Tema

søndag 17.10 2021

Meiner at tunnel er ei langt tryggare løysing

Eit fanggjerde mot steinras er ikkje godt nok for folk i Norddal.

lørdag 09.10 2021

Kraftig utsleppskutt for lokale båtruter

Skyss tildelte fredag kontrakt for lokale båtruter i Sogn og Fjordane til Norled AS. Kontrakten stiller klimakrav om minst 52 prosent CO2-kutt.

tirsdag 05.10 2021

Frank Sve:

– Torpederte ferjeforslag med to fulltreffarar midtskips

På siste samferdselsutvalsmøte vart det lufta ein idé om å ha færre avgangar i timen på ferjestrekningane Stranda- Liabygda og Eidsdal-Linge. Det fekk Frp-politikar Frank Sve til å sjå raudt.

mandag 04.10 2021

Foreslår ny båtrute Valderøy–Store Kalvøy–Hamnsund

Vil erstatte hurtigbåt med passasjerbåt.

Krev at staten kompenserer Nordøyvegen for reduserte ferjetakstar

tirsdag 28.09 2021

Mange innspill til ny E39/136

Engasjementet i denne saka er veldig stort, sier lederen for planutvalget i Ålesund.

onsdag 22.09 2021

Molde-ordføreren snur og innrømmer at han deltok i møte med Statens Vegvesen

Men Molde-ordføreren avviser at han på en utilbørlig måte har påvirket Statens vegvesen sin vurdering av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.

Skuffa over nye rutetabellar for Ørsta/Volda lufthamn

- Vi må på vegner av næringslivet i regionen dessverre gi tilbakemelding om at dette slett ikkje er som forventa.

tirsdag 21.09 2021

Bussjåførene vil fortsette med kontantfri betaling - fylket sier nei

– Hvis FRAM ønsker å trygge arbeidsplassen til bussjåførene, så hører de på vårt inderlige ønske om å innføre kontantfrie busser når samfunnet åpnet, sier tillitsvalgt Linda Myhre.

mandag 20.09 2021

E39 på sjøfylling i Skodjevika:

– Utbygginga på Haramsfjellet blir berre blåbær

Det kom sterke ord frå folkevalde då E39 på sjøfylling i Skodjevika vart diskutert.

fredag 17.09 2021

Leserinnlegg av Jørn Inge Løvik

«Hemmelige Statens Vegvesen»

Romsdalsaksen AS har gjennom advokat begjært innsyn i SVV Vest i Bergen sine totalsummer for hver enkelt bruparsell og usikkerhetsfaktor som de beregnet for Romsdalsaksen i sin rapport til SVV Midt.

onsdag 15.09 2021

Her er første førarlause rutebuss på Vestlandet

Den første sjølvkøyrande bussen startar opp torsdag morgon, og skal trafikkere ei lokalrute i Førde.

fredag 10.09 2021

Møreaksen? Romsdalsaksen? Ferje?

lørdag 04.09 2021

Børdalslina:

Eit bitte lite skritt nærare ny veg

– Du veit kva du må gjere dersom du skal ete ein elefant: Du må ta ein bit i gongen.

søndag 29.08 2021

Helge Orten (H) om utbedring av E136:

Tror Romsdalsvegen blir prioritert

Helge Orten (H) tror utbedringen av E136 gjennom Romsdalen vil komme raskt. Brukere av vegen frykter det motsatte.

fredag 27.08 2021

Lepsøybrua klar til bruk 18. desember:

Tørrskodd over Lepsøyrevet

– Det er mye bedre å arbeide her på Sunnmøre enn i Bergen. Der var jeg i flere år, og det bare regna og regna.

onsdag 25.08 2021

Statens vegvesen avviser kritikken for å ha latt være å utrede E39 under Veøya:

– Tunnel under Veøya ble vurdert, regjeringen valgte annen løsning

En løsning med å bygge ny E39 langs traseen for Romsdalsaksen, med tunnel under den freda øya Veøya, ble vurdert av Statens vegvesen, sier Kjetil Strand i divisjon for transport og samfunn. - Løsningen var billigst, men regjeringen valgte Møreaksen, sier Strand.

Leserinnlegg av Terje Tovan

«E39 Ålesund - Molde som hovedsak i et stortingsvalg?»

Noen mener at Stortingvalget bare skal dreie seg om nasjonale saker og store linjer. Hvorfor det?

søndag 22.08 2021

Tidens Krav: Vegvesenet avviste å utrede billigere forslag om Romsdalsaksen

Statens vegvesen i Molde avviste å greie ut Romsdalsaksen med undersjøisk tunnel. Det skriver Tidens Krav.

torsdag 19.08 2021

Statens vegvesen har anbefalt at ny E136 bygges over gardstun på Flatmark i Romsdalen:

– Ikke en kubikkmeter stein fylles ut i den verna elva

Beste løsningen for E136 fra Flatmark til Skiri i Romsdalen er å bygge ny veg, konkluderer planleggerne i Statens vegvesen. Løsningen innebærer at tunet på Nordre Flatmark gård ofres.

onsdag 18.08 2021

Planutvalet opnar for E39-tunnel

Det var stort engasjement blant politikarane då dei diskuterte ny E39.

tirsdag 17.08 2021
4

Nordøyvegen

Snart er det samanhengande veg

Siste støyp på Laukebrua blir gjort neste veke. Då er Nordøyane landfaste.

Graver ut i Kjerringsund-området: Er denne 11.000 år gammel?

