Tema

fredag 17.12 2021

Førjulsgåve til øybuarane

Laurdag 18. desember blir Lepsøya, Haramsøya og Flemsøy/Skuløy offisielt landfaste.

tirsdag 07.12 2021

80 millioner til vegene på Nordøyane

Fylkestinget vedtok tirsdag å bruke 80 millioner kroner til utbedring av lokalvegene på Nordøyane.

mandag 18.10 2021

Store Kalvøy-båten forlenga

Vil ha passasjerbåt til Nordøyane

Et enstemmig fylkesutvalg går inn for en ny båtrute fra Ålesund til Store Kalvøy, Hamnsundet og til Lepsøya.

tirsdag 17.08 2021
4

Nordøyvegen

Snart er det samanhengande veg

Siste støyp på Laukebrua blir gjort neste veke. Då er Nordøyane landfaste.

tirsdag 04.05 2021

Gjennomslag i Nogvafjordtunnelen:

– No er vi ferdig med tunnelsprenginga, som er ein viktig milepåle

Skytebas-vikarane Frida Otterlei, elevrådsleiar ved Haramsøy skule, og Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) fekk æra i å skyte gjennomslagssalva i Nogvafjordtunnelen tysdag ettermiddag.

mandag 01.03 2021

Nordøyvegen: Her har havet delt seg

Nær 1.000 boltar skal halde demninga på plass.

torsdag 03.12 2020

Vil drive lakseoppdrett ved Lepsøya

Anlegget kan gi 8-10 arbeidsplassar samt oppdrag for fleire lokale og regionale bedriftar.

søndag 15.11 2020

Foreldra fortvilar, leiaren i kommunedelsutvalet meiner det er galskap:

Edel (1 1/2) får ikkje barnehageplass, sjølv om det er 27 ledige plassar

– Då vi flytta heim hadde vi aldri trudd at barnehageplass skulle bli eit problem, seier Lise Longva og Magnus Nesheim på Haramsøya. Etter nyttår må ein av dei vere heime med dottera Edel, sjølv om det strengt tatt er ledige barnehageplassar i nærleiken.

mandag 02.11 2020

Optimisme og uro på Nordøyane:

– No kjem vegen og kanskje fleire vil flytte hit. Men legg dei ned skular, er ikkje det så sikkert

Nordøyvegen skapar tru på vekst og utvikling på øyane, men no fryktar øyfolket at budsjettkutta vil slå ned det ein prøver å bygge opp.

fredag 23.10 2020

Fryktar skulenedlegging på øyane: – Skal vi sende småbarn på ferje til skulen?

Eitt av sparetiltaka Ålesund kommune ser på, er «strukturendringar» på skulane på Nordøyane allereie frå 2021. Det kan bety nedlegging av Lepsøy og Flem skular.

tirsdag 29.09 2020

Uten fastlandsforbindelse – mister hurtigbåt når Nordøyvegen kommer:

Store Kalvøy: Kommunen peiker på fylket

Hvem skal ta ansvar for hurtigbåt- og ferjetilbudet til Store Kalvøy? Ålesund formannskap mener fylkeskommunen har ansvar for å gi innbyggerne et aksetabelt rutetilbud.

mandag 31.08 2020

Stålelement som skal brukast på Nordøyvegen er på veg frå Polen no, men vegprosjektet har også utfordringar:

Grunnvatn gjer at Nordøyvegen kan bli forseinka

Arbeidet med Nordøyvegen held fram i stort tempo, men usikkerheit rundt tunneldrivinga på Nogvafjorden gjer at vegen i ytste konsekvens blir forseinka.

fredag 05.06 2020

Helgapraten: Bli kjend med Birgit Oline Kjerstad

Ein kamp mot møller

Ho nektar at nokon får øydelegge fjellet som har vore så viktig for henne i vanskelege periodar.

