Tema

onsdag 19.01 2022

Leserinnlegg av Gunnar Molvær:

«Drømmeleder i Sunnmørsposten»

torsdag 13.01 2022

Sunnmørsposten meiner:

«Vi kan risikere å måtte leve med ei mellombels løysing i svært lang tid»

mandag 10.01 2022

Øker vegbredden gjennom Brusdalen - prisen stiger med 400 millioner

Prisen på ny veg gjennom Brusdalen kan øke med inntil 400 millioner kroner. Statens vegvesen vurderer muligheten for å bygge firefelts veg på hele denne strekningen i en sammenhengende utbygging.

tirsdag 14.12 2021

Lesarinnlegg av Rolv Nerhus:

«Dette er til for å skape frustrasjon»

Har du ringt, og vorte møtt av «du er nummer … i køen»?

tirsdag 07.12 2021

Staten vegvesen sier ja, men det er et men:

Utvida 50-sone for aktive barn

Statens vegvesen sier ja til å utvide 50-sona til idrettsanlegget øst for Nes på Ellingsøy. Men er ikke aktiviteten stor nok, kan fartsgrensa bli vurdert på nytt.

Gang- og sykkelveg-skilt

Her skal du krysse fort

Mandag kom det opp skilt om at gang- og sykkelvegen fortsetter over Spjelkavikvegen her.

onsdag 17.11 2021

Mangel på mannskap har ført til fleire innstillingar

Frå Norled tok over som operatør på Festøya - Solavågen 1. januar 2020, har sambandet innstilt fleire avgangar og ruter som følgjer av mannskapsmangel. Norled beklagar dette.

Føler seg lurt av Ørskog kommune

Lovise Amdam føler seg ført bak lyset av Ørskog kommune. Også i fylket føler dei seg litt lurt og varslar ny rutine.

tirsdag 16.11 2021

Sve tror han har vunnet kampen

– Oppdeling er dødsstøtet for Møreaksen

Frps Frank Sve har drevet en langvarig kamp mot Møreaksen. Med oppdeling av prosjektet tror han kampen mot byggingen er vunnet.

mandag 15.11 2021

Ålesund-ordføreren om Møreaksen: – Vi kan ikke sette hele prosjektet på vent

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal erkjenner at uenigheten om vegtrase mellom Ørskogfjellet og Digerneset er så stor at det er vanskelig å hindre en deling av Møreaksen i to.

fredag 12.11 2021

Vegvesenet deler Møreaksen i to

Diskusjonen om trasévalg fra Ørskogfjellet til Digerneset har kjørt seg fast. Nå vil vegvesenet dele Møreaksen i to og be Stortinget i første omgang vedta strekningen Ørskogfjellet–Molde.

onsdag 29.09 2021

Flere kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dette

– Kanskje avverget vi en trafikkulykke med nettopp denne kontrollen i dag? skriver Vegvesenet om et spesielt funn.

onsdag 22.09 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Nører opp om spekulasjonane om samrøre»

Molde-ordføreren snur og innrømmer at han deltok i møte med Statens Vegvesen

Men Molde-ordføreren avviser at han på en utilbørlig måte har påvirket Statens vegvesen sin vurdering av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.

mandag 13.09 2021

Tryggere kryssing av E39

Legger opp til 50-sone i Solavågen

Bønnen om redusert farsgrense i Solavågen ser ut til å kunne bli en realitet.

onsdag 01.09 2021

Hadde altfor tungt flyttelass

Ein flyttebil på veg til Ålesund blei stoppa i kontroll i Romsdalen denne veka, med ulovleg tungt lass.

torsdag 26.08 2021

Vegvesenet er fortsatt sterkt bekymra over fiskeavrenning

Blodvann fra trailere er sjenerende, og ikke minst trafikkfarlig. – Oppdrettsnæringa må ta et betydelig større ansvar, mener sjef for utekontroll Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

mandag 23.08 2021

Teknologi skaper krøll:

Sakker farta fordi de stoler mest på bilens navigasjonssystem

Nyere biler med GPS og et navigasjonssystem som ikke er oppdatert, kan være en av årsakene til at mange fortsatt kjører 70 i 80-sona på innfartsvegen.

torsdag 19.08 2021

Statens vegvesen har anbefalt at ny E136 bygges over gardstun på Flatmark i Romsdalen:

– Ikke en kubikkmeter stein fylles ut i den verna elva

Beste løsningen for E136 fra Flatmark til Skiri i Romsdalen er å bygge ny veg, konkluderer planleggerne i Statens vegvesen. Løsningen innebærer at tunet på Nordre Flatmark gård ofres.

tirsdag 17.08 2021

Flere ber om å få 80-skilt i 80-sona

Statens vegvesen sier nei til 80-skilt i 80-sona

La oss slå det fast én gang for alle: Det er 80-sone på innfartsvegen, og du skal bare vite det, selv om du ikke ser ett eneste 80-skilt!

mandag 16.08 2021

Protesterer mot motorveg i verna natur

– Absurd, seier folk i Solnørdalen.

mandag 02.08 2021

Statens Vegvesen får klager:

Blodvann fra fisketransport griser til ferjer og veier

Ukentlig mottar vegvesenet klager på at trailere med fersk fisk griser til ferjer, veier og rasteplasser. Blodvannet er ikke bare til sjenanse, det kan også være trafikkfarlig.

tirsdag 20.07 2021

Støttar forslag om motorveg i tunnel

Sørheim vil ta saka om Digernesskiftet og Dragsundet opp i fylket.

onsdag 14.07 2021

Flere avskiltinger på Vegvesenets kontrollstasjon:

– Overraskende mange har ikke EU-kontroll i orden

Flere av de som ble avskiltet grunnet dårlig oppfølging av EU-kontrollen var turister. – Det er veldig kjedelig å reise på ferietur og bli avskiltet, for da tar det gjerne to til tre dager før man får igjen bilen.

tirsdag 06.07 2021

Ørskog, Stranda og Sykkylven:

Fleire fekk mangellappar og køyreforbod i trafikkontroll

onsdag 30.06 2021

Nedgang i antall drepte i trafikken

I løpet av det første halvåret i 2021 har antall trafikkdrepte gått ned med nærmere 40 prosent fra 2020.

tirsdag 22.06 2021

Ellingsøya

Barn kan slippe å spurte over vegen

På Grytebust på Ellingsøy har beboere lenge bedt om redusert fart på fylkesvegen. Nå har Møre og Romsdal fylkeskommune anbefalt Statens vegvesen å sette ned farta ved å forlenge 60-sona vestover.

onsdag 09.06 2021

Møreaksen

Nøyer seg med å ruste opp Brusdalen

Statens vegvesen foreslår å ruste opp dagens veg fra Breivika til Digerneset som en del av byggingen av Møreaksen. Ny veg lengre unna Brusdalsvatnet ligger langt fram i tid.

tirsdag 01.06 2021

Vantro mottakere av brev fra Ålesund kommune:

Slår ned på TV-skjermer i Ålesund

Ålesund kommune har vært på rundtur i bysentrum og avdekket en hel rekke virksomheter som har hengt opp det kommunen definerer som ulovlig reklame. Flere reagerer med vantro over at det de har gjort ikke er lov.

torsdag 20.05 2021

Statens vegvesen: – Strålende nyheter

Statens vegvesen varsler anleggsstart rundt jul for ny innfartsveg til Ålesund.

torsdag 13.05 2021

På denne strekningen skades fire personer i året

onsdag 05.05 2021

Anleggstart på Ørskogfjellet:

Ber om tryggleik for arbeidarar

Gravemaskinene er i gang for å klargjere arbeidet med forbikøyringsfelt på E39 mot Ørskogfjellet. Arbeidarane ber bilistar vise omsyn.

onsdag 17.03 2021

Plages av trafikkstøy:

Skeive bilder i stua av bråk og vibrasjoner

En vegg av nye boligblokker bak høye støyskjermer på Åse, kombinert med økt trafikk på E 136, gir støy og rystleser for andre beboere på Åse.

onsdag 24.02 2021

Stort grantre veltet over E136 på Set i Innfjorden:

– Treet var kuttet med motorsag

– Jeg er litt opprørt over det som skjedde, sier Magnhild Vik; en av flere vitner på stedet tirsdag kveld, som satte spørsmålstegn ved at treet var kuttet i.

onsdag 03.02 2021

Leserinnlegg:

«Trafikkstasjonene skal bestå»

Det har over flere år pågått en diskusjon om hvordan trafikkstasjonene skal utvikles. Statens vegvesen har selv gjort viktige grep for å forbedre tilbudet for folk og næringsliv, for eksempel gjennom omfattende digitalisering.

fredag 22.01 2021

Bypakke Ålesund:

– Positivt at ikke flere er negative til bompenger

Over halvparten av de spurte er negative til bruk av bompenger i Ålesund. I styringsgruppa for bypakken er det gode nyheter at ikke motstanden blant folk er større.

fredag 01.01 2021

Historisk lave dødstall på norske veger i 2020 – bare tre i Møre og Romsdal

For første gang ble under hundre personer drept i trafikken. Redusert trafikk på grunn av koronakrisen kan være en årsak, men trenden har vært positiv over tid.

mandag 21.12 2020

Statens vegvesen

Vil ha tunnel fra Ørskogfjellet til Vik

Statens vegvesen foreslår å legge E39 i en sammenhengende tunnel fra Ørskogfjellet til Vik. Tunnelen vil bli på rundt 5,5 kilometer.

onsdag 16.12 2020

Rektor ber om redusert fart

Fikk ja i Hatlane. Får nei på Åse

Skolebarna på Hatlane skole har fått redusert fartsgrensa til 40 når de skal krysse Borgundvegen ved skolen. Rektor ved Åse skole har også bedt om redusert fart på Borgundvegen forbi sin skole, men får nei.

tirsdag 08.12 2020

Sunnmørsposten meiner:

Dette vil løfte samfunnsnytten for Møreaksen og styrke prosjektet i kampen om vegløyvingane

onsdag 04.11 2020

Sunnmørsposten mener:

«For svakt av Vegvesenet»

tirsdag 27.10 2020

Lastebilar stoppa i kontroll:

Store sprekkar i bremseskivene

Kontrollørane frå Statens vegvesen fann stygge feil under ein kontroll ved Kjøs bru natt til tysdag.

søndag 25.10 2020
4

Spesialinspeksjon av Sjøgata:

– Der er noen felt under broen som er ganske ille, og må gjøres noe med ganske snart

Deler av Sjøgata er i dårlig tilstand. Nå har det blitt utført en spesialinspeksjon av broen. Tilstandsrapporten vil avgjøre hvilket av tre alternativ som er best for broens framtid.

fredag 23.10 2020

Lesarinnlegg:

«Motarbeider kryssing av Langfjorden»

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen (STVV) avd. Møreaksen snakkar ned flytebru på Langfjorden, så er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

mandag 19.10 2020

Leserinnlegg:

«Den geniale Romsdalsaksen»

Romsdalsaksen (RA) er et genialt eksempel for en trase til en stamveg.

fredag 02.10 2020

Bypakken:

Mye nærmere bypakke - kan bli bompenger allerede neste år

Konkluderer med at bypakken bør realiseres

tirsdag 01.09 2020

Vil ha tiltak og lågare fart gjennom Sjøholt sentrum: – Vegen inviterer til fart og barn spring over

fredag 24.07 2020

Slik kan Hafast bli: Ung sunnmøring jobbar med forsking og utvikling av åtte fjordkryssingar