Arkeologene har funnet flintkjerne som kan være 11.000 år gammel i Stavika og skiferspisser fra trolig yngre steinalder i Hagebukta. Denne uka leter de etter gardsrester fra jernalder/middelalder på Sundsbøen.

mandag 16.08 2021

Protesterer mot motorveg i verna natur

– Absurd, seier folk i Solnørdalen.

Leserinnlegg av Per Bjørn Gjelsten

«Forundra over negative protester?»

Svar til Bernhard Riksfjord.

tirsdag 10.08 2021

Lesarinnlegg av Kjell Arne Tjervåg

«Bernhard forstår ikkje»

Ein smilande Bernhard Riksfjord har det til felles med AP, H, SP,V og KRF at han ikkje skjønar kvifor fleirtalet av innbyggjarane er i mot Møreaksen.

mandag 09.08 2021

Lesrinnlegg av Per Bjørn Gjelsten

«Fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ?»

Ja, absolutt, i alle fall i påvente av en uhilda utredning av alternativet Romsdalsaksen!

fredag 30.07 2021

Leserinnlegg av Frank Sve

«Sunnmøre blør!»

25-35 milliard kroner sender Høgre, SP og AP til Møreaksen, og Sunnmøre står ribba tilbake med kun ei rekning på 3,2 milliard i bompengar i bypakke Ålesund.

onsdag 28.07 2021

Vil utvide Dragsundet:

Ny E39 kan opne opp båtpassasjen i Dragsundet

Ny E39/136 er ei gylden anledning til å utvide den tronge passasjen i Dragsundet, meiner båtentusiastar.

onsdag 21.07 2021

Ålesund-politikar: – Vi må få den nye vegen vekk frå bustadhusa

Støttar at ny E39 blir lagt i tunnel.

søndag 18.07 2021

Krev at motorveg blir lagt i tunnel

I haust startar planlegginga av motorveg med 110-grense mellom Digerneset og Ørskogfjellet.

lørdag 17.07 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Nok av tid til å lage nye reglar»

onsdag 16.06 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Fortent feiring for Strynefjellsveg»

tirsdag 15.06 2021

Oljesøl på Ose - frykta utslepp i Ørstaelva

Nasjonal Transportplan ferdig behandlet i Stortinget:

– Bred enighet om Møreaksen

mandag 14.06 2021

Nå skal Nasjonal transportplan vedtas:

Dette vil Frp prioritere fremfor Møreaksen

I natt bestemmer Stortinget hvilke samferdselsløsninger som skal prioriteres i Norge de neste årene. Ikke overraskande varsler Fremskrittspartiet at de ikke vil realisere Møreaksen.

fredag 11.06 2021

– Romsdalsaksen kan gjøres undersjøisk

Daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen åpner for muligheten for undersjøisk tunnel i sambandet.

onsdag 09.06 2021

Nordøyvegen: No har dei sleppt sjøen innpå

Demninga held vatn, seier prosjektleiar Marianne Nærø.

Sunnmørsposten meiner:

«Endeleg ut av blindvegen»

tirsdag 08.06 2021

I drift i løpet av sommeren

Den første av tre el-ferjer Molde–Vestnes er overlevert rederiet.

torsdag 03.06 2021

Hurtigbåt Nordfjord-Bergen:

To leverte tilbod – 60 millionar i prisforskjell

Norled skal køyre ekspressbåt Nordfjord – Bergen – Sogn/Flåm i 2022-2024. Det er klart etter ein anbodsrunde.

søndag 30.05 2021

Markerte kravet om oppgradert strynefjellsveg: Overvelda over frammøtet

– Det vert umogeleg for sentrale politikarar å oversjå det folkelege engasjementet, seier Jan Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund.

onsdag 26.05 2021

Fronter vegkrav med konvoi-protest

Ny og rassikker veg over Strynefjellet, er kravet til Norges Lastebileier-Forbund, som søndag 30. mai står bak en konvoi med kjøretøy over fjellet.

lørdag 22.05 2021

Forseinkingar på Skjelten-Lepsøya-Haramsøya

tirsdag 18.05 2021

Vil oppløse ferjeselskapet på Geirangerfjorden

Fjord1 har saksøkt The Fjords, som de eier halvparten av. Fjord1 ønsker å oppløse dette selskapet. The Fjords har blant anna ferjerute på Geirangerfjorden.

fredag 14.05 2021

Opnar Geiranger – Langvatn

Fv. 63 Geiranger-Langvatn opnar fredag kl. 18.00.

fredag 07.05 2021

Frank Sve etter ny undersøkelse:

Ber Erna Solberg stoppe Møreaksen - eller gå av

- Statsministeren bør straks få stanset det videre arbeidet med Møreaksen Og dersom hun ikke vil lytte til folkeviljen, bør hun gå av.

Helge Orten (H):

Trasévalg kan ikke gjøres ved meningsmålinger

– Møreaksen er valgt etter grundige faglige vurderinger foretatt av Statens vegvesen. Man kan ikke velge vegtraseer på grunnlag av meningsmålinger.

Undersøkelse:

Flertall for Romsdalsaksen

41 prosent av de spurte vil ha Romsdalsaksen, 27 prosent vil ha fortsat ferje, mens 24 prosent vil ha Møreaksen.

onsdag 05.05 2021

Anleggstart på Ørskogfjellet:

Ber om tryggleik for arbeidarar

Gravemaskinene er i gang for å klargjere arbeidet med forbikøyringsfelt på E39 mot Ørskogfjellet. Arbeidarane ber bilistar vise omsyn.

