Tema

onsdag 29.09 2021

Stenger tunnel på Strynefjellet

Oppljostunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet blir stengd frå tysdag 5. oktober klokka 08.00 til onsdag 6. oktober klokka 20.00 på grunn av ein skade som må utbetrast.

onsdag 18.08 2021

Bilbrannen i Oppljostunnelen:

– Alt skjedde veldig raskt

Familien Benjamins er glade for å ha livet i behald etter den dramatiske bilbrannen på Strynefjellet tysdag.

Sunnmørsposten meiner:

«Ei sterk påminning om vidare vegkamp»

tirsdag 17.08 2021

På veg til hytta i Ørsta:

Hamna midt i branndrama i tunnelen

– Eg kjende at eg fekk puls då vi måtte til å snu bilen inne i tunnelen. Eg trur vi skal køyre om Åndalsnes neste gong vi skal på hytta.

søndag 08.08 2021

Tørkeramma sunnmørsbønder skal til Lom for å lære om vatning

Tru det eller ei, men det regnar for lite på Sunnmøre i sommarhalvåret til at hjula går rundt for grasproduserande bønder. Førstkomande fredag skal dei over til Ottadalen for å lære av kolleger.

onsdag 16.06 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Fortent feiring for Strynefjellsveg»

tirsdag 15.06 2021

Tror på ny tunnel retning Geiranger

Kakefeiring for ny Strynefjellsveg

- En kjempeseier for vår region, sier Ørsta-ordfører Stein Aam. Nå håper reiselivsnæringen og fastboende at statlige rassikringspenger skal sikre heilårsveg fra den nye Strynefjellestunnelen og ned mot Geiranger.

mandag 07.06 2021

Enighet om Nasjonal transportplan

Kan bli historisk vegsatsing for Nordvestlandet

Ny Strynefjellsveg, Møreaksen og opprusting av av E136. Nå stiller et bredt flertall på Stortinget seg bak disse prosjektene. Det viser innstilingen fra transportkomiteen på Stortinget.

tirsdag 01.06 2021

Sunnmørsposten mener:

«Strynefjellsvegen overmoden for utbedring»

søndag 30.05 2021

Markerte kravet om oppgradert strynefjellsveg: Overvelda over frammøtet

– Det vert umogeleg for sentrale politikarar å oversjå det folkelege engasjementet, seier Jan Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund.

onsdag 26.05 2021

Fronter vegkrav med konvoi-protest

Ny og rassikker veg over Strynefjellet, er kravet til Norges Lastebileier-Forbund, som søndag 30. mai står bak en konvoi med kjøretøy over fjellet.

søndag 02.05 2021

Strynefjellet

Hang ting ned frå tunneltaket

tirsdag 13.04 2021

Stad-ordførar Alfred Bjørlo åtvara Stortinget:

«Strynefjellstunnelane vart brukte i skrekkfilm!»

torsdag 08.04 2021

Kommunane i Nordfjord:

Gjev ikkje opp kampen for Strynefjellet

Nordfjordrådet oppmodar Stortinget innstendig om å legge inn oppstart av bygging av ny tunnel på riksveg 15 Strynefjellet.

fredag 19.03 2021

Ingen vegpengar til Strynefjellet

Transport-veteran nektar å gje opp

– Eg vart litt sjokka med ein gong Nasjonal Transportplan vart lagt fram fredag, og oppdaga at Strynefjellet ikkje vart nemnd. Men eg gir aldri opp. På måndag startar vi arbeidet med å lage ein ny strategi.

fredag 11.09 2020

Statens vegvesen:

Ny Strynefjellstunnel: 4,2 mrd. kroner

Ny Strynefjellstunnel kan tidlegast vere byggjeklar i 2023, men den største utfordringa med prosjektet er plassering av dei store tunnellmassene, meiner Statens vegvesen.

tirsdag 08.09 2020

Samferdselskonferansen i Loen:

Bøstrandgruppen: – Kvar gong Strynefjellet er stengt så kostar det oss 1848 kroner ekstra for kvar bil, og vi har mange.

