Tema

mandag 20.01 2020

Klage avvist – Vigra kringkaster får stå – – Vi ser for oss at det kjem eit museum her, eit senter for demokrati og ytringsfridom

Men vedtaket gjeld berre mellombels freding, har Kