Tema

onsdag 08.07 2020

Oversikt over prosjektene:

Ålesund kommune får støtte til utslippsreduserende prosjekter

Ålesund kommune og deres samarbeidspartnere har blitt bevilget 4,2 millioner kroner til prosjekter innenfor klimaarbeid.

tirsdag 24.03 2020

Årim:

Kan håndtere smittefarlig avfall

Årim har henvendt seg til kommunene med spørmål om de trenger bistand til å ta imot smittefarlig avfall.

onsdag 15.08 2018

Tafjord og Tine i Ålesund:

Gjør fjernvarme til damp - kan vinne europeisk pris

Løsning for konvertering fjernvarme til damp ved Tine i Ålesund får internasjonal oppmerksomhet.

mandag 09.07 2018

Tafjord Kraftvarme har søkt om å brenne flere tusen tonn giftig avfall:

Vil brenne blant annet hormonforstyrrende stoffer

Tafjord Kraftvarme har sendt søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å få brenne giftig avfall i forbrenningsovnen på Grautneset.

tirsdag 17.04 2018

Brenner miljøgiftig flammehemmer- fordi en ikke finner kilden bak utslippet

Får brenne problemslam

En lyktes ikke med å spore giftkilden i slammet til Åse renseanlegg i fjor. Nå gir fylkesmannen Tafjord Kraftvarme, på vegne av Ålesund kommune, utvidet tillatelse til å brenne slammet.

mandag 27.11 2017

Ytring

«Innsamling av matavfall, eller dusje to sekund kortere?»

Bestilte juridisk vurdering om matavfall:

Årim kjøpte juridiske tjenester fra styrelederens advokatfirma

Da Årim bestilte en juridisk vurdering av avtalen mellom Ålesund kommune og Tafjord Kraftvarme om levering av matavfall, gikk jobben til advokatfirmaet Judicia. Der er Årims styreleder Reidar Andresen partner.

fredag 10.11 2017

Del 1: Hva gir mest energi – brenne matavfallet eller lage biogass til drivstoff i biler?

Klar seier til Grautneset

Skal matavfallet brennes opp eller gjenvinnes til biogass og biogjødsel? I første runde blir det full seier til Grautneset.

søndag 10.09 2017

– Må forholde oss til fem års oppsigelsestid

– Ålesund må forholde seg til at kontrakten med Tafjord Kraftvarme har fem års oppsigelsestid.

Årim signerer avtale om kjøp av bossdunker for matavfall, glass og metall

Avtale kan forsinke nye bossdunker

Da politikerne i Ålesund i vinter vedtok å kildesortere matavfall unnlot kommunen å forholde seg til eksisterende avtale om husholdningsavfall med Tafjord Kraftvarme.

torsdag 22.06 2017

Ålesund:

Tafjord vil brenne giftig kloakkslam

Tafjord Kraftvarme AS søker om å brenne inntil 2000 tonn kloakkslam fra Åse som inneholder miljøgiften bromert flammehemmer.

torsdag 20.04 2017

Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013:

– Noen bør sies opp. De skal ikke få lov til å si opp selv en gang

– Alle som jobber i kommunen vet at dette har vært ulovlig. Dette er gjort med viten og vilje, sier varsler Knut Magne Fylling (tidligere Frp). Han krever full gransking fra politiet og eksterne for å komme til bunns i Bingsa-skandalen.

tirsdag 18.04 2017

Ansatte har fått munnkurv

Verken virksomhetsleder Sigrun Jahren i Ålesund kommune eller driftsleder Per Oskar Slinning i Bingsa Næring kan uttale seg om ulovlige avtaler og ekstrem overtidsbruk i Bingsa.

Brøt lov om offentlig anskaffelse:

Ålesund kommune inngikk ulovlig avtale med Miljøkvalitet AS

Gikk inn i avtale verdt 2 millioner – uten anbudskonkurranse.

Alvorlig lovbrudd i Ålesund kommune:

Kommunen handlet ulovlig for 23,9 millioner med OK Entreprenør AS

OK Entreprenør AS på Flatholmen mottok 23,9 millioner kroner fra Ålesund kommune for arbeid ved Bingsa – uten at det foreligger én eneste kontrakt.

torsdag 20.10 2016

Storskaladyrking av alger

– Investorer må på banen

– Investorer må melde seg. Vi tilbyr tomt, energi og prosesserfaring. Vi kan forsyne mange tørkehotell.