Tema

torsdag 26.08 2021

Havforskningsinstituttet:

Griper inn og åpner Runde-seminaret

– Det har aldri vært meningen at noe skulle være lukket og hemmelig rundt seminaret på Runde miljøsenter. Vi tar ansvaret for at vi her kom skjevt ut fra hoppet, sier informasjonssjef i Havforskningsinstituttet Marie Hauge.

onsdag 04.08 2021

Sjøpapegøyene på Runde:

Labert hekketilslag, men stor aktivitet i fuglefjellet i sommar

– I år har det vore eit labert hekketilslag for lundane på Runde. Til trass for tilsynelatande god aktivitet gjennom våren, har det vore lite fuglar som har lagt egg.

tirsdag 06.04 2021

Ekstremt store bølgjer på Runde:

Brøytebilen måtte fjerne tang og stein

Slik såg det ut på land på Runde tysdag morgon etter at kjempestore bølgjer hadde slått inn over land: Stein, tang, rusk og rot vart slengd langt inn på land.

søndag 20.09 2020

Strandryddeveka 2020:

Poserte i plast frå fjøra: – Det er ikkje søppel, det er ressursar

Mellom 5. og 20. september gjekk Strandryddeveka av stabelen. Laurdag var det den offisielle strandryddedagen, som blei feira på ein litt annleis måte på Runde.

lørdag 15.08 2020

Effektive feller fangar fugletjuvar

Fem mink i fjor. Ytterlegare 12 i år - og eit par rotter. Dei 25 elektroniske minkfellene som er plasserte ut på fugleøya Runde har vist seg å vere effektive.

fredag 07.08 2020

Demonstrerer mot Havsul vindkraftverk: – Eit stort trugsmål mot heile økosystemet

Vindkraftverket Havsul 1 skal bygges rett vest for Ona. På fugleøya Runde er engasjementet mot utbygginga sterkt, og motstandsgruppa «Runde mot Havsul 1 vindkraftverk» skal demonstrere mot planane.

onsdag 08.07 2020

Lesarinnlegg:

Ute av auge, ute av sinn?

tirsdag 07.07 2020

Nokre klarer seg godt gjennom koronakrisa, andre har fått langt større vanskar:

Denne campingplassen har fått 90 prosent færre gjestar

– Eigentleg er det ein vits, sukkar Knut Asle Goksøyr. Drivaren av Goksøyr Camping på Runde har knapt nok gjestar samanlikna med vanlege sesongar.

lørdag 04.07 2020

Aksjon mot vindkraftverk ved fuglefjellet på Runde

Både ornitologar og fiskarar deltek laurdag i ein aksjon på Rundebranden, det tredje største fuglefjellet i Noreg, i protest mot planane om eit vindkraftverk i nærleiken.

torsdag 30.04 2020

Havsul 1-klager strømmer inn

torsdag 09.04 2020

Strid om bruk av Rundefjellet under koronakrisa:

Fryktar masseutfart til Runde i påska kan gi auka smittefare

torsdag 02.04 2020

Forskjellige campingreglar frå kommune til kommune:

Har ikkje tent pengar sidan september - no har kommunen stengt campingplassen hans

søndag 01.12 2019

Leder

Havsul bør stoppes

torsdag 28.11 2019

Kamp mot vindmøller

Aksjonerte for fuglefjellet på Runde

Rundt 40 aksjonister samlet seg foran Stortinget til kamp mot vindkraftanlegget Havsul 1 og for fuglefjellet på Runde.

onsdag 20.11 2019

Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.

torsdag 26.09 2019

Nå kan du besøke dette fyret igjen

mandag 12.08 2019

Minken herjar på Runde

Det blir no sett i verk ein aksjon for å fjerne minken frå Runde. Årsaka er at den herjar i fugleflokkane på øya.

torsdag 01.08 2019

Erna Solberg på sunnmørstokt

Statsministeren besøker mellom anna Runde, Ulsteinvik og og Ålesund. Valkampen er i gang, og ho har eit stramt program.

torsdag 09.05 2019
8

Havsulene bygger reir av plast og søppel fra havet:

– En grufull påminnelse

Naturfotograf Roger Brendhagen fikk hakeslepp da han så hvor mye plast og annen søppel som fins i reirene til havsulene på Runde. – Det er en grufull påminnelse om menneskets påvirkning i naturen, sier ornitolog Alv Ottar Folkestad.

torsdag 25.04 2019

Fiskesuppe og lundefugl. Det første kan du ete, det andre skal du berre sjå på.

fredag 25.01 2019

Bøter til reiselivsselskap og båtførar

Reiselivsselskapet 62°NORD har fått bot på 100.000 kroner for brot på ferdselsforbodet ved Rundefjellet og Grasøyane i fjor sommar. Båtføraren har fått førelegg på 20.000 kroner.

fredag 03.08 2018

Fuglane får framleis ikkje fred på Runde

Ornitologar reagerer på tidsbruken til politiet, og at folk framleis ikkje tek omsyn til fuglane på Runde.

torsdag 19.07 2018
3

Vil bygge hytter ved strandsona på Runde

Arnulf Goksøyr har store planar for tomta han eig ved sidan av Christineborg Gjesthus.

