyr. Så vart det iverksett ein redningsaksjon.

søndag 14.03 2021

Der er plast til alle

Håpet må vere at dei unge blir flinkare enn oss. Costa Rafn syner gode takter allereie.

tirsdag 16.02 2021

Royal Marines på vinterkurs i norsk høyfjell:

Britiske marinesoldater på vintertrening i Dovrefjell: Får ikke bruke snøskuter – må klare seg med ski og truger

Heimevernet vil at britiske marinesoldater skal få drive motorisert ferdsel under vintertrening i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Men får klart nei, av hensyn til naturvern og villreinen.

torsdag 17.12 2020

Motvind meiner dei bryt lova – slik svarar det canadiske selskapet

Canadiske Enbridge seier at dei møter alle miljøkrav, og at Havsul 1 vil vere eit gode for Nordvestlandet. Motvind fryktar for sårbare bestandar av sjøfugl og fisk.

fredag 06.11 2020

Stor naturvernkåring:

Senterpartikommunen Ørsta på botn – Sjekk korleis kommunen din forvaltar natur og kulturmark

Kor godt tar kommunane vare på strandsona, dyrkamark, myr, ferskvatn og friluftsområde? I denne undersøkinga gjer Giske det godt, medan Ålesund, Ørsta og Vestnes gjer det dårleg.

mandag 13.07 2020

Leserinnlegg:

«Nå må politikerne holde vindkraftløftet»

Leserinnlegg:

«Jeg trodde vi hadde reelt demokrati i Norge»

søndag 12.07 2020

Leserinnlegg:

Haramsøya — nåtidens Stiklestad

torsdag 09.07 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Fri tilgang til å ferdast strandsona for folk flest er ein stor verdi. Mange stadar er dette i ferd med å bli eit svært eksklusivt gode»

fredag 29.05 2020

Kommentar om vindkraft:

«Sivil ulydnad kan snu vinden»

Historia om sivil ulydnad er historia om dei mange tapte slag, men også om korleis store samfunnsendringar har blitt fødde.

tirsdag 26.05 2020

Ser hunder løp fritt i viktig hekkeområde for fugl:

– Hundeeiere som ikke respekterer båndtvangen burde ikke hatt hund

Roger Engvik på Hessa er forundret over hvor mange hundeeiere som lar hundene springe fritt i terrenget i friområdet Sævollen-Tueneset. Dette til tross for at det er båndtvang der, hele året gjennom. 

lørdag 25.04 2020

Fleire tiltak mot granulat i elva

Granulat på kunstgrasbaner er noko svineri. Det meiner Jan Melseth i Aureelva elveeigarlag. Han er glad for at Sykkylven kommune har sett i verk tiltak.

søndag 16.02 2020

Sunnmørsposten mener:

«Frivillige kan ta det tyngste løftet»

onsdag 11.12 2019

Har verna skogområde på Sunnmøre

Grunneigarane har frivillige sørga for at urørte naturområde no er verna for ettertida.

lørdag 05.10 2019

Kommentar om dei ulydige på Sunnmøre:

«Den nystifta aksjonsgruppa for sivil ulydnad ute på Haramsøya bur seg på bråk. Dei har å slekte på. »

Den nystifta aksjonsgruppa for sivil ulydnad ute på Haramsøya bur seg på bråk. Dei har å slekte på.

fredag 12.07 2019

Leiar:

«Strandsonevern under press»

søndag 12.05 2019

«Plastrydding drep også fugl»

mandag 01.04 2019

«Vi tror framtidas vindkraftproduksjon vil skje til havs»

Ni kommuner på Sunnmøre og i Nordfjord blir av NVE pekt ut som egna områder for utbygging av vindmøller.

mandag 18.06 2018

Naturvern

«Farvel til Langedalselva?»

Ei historie om ei av Noregs beste padleelvar – lagt i rør.

søndag 29.04 2018

Meiner planlagd kraftverk trugar snømykkjuke og taigaspissmus

Vil ikkje ha meir utbygging

Den mest verneverdige delen av Langedalselva i Sunnylven vil bli påført uboteleg skade ved ei kraftutbygging.

tirsdag 17.04 2018

Hundebæsj henslengt i plastpose i naturen

«Jeg liker hunder, jeg liker bare ikke bæsjen deres. Og i alle fall ikke pakket inn i plast»

Hvem er alle disse som pakker hundebæsjen inn i en plastpose og lar den ligge i naturen?

«Finnes det noe mer meningsløst enn dette?»

Hvem er alle disse som pakker hundebæsjen inn i en plastpose og lar den ligge igjen i naturen?

fredag 15.09 2017

Naturvern

«Kysten taper – igjen»

Pengeflaumen frå oljen inn i norsk økonomi har ført til eit skyhøgt lønsnivå som har gjort det krevjande for kystbøndene å leve av dei små gardane sine.