Ein ung sunnmøring leiar arbeidet med dei tekniske løysingane på ferjefri E39 med ein prislapp på totalt 380 milliardar kroner.

tirsdag 12.05 2020

Etterlyser overgangsfeltet

lørdag 09.05 2020

Sunnmørsposten mener:

Vegbygging på krabbegir

onsdag 06.05 2020

Vegprosjekter for 4,4 milliarder ennå ikke startet

I løpet av perioden 2018 til 2022 skal det bygges riksveger i Møre og Romsdal for 4,4 milliarder kroner. Så langt er ikke et eneste prosjekt startet opp.

tirsdag 05.05 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Tikkande kostnadsbombe midt i sentrum»

Hovedvegen gjennom Ålesund flyttes til fylket

Hovedvegen gjennom Ålesund fra Ysteneset til Skutvika flyttes fra staten til fylket. Det betyr at fylket blir ansvarlig for byggingen av en framtidig Brosundtunnel.

torsdag 30.04 2020

Disse riksvegene skal asfalteres denne sesongen

Statens vegvesen skal asfaltere 650 kilometer med riksveg i Norge denne sesongen. Se hvilke strekninger som asfalteres på Nordvestlandet.

onsdag 29.04 2020

Nye kontrakter for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

Statens vegvesen har inngått kontrakt for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre fjordkryssinger, deriblant Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

tirsdag 31.03 2020

Statens vegvesen vil ta affære langs fylkesveg 60, Vegsund- Magerholm: - Helt ekstreme!

Skal du til Beikenost eller et anna uleselig sted?

Hvis du kjører fra Vegsund mot Magerholm på fylkesveg 60, og ikke er kjent i området, bør du ha mer enn godt syn for å finne frem via veivisningsskiltene.

fredag 27.03 2020

Kronikk:

«Vegvesenet får NTP-kritikk på feil grunnlag»

Vegvesenets foreløpige innspill til Nasjonal transportplan har fått mye kritikk. Her kommer svar på noen spørsmål vi ikke kan la henge i lufta.

torsdag 26.03 2020

Opna rasfarleg veg etter fire dagar

Sundag blei fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen stengt, torsdag blei den opna igjen.

Sjekk kor mykje biltrafikken gjekk ned i Skutvika og andre stader under koronakrisa

Over alt på Sunnmøre er det langt færre bilar på vegane samanlikna med før korona-restriksjonane. Det kan vere godt helse-nytt.

onsdag 18.03 2020

Nye Veier sier nei til Romsdalsaksen

Statens vegvesen vil utsette Møreaksen til etter 2028

Staten vegvesen foreslår i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet at alle fjordkrysninger langs E39 i Møre og Romsdal først kommer etter 2028.

onsdag 22.01 2020

Ordførar reiser til Molde for å krevje betre ferjetilbod

Den nye Volda-ordføraren reiser til Molde for å uttrykke kommunens sterke ønsker for sambandet.

fredag 27.12 2019

Kommuneoverlegen påla Statens Vegvesen å redusere fartsgrensa:

Statens vegvesen vil ha høgare fart og har klaga på vedtaket

Ørskog kommune har ved kommunelegen vedteke å redusere farta på E39/E139 gjennom Sjøholt sentrum. Dette har Statens vegvesen klaga på.

fredag 06.12 2019

Leder

Møreaksen styrket i ny utredning

Leserinnlegg:

«Utredning av Romsdalsaksen»

torsdag 05.12 2019

Vegvesenet gav dette vogntoget kjøreforbud

Statens vegvesen melder at et vogntog i Romsdalen fikk kjøreforbud på grunn av slitte dekk.

fredag 29.11 2019

Etter at nytt feltstyringssystem ble innført:

Unngår stenging av Ålesundstunnelene i over halvparten av hendelsene

På grunn av kameraovervåkning og feltstyring har det vært mulig å unngå stenging av Ellingsøy- og Valderøytunnelen i 55% av de uforutsette hendelsene som har oppstått i perioden mai til oktober.

tirsdag 26.11 2019

Lei vogntog-trøbbel på glatta:

Vil stenge denne vegen for større kjøretøy om vinteren

Statens vegvesen vil ha forbud for kjøretøy lengre enn 15 meter mellom Glomset og Gudmundset på fylkesveg 656 Valle - Magerholm mellom 1. oktober og 1. mai.

søndag 24.11 2019

Kommuneoverlegen roper varsku:

Pålegger vegvesenet 40-sone og fartsdumper

Kommuneoverlegen i Ørskog mener det er så stor fare for trafikkulykker i Sjøholt sentrum at han pålegger Statens vegvesen å redusere farta og få fartsdumper på plass, og det raskt.

torsdag 07.11 2019

Måtte legge arbeidet til natt etter farlige situasjoner:

Snart ferdig med trafikksikring på Åse

Arbeidet med trafikksikring langs E136 på Åse nærmer seg slutten.

torsdag 31.10 2019

Leder

Må kutte i overdimensjonerte vegprosjekt

onsdag 30.10 2019

Hugsar du kjempeblokka som landa rett føre huset til ein familie i Skodje?

