Tema

mandag 16.03 2020

Miljøgifter

Friskmelder område med gateoppsop

Engasjerte naboer og Norges Miljøvernforbund har bedt kommunen sjekke mulige miljøgifter i et område i Vasstranda, der kostebiler skal ha blitt observert å dumpe gateoppsop.

tirsdag 01.10 2019

Tomt til idrettshall

Heftig forurenset av miljøgifter

Akkurat der mange starter på trimløypa i Vasstranda, øst for Barnas lekeland og idrettsanlegget til Spjelkavik IL, er grunnen stappfull av miljøgifter. Dette må vekk før Spjelkavik Arena bygges. Ingen har sagt de vil ta regninga.

onsdag 25.09 2019

Brusdalsvatnet:

Gjorde giftsjekk nær drikkevannet, ble ikke skremt av svaret

En analyseprøve viste farlig forurensning av masser nedenfor deponiet «Belsen» i vinter. Etter en mer omfattende kartlegging ved tre deponi i Vasstranda, pustes det likevel lettet ut.

lørdag 01.12 2018

Brannvesenet sjekket mulig brann i Ålesund

Brannvesenet fikk melding om flammer og røyk i på Vasstranda lørdag formiddag.

søndag 28.10 2018

Etterlyser tiltak i Vasstrandvegen

De klaget til kommuneoverlegen i mai angående trafikkforholda i Vasstrandvegen.

tirsdag 13.02 2018

Deponiet Belsen i Vasstranda:

Drikkevannskilden i Brusdalen: Seier til Edgard og Olav

Ikke alt er på stell rundt Brusdalsvatnet. Norges Miljøvernforbund har avdekket flere forhold. Nå vil kommunen rydde opp.

tirsdag 12.09 2017

Ålesund:

Graving i Vasstranda i flere måneder

I flere måneder har det pågått gravearbeid i Vasstrandvegen i Spjelkavik, med lysregulert passering.

onsdag 21.12 2016

Brusdalsvassdragets Grunneierlag i harnisk over Ålesund kommune:

– Stjeler vann og dreper fisken

– Vi mener det er tjuveri av vann! Og de tar livet av fisken ved å tørrlegge elva og ødelegger beste gyteelva ved å ha den i rør.

søndag 24.07 2016

Kommunen avviser ulovligheter

Både Mattilsynet og Norges Miljøvernforbund er bekymret over massedeponiene på Vasstranda. Kommunen sier de driver etter lovlig fattede vedtak.