Tema

torsdag 18.06 2020

Sunnmørsposten mener:

«Vigra kringkaster må vernes og den viktige historien må tas vare på for framtidige generasjoner»

lørdag 13.06 2020

Historie verdt å ta vare på:

Det ligg an til freding av Vigra kringkastar

Riksantikvaren slår fast at Vigra kringkastar har fredingsverdi, og fylkeskommunen kan starte prosessen med å få det historiske anlegget freda for framtida.

torsdag 09.04 2020

Fekk ei avgjerande rolle under åtaket på Norge i april 1940:

Vigra kringkastar si heroiske veke for 80 år sidan

I nokre dramatiske aprildagar for 80 år sidan, mens tyske troppar strøymer innover landet, er Vigra kringkastar den siste, store frie røysta i Norge. Og Ålesund vert informasjonssenteret for eit land i krig.

mandag 20.01 2020

Klage avvist – Vigra kringkaster får stå – – Vi ser for oss at det kjem eit museum her, eit senter for demokrati og ytringsfridom

Men vedtaket gjeld berre mellombels freding, har Kulturdepartementet bestemt. Før 1. september i år må det avklarast om det skal startast opp ei sak om varig freding, legg departementet til.

tirsdag 07.05 2019

Nytt håp for Vigra Kringkastar: «Symbolsk plass for krigshistoria og utviklinga av Norge som fiskerinasjon»

Riksantikvaren er open for å vurdere på nytt om Vigra Kringkastar kan ha nasjonalhistorisk verdi.

søndag 15.07 2018

Leder, 16. juli:

«Minnesmerke som dokumenterer viktig historie»

tirsdag 10.07 2018

Har sendt brev til Riksantikvaren

Håp i hengende snøre

Giske-ordfører Harry Valderhaug (KrF) har sendt melding der han ber Riksantikvaren om midlertidig vern av Vigra kringkaster. Politiske signaler fra Ålesund tyder på at de to kommunene kan gå sammen for å redde bygget.

søndag 01.07 2018

Venneforeininga klarer ikkje å gi opp heilt enda, men det ser mørkt ut:

Tida renner ut for Vigra Kringkastar - 1. august rivast sendebygget

1. august vert sendarbygget på Vigra rive, men Venneforeininga gir ikkje opp heilt enno.

søndag 06.05 2018

Lesarinnlegg:

«Kamp nummer to for Vigra kringkastar»

fredag 06.10 2017

Kjempar mot riving av Vigra kringkastar

Venneforeining klagar på vedtaket om å rive fleire bygningar ved Vigra kringkastar.

torsdag 09.02 2017
6

Det analoge kringkastingsnettet i Møre og Romsdal er historie:

– Vigra kringkastar må leve

NRK sine sendingar på det analoge kringkastingsnettet er historie. Og det er ei viktig historie, meiner venneforeninga for Vigra kringkastar.