Vegvesenet skal fjerne meir stein der kjempen rasa ut

Vegvesenet skal fjerne meir stein på Glomset ved Storfjorden. Det kan rase på nytt – men steinane er langt mindre enn storblokka som kom sist.

søndag 27.10 2019

Trollstigen:

Du får ikke kjøre her nå

Vanskelige kjøreforhold på Trollstigen.

lørdag 26.10 2019

Trafikkontroll på Ørskogfjellet:

Anmeldte fører

Hadde alvorlige kjøre- og hviletidsbrudd.

mandag 14.10 2019

Romsdalsaksen

Sørheim reagerer sterkt på ukjent epost fra Dale

fredag 11.10 2019

Vann Nordøyvegen-kontrakt

Statens vegvesen har tildelt Kraftmontasje AS elektrokontrakten på Nordøyvegen.

torsdag 10.10 2019

Reagerer på kritikken av vegvesenet:

Helge Orten: – Dette er useriøst, Frank Sve

– Frank Sve kan ikke hevde at han ikke har tillit til vegvesenet i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Om ikke vegvesenet skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, spør Helge Orten.

onsdag 09.10 2019

Bygger opp egen vegadministrasjon:

Fylket mangler 35 vegbyråkrater – kan få økonomiske konsekvenser

Tre måneder før fylket skal ha på plass sin egen vegadministrasjon står 35 stillinger åpne. Samferdselssjef Arild Fuglseth håper en ny runde med overtaling skal få flere til å søke seg fra Statens vegvesen til fylket.

tirsdag 08.10 2019

«Ein smell som det her er lagt opp til, kan sende fylket i ekspressfart mot underskot»

Mener nye vegbyråkrater er ei økonomisk felle for fylket

Overføringen av 76 vegbyråkrater fra Statens vegvesen til fylket kan gi en ekstraregning på opp mot 50 millioner kroner. Kontrollsjefen i fylket slår nå alarm.

torsdag 03.10 2019

Ny omdreining i aksekampen

Vegvesenet starter utredning av Romsdalsaksen

Statens vegvesen starter nå å utrede Romsdalsaksen som alternativ vegtrase for E39 mellom Ålesund og Molde.

mandag 30.09 2019

Leder:

«En farlig strategi»

Staten vegvesen

Vil droppe ferjefri E39

Staten vegvesen vil avlyse ideen om en ferjefri E39. Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, mener en må ta diskusjonen om det er smart å se dette som en samlet utbygging fra Kristiansand til Trondheim.

Vegvesenet vil droppe ferjefri E39

– Katastrofalt for Møre og Romsdal

– Det vil være katastrofalt for Møre og Romsdal om ambisjonen om en ferjefri E39 legges bort. Det sier avtroppende fylkesordfører Jon Aasen.

mandag 23.09 2019

Molde får ferjeavdelingen i Statens vegvesen

Statens vegvesen har besluttet å legge sin nye nasjonale ferjeavdeling til Molde.

mandag 26.08 2019

Gjennomførte storkontroll av varebiler

Mandag morgen utførte Politiet, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nordre Sunnmøre kemnerkontor en storkontroll ved Gåseidvika i Ålesund. Totalt 86 biler ble kontrollerte.

Flere førere anmeldt

torsdag 22.08 2019

Dette forslaget er utarbeidet i rekordfart:

Slik kan et nytt vegkryss på Veibust bli

Sunnmørsposten har fått tilsendt et rykende ferskt forslag til nytt toplans kryss på Veibust. I morgen, fredag, skal prosjektgruppa ta stilling til videre framdrift i saken.

Sula kommune tar statens ansvar for E39:

Ordfører: - Vi er blitt neglisjert i årevis

Ordfører Jim Arve Røssevoll (Ap) i Sula kommune fortviler over manglende statlig engasjement for utbedring av ulykkeskrysset ved E39 Veibust.

Statens vegvesen om Veibustkrysset

- Ikke fått henvendelse fra samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fortalte at han har bedt Statens vegvesen om å finne en løsning for Veibustkrysset til Sunnmørsposten onsdag. Dette benekter Statens vegvesen.

mandag 19.08 2019

E39 i Sula:

Skummel påkjøring på E39 i Sula

En bilist ber Statens vegvesen ta affære, før det skjer en alvorlig ulykke.

mandag 12.08 2019

Nye ferjekort:

Meiner ny betalingsløysing på ferjer går utover idrettslag og organisasjonar

Idrettslag og organisasjonar står utan ei enkel løysing etter at dei gamle ferjekorta gjekk ut. No kan det komme løysing for Autopass-korta, men ikkje for brikkene.

tirsdag 16.07 2019

Slik går arbeidet med Nordøyvegen:

Prosjektleiar: - Å byggje ein plass der lokalbefolkninga er så takksame gjer det enda kjekkare

Det er mange ting på gong samtidig når byggeprosjektet «Nordøyvegen» skal realiserast. Måndag 8. juli tok anlegget fellesferie, men det er allereie mykje på gong og arbeidet med både bruer, vegar og tunnelar takast opp att i slutten av juli.

torsdag 11.07 2019

Ålesundstunnelene:

950 millioner har det kostet – og dette har vi fått

Siden november 2017 har Ålesundstunnelene og Godøytunnelen blitt utbedret og rehabilitert. Nå gjenstår kun de aller siste detaljene, systemet for strekningsmåling av fart og noen infoskilt som ennå ikke er i drift.

søndag 30.06 2019

Ellingsøytunnelen:

Fotgjengere sørga for stengt tunnel

fredag 28.06 2019

Statens vegvesen med kontroll i Geiranger:

Fem bussar fekk køyreforbod på to dagar

I to dagar har Statens vegvesen kontrollert bussar i Geiranger, saman med politiet, Tolletaten, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

torsdag 20.06 2019

Utbetringsarbeidet i tunnelane er ferdig

Torsdag blei Godøytunnelen, Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen overlevert frå hovudentreprenør AF Gruppen til Statens vegvesen.

torsdag 06.06 2019
1

«Aksepterer vi at en hel skoleklasse blir skadd i trafikken i juni?»

onsdag 29.05 2019

Femten mangellapper og to avskiltinger etter kontroll ved videregående skoler: – Det er ikke bra at vi finner så mange feil