Har ikke penger til nye veger - slik blir vegpengene brukt det neste tiåret

Det vil koste 4,5 milliard kroner å få fylkets 57 tunneler opp på et akseptabelt nivå. Det viser beregninger som ble lagt fram for samferdselsutvalget.

tirsdag 04.05 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Mot eit planlagt mageplask»

søndag 02.05 2021

Strynefjellet

Hang ting ned frå tunneltaket

torsdag 29.04 2021

Kalvøy-bebuar: - Eit avfolkingsvedtak

– Dersom framlegget til nye ferje-og båtruter til Store Kalvøy blir vedteke, er dette eit avfolkingsvedtak.

onsdag 28.04 2021

Smalare skulderbreidde på brua

Skulderbreidda på den nye Nerlandsøybrua kan reduserast frå 0,75 meter til 0,5 meter på begge sider av brua.

Forslag frå fylkeskommunedirektøren:

Ferje mellom Valderøya og Store-Kalvøy

Den gamle ferjekaia på Valderøya bør rustast opp slik at det frå 2022 kan gå ferje mellom Valderøya og Store-Kalvøy. Det føreslår fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

mandag 26.04 2021

Magisk togtur i måneskinn

- Det var utrolig flott å kjøre tog ned Romsdalen om natta, i måneskinn. Med kvite fjelltopper på begge sider.

torsdag 22.04 2021

I gang med demninga på Nordøyvegen

Denne jobben bør vere vasstett.

søndag 18.04 2021

Tilbodsdokumentet for flyruter Hovden – Oslo er klart

– Kjenner oss trakka på

Det vert tre daglege avgangar mellom Oslo og Hovden når det nye tilbodsregimet er på plass. – Ikkje godt nok, seier næringssjef Odd Magne Vinjevoll.

tirsdag 13.04 2021

Stad-ordførar Alfred Bjørlo åtvara Stortinget:

«Strynefjellstunnelane vart brukte i skrekkfilm!»

lørdag 10.04 2021

Venter 200 biler i protest-konvoi

– Vi er ikke opptatt av hvem som bygger E136 i Romsdalen, men krever at utbedringen starter nå, sier regionleder Jan Ove Halsnøy i Norges lastebileierforbund. Søndag ventes mellom 100 og 200 kjøretøy til konvoien fra Åndalsnes til Bjorli for å markere kravet om E136.

torsdag 08.04 2021

Kommunane i Nordfjord:

Gjev ikkje opp kampen for Strynefjellet

Nordfjordrådet oppmodar Stortinget innstendig om å legge inn oppstart av bygging av ny tunnel på riksveg 15 Strynefjellet.

søndag 04.04 2021
12

Sjå bilda frå Nordøyvegen etter to års arbeid

Rett over påske skjer det fleire viktige hendingar i anleggsarbeidet.

fredag 19.03 2021

Ingen vegpengar til Strynefjellet

Transport-veteran nektar å gje opp

– Eg vart litt sjokka med ein gong Nasjonal Transportplan vart lagt fram fredag, og oppdaga at Strynefjellet ikkje vart nemnd. Men eg gir aldri opp. På måndag startar vi arbeidet med å lage ein ny strategi.

Sunnmørsposten mener:

«Nødvendig med fastere hånd på rattet»

torsdag 18.03 2021

Flaggar for pengar til Voldatunnelen

Volda-ordførar Sølvi Dimmen (Sp) var rask med å finne fram flagget. Ho hadde nettopp fått melding som at regjeringa har funne plass til Voldatunnelen i Nasjonal Transport.

tirsdag 09.03 2021

Orten: At E136 Romsdalen er eit mindre vegprosjekt kan også vere ein fordel

Men heller ikkje Helge Orten veit når Nye Veier kan starte utbetring av E136.

mandag 08.03 2021

– E136 Romsdalen kan fort kome bakarst i køen hos Nye Veier

Per Ivar Lied (Sp) er redd regjeringa held folk i Møre og Romsdal med god prat.

lørdag 06.03 2021

Kommentar:

«Korken ut av flaskehalsen»

Savner du lyden av hornmusikk? I så fall kan du snike deg tett innpå en tidligere stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal i helga.

tirsdag 02.03 2021

Ny veg Molde-Ålesund kan være ferdig i 2029

Helt ny veg mellom Molde og Ålesund kan stå ferdig om åtte år, så fremst det kommer penger fra staten, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen. – Ingen andre vegprosjekt har kuttet kostnaden så mye som Møreaksen, sier Austvik.

mandag 01.03 2021

Nordøyvegen: Her har havet delt seg

Nær 1.000 boltar skal halde demninga på plass.

lørdag 20.02 2021

Politikarane ueinige om kva reduserte ferjeprisar får å seie for fjordkryssingsprosjekta i nordvest:

- Løpet kan vere køyrt for Møreaksen

Mykje tyder på at ferjeprisane om ikkje anna blir sterkt reduserte dei neste åra. Men kva vil det ha å seie for dei store fjordkryssingsprosjekta?

torsdag 18.02 2021

Full politisk enighet om Eksportvegen gjennom Romsdalen som nummer én

Får penger til krabbefelt før sommeren?

Allerede før sommeren kan det komme penger til å starte arbeidet med krabbefelt øverst i Romsdalen. – Det står øverst på blokka mi, sier lederen i Stortingets transportkomité, Helge Orten.

tirsdag 16.02 2021

Vedum vil ha gratis ferje i distrikta

Sp foreslår at ferje og hurtigbåt blir gratis på stader utan veg til fastlandet og vil vurdere det same for ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg.

lørdag 13.02 2021

«Ei ferjereform må handle om meir enn utspel om lågare takstar»

fredag 12.02 2021

Derfor vil Framstegspartiet ha gratis ferjer til evig tid:

- Dette handlar om å bygge landet

Får Frp det som dei vil blir det gratis å reise med ferje neste stortingsperiode – og til evig tid. – Dette er ikkje berre god distriktspolitikk, men bra for heile landet, meiner Sylvi Listhaug og Frank Sve.

Meiner ferjene må sjåast på som vanleg veg:

Frp vil ha gratis ferjer

Tidlegare i år lovde Arbeidarpartiet 50 prosent billegare ferjer i løpet av komande stortingsperiode. No får dei konkurranse om ferjeveljarane frå Framstegspartiet. Dei vil ha 50 prosent billegare ferjer allereie no og gratis ferjer neste periode.

torsdag 11.02 2021

Vil ha smartere byer ved å flytte mer transport til sjøs:

Selvgående vannbuss i Ålesund kan neppe utkonkurrere bil

Forskere og byråkrater ser på mulige autonome sjøruter i ålesundsregionen. Med mindre det tas grep, vil bilen uansett være mest attraktiv for folk flest.

Sunnmørsposten mener:

«Det siste byen trenger er at bypakken blir liggende og støve ned i Vegdirektoratet»

tirsdag 09.02 2021

Direktøren i Næringsforeningen Ålesundregionen vil gjerne at fleire skal pendle med båt:

Meiner prisane øydelegg for mobiliteten i regionen

– Eigentleg burde til dømes fleire frå Ørsta, Volda, Herøy og Sande kunne ha jobba i Ålesund - og omvendt. No er det derimot mange som synest det er for dyrt. Det seier den nye administrerande direktøren i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Alle er einige i at båten er for dyr, men kva er løysinga?

Vil bruke bypakke-pengar på båten

Frank Sve (Frp) er redd Ålesund by kan bli isolert som følgje av høge hurtigbåt- og ferjeprisar og bompengar. Løysinga hans er å bruke bypakkepengar på billegare båt mellom Hareid og Ålesund.

fredag 05.02 2021

Leserinnlegg:

«Ap vil halvere prisen på ferjebilletten»

Arbeiderpartiet vil halvere billettprisen på ferge. Med en Ap-ledet regjering til høsten, skal første skritt tas i første statsbudsjett.

Leserinnlegg:

«Ap er uten troverdighet på fergepriser»

onsdag 03.02 2021

Leserinnlegg:

«Trafikkstasjonene skal bestå»

Det har over flere år pågått en diskusjon om hvordan trafikkstasjonene skal utvikles. Statens vegvesen har selv gjort viktige grep for å forbedre tilbudet for folk og næringsliv, for eksempel gjennom omfattende digitalisering.

tirsdag 26.01 2021

Nytt flyselskap skal fly til Ålesund og Molde

Det nyetablerte flyselskapet til tidligere Braathens SAFE-direktør Erik G. Braathen håper å være på vingene til sommeren.

torsdag 14.01 2021

Tresfjordbrua i Vestnes blir gratis fredag klokka 12.00:

No skal Emil heise flagget

– Eg har ikkje våga å rekne på kor mykje pengar familien vår har brukt på bompngar. Men no når brua blir gratis å bruke, så synes eg det var verdt det.

mandag 11.01 2021

«Skadelig og tøvete hemmelighold»

fredag 08.01 2021

Utålmodig Listhaug med spørsmål til statsråden:

– Når blir bomstasjonen på Tresfjordbrua fjernet?

Stortingspolitiker Sylvi Listhaug (Frp) ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svare på når han har tenkt å fjerne bommen på Tresfjordbrua.

torsdag 07.01 2021

Kronikk:

«Hafast – ikkje eit spørsmål «om», men «når» og «korleis»?»

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008.

søndag 03.01 2021

Leserinnlegg:

«Kystverket blir styrket gjennom omorganiseringen»

fredag 18.12 2020

Sunnmørsposten mener:

«Boreal må bevise at de kan bære ansvaret»

onsdag 16.12 2020

Svært sjeldent:

Universitetslektor om Boreal: – Rederiet må ha gjort en stor brøler

At et rederi som får seilingsforbud for alle sine fartøyer, slik Boreal nå har gjort, er svært uvanlig.

Alle Boreal-ferjer til kai på grunn av tryggingsavvik

Sjøfartsdirektoratet har funne tryggingsavvik hos reiarlaget Boreal. Alle ferjer og hurtigbåtar ligg til kai, og passasjerar langs heile kysten er ramma.

tirsdag 15.12 2020

Leserinnlegg

«Problemet Storfjorden»

På Nordmøre kjemper de i første rekke for Halsafjordsambandet for E39, og kryssing av Todalsfjorden for å binde sammen Sunndal og Surnadal.

lørdag 12.12 2020

Kommentar

«Dette kunne endt tragisk. Sjølv om det ikkje brann»

Frykta var truleg farlegare enn røyken frå bilen som havarerte i botnen av Valderøytunnelen måndag.

tirsdag 08.12 2020

Sunnmørsposten meiner:

Dette vil løfte samfunnsnytten for Møreaksen og styrke prosjektet i kampen om vegløyvingane

mandag 07.12 2020

Vidar Blindheim var midt i tunneldramaet måndag

– Det er det mest ubehagelege eg har opplevd i ein tunnel etter 40 år som yrkessjåfør.

torsdag 03.12 2020

Møre og Romsdal Arbeidarparti:

Er ikkje imot billegare øl – men vil heller sette ned prisen på ferjebilletten

I staden for reduserte alkoholavgifter kunne ein ha brukt pengane til å halvere prisen på ferjebilletten. Det meiner Per Vidar Kjølmoen, Arbeidarpartiet sin listetopp i Møre og Romsdal.

Sunnmørsposten meiner:

«Historisk gjennomslag for kysten»

fredag 27.11 2020

Rekordskip takker for seg:

Denne hurtigruta blir skoleskip

Hurtigruteskipet «Lofoten» blir skoleskip, etter å ha seilt strekninga Bergen-Kirkenes i 56 år.

Flyttar ferjeavgangar for å unngå råkøyring

Frå nyttår skal ferjene frå Hareid til Sulesund gå ti minutt tidlegare enn i dag. Årsaka er at ein ønsker å unngå råkøyring til Vestnes.

fredag 20.11 2020

Sunnmørsposten mener:

«Når el-bilfordelene skal fases ut, er det fornuftig å starte med de aller dyreste bilmodellene»

torsdag 12.11 2020

Underskriftskampanje for trafikktryggleik

Krev åtte strakstiltak for skuleveg: – Det er fleire som råkøyrer ved vegen, og det har vore fleire ulukker

Representantar frå foreldreutval, skular, barnehagar og kommunen var til stades på Møre barne- og ungdomsskule onsdag morgon. Dei ønsker strakstiltak for å betre trafikktryggleiken på fylkesvegen som går like ved.

torsdag 05.11 2020

Næringslivet krev ferje som går når ho skal

Det må settast inn betre ferjemateriell på ruta Hundeidvik-Festøy. Regulariteten er i dag under ein kvar kritikk.

torsdag 29.10 2020

Sunnmørsposten meiner:

Byvekstavtalane har fungert i storbyane. No bør verktøyet også brukast på «dei nest største».

fredag 23.10 2020

Lesarinnlegg:

«Møreaksen vs. Romsdalsaksen enno ein gong»

Vår største regionavis – Sunnmørsposten – meiner: «Tid for å avslutte aksekrangelen og bygge Møreaksen.»

Leserinnlegg:

«Vi krever et taktskifte»

Varene vi eksporterer og importerer må fraktes ut og inn av landet.

Lesarinnlegg:

«Motarbeider kryssing av Langfjorden»

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen (STVV) avd. Møreaksen snakkar ned flytebru på Langfjorden, så er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

onsdag 21.10 2020

Lesarinnlegg:

«Skipstunnelen er verdt pengane»

tirsdag 20.10 2020

Sunnmøringer vil dempe støy for motorsyklister

Daal Noise Control Systems utvikler aktiv støyreduksjon for motorsykkelhjelmer, og produktet skal være å finne i butikker i første halvdel av neste år.

mandag 19.10 2020

Riksveg 15:

Ny radar skal overvåke rasutsatt veg

I februar i år ble radaren, som varsler snøskred på riksveg 15, selv tatt av et snøskred. Nå skal en ny radar være på plass før jul.

onsdag 07.10 2020

Budsjettkommentar:

Hvor ble det av vegmilliardene?

Møre og Romsdal har ikke manglet statsråder i Ernas regjeringer. Men lokale størrelser i sentrale posisjoner gir ikke alltid det en håper og tror. Samferdselspenger er et godt eksempel på det. Der har Møre og Romsdal den soleklare sisteplassen.

Dette går til samferdsel i Møre og Romsdal på statbudsjettet:

– Skuffande lite

Dei fleste er einige om at Møre og Romsdal kjem dårleg ut når ein ser på ulike samferdselstiltak i statsbudsjettet, men fleire set sin lit til at Framstegspartiet får forhandla inn viktige tiltak utover hausten.

Fylka får 1,25 milliardar kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter:

Derfor meiner Frp-toppen at ferjeprisane kan frysast

Leder i transportkomiteen

Frykter gigantoverskridelser på jernbane skyver Møreaksen ut i tid

Helge Orten frykter at de store overskridelsene på jernbaneutbygginger kan skyve store vegprosjekt ut i tid. Et av prosjektene som kan rammes er Møreaksen.

fredag 02.10 2020

Bypakken:

Mye nærmere bypakke - kan bli bompenger allerede neste år

Konkluderer med at bypakken bør realiseres

torsdag 01.10 2020

Her går siste tur

Onsdag ettermiddag gjekk den siste turen med ferje frå Skår. Frå og med torsdag vart ferjekaia stengt umiddelbart.

tirsdag 29.09 2020

Uten fastlandsforbindelse – mister hurtigbåt når Nordøyvegen kommer:

Store Kalvøy: Kommunen peiker på fylket

Hvem skal ta ansvar for hurtigbåt- og ferjetilbudet til Store Kalvøy? Ålesund formannskap mener fylkeskommunen har ansvar for å gi innbyggerne et aksetabelt rutetilbud.

søndag 27.09 2020

Krangler om Store Kalvøy

Hurtigbåt og ferje forsvinner med Nordøyvegen. Fylket og kommunen peker på regninga og hverandre. Øyfolket er ikke imponert.

tirsdag 22.09 2020
1

Nytt styre for regionrådet

mandag 21.09 2020

Hareid-Sulesund fra 127 kr til 180 kroner

Inntektene fra ferjebillettene må økes med 120 millioner

Ferjeprisene må økes med tilsammen 120 millioner kroner for at fylkeskommunen skal få budsjettet til å gå sammen. Koronarabatten må bort fra neste år, mener samferdselsdirektør Arild Fuglseth.

mandag 14.09 2020

Ein stor dag for Nordøyvegen:

Her blir første del av Lepsøybrua hekta på

Måndag ettermiddag kom det første stålelementet på plass på Lepsøybrua. – Ein milepæl, seier Nordøyvegen si leiing.

fredag 11.09 2020

Statens vegvesen:

Ny Strynefjellstunnel: 4,2 mrd. kroner

Ny Strynefjellstunnel kan tidlegast vere byggjeklar i 2023, men den største utfordringa med prosjektet er plassering av dei store tunnellmassene, meiner Statens vegvesen.

onsdag 09.09 2020

Helsetopp er bekymra:

Fryktar ferjekutt kan forseinke ambulansen

Fylket foreslår ei rekke ferjekutt frå 2021. Eitt av forslaga gir bekymring for ambulansetenesta.

tirsdag 08.09 2020

Samferdselskonferansen i Loen:

Bøstrandgruppen: – Kvar gong Strynefjellet er stengt så kostar det oss 1848 kroner ekstra for kvar bil, og vi har mange.

Det skorta ikkje på argument om ny veg RV15 over Strynefjellet frå Tenden Transport og Bøstrand Transport

Ordførar: – Avgangane er viktig for at lokalsamfunn skal fungere

Sparer berre 20 liter diesel per tur, ingenting spart på løn, ifølgje ferjemannskap på Årvika–Koparneset.

mandag 07.09 2020

Fylket må spare – vil gjere flest ferjekutt på Sunnmøre

Seks ferjesamband og to hurtigbåtar er foreslått på Sunnmøre.

tirsdag 01.09 2020

Vil ha tiltak og lågare fart gjennom Sjøholt sentrum: – Vegen inviterer til fart og barn spring over

mandag 31.08 2020

Stålelement som skal brukast på Nordøyvegen er på veg frå Polen no, men vegprosjektet har også utfordringar:

Grunnvatn gjer at Nordøyvegen kan bli forseinka

Arbeidet med Nordøyvegen held fram i stort tempo, men usikkerheit rundt tunneldrivinga på Nogvafjorden gjer at vegen i ytste konsekvens blir forseinka.

torsdag 13.08 2020

«Noen tror at Møre og Romsdal uansett får «sin andel» av samferdselskronene. Slik er det ikke»

Signingsferd for ny hurtigbåt mellom Ålesund og Stad – skal sjå om det er liv laga

MS «Gabriele» hadde torsdag sin første tur til og frå Stadlandet-Ålesund.

torsdag 06.08 2020

Ny båtrute skal knytte sammen regionen

Torsdag starter Cruise service AS opp en helt ny rute mellom Ålesund og Stadlandet.

mandag 27.07 2020

Stor auke i trafikken fleire strekningar på Nordvestlandet – sjekk fyldig oversikt:

På 13 av 16 strekningar aukar trafikken sju dagar i veka

Trudde du at færre utanlandske turistar gav færre bilar på vegane i sommar? Vel, slik har det i alle fall ikkje vore på Nordvestlandet.

torsdag 16.07 2020

Stor trafikk og mange gjenstående biler på Molde-Vestnes, Fjord 1 tar grep

Setter opp flere avganger

På en rekke avganger er det gjenstående biler i Molde og Vestnes når ferja legger fra kai. Nå setter Fjord 1 opp åtte ekstra avganger de tre neste lørdagene.

mandag 13.07 2020

Lesarbrev:

Pengar å spare

søndag 12.07 2020

Lesarinnlegg:

Vegen over Ørskogfjellet

onsdag 08.07 2020

Lesarinnlegg:

Er dette lovleg?

tirsdag 16.06 2020

Nerlandsøybrua:

Usemje om gangvegar og stigning

Eit fleirtal i fylkestinget vil at administrasjonen skal arbeide vidare med planane for ei ny Nerlandsøybru, der ein stryk bygging av nye gang- og sykkelvegar i samband med brua for å spare pengar.

fredag 12.06 2020

Ber om innspel til stoppestadar

Startar ny hurtigbåtrute 8. juli

Cruise Service har fått konsesjon på rutedrift mellom Ålesund og Stad, og tek sikte på å starte opp 8 juli, når den nye Byfjordkaia er klar ved rutebilstasjonen i Ålesund.

fredag 05.06 2020

Rauma:

Neppe tunnel på E136 forbi Veblungsnes

Planene om en tunnel for E136 forbi Veblungsnes ser ut til å være skrinlagt. Statens vegvesen anbefaler ei løsning med veg i dagen. Et enstemmig formannskap i Rauma støtter dette.

torsdag 04.06 2020

Vil starte hurtigbåtrute Ålesund-Stad

Cruise Service AS i Langevåg vil undersøke om det er marked for ei hurtigbåtrute mellom Ålesund og Stad, og har søkt om konsesjon for et pilotprosjekt.

fredag 29.05 2020

Ønskjer 12,5 millionar kroner til ny tannklinikk:

Slik vil fylkeskommunen løyse tannklinikk-floka

tirsdag 19.05 2020

Randi Walderhaug Frisvoll kan puste letta ut:

Nordøyvegen får 60,5 millionar årleg når vegen opnar

Det er no endeleg bestemt at Nordøyvegen er eit ferjeavløysingsprosjekt. Det melder Samferdselsdepartementet.

onsdag 13.05 2020

Bråk rundt ny tannklinikk i Sykkylven - politikarar tek til orde for å annullere kontrakt:

