Tema

fredag 08.10 2021

Sunnmørsposten mener:

«Reversering gir ingen ny retning»

torsdag 30.09 2021

Mener fiskeridepartementet ble «slakta, partert og spredt». Vil ha et nytt, kraftfullt, «havdepartement».

Johan Williams jobba i det norske fiskeriembedsverket i over 40 år. Han mener at alle næringer til havs, inkludert olje- og gass, bør underlegges et superdepartement.

tirsdag 31.08 2021

Regjeringa varsla og kalte inn til pressekonferanse:

Leterefusjonsordningen avvikles

Regjeringa kom med det finansministeren påpekte er børssensitiv informasjon tirsdag kveld.

torsdag 26.08 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Ut av pandemien - på med bremsene»

tirsdag 27.07 2021

Sunnmørsposten mener:

«Bruk milliardene på det som virker»

tirsdag 22.06 2021

Sunnmørsposten mener

Ernas etterlysning av Sylvi

tirsdag 15.06 2021

Sunnmørsposten mener:

«Sjukehus-styringa moden for reform»

onsdag 09.06 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Endeleg ut av blindvegen»

mandag 12.04 2021

Sunnmørsposten mener:

«Feil å reversere psykiatri-reform»

torsdag 08.04 2021

Sunnmørsposten mener:

«Alarmklokkene burde ha ringt før»

tirsdag 06.04 2021

Kva skjer med kommunane som ingen vil ha?

Dei var positive til å slå seg saman med andre kommunar, men vart økonomisk straffa fordi ingen ville ha dei. No er både Sande og Vanylven spente på kva som skjer vidare – og kva konsekvensar det får for dei.

onsdag 17.03 2021

Sunnmørsposten mener:

«Regjeringen må sette kampen mot arbeidsledigheten øverst på prioriteringslista»

fredag 12.02 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Sjuke folk blir ikkje friskare av å bli fattigare»

mandag 18.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

Bedrifter og arbeidsplassar som ikkje har livets rett, kan ikkje haldast kunstig i live

onsdag 11.11 2020

Sunnmørsposten meiner:

Hastar å få krisepakken gjennom i Stortinget

torsdag 08.10 2020

Sunnmørsposten meiner:

«I møtet med ei næring som er i kneståande, er mangelen på krisetiltak umusikalsk»

tirsdag 21.07 2020

Lesarinnlegg:

«Regjeringa sitt «tilgjengelege» politi»

onsdag 27.05 2020

Sunnmørsposten mener:

«KrFs Moria-seier flytter ingen grenser»

fredag 24.04 2020

Sunnmørsposten mener:

«Enda viktigere enn hvor vi legger grensa for iskantsona, er debatten om hvilke kjøreregler som skal gjelde i området»

onsdag 15.04 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Fordelen med ei forsiktig gjenopning er at stø kurs og jamn fart er god medisin både for folkehelsa og økonomien»

onsdag 08.04 2020

«Vi står sammen»

Over hele Norge planlegger folk en annerledes påske på grunn av koronautbruddet. Mer enn noen gang må vi stå sammen og gi hverandre håp.

lørdag 14.03 2020

Leserinnlegg:

«Noe som bekymrer meg minst like mye som viruset, er virkningene i samfunnet»

torsdag 12.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Trongare tider for statlege leiarar»

torsdag 27.02 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Eit slag mot lokaldemokratiet»

tirsdag 11.02 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Litt rause kan vi koste på oss å vere»

mandag 10.02 2020

Sunnmørsposten mener:

«Det kan bli kostbart å stenge døra mot sentrum»

fredag 07.02 2020

Sunnmørsposten mener:

«Mens politikerne har kranglet om hvor strenge reglene skal være, så florerer lovbruddene»

mandag 03.02 2020

Lesarinnlegg:

Nye kostar feiar kanskje betre?

Vi har vore gjennom nokre dagar med store endringar i toppen av norsk politikk. Val er det ikkje før i 2021, difor er samansetjinga av Stortinget – vårt høgste folkevalde organ – uendra. 

onsdag 29.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Kan ikkje ta omkamp på alle tapte slag»

mandag 27.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Hadde fortent at nokon klart og tydeleg stod fram og tok ansvar»

fredag 24.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Fylket står igjen ribba for statsrådsmakt. Det er for svakt av dei tre gjenverande regjeringspartia.»

Hareides gjenkomst:

En veg til helbredelse?

Helbredelse er et spørsmål om tid, men noen ganger er det også et spørsmål om muligheter. For KrF ble Samferdselsdepartementet en mulighet.

Frank Sve vil gi Hareide ein sjanse som samferdselsminister:

– Heller Hareide enn Orten

Knut Arild Hareide (KrF) har fleire gonger kritisert Framstegspartiet i kraftige ordelag. Likevel meiner Frank Sve at Hareide er betre eigna som samferdselsminister enn Helge Orten (Høgre).

Skuffa over at Orten ikkje kom med i regjeringa:

Mistar fire statsrådar frå Møre og Romsdal: Slik reagerer Høgre

tirsdag 21.01 2020

Sunnmørsposten mener

«Gjennomslagene i praktisk politikk kan nok bli færre, men oppslutningen kan fort bli større»

fredag 17.01 2020

Alle gode ting er 12 i Frp

«12 ganger har stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.»

12 ganger siden 2013 har en eller flere stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.

torsdag 16.01 2020

Striden om IS-kvinnen

Karakteriserer Solberg som klossete og arrogant

Frp-opprøret retter seg nå direkte mot statsminister Erna Solberg. Fylkesleder Frank Sve karakteriserer Solberg som klossete og arrogant.

søndag 12.01 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Eit uverdig spel i ei sak som kan omfatte så mange som 75 justismord»

At dei ikkje forstod eller gjorde noko for å forstå det då dei vart tekne med buksene nede, er for alvorleg til at trygdeskandalen blir gjort til eit svarteperspel der alle peikar på kvarandre.

lørdag 21.12 2019

Leder

Småkraftverkene må sikres forutsigbarhet

fredag 20.12 2019

Regjeringen:

Stenger gyteområder for torsk

For å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak-kysten, stenger regjeringen 14 gyteområder helt for fiske i vinter.