Det skorta ikkje på argument om ny veg RV15 over Strynefjellet frå Tenden Transport og Bøstrand Transport

tirsdag 16.06 2020

Nattbussen endrar køyrerute:

Oslo-buss droppar Strynefjellet, det råkar Søre-Sunnmøre

Nattbussen til Oslo frå Søre Sunnmøre, vil ikkje lenger køyre via Strynefjellet. I staden skal han gå via Moa og Åndalsnes.

mandag 01.06 2020

Sjå den spesielle videoen:

– Det var som eit jagarfly

Anne Marte Leine-Dimmen frå Ulstein forstod ikkje kva som skjedde då Napefonna i Stryn gjekk måndag ettermiddag.

Fekk kjenne Napefonna på kroppen:

- Eg heiv meg flat ned

Det var enorme krefter i sving då Napefonna gjekk måndag ettermiddag. Og midt i fonnvinden var to eldre karar frå Jølster.

tirsdag 21.04 2020

– Dramatisk at Strynefjellet er mykje stengt

Strynefjellet er ei hovudfartsåre for mange transportørar. Det siste halvåret har vegen vore stengt over tjue gonger.

torsdag 26.03 2020

Stenger Strynefjellet – skal berge vogntog

Statens vegvesen melder at Strynefjellet blir stengt mellom klokka 14 og 16 torsdag på grunn av berging av to vogntog.

mandag 17.02 2020

Inviterer til dialogmøte om Nasjonal Transportplan 2022-2033:

Kjem rv 15 Strynefjellet med denne gongen?

Fylkesordføraren i Vestland inviterer til dialogmøte om innspel til Nasjonal Transportplan ((NTP). Eitt av dei store spørsmåla for folk i nordre deler av fylket er om ny tunnel på Rv 15 Strynefjellet kjem med i NTP denne gongen.

fredag 24.01 2020

Rv 15 over Strynefjellet:

Stengt ni gonger i vinter

Frå oktober i fjor til 22. januar i år har rv 15 over Strynefjellet vore stengt ni gonger. Til samanlikning var fjellovergangen som knyter aust og vest saman stengt sju gonger i heile fjorårssesongen.

mandag 21.10 2019

Strynefjellet:

Mørke tunnelar skal bli lysare

Det skal bli betre lys i Ospelitunnelen og Grasdalstunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet. No har arbeidet starta. Det betyr ledebil og korte stengingar.

fredag 27.09 2019

Brannfakkel om Strynefjellet:

Fryktar tunnelane kan bli stengde

– Dette var urovekkande. Eg er redd tunnelane over Strynefjellet kan bli stengde for godt, seier Ørsta-ordførar Stein Aam. Han har nettopp høyrd brannsjef Atle Festervoll fortelje om kor dårleg det står til.

onsdag 25.09 2019

Stifta Vegforum Rv15

Slik skal de jobbe for å få erstattet denne tunnelen

Pengar til ein ny tunnel over Strynefjellet, med arm til Geiranger, skal inn på Nasjonal Transportplan (NTP). Det skal iallfall eit nystarta Vegforum Rv 15 arbeide for.

tirsdag 30.07 2019

Ospelitunnelen holder stengt

Ospelitunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet blir stengt natt til onsdag.

fredag 31.05 2019

Slik er forholdene:

Uvær og snø stengte flere veier og fjelloverganger

Flere veier og fjelloverganger ble fredag stengt som følge av uvær, snø og lite sikt.

torsdag 23.05 2019

Byggjer allianse for utbetring av riksveg 15

Kommunar i tre fylke går saman i eit eige riksveg 15-forum for å sikre at vegen kjem inn i ny Nasjonal Transportplan.

torsdag 25.04 2019

Trolig tidlig åpning av Fylkesveg 63 i år:

Her går Stavbrekka-skredet

Det første glideskredet gikk 20. april. Torsdag 25. april gikk det andre og siste skredet. Turistvegen åpner dermed tidlig i mai.

mandag 07.01 2019

– Dei store turistbussane har ingenting på den freda Strynefjellsvegen å gjera

Eg les i Sunnmørsposten at der frå våren 2019 ikkje får fare køyretøy som er over åtte meter og har meir enn åtte tonn akseltrykk på fylkesveg 258, mellom Grotli og Stryn, og at det er fylkestinget i Oppland som har vedteke dette.

onsdag 12.09 2018

Snø og uvær stenger fjelloverganger

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av snø og vanskelige kjøreforhold.

fredag 31.08 2018

Jon Georg Dale som samferdselsminister

– Det ser ut som at andre regionar har hatt fordelar av å ha ein samferdselsminister

No håper dei at det skal gå litt raskare i fleire vegprosjekt på Nordvestlandet.

søndag 24.06 2018

Samferdsleministeren har bestemt seg for ny vegløysing på Strynefjellet

16 km lang tunnel

Vi går for alternativ B1, altså lang og slakk tunnel frå Skåre til Breidalen, seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

torsdag 22.02 2018

Riksveg 15 Strynefjellet

– Håp om løysing i ei uhyre viktig sak for Nordvestlandet

Ein brei delegasjon frå Nordvestlandet var i departementet i dag for å be om ny Strynefjellstunnel.

søndag 14.01 2018

Møreforsking Molde tilrår opprusting av dagens tunnelar over Strynefjellet

Slår strek over rastunnel på Strynefjellet

Rapporten svarer på noko anna enn det regjeringa spurde om, svarer Svein Sunde i Gode Vegar.

fredag 01.12 2017

Samferdsel

«En særdeles omfattende prosess, som er overutredet, og bærer preg av manglende lederskap»

onsdag 23.08 2017

Strynefjellet

Sårbart med dårleg veg til Geiranger og Loen/Olden

Geiranger og Loen/Olden har mykje lågare lønsemd enn Flåm. Heilårsveg er nøkkelen til å løyse utfordringane.

mandag 12.06 2017

Strynefjellet inne igjen i NTP

Ny veg over Strynefjellet var heilt ute av Nasjonal transportplan, men det er no fleirtal på Stortinget for å få vegen inn ved rullering av transportplanen om fire år.

onsdag 05.04 2017

Flere fjelloverganger stengt av uvær

Flere fjelloverganger har natt til onsdag blitt stengt på grunn av uvær.

torsdag 16.03 2017
2

Strynefjellet åpnet - fortsatt flere stengte fjelloverganger:

Måtte sprenge for å åpne veg etter uvær

Riksveg 15 over Strynefjellet åpnet torsdag etter å ha vært stengt på grunn av uvær. Dynamitt måtte til for å åpne vegen.

søndag 25.12 2016

Fortsatt stengte fjelloverganger

Flere fjelloverganger i Sør- og Vest-Norge er stengt 1. juledag.

fredag 16.09 2016

Leiar 16. september:

«Ny strynefjellsveg viktig for Sunnmøre»

onsdag 14.09 2016

Kortvarig stenging av Strynefjellet

Ospelitunnelen på riksveg 15 Strynefjellet var onsdag morgon stengt etter at ein stein hadde falle ned nær eine tunnelmunninga.

tirsdag 13.09 2016

Strynefjellet:

Tunneleffekt for kysten

Ein ny tunnel over Strynefjellet vil ha størst effekt for næringslivet lengst ute ved kysten.

mandag 12.09 2016

Tilrår lang tunnel på Strynefjellet

Statens vegvesen tilrår at det blir bygd ein 16,6 km lang tunnel frå Skåre i Stryn til Breidalen på Strynefjellet, og ein 7,6 km lang sidetunnel til Opplendskedal ved Geiranger.