Reagerer på at tannklinikk er lagt til trafikkfarleg område

Fylkeskommunen har gått inn avtale om leige av nye tannlegelokale i Sykkylven. Problemet er at det ikkje er tilrettelagt for at born og unge kan kome seg trygt til lokala.

torsdag 07.05 2020

Vil ha fylka og kommunane med på dugnad:

27 millionar til breiband i Møre og Romsdal

onsdag 06.05 2020

Herøy-båt ligg til reparasjon i Ytre Sogn no:

To sunnmørsbåtar i ulykke på Finnmarkskysten

tirsdag 21.04 2020

Gjekk frå tre til to avgangar i timen, men endra ikkje rutetidene:

Derfor er det 40 minutt mellom avgangane på Hareid - Sulesund

Frå å kunne ta ferje kvart 20. minutt kan ein no risikere å vente 40 minutt om ein skal ta ferje på sambandet Hareid - Sulesund. Ifølgje fylkeskommunen har det kome inn klagar frå transportnæringa.

tirsdag 31.03 2020

Meiner det hastar å få i gang tiltak for å sikre arbeidsplassar i fylket:

Vil hasteinnkalle fylkesutvalet om krisepakken – dette svarer fylkesordføraren

Slik ferjetakarar og næringslivet på krisepakken:

Meiner ferjeprisane burde ha vore sett 50 prosent ned

Leiaren i samferdselskomiteen kjempenøgd med krisepakken frå Stortinget:

No lovar ho billegare fylkesvegferjer også

mandag 30.03 2020

Fylkeskommunen har sendt sine innspel til Samferdselsdepartementet om ferjesaka:

Meiner 30 prosent auke i ferjeprisane i krisetida er altfor mykje

onsdag 25.03 2020

Pilot i luftambulansetenesta meiner SAS opptrer for byråkratisk:

Eirik frå Skodje køyre til Oslo for å kome seg på jobb i Alta - rasar mot SAS

mandag 23.03 2020

Mange får ikkje nytta seg av periodebillettane sine under koronakrisa:

Derfor refunderer ikkje Fram unytta billettar under koronakrisa

torsdag 19.03 2020

Reagerer på at Stortinget ikkje nemnde fylkesferjene i krisepakken:

- Håper dette er ein glipp

Sørheim reagerer på Stortinget sitt ferjevedtak:

Nå blir det billigere å ta ferge:

Stortingsflertallet enige om nye koronatiltak

søndag 15.03 2020

Tomme lokaler, ganger og veier:

Særdeles stille i spøkelsesbyen

Folket fulgte oppfordringa om å holde seg hjemme. De svært få handlende var av den resolutte sorten.

fredag 13.03 2020

Etterlyser kraftigare korona-tiltak på ferjene:

Foreslår strakstiltak - anten gratis ferjer eller innføring av Autopass no

Etterlyser kratigare korona-tiltak på ferjene:

lørdag 29.02 2020

Hurtigbåtsamband:

Vil ha trekant mellom Ålesund, Vigra og Søvika

Et fulltallig kommunestyre i Ålesund ønsker å arbeide med å få et hurtigbåtsamband mellom Ålesund, Gjøsund og Hamnsundet/Søvika.

torsdag 27.02 2020

Derfor vil ho vente med å sette ned ferjetakstane

Hugs at fylket får mange nye oppgåver utan at det følgjer pengar med, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).

onsdag 26.02 2020

No skal Sunnmøre og Romsdal samarbeide om å realisere Møreaksen og Hafast:

Romsdal og Sunnmøre med historisk samarbeid om Møreaksen og Hafast

mandag 24.02 2020

– Staten pungar ut til eigne ferjer – svelteforar fylkesferjene

For dei statlege ferjene i Møre og Romsdal skyt kostnadene i vêret. Samtidig tvingar dei fylkeskommunen i kne, meiner Kristin Sørheim (Sp).

Dette er programmet for høyringa

Møre og Romsdal fylkeskommune er først ut av ferjefylka i Stortinget.

Dette skjer vidare i ferjesaka

Ferjeopprøret fører til fleire viktige møte dette halvåret.

søndag 23.02 2020

Fleire el-ferjer er på plass, men dei går ikkje på straum:

Derfor er elektrifiseringa av ferjene forseinka

fredag 21.02 2020

Og fleire veger er stengde

Vegtrafikksentralen melder om fleire stengde vegar i nordvest fredag.

torsdag 20.02 2020

Nytt forslag om hurtigbåter

850 millioner kan ryke for Nordøyvegen

Regjeringen har sendt på høring et nytt forslag for finansiering av hurtigbåter. Forslaget kan med et pennestrøk fjerne 850 millioner kroner fra finansieringen av Nordøyvegen.

Pål Farstad trur det både blir opera og billegare ferjeprisar:

Vil ikkje vrake opera for å få billegare ferjer: – For meg er det uaktuelt å setje kulturprosjekt i fylket opp mot ferjeprisar

Pål Farstad seier ja takk begge deler:

onsdag 19.02 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Når direkteflyet frå Ørsta-Volda lufthamn til Oslo blir borte, får det store konsekvensar for svært mange på søre Sunnmøre»

mandag 17.02 2020

Inviterer til dialogmøte om Nasjonal Transportplan 2022-2033:

Kjem rv 15 Strynefjellet med denne gongen?

Fylkesordføraren i Vestland inviterer til dialogmøte om innspel til Nasjonal Transportplan ((NTP). Eitt av dei store spørsmåla for folk i nordre deler av fylket er om ny tunnel på Rv 15 Strynefjellet kjem med i NTP denne gongen.