De første forebyggende vårkontrollene viser at for mange mopeder og lettsykler er i for dårlig teknisk stand, står det i ei pressemelding fra Møre og Romsdal politidistrikt.

mandag 22.04 2019

Vil fjerne autovernet og plante ein allé langs E39/E136 gjennom Sjøholt:

Slik vil dei få ned farten

Sjøholt skal bli ein levande tettstad der folk får lyst til å stoppe. Vegvesenet er skeptisk.

fredag 05.04 2019

GRAFIKK: Dette er alternativa som utredes

Vegvesenet om E39 Breivika-Vegsund: Traseen blir vedtatt i 2020

– Dette er et stort prosjekt med mange berørte parter. Det gjelder begge alternativa, sier prosjektleder for E39 Vegsund-Breivika, Jøran M. Eilertsen.

Frykter at E39-utbygging vil ødelegge området:

Mobiliserte og fikk støtte i bystyret: – Her vil vi ikke ha firefeltsveg!

onsdag 27.03 2019

Krev brøytestikker av tre

Stor interesse for ferjekonferanse i Ålesund

Grøn teknologi tar av

tirsdag 26.03 2019

Bøtelagt mann får gehør

mandag 18.03 2019

Storkontroll i Rauma:

Rus, høy fart og dårlig sikring av last – sjekket 902 kjøretøy

Mandag avholdt politiet, i samarbeid med Statens vegvesen, storkontroll på E136 i Rauma. Til sammen ble 902 kjøretøy kontrollert.

mandag 11.03 2019

Lesarinnlegg om nedlegging trafikkstasjon i Ørsta:

«Fører til meir bruk av tid, tap av effektivitet og ein meir byrdefull kvardag for distriksbefolkninga»

Infomøte om bypakken

fredag 22.02 2019

– Bør stenges hele året

– Glomsetvegen bør stenges hele året for vogntog over 15 meter.

torsdag 21.02 2019

Anne Berit Støyva Emblem er imot å vinterstenge Glomset for trailere:

– Forverrer situasjonen

Så snart skiltene er klare kommer Statens vegvesen til å stenge Glomsetvegen for vogntog over 15 meter.

mandag 18.02 2019

Førebuing til første salva på tunneldrivinga for Nordøyvegen

No er det rett før det smell på Nordøyvegen

Både Vegvesenet, Skanska og underentreprenørar er i gang med å førebu dei første salvane på tunnelar for Nordøyvegen.

onsdag 13.02 2019

Arbeidet med Hafast går jevnt og trutt videre:

Kartlegger dybden i Sulafjorden

Vegvesenet bruker rundt 100 millioner kroner til å utrede forholdene som skal gi beste løsning på fjordkryssing via Hafast. Nylig brukte de boreskipet Fugro Synergy til å kartlegge bunnen i Sulafjorden.

Uklar fartsgrense på innfartsvegen

Nå er det ulike fartsgrenser ut og inn av Ålesund sentrum

Med de elektroniske fartsskiltene ute av drift, er det ulik fartsgrense inn og ut av Ålesund sentrum.

onsdag 06.02 2019

På denne vegen blir det litt venting

fredag 01.02 2019

Billegaste tiltak for å hindre at nokon blir tekne av Grandefonna:

Her har raset gått rett etter at køyretøy har passert - slik kan rasstaden bli sikrare

I januar har Grandefonna to gonger stengd vegen inn til Geiranger. Både rasoverbygg og lysvarsling er blitt vurdert.

torsdag 31.01 2019

Opnar vegen til Geiranger før det blir mørkt

Statens vegvesen jobba torsdag for å rydde fylkesveg 63 i Geiranger.

Polyform i Ålesund:

– Dersom et vogntog eller lastebil ikke holder mål, vil vi be om at transportøren sender en ny bil

Polyform i Ålesund kontrollerer sikkerheten til alle biler som transporterer varer for dem.

søndag 27.01 2019

Leder 28.januar 2019:

«Useriøse transportørar må få kjenne at det svir»

Vogntog som ikkje er skodd for det norske vinterføret har dei siste vekene igjen vore involvert i ulykker eller skapt store trafikkproblem.

onsdag 23.01 2019

Indreeide-Geiranger er opna for trafikk

tirsdag 15.01 2019

1.650 stillinger foreslås flyttet ut av Statens vegvesen

Et forslag til omorganisering av Statens vegvesen innebærer 1.650 færre ansatte enn i dag. I dag jobber 7.824 personer i etaten.

tirsdag 08.01 2019

Dette skal få slutt på stengte tunneler

mandag 07.01 2019

Ålesund:

Nattestenger Ellingsøytunnelen

Vegvesenet melder at Ellingsøytunnelen blir nattestengt hele denne uka.

torsdag 03.01 2019

Nå innføres autopass-kortet på ferjene - slutter med tradisjonelle ferjekort

Nå kan du betale på ferjene i Møre og Romsdal med autopass-ferjekort. Men trolig får ingen av ferjesambanda i fylket autopass-brikke før i 2020.

torsdag 27.12 2018

Mener bilen hans ble skadet av stein fra taket i Ellingsøytunnelen

Fikk skader på bilen i Ellingsøytunnelen: – Katastrofe at ingen tar på seg ansvaret

Fikk skader på bilen da ha kjørte gjennom Ellingsøytunnelen mens den ble utbedret. Statens vegvesen tok ikke ansvar for skadene som oppsto.

torsdag 20.12 2018

Elferje i Volda frå 2020

Statens vegvesen opplyser om at det frå 1. januar 2020 vert elektrisk ferje mellom Volda og Folkestad.

tirsdag 18.12 2018

Arbeidet i Rotsethorntunnelen tek juleferie

Frå fredag morgon til 2. januar, er det fri ferdsel i gjennom tunnelen, melder Vegvesenet.

lørdag 15.12 2018

Arbeidet byrjar i mars:

Kan byggast på tre år – dette er tidsplanen for Nordøyvegen

– Vi har sagt at vi kan levere i mai 2022, seier prosjektleiar Are Eliassen i Skanska.

fredag 07.12 2018

K A Aurstad er konkurs:

K A Aurstad jobbar vidare med vegprosjektet som bidrog til konkursen

Held fram arbeidet med E6-prosjektet som gjorde at Ørsta-entreprenøren tapte fleire titals millionar kroner.

mandag 03.12 2018

Statens vegvesen orienterte om E39:

E39-misnøye i Stryn

Det er framleis misnøye til E39-løysingar i Stryn, spesielt i Vikane.

Stengjer Geiranger-Langvatn grunna vanskelege køyreforhold

Fv. 63 mellom Geiranger og Langvatn blir stengt frå klokka 19 måndag kveld.

onsdag 21.11 2018

Vegvesenet: Bypakken blir for stor – omfanget må ned, eller bompengene opp:

En ribba bypakke?

– Enten må noe bort, eller så må vi øke finansieringa, sier Kjetil Strand i Statens vegvesen om bypakken.

tirsdag 13.11 2018

Hordaland:

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Statens vegvesen har valgt samarbeidspartnere til å finne den beste løsningen for en fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden i Hordaland.

torsdag 25.10 2018

Ber om mer penger til Brosundtunnelen

Nye undersøkelser vil koste nesten én million kroner ekstra

Bystyret i Ålesund har allerede satt av én million kroner til planarbeid for Brosundtunnelen. Nå trengs det nesten én million kroner til, for å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser.

onsdag 10.10 2018

«Trident Juncture»:

Militære kolonner påvirker trafikken på E136 og E39

Statens vegvesen melder om militærkolonner i trafikken onsdag, dette som følge av forsvarsøvelsen «Trident Juncture».

tirsdag 09.10 2018

«Nå ser vi at overmotet var for stort og oversikten for dårlig»

Så sent som i månedsskiftet mai/juni forsikret assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen at arbeidene i Ålesundstunnelene ville bli ferdig innen fristen i desember.

mandag 24.09 2018

Vil ha dobbel sperrelinje

Statens vegvesen vil gjøre flere tiltak på fylkesvegen mellom Kverve og Taftasundet på Ellingsøy.

tirsdag 18.09 2018

Møre og Romsdal og Trøndelag:

Denne uka holder Statens vegvesen storkontroll av tungtrafikk

Over 80 tungbilkontrollører er i sving.

torsdag 13.09 2018
7

Stoppa 950 bilistar i storkontroll

– Eg har ikkje drukke alkohol på fleire veker, så dette går bra, smiler Asbjørn Lundsvoll og bles kraftig i politiet sitt alkometer.

Tidsplanen for Nordøyvegen ryker

Nordøyvegen blir trolig utsatt

Vegvesenet ber om frist til januar

mandag 10.09 2018

31 fikk beltegebyr på bussen

Av 898 kontrollerte fikk 31 gebyr for å ikke bruke bilbelte på bussen i Møre og Romsdal.

mandag 03.09 2018

Nå blir er nytt kjøremønster på Kverve

Onsdag 5. september er vegen mellom Ålesundstunnelene lagt om for å bygge rundkjøring.

fredag 31.08 2018

Betongsprøyting i tunnel:

La bilen stå – ta heller hurtigbåten

Statens vegvesen skal bruke sprøytebetong i Godøytunnelen, og vil at folk skal ta hurtigbåten.

onsdag 22.08 2018

Volda:

Rydda vegbana på fv. 40

Steinar sperra deler av vegen mellom Aksneset og Lyngneset i Volda onsdag morgon.

fredag 06.07 2018

Foreslår gå- og sykkelforbud i flere tunneler i Møre og Romsdal

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de med hensyn av sikkerheten vil foreslå et nytt forbud for fotgjengere og syklister i fem tunneler i Møre og Romsdal.

onsdag 04.07 2018

Sommarferie for arbeidarane:

Ålesundstunnelane er opne for fri ferdsel

Frå laurdag tok tunnelarbeidarane ferie og Ålesundstunnelane vart opna for fri ferdsel i to veker framover.

mandag 02.07 2018

Vann jobben med å ruste opp Rotsethorntunnelen

Ørsta-firma med på anbodet som vann kontrakt til nær 89 millionar.

onsdag 27.06 2018

Vegvesenet: Prisen på Nordøyvegen er riktig

Etter å ha kontrollregnet alle tilbudene som er kommet inn for bygging av Nordøyvegen, er Statens vegvesen klar i sin konklusjonen. Prisen er riktig, det er dette det koster.

søndag 24.06 2018

Beboere i Spjelkavik kan slå i bordet med ny rapport som viser langt mer trafikk:

Naboer mener trafikkstøyen går på helsa løs

Naboene trodde ikke trafikkrapporten som Ålesund kommune la til grunn stemte. Nå viser en ny rapport helt andre tall.

torsdag 21.06 2018

Skal asfaltere Innfjordtunnelen

Det blir lite arbeid og fri ferdsel i Innfjordtunnelen i helga, søndag begynner asfaltarbeidene.

mandag 11.06 2018

Nakkedalen mellom Vatne og Fiksdal:

Vegarbeid stenger fylkesveg på dagtid

Dagstengt store delar av sommaren. Startar komande torsdag.

søndag 03.06 2018

Leserinnlegg:

«For meg er det innlysende at det er mulig å arbeide raskere i tunnelene»

Kolbjørn Rørstad med ny kritikk av arbeidstempoet til Statens vegvesen i Ålesundtunnelene.

mandag 28.05 2018

Innovasjon vil finne nye bru-metoder:

Skal utvikle nye bruer

Innovasjon Norge gir Møre og Romsdal fylke 4,5 millioner kroner til å finne fram til nye metoder for å bygge og vedlikeholde bruer.

fredag 18.05 2018

– Arbeider ikke på lavgir i Ålesundstunnelene

Arne Ola Stavseng er på ingen måte enig i kritikken fra Kolbjørn Rørstad, og forklarer seg i denne ytringen.

