Tema

fredag 31.12 2021

bua

Kan ei lita bu brukast til felling av jerv? Nei, jegerane kan heller bruke telt, meiner Statsforvaltaren.

tirsdag 31.08 2021

Fekk lov til å skyte to jerv - trefte ingen

Funn av drepne lam i både Fjord og Stranda kommunar den siste tida gjorde at det vart gjeve to fellingsløyve på jerv. Men då fristen gjekk ut måndag, var ingen jerv skoten.

onsdag 07.07 2021

No jaktar dei på jerven

Skifta meining då dei såg video - no jaktar dei på jerven

Jerven i Steindalen ved Valldal lever svært farleg. Statsforvaltaren har gjeve skadefellingsløyve etter at dei såg videoen som Tone Grønningsæter hadde teke av rovdyret som trugar sauene i dalen.

tirsdag 06.07 2021

Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

mandag 28.06 2021

Åtvaring til hytteeigarar:

Varslar gjerdekontroll i sommar

Hytteeigarar på Fjellsætra bør tenke seg godt om før dei set opp gjerde. I verste fall kan det bli bot.

torsdag 17.06 2021

Åtvarar bønder mot svært smittsam midd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

tirsdag 30.03 2021

Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

onsdag 03.02 2021

Bjarne Sigurd Drabløs mista 11 sauer på Fjellsætra i fjor sommar:

Vil ha betre opplysing om bandtvang på fjellet

Koronaen gjorde at fleire dro på hytta på Fjellsætra i sommar. Denne sommaren mista sauebøndene på fjellet fleire lam enn før.

tirsdag 10.11 2020

Slutt på dyrehald i Tafjord:

Sende siste sauen til slakteriet

– Det er sjølvsagd vemodig å slutte med sau, men noko eg har planlagt i lang tid.

torsdag 03.09 2020

Minner om utvida bandtvangperiode:

Vil unngå fleire hundeangrep på sau

Sykkylven kommune har fått melding om nokre stygge episoder, der hundar har angripe sauer.

onsdag 08.05 2019

Sulafjellet:

Kuttar bandtvang i turløypene

Hundeeigarane førebu seg på å ha dyra i band ut september på Sulafjellet, men ikkje heilårleg bandtvang i turløypene, føreslår formannskapet.

fredag 07.12 2018

Sauebønder på krisemøte

Fekk tre kroner for sau på 60 kilo

Det er for mykje sauekjøt på marknaden og bøndene må selje til dumpingprisar. Nortura er i krise og det er uro i organisasjonen Sau og Geit.

torsdag 01.11 2018

Over hundre sauer til slakteri etter pålegg frå Mattilsynet

Måtte avvikle sauehald

Mattilsynet meiner saueflokken leid. For å få slutt på lidinga har saueeigaren fått pålegg om å avvikle sauehaldet.

fredag 08.06 2018

Båltvillingene Anders og Eirik (22) er blitt sauebønder

De var med på å bygge verdens høyeste Sankthansbål. Nå satser de på villsau.

mandag 27.11 2017

«Både rett og gale, Jon Georg Dale»

torsdag 16.11 2017

Kronikk om sauehald av landbruksministeren:

«Naudsynt med ei meir offensiv tilnærming til produktutvikling»

Oppslag i Nationen nyleg kan gi inntrykk av at støtta til investeringar i saueproduksjon er ei av dei viktigaste årsakene til overproduksjon, og at staten åleine har ansvaret for dette.

fredag 03.11 2017

Meiningar i Sunnmørsposten

«Sauebonden får for lite att for arbeidet»

Eg var på ein butikk for litt sidan der såg eg at dei hadde pinnekjøt av sau til sals for kr 159 pr. kg.

torsdag 19.10 2017

Elendige prisar på sau – landbruksministeren får likevel god karakter av kritisk bygdekompis

– Jon Georg har gjort god jobb

Per Steinsvik i landbruksministeren si heimbygd meiner likevel at Jon Georg Dale må ta nye grep.

fredag 22.09 2017
8

Sauepelshandlaren i Syvde

– Lidenskapen min for kombinasjonen pelssau og gjetarhund kjem aldri til å ta slutt, seier Atle Arnesen (63) i Syvde.

onsdag 30.08 2017

Eit titals med sauer er funne drepne på indre Sunnmøre

Jerv jagar sauene heim

Bønder som har sauer på beite i Gråsteindalen i Stranda har fått pålegg av Mattilsynet om straks å hente heim dyra si. Årsaka er faren for jervangrep.

torsdag 17.08 2017
1

– Mange har ei skremmande haldning til kva ein hund er og kva den kan gjere

Bonde Berit Leithe Synnes på Vigra er både sint og fortvila. Ho fortel at dei så langt i år har funne fem døde sauer på beite- områda sine som alle er drepne av laushundar.

mandag 03.07 2017

Sykkylven kommune slo alarm om farlege gjerde:

Sau vikler seg inn i farlige gjerde

Å setje opp nettinggjerde berekna for straum, utan å kople til straum, er ikkje berre uklokt, men ulovleg.

torsdag 29.06 2017

Straumgjerde utan straum kan vere farleg for dyra

Ber hytteeigarar om å ta omsyn

Set straum på straumgjerda. Elles kan dyr setje seg fast og bli skadde, og i verste fall måtte avlivast.

onsdag 08.02 2017
3

Dyretragedie i Tresfjord:

37 sauer antatt døde i fjøsbrann

Et sauefjøs er fullstendig overtent i Tresfjord i Vestnes kommune. 37 sauer er antatt omkommet – 10 ble reddet ut.

fredag 04.11 2016

Bonde manglar 30 lam - mistenker jerven

Sauebonde Hans Martin Gjedrem i Valldal manglar 30 lam og tre vaksne dyr etter årets beitesesong.

mandag 29.08 2016

Kristoffer frå Hornindal brukte sommaren til fjells:

Fjellsommar med 650 sauer, hund og trompet

– Dette har vore ei oppleving eg ikkje gløymer, og eg har fått god tid til å tenkje over livet, seier Kristoffer Haugen.