lørdag 16.05 2020

Sa opp konsulentjobb i protest mot vindkraft

fredag 28.02 2020

Forsøker å berge båt på 70 fot som er i trøbbel ved småbåthamn

Ei 70 fots fiskeskøyte tar inn vatn ved kai på Longva. Brannvesenet sett i gang pumping.

fredag 20.12 2019

Fjørtofta, Harøy og Finnøy:

Fiber til jul på Nordøyane

Utbyggingen av fiber på Fjørtofta, Harøy og Finnøy er nå avsluttet og de aller fleste kundene er allerede tilkoblet det nye fibernettet.

onsdag 04.12 2019

– Norges mest spektakulære vegprosjekt gjennom tidene

Både entreprenør Skanska og Vegvesenet meiner Nordøyvegen er godt i rute.

lørdag 05.10 2019

Kommentar om dei ulydige på Sunnmøre:

«Den nystifta aksjonsgruppa for sivil ulydnad ute på Haramsøya bur seg på bråk. Dei har å slekte på. »

Den nystifta aksjonsgruppa for sivil ulydnad ute på Haramsøya bur seg på bråk. Dei har å slekte på.

tirsdag 01.10 2019

Ferje under slep ved Nordøyane:

Motorhavari for «Austevoll»

Bilferja tas ut av drift og må slepes til verksted.

tirsdag 16.07 2019

Slik går arbeidet med Nordøyvegen:

Prosjektleiar: - Å byggje ein plass der lokalbefolkninga er så takksame gjer det enda kjekkare

Det er mange ting på gong samtidig når byggeprosjektet «Nordøyvegen» skal realiserast. Måndag 8. juli tok anlegget fellesferie, men det er allereie mykje på gong og arbeidet med både bruer, vegar og tunnelar takast opp att i slutten av juli.

onsdag 22.05 2019
5

Stort meir naturstridig er det ikkje råd å få det:

Nordøyane har hatt sitt eige storband i over tretti år

Det skal eigentleg ikkje gå an. Men det har heldigvis ingen fortalt Arvid Steen. Han er frå Tynset og trivst over alt. Særleg i storbandet sitt på Haramsøya.

tirsdag 23.04 2019

– Dette er ikkje ein vindmøllepark, det er eit industriområde

Fryktar støy døgnet rundt

Planar om 150 meter høge vindturbinar skaper uro på Nordøyane.

mandag 08.04 2019

Nordøyvegen:

Her skal dei lage veg tvers gjennom havet

For å få til Nordøyvegen må dei bygge demningar, og legge det eine tunnelinnslaget åtte meter under havflata

mandag 04.03 2019

Slik blir tunnelarbeidet på Nordøyvegen

13 kilometer undersjøisk tunnel skal sprengast ut.

onsdag 30.01 2019

Konkurrenten meinte dei hadde betre forhold mellom pris og kvalitet:

Derfor fekk Skanska jobben med å bygge Nordøyvegen

Det er minst fire grunnar til at dei fekk jobben med å bygge Nordøyvegen.

søndag 06.01 2019

Nordøyvegen-forkjempar trur det blir ny kamp om distrikta i fylket

Fryktar represaliar

Kristin Sørheim reknar med etterspel etter Nordøyvegen-vedtaket.

tirsdag 01.01 2019

Normal drift i ferjetrafikken etter nyttårsuvêret

Molde–Vestnes opnar etter åtte timar utan ferjedrift. Også Småge–Orta–Sandøya–Finnøya–Ona har normal drift.

tirsdag 11.12 2018

Leiar, 12. desember:

«Ein vel fortent jubeldag for folket på Nordøyane»

Tysdag vart ein ny historisk dag for Nordøyane. Tiår med kamp og håp er krona med siger, igjen. For det er langt frå første gongen folket på Nordøyane har jubla.