Åpent brev til Statens vegvesen

Kolbjørn Rørstad, kommunestyrerepresentant for Tverrpolitisk liste for Giske, har sett seg lei på treig kolonnekjøring og skrevet leserinnlegg.

tirsdag 15.05 2018

Restarbeid på Steinvågbroa

Trafikken blir regulert manuelt ut dagen. Det store rehabiliteringsarbeidet på Steinvågbroa kommer ikke i gang før over sommeren.

tirsdag 08.05 2018

Tidleg opning av Geiranger-Langvatn

Statens vegvesen opnar vegen mellom Geiranger og Langvatn for trafikk etter vinteren onsdag 9. mai klokka 15.

onsdag 02.05 2018

Statens vegvesen om amfibiedøden:

Ser på løsning for froskene og paddene i tunnelen

– Vi må legge hodene våre i bløt og se om vi finner en løsning for froskene og paddene i Hatlaåstunnelen, sier distriktssjef i Statens vegvesen.

onsdag 25.04 2018

Ikke fri ferdsel i Innfjordtunnelen til helga, men flere kolonner enn vanlig

Normalt er det fri ferdsel i Innfjordtunnelen i oddetallsuker. I helga er det imidlertid kolonnekjøring grunnet vegarbeid.

tirsdag 24.04 2018

Statens vegvesen:

«Vi har ikke gode nok tall på kostnadene knyttet til å drifte/vedlikeholde bruer og tunneler»

Vegvesenet hyrer inn konsulenter for å finne ut hvor mye de bruker på drift og vedlikehold av hver enkelt bru og tunnel.

tirsdag 17.04 2018

Omkjøring og utvidet kollektiv-tilbud:

Helgestenger Ellingsøytunnelen

Kommende helg blir Ellingsøytunnelen helt stengt fra fredag klokka 24.00 til søndag klokka 20.00.

mandag 16.04 2018

Skal sjå om meir kan sendast med båt og bane

Kvar kjem du ifrå, kvar skal du? Og kva har du med deg?

Kvar kjem du ifrå, kvar skal du? Og kva har du med deg?

torsdag 05.04 2018

Ellingsøytunnelen stenges totalt i helga

I helga blir Ellingsøytunnelen helt stengt fra fredag 6. april kl. 24 til søndag 8. april kl. 20.

fredag 30.03 2018

Delte meninger om prislappen til Brosundtunnelen

– 600 millioner er et fantasitall

– Fantasitall, sier Kjetil Strand i Statens vegvesen om prislappen på Brosundtunnelen. – Her bekrefter Strand at han syns tunnelen er en dårlig idé, sier Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).

onsdag 21.03 2018

50 vegprosjekt på Sunnmøre i 2018

Mange bruer og ferjekaier skal utbedres. Kjør forsiktig, oppfordrer Vegvesenet.

mandag 12.03 2018

Naboar protesterer mot 14 meter høgt deponi på Berge i Eidsdal

Fryktar vegg midt i dalen

Alle vil ha tunnel mellom Eidsdal og Geiranger. Men ikkje alle vil ha massen frå tunnelen liggande i nærleiken.

fredag 09.03 2018

Nå blir det lysregulering på Steinvågsbroa

Trafikken vil reguleres med trafikklys hele døgnet fra tirsdag 13. mars.

fredag 02.03 2018

Opnar i juni:

Nytt liv i uvanleg kafe

No blir det nytt liv i spektakulære Gudbrandsjuvet kafe, som var stengd i heile fjor.

onsdag 14.02 2018

Leder om vegbygging:

«I bakevja i kampen om vegpengane»

tirsdag 13.02 2018

Leiar for statleg granskingsgruppe:

To dødsulykker på 20 minutt: Kan ikkje huske tilsvarande samantreff

– Samanfall med to dødsulykker på same tidspunkt på nesten same stad. Dette forklarer noko av den lange ventetida.

søndag 11.02 2018

«Tunneler – trygt eller farlig?»

Avdelingsingeniør Ole Jan Tønnesen i Statens Vegvesen skriver i denne kronikken at det skjer færre ulykker i tunneler enn på andre veger i fylket.

onsdag 07.02 2018

Samferdselsutvalet:

Politikarane vil utbetre desse vegane

Møte i samferdselsutvalet onsdag.

tirsdag 06.02 2018

Fylket må låne pengar til å ruste opp vegar. Onsdag får politikarane ei vegliste på bordet.

Desse vegane står for fall

Fire mykje brukte vegar bør få ei kraftig opprusting, anbefaler samferdselssjefen i fylket.

søndag 04.02 2018

Lesarinnlegg: Vegvedlikehald

«Manglande vegsalting»

Lat ikkje sparetrongen på Sunnmøre slå ut i manglande vegsalting på fylkes- og kommunevegar, skriv Roald Berg-Nilsen i dette lesarinnlegget.

tirsdag 30.01 2018

Strandafjellet

Vogntog fikk problemer

Et vogntog fikk tirsdag problemer på veg opp Strandafjellet.

mandag 29.01 2018

E39: Ny tunnelløysing er foreslått

Vil ha flat eksportveg til Åndalsnes

Sunnmøre har unik sjanse til å få flat eksportveg til Åndalsnes.

torsdag 25.01 2018
2

Største kontrakt innan vegbygging i Møre og Romsdal nokon sinne

No startar kampen om å få bygge Nordøyvegen

Statens vegvesen legg hovudkontrakten for Nordøyvegen ut på anbod. Den inneheld all bygging på prosjektet.

tirsdag 23.01 2018

Tilsyn av bilverksteder i Midt-Norge:

Flere biler skulle aldri hatt EU-godkjenning

Kontroll av bilverksted i Midt-Norge har avdekket 62 kjøretøy som har fått EU-godkjenning, uten at de skulle hatt det.