Tidlegare fylkesordførar Olav Bratland:

– Det var rett å selje MRF-aksjane

Bratland slår tilbake mot Holm:

Jon Aasen angrar på fylket si rolle i ferjesaka:

- Vi var naive

Den tidlegare fylkesordføraren ærleg om ferjesituasjonen:

lørdag 15.02 2020

Meiner det var ein tabbe av fylket å selje MRF-aksjane:

– Det var ingen som klaga på ferjeprisane før

Politikarveteran ut mot salet av MRF-aksjane:

fredag 14.02 2020

«Mannen» ga trafikknedgang

Trafikken på Raumabanen hadde en liten nedgang i fjor. Togselskapet Vy peker på at jernbanestrekninga i flere perioder var stengt på grunn av rasfare fra fjellet Mannen.

tirsdag 11.02 2020

Sjå fullstendig oversikt over ferjeprisane for bilar og passasjerar i dag – og korleis dei blir etter 1. juli:

Desse pendlarane kan måtte betale 676 kroner per dag

Sjekk oversikta over alle ferjesambanda på Nordvestlandet:

Investorselskap kjøper seg opp i Fjord1

Per Sævik stadfester: Det er ikkje vi som har selt.

onsdag 05.02 2020

Ferjefylkene samler kreftene

tirsdag 04.02 2020

Knut Arild Hareide dempar forventningane om rask løysing på ferjeuroa:

- Det kjem ikkje til å ta veker eller nokre få månader

Knut Arild Hareide trur ikkje på lågare ferjeprisar kjapt:

No vert det gratis å køyre Vågstrandstunnelen

Tunnelbomen vert fjerna, gjennom ein miks av statleg tilskot og inntektar frå bommane ved Tresfjordbrua.

Hareide og Hofstad Helleland i Molde tysdag:

Slik reagerte ferjeopprørarane etter møtet med statsrådane

Hofstad Helleland og Hareide på kystbesøk:

Volda:

Ny ferjekaia vart endeleg ferdig

Den nye ferjekaia i Volda er ferdig. Denne veka vart ho teken i bruk.

mandag 27.01 2020

Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.

fredag 24.01 2020

Kronikk:

Det er på tide med eit kraftig distriktsopprør

onsdag 22.01 2020

Autopass på ferjene ble utsatt – nå krever rederiene erstatning

Fylket avlyste innføring av autopass på fylkesvegferjene – nå kan ordningen bli enda dyrere

Fylket skal spare penger:

Må barbere busstilbudet i Ålesund

Fylket skal barbere kollektivbudsjettet, og en rekke bussavganger i Ålesund står i fare for å bli kutta ut.

mandag 20.01 2020

Makspris er berre eitt av fleire alternativ:

Vurderer ulike måtar å få ned ferjeprisane på

fredag 17.01 2020

Næringslivet har jobba i 30 år for nytt kryss – no kan ei løysing vere nær:

Næringslivet ville ha Dale på bana om Veibustkrysset - dette svarer Dale

Vi reiser sjeldnare med ferje

Ferjene i Møre og Romsdal fraktar færre passasjerar og køyretøy.

onsdag 15.01 2020

Lokalt næringsliv håper på hjelp frå samferdselsministeren:

I dette krysset kan det bli 23 minutt ventetid om åtte år

Ventar på hjelp frå statsråden:

fredag 10.01 2020

Ber om makspris for ferje og hurtigbåt

Ferjeprisene må ned allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2020, mener Senterpartiet.

torsdag 09.01 2020

Meteorologen: – Dei skal vere veldig glad det ikkje skjedde i går kveld

Operatørfeil gjorde at ferje vart liggande og drive i fleire minutt.

tirsdag 07.01 2020

Statsråd Jon Georg Dale vil se å rabattordningene i Autopass

Men nekter å gi mer penger til ferjedrift

– Vi er egentlig like langt, sier Lars Hagseth i aksjonsgruppa «Protest mot økte ferjetakster» lettere oppgitt.

mandag 06.01 2020

Overarbeidd ferjemannskap

– Ikkje kjekt å gå på jobb

Arbeidspresset på ferjene mellom Hareid og Sulesund er så stort at matrosen ikkje alltid rekk over billetteringa. Mannskapet sjølv fryktar mest for tryggleiken.

onsdag 01.01 2020

Autopass:

Innføringa av autopass brikke-betaling kom brått på de fleste bilistene: – Henger du brikka rett i bilen, får du altså ikke rabatten du har krav på

fredag 20.12 2019

Norled med nytt rederiflagg

Moderne, fremtidsretta og maritimt sa Norled-ledelsen da de presenterte sitt nye rederiflagg for rederiets over 1.000 medarbeidere.

mandag 16.12 2019

Leserinnlegg

«Møreaksen – blant verdens sikreste»

tirsdag 10.12 2019

Kommentar:

«Då den gode vilje gjekk i minus»

Lener ein seg langt nok framover, trynar ein til slutt.

fredag 06.12 2019

Leserinnlegg:

«Utredning av Romsdalsaksen»

onsdag 04.12 2019

– Norges mest spektakulære vegprosjekt gjennom tidene

Både entreprenør Skanska og Vegvesenet meiner Nordøyvegen er godt i rute.

tirsdag 26.11 2019

Lei vogntog-trøbbel på glatta:

Vil stenge denne vegen for større kjøretøy om vinteren

Statens vegvesen vil ha forbud for kjøretøy lengre enn 15 meter mellom Glomset og Gudmundset på fylkesveg 656 Valle - Magerholm mellom 1. oktober og 1. mai.