Tema

onsdag 08.12 2021

Går over til digital heimeeksamen

Frå og med fredag 10. desember blir alle skriftlege skuleeksamenar ved Høgskulen i Volda lagt om til digital heimeeksamen. Eksamenar torsdag 9. desember går som planlagd fysisk.

onsdag 29.09 2021

Skal spare 30 millioner på spesialundervisning:

Terskelen for spesialpedagogikk blir høyere

Terskelen for å få spesialundervisning i Ålesund blir høyere.

tirsdag 21.09 2021

Sa ja til dyrare sentrumsskule

Det nærmar seg byggestart for ein ny sentrumsskule i Sykkylven. Formannskapet har no samrøystes tilrådd at ein seier ja til kostnadsauken og val av entreprenør. Skulen blir ti millionar kroner dyrare.

tirsdag 17.08 2021

Leserinnlegg av Leif Hovde

«Jeg – en ukvalifisert og ubrukelig lærer»

Det begynner å gå opp for meg at min samfunnsinnsats i klasserommet i barneskolen har vært mer til skade enn til gagn.

onsdag 14.04 2021

Her blir det undervisning igjen på måndag

Høgskulen i Volda opnar for fysisk undervisning frå måndag 19. april.

fredag 29.01 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Eksamen no vil bli altfor urettvist»

tirsdag 19.01 2021

Sunnmørsposten mener:

Riktig å prioritere barn og unge

torsdag 24.12 2020

Ikkje lett å lukke avvik ved denne skulen

Det vart funne fleire avvik under eit tilsyn ved Ringstad skule i Stranda i mai. Men det har vist seg vanskeleg å lukke desse avvika, iallfall innan fristen.

fredag 23.10 2020

Kronikk:

«Ny læreplan i skulen»

«Den viktigaste grunnen til at den nye læreplanen må bli gjennomført, er at han har eit innhald som kan gjere skulen til ein betre plass å vere. Det gjeld særleg for mange av elevane som strevar»

tirsdag 28.07 2020

«Tilrettelegging, uavhengig av om det er fordi skule er vanskeleg eller fordi skule er enkelt, må bli mykje meir lågterskel»

torsdag 04.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Ein må no sørgje for at dei skadelidande elevane får ekstra oppfølging»

fredag 03.04 2020

Koronaviruset:

Dette tenker de ansatte om iPadens rolle i fjernundervisningen

Lars Kristian Austnes, lærer på Valderøy barneskule, tror iPadene aldri har vært mer velkommen i norsk skole som nå. Samtidig er rektor Vigdis Rønning på Åse skole glad for at de ikke har iPader til hver elev, spesielt nå når skolene er stengt. 

onsdag 18.03 2020

Her har Siv Hege «skoletime» med klassen sin

På Vatne barneskule måtte de tenke kreativt da de fikk beskjed om at skolen skulle stenge før det hadde gått et døgn. Løsningen de landet på har fått masse gode tilbakemeldinger, men den kommer med en pris.

søndag 26.01 2020

Lesarinnlegg:

Økonomisk situasjon i Giske kommune

onsdag 08.05 2019

Høgskulen i Volda:

Slik skal det bli færre einvegs førelesningar ved Høgskulen i Volda

Det gamle Strøm-auditoriet har gått ut på dato. No får Høgskulen i Volda pengar til ombygging, for nye måtar å undervise på.

søndag 17.12 2017

Ytring om fysisk aktivitet i skolen:

«Ja takk til bedre helse, læring og metodefrihet»

Én time daglig fysisk aktivitet i skolen åpner for bedre og mer variert undervisning. Nå må vi se muligheter, fremfor begrensninger.

tirsdag 12.12 2017

Lanserte den nye «regjeringen» på Fagerlia videregående skole:

Dette er LilleStortinget

Tirsdag lanserte Fagerlia videregående skole regjeringen som skal utgjøre LilleStortinget.

fredag 22.09 2017

Leder om undervisning:

«Viktig å styrke de praktiske fagene i barneskolen»

torsdag 26.05 2016
7

Skule med smør og solskin

- Sjå eg har fått smør! Førsteklassingane ristar ivrig på glas med fløyte og salt, og snart har alle laga sitt eige smør.