Nordøyvegen:

Jubel på øyane: – Veldig bra for framtida

Øybuarane jublar over at politikarane i fylkestinget måndag sa ja til Nordøyvegen. Vilde (14) og Synne (14) trur vegen vil gjere det enklare for dei å flytte heim når dei blir vaksne.

søndag 09.12 2018

Leiar, 10. desember:

«Nordøyvegen må fullførast»

Tysdag skal lagnaden til Nordøyvegen avgjerast. Spørsmålet denne gongen er om arbeidet som er påbegynt skal utsetjast og i praksis avsluttast, eller fullførast.

lørdag 08.12 2018

Må legge ned garden om Nordøyvegen ikkje kjem

– Kjem ikkje Nordøyvegen, vil ikkje garden bli ført vidare til neste generasjon, seier Eivind Davik frå Fjørtoft.

fredag 07.12 2018

Fylkestinget har berre helga til å studere nye Nordøyveg-tal:

Nye tal heilt på tampen

Helga blir hektisk for dei som vil setje seg inn i nye Nordøyveg-analysar før fylkestinget startar.

tirsdag 04.12 2018

Leiger hurtigbåt til fylkestinget til omkampen om Nordøyvegen

– Uverkeleg at det blir omkamp

På Harøya set dei opp hurtigbåt til fylkestinget.

torsdag 29.11 2018

100 mill til opprydding:

Nei til Nordøyvegen kan gi stjernesmell

Et nei til Nordøyvegen kan gi en stjernesmell på årets regnskap for fylkeskommunen.

mandag 26.11 2018

Følg møtet i fylkesutvalet her:

Politikarane er rykande ueinig om Nordøyvegen – sjå sendinga her

Fylkesutvalet skal måndag ta stilling til Nordøyvegen. I samarbeid med NRK sender Sunnmørsposten direkte frå møtet.

fredag 23.11 2018

– Nordøyvegen står svakere i folket

Det sier fylkesordfører Jon Aasen, som likevel tror prosjektet blir vedtatt i fylkestinget i desember.

Konsulentene fikk møte administrasjonen om Nordøyvegen:

Forsøkte å komme til enighet om regnestykket

Torsdag hadde Nordøyvegen AS og Deloitte et møte med administrasjonen i fylket. Resultatet er status quo – enighet om å være uenig.

onsdag 21.11 2018

Kampen om Nordøyvegen:

John John Bruseth trues med MDG-eksklusjon om han sier ja til Nordøyvegen

Miljøpartiets John John Bruseth trues med eksklusjon om han sier ja til Nordøyvegen. Han føler situasjonen ubehagelig.

tirsdag 20.11 2018

«Fylkespolitikerne har valgt å prioritere veg og asfaltering over ungdom»

Fylkesordfører Jon Aasen tar kraftig oppgjør med Nordøyveg-tilhengerne:

– De vil bygge Nordøyvegen på tro og håp

– Jeg vil ikke bli den fylkesordføreren som sender fylket inn under statlig administrasjon.

søndag 18.11 2018

Nordøyvegen:

«En kostnads-sprekk som kan dekkes»

Lesarinnlegg om Nordøyvegen:

«Anleggsarbeidet bør starte opp att utan meir utsetting»

«Nordøyvegen stykkevis og delt, men realisert»

torsdag 15.11 2018

Leserinnlegg fra Ola H. Grytten:

«Økonomiske mot moralske argumenter for Nordøyvegen»

Debatten har rast den senere tid om vegen som skal gjøre Nordøyane på Sunnmøre ferjefri. Det finnes gode argumenter både for og imot.

Ap-topp mener Sve (Frp) ødelegger debatten

Arbeiderpartiets fylkesleder Per Vidar Kjølmoen tar et kraftoppgjør med fylkesleder Frank Sve i Frp. Kjølmoen mener Sve finner opp sin egen økonomiske virkelighet, systematisk undergraver fylkesadministrasjonen og ødelegger den politiske debatten om Nordøyvegen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har anmeldt ytring i kommentarfelt

Kvinne oppfordret til drap i kommentarfelt om Nordøyvegen

Debatten om Nordøyvegen har nådd sitt foreløpige bunnpunkt, da en person i Sunnmørspostens kommentarfelt oppfordret til drap.

onsdag 31.10 2018

Leserinnlegg:

Nordøyvegen: «No eller aldri»

Etter årelang kamp greidde forkjemparane med Oddbjørn Vatne (Sp) i spissen å finne kreative løysingar slik at Nordøyvegen vart «spiselig» for fylkespolitikarane.

fredag 19.10 2018

«Det våre bedrifter trenger for å kunne drive med sitt, det er Nordøyvegen»

tirsdag 16.10 2018

Frank Sve reagerer: – Forsøk på omkamp om Nordøyvegen

– Hvis fylkeskommunen har tid og råd til å arbeide med rapporter ingen har bestilt, da er det på tide vi begynner å kutte kraftig i administrasjonen.

tirsdag 09.10 2018

Forseinkingar på ferja til Nordøyane

Fjord1 melder tysdag at det blir forseinkingar på ferjesambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta – Harøya.

mandag 17.09 2018

Lesarinnlegg:

«Det vil tene heile Sunnmøre å knyte fastlandet til Nordøyane»

torsdag 30.08 2018

Nordmøringar for Nordøyvegen: – Vi ser betydninga den har for folk og næringsliv

Alle veit kva Frank Sve tenker om Nordøyvegen, men kva meiner dei to andre i plannemnd for samferdselsutbygging?

Nordøyvegen:

Helge Orten: – Problemer med bompenger i 40 år

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten (H), erkjenner at det kan bli vanskelig å få en bompengeperiode på hele 40 år for Nordøyvegen.

onsdag 29.08 2018

Ny rapport viser at Nordøyvegen løner seg, samanlikna med framleis ferjedrift

– Om ikkje Nordøyvegen blir bygt no, då er det noko alvorleg gale ein stad

– Om ikkje Nordøyvegen blir bygt no, då er det noko alvorleg gale ein stad, seier Frøydis Husøy.

mandag 13.08 2018

Lesarinnlegg om Nordøyvegen

«Desse utgiftene skal vi nok klare!»

torsdag 09.08 2018

Eventuell stopp av Nordøyvegen

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta

– Et nei til Nordøyvegen vil snu oppfatninga av regionen som framtidsretta og nyskapende. Det mener plassjef for Rolls- Royce på Longva, Tomas Brugrand.

tirsdag 24.07 2018

Lesarinnlegg om Nordøyvegen:

Ber politikarane løyse Nordøyveg-floka

tirsdag 17.07 2018

Kansellerte ferjeavganger til Nordøyane

A-ruta på ferjesambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta – Harøya er kansellert mandag morgen.

onsdag 06.06 2018

Har svidd av over 250 millioner kroner på Nordøyvegen til nå

Statens vegvesen har siden 2009 brukt 240 millioner kroner på å forberede byggingen av Nordøyvegen.

mandag 04.06 2018

Nordøyvegen:

Fylkets store gjeld kan velte Nordøyvegen

Men Frank Sve (Frp) har framleis eit håp om at vegprosjektet er sjølvfinansierande.

søndag 06.05 2018

Haramsøy:

Vurderer 150 meter høge vindmøller på Nordøyane

Fjellet på Haramsøya er rundt 300 meter høgt. Oppe på fjellplatået blir det no planlagt 150 meter høge vindmøller.

tirsdag 06.03 2018

Nordøyvegen:

Har ikke varslet om vegene på Nordøyane

Haram kommune har ikke varslet fylket om ødelagte veger på Nordøyane.

tirsdag 14.11 2017

Ei ferje på Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya

Først på fredag morgon er det to ferjer i sambandet til Nordøyane, om alt går som Norled håper. Onsdag ettermiddag er det forseinking i ruta på grunn av den reduserte kapasiteten.

tirsdag 07.11 2017

Nordøyvegen

– Største enkeltkontrakt på et veganlegg i Midt-Norge

Hovedkontrakten for Nordøyvegen lyses ut 26. januar.

onsdag 04.10 2017

Ytring om hurtigbåt:

«Går båten, eller går den ikkje?»

søndag 01.10 2017

Leder om Nordøyvegen:

«Eit spadetak for framtida»

fredag 29.09 2017

Mr. Nordøyvegen på plass då første spade vart sett i jorda

Oddbjørn Vatne himlande glad

– Det har vore mange opp og nedturar. Men no kan ikkje noko stoppe dette prosjektet, seier Oddbjørn Vatne og gliser mot sola.

onsdag 21.06 2017

Nordøyvegen:

Mer enn 300 skal jobbe med Nordøyvegen

På det meste vil over 300 personer være i sving med å bygge Nordøyvegen.

tirsdag 20.06 2017

Vedtok Nordøyvegen i natt - nå lyses de første kontraktene ut

Etter en maratondebatt i stortingshallen mandag godkjente Stortinget bompengeproposisjonen for Nordøyvegen i natt. Allerede nå kan entreprenører levere tilbud på fire kontrakter.

mandag 06.03 2017

Mindre fjell over Nordøyvegen

Mens kravet er 50 meter fjell mellom tunnel og havbunnen, er dette redusert til det halve for tunnelene på Nordøyvegen.

mandag 30.01 2017

Leiteaksjon i Haram:

Flere nødraketter skutt opp ved Harmamsøy

Flere skip deltok på søk i sjøen ved Nordøyene mandag kveld.

mandag 12.12 2016

Leder 13. desember:

«Jubeldag for Nordøyvegen framfor sjarmøretappen»

tirsdag 01.11 2016

Ny veg til Nordøyane:

Trenger folk til å bygge Nordøyvegen

onsdag 28.09 2016

Ei ferje mindre til Nordøyane

B-ruta på ferjesambandet Skjelten-Lepsøya-Haramsøya er innstilt inntil vidare.

mandag 26.09 2016

For noen tiår siden:

Basketak om Lepsøybrua – for to og eit halvt tiår sia

«Omatt og omatt» var det visst ei frodig og ferm revy-berte som song i si tid. Skulle tiårspalta trenge eit lydspor, burde dette vere eit opplagt førsteval.

onsdag 14.09 2016

Ber om åpenhet rundt Nordøyveg-rapport

Styreleder i Nordøyvegen AS, Bjørn Sandnes, krever i et brev til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, at alle opplysninger rundt rapporten fra Oslo Economics blir gjort kjent.

mandag 29.08 2016

Ny rapport:

Hevder Nordøyvegen er sjølvfinansierande

Ny rapport viser at det vil svare seg økonomisk å bygge ut Nordøyvegen. Rapporten er utarbeida av analyseselskapet Deloitte, bestilt av forkjemparar for vegen.

Ny usikkerhet rundt Nordøyvegen

Nye tall skaper ny usikkerhet rundt Nordøyvegen. Plannemda i fylket er orientert, men pålagt taushetsplikt.

onsdag 13.07 2016

Nordøybåten:

Passasjerer måtte gå av på halvvegen

Hurtigbåten snudde halvvegs for å rekke neste tur.

søndag 03.04 2016

Fastlandssamband til Nordøyane:

Siste bratte bakken for Nordøyvegen

Vegen har vore lang og bratt lenge før spaden er sett i jorda. No står Nordøyvegen framføre den avgjerande bakken.

tirsdag 08.03 2016

Så mye har Nordøyvegen kostet:

Har brukt 111 millioner på planene

Blant annet har det blitt brukt 40 millioner på arkeologi, og 30 millioner på arbeidstimer.

Nordøyruta i gang igjen

Hurtigbåten til Nordøyane er tilbake etter teknisk problem.

torsdag 04.02 2016

«Den danske piken»:

Har knabba Nordøyane til Oscar-nominert storfilm

Regissør Tom Hooper har tatt seg det som kalles kunstnerisk frihet i «Den danske piken».