Aktiviteter i Ålesund:

Sjøsafari i høg fart

Det går unna på sjøsafaritur med RIB-båt, et av 62°Nords tilbud til turister i byen

mandag 02.07 2018

Ekstra påkjenning for utrydningstruga sjøfuglar

Dokumenterte omsynslaus RIB-køyring

Fuglefotograf knipsa at ein RIB-båt frå 62° Nord skremte sjøfuglar.

fredag 20.04 2018

Mistenkjer skadeverk mot testbøye for bølgjekraft

Produksjonen av bøyer til bølgjekraft på Fiskå er utsett etter at selskapet har støtt på utfordringar.

fredag 09.03 2018

Herøy får første varslingsanlegg i fylket:

No skal det bli tryggare å sykle til Runde

Bilistar skal varslast om syklistar i Sæviktunnelen.

fredag 24.11 2017

Trøbbel for bølgjekraftverk ved Runde

Å teste bølgjekraft ved Runde er ikkje noko spøk.

søndag 12.11 2017

Forslag om store kutt til forsking i fylkeskommunen:

Runde miljøsenter risikerer å miste millionbeløp

Runde miljøsenter er mellom dei som risikerer å miste millionbeløp neste år. – Heilt ulogisk, meiner maritime bransjeorganisasjonar som ber politikarane droppe forslaget.

tirsdag 24.10 2017

EU-forskning for 60 millioner kroner i fire år:

Slik overvåkes havet: Kan «fly» i havet 10 måneder i strekk

Den ser ut som en slags torpedo som sendes ned i sjøen der den oppfører seg som et glidefly. Glideren går på batteri og kan «fly» i havet 10 måneder i strekk.

tirsdag 12.09 2017

For noen tiår sidan:

Her er dei siste to karane som var løna for å vakte fyrstasjonen

søndag 03.09 2017

Runde fyrstasjon sine fyrste 250 år markert med munter festdag

Folketalet vart firedobla under fyrjubileet

Det skal bu noko slikt som 116 på Runde til vanleg. Laurdag tok nærare fem hundre seg fram til Kvalneset for å feire fyret.

søndag 20.08 2017

Kronikk om fiskeriforvaltning

«Dramatisk for våre døyande fuglefjell»

Som gammel sildebas med erfaring tilbake til 1950-åra og havforsker Finn Devolds tid, er jeg fremdeles opptatt av det som skjer i havområdene våre.

torsdag 27.07 2017
9

Runde fyr feirar jubileum

Frå bålpanne og kol til automasjon

I 250 år har Runde fyr stått som eit standfast lyspunkt ytst på Sunnmøre.

mandag 17.07 2017

Tur til Runde kansellert grunna vêrforhold

– Sikkerheit viktigast, seier leiar for turistinformasjonen.

lørdag 01.07 2017

30 forskere og fagfolk er satt på saken:

300.000 sjøfugl er forsvunnet fra Runde

– 300.000 sjøfugl forsvunnet fra Runde

tirsdag 06.06 2017

Runde:

Vil opprette biobank for fisk

En biobank på Runde Miljøsenter som hele verden kan forsyne seg av. Med nedfryste prøver fra kvitfisk i tillegg til oljeprøver.

onsdag 01.03 2017

Omfattande oppussing av Runde Fyrstasjon

Sov mellom blink og bølgjer

No kan Ålesund-Sunnmøre Turistforening igjen ønske velkomen til overnatting i fyrvaktarbustaden på Runde. Den har vore igjennom omfattande oppussing.

fredag 13.01 2017

Her ligg «Arisan» 25 år etter

Baugpartiet etter «Arisan» med masta er heilt intakt. Her står store ankervinsjar, og det er mogleg å svømme inn i sjølve baugen og opp ei luke framme i spissen, fortel dykkar Marius Remøy.

søndag 08.01 2017

For noen tiår siden:

Naturen har kvernet opp bulkbåten til en dunge med stålkuler

tirsdag 08.11 2016

Marine grunndata:

Nye sjøkart: – Vi skrur på lyset i havet

Sjøkarta er avleggs. No kjem dei marine grunnkarta med alle detaljar på havbotnen. I alle fall på Søre Sunnmøre.

Nye stiar på Runde skal stoppe slitasje

Den mest brukte stistrekninga på Runde er ferdig utbetra. Fleire tonn med steinheller er lagt ut på stien til Kaldekloven.

lørdag 17.09 2016

Fuglefjellet fylles opp av plast og gamle fiskegarn

Fuglene bygger reir av plast fra havet og utsetter seg for livsfare.

tirsdag 13.09 2016

Bølgekraft

Slepte bølgekraftverk til land

Bølgekraftverket ved Runde har tysdag vore under slep til Ulsteinvik.

torsdag 08.09 2016

Arkeologiske funn i Herøy:

Fann 4.000 år gamle hustufter

Arkeologane begynte å grave i det dei trudde var hustufter frå vikingtida. Men funna viser at tuftene er mykje eldre.

torsdag 28.07 2016

Havsafari frå Ålesund til Runde

Sjøsprøyt og bakoversveis

Med høg fart og saltvassdekte vindbriller var det ei nøgd turistgruppe som farta langs sunnmørskysten på havsafari.

fredag 15.07 2016
4

Fryktar storjoungar blir trakka i hel

Staten har kutta kraftig i løyvingane til naturoppsyn på Runde. Medan oppsynet ferierer, skremmer turistane hekkande storjo.

lørdag 12.03 2016

Stampesjø for «Runde»

Ein intensjonsavtale om Runde kommune med senter i Myrvåg tar form. Men ordførarane i dei to største kommunane tvilar på at den har livets rett.

onsdag 10.02 2016

Bølgekraftverk på Runde

Bølgjekraftverk til kai i Fosnavåg

No blir bølgekraftbøya lagt ut utanfor Runde. Neste veke skal straumproduksjonen vere i gang.

søndag 13.12 2015

Goksøyr tjener på tomme akuttmottak i Herøy:

Kritiseres for rolleblanding

– Kan bli en vanskelig dobbeltrolle for Goksøyr, mener politiker i Herøy. Dette er bare politisk spill, svarer Herøy-ordfører Arnulf Goksøyr.