Fosnavåg-firma skal bygge ny bussterminal i Ørsta

Firmaet Aurvoll og Furesund AS vann anbodet om å bygge ny bussterminal i Ørsta. Terminalen skal stå klar 1. november 2018.

torsdag 18.01 2018

Slaktar namneforslag

Ringdal kan bli «Rindal»

Staden Ringdal i Sunnylven er i ferd med å miste g-en sin.

onsdag 17.01 2018

Når er Innfjordtunnelen åpen/stengt

Flere nattkolonner i Innfjordtunnelen fra 15. februar

Fra 15. februar blir det to ekstra kolonner hver veg på natt gjennom Innfjordtunnelen.

lørdag 06.01 2018

Gjør klart for Cora:

La bilen stå og sjekk om flyet går

Ekstremværet Cora kan gjøre forholdene vanskelige for de som skal ferdes på veg eller i luft.

fredag 05.01 2018

Sendte brev til kommunen:

10-åring ber om lys

mandag 18.12 2017

Teknisk krøll i Ålesundstunnelene gav kø

Tunnelene åpnet for normal trafikk først fra klokka 08, ifølge vegvesenet.

onsdag 29.11 2017

Oppgraderinga av Godøytunnelen

Kø-betring i sikte i Giske

Statens vegvesen vurderer i samråd med entreprenøren å auke talet på bilar per kolonne gjennom Godøytunnelen.

torsdag 23.11 2017

Arbeidet med Nordøyvegen igang på Harøya:

Her ser du første dynamittsalva

Sist mandag ble første dynamittsalve på Nordøyvegen detonert. Det skjedde på Harøya.

tirsdag 14.11 2017

Ulykka på E39 i Barstadvika:

Ulykkesetterforsker har ikke sett slike skader på nyere biler

Lederen for ulykkesgruppa til Statens vegvesen forteller at han ikke har sett nyere biler bli delt i to, slik som skjedde på E39 i Ørsta mandag.

tirsdag 07.11 2017

Nordøyvegen

– Største enkeltkontrakt på et veganlegg i Midt-Norge

Hovedkontrakten for Nordøyvegen lyses ut 26. januar.

tirsdag 10.10 2017

Dette er status for strekningene:

Følg utviklingen på Ferjefri E39

Følg utviklingen på Ferjefri E39-prosjektet i denne nye kartløsningen til Statens vegvesen.

1

Foreslår to alternativ for trasé mellom Vegsund og Breivika

Ny veg i dagens trasé eller en helt ny tunnel fra Blindheim til Breivika? Nå er det tid for å komme med innspill.

mandag 09.10 2017

Ei god og ei dårleg nyheit for ferjetrafikantane:

Her kjem det tre ferjer med avgang kvart 20. minutt

Statens vegvesen har lyst ut anbod for riksvegsambanda Festøy-Solavågen og Volda-Folkestad.

søndag 08.10 2017

Ny Sulesund ferjekai bygges nå:

Slik påvirker anleggsarbeidet deg som trafikant

Statens vegvesen startet denne uka arbeidet med å utbedre og utvide ferjekaia på Sulesund. Om ett år skal den være klar for de nye elektriske ferjene.

mandag 02.10 2017

10 grunneigarar får erstatning – vegprosjektet tar rekninga

Den halvanna år lange striden mellom Ørskog kommune og Vegvesenet er avslutta. Grunneigarar på Giskemo får 120 kroner kvadratmeteren som erstatning for sykkelveg. Og kommunen slepp å betale.

onsdag 27.09 2017

Byggestart i 2018:

Nå skal Steinvågbrua få et ansiktsløft

Ingeniører sjekker nå hva som må gjøres for å utbedre Steinvågbrua i Ålesund. Pengene til oppgraderingen er på veg.

onsdag 20.09 2017

Det snør, det snør...

Ja, du leste riktig. Vegen opp til Dalsnibba er stengt i dag på grunn av snø.

Tunnelarbeid

Beregn ekstra tid om du skal kjøre Innfjordtunnelen lørdag

Da blir det kolonnekjøring i tunnelen.

fredag 08.09 2017

Storkontroll av mopeder

Feil på over halvparten av mopedene

Politiet har de siste dagene hatt kontroll av mopeder i Ålesund og Brattvåg.

mandag 14.08 2017

Forsinket på grunn av skiltbestillings-boom

Skiltene om 70-sone mellom tunnelene og rundkjøringa på Kverve lar vente på seg.

tirsdag 25.07 2017
5

Nynorsk på ferjene

Leiaren i Norsk Målungdom: Krev nynorsk på ferjene

Vegvesenet har ikkje følgt opp kravet om nynorsk på ferjene. Målungdomsleiaren får medhald hos Språkrådet.

Statens vegvesen:

Setter inn midlertidig bro i Utvik

Det jobbes med å få på plass en midlertidig bro der Storelva bro var i Utvik, slik at bygda får gjenopprettet veiforbindelse. Brobyggingen kan ta dager.

mandag 24.07 2017

Pissar bak hus på Folkestad

Stengde toalett gjer at ferjepassasjerar gjer frå seg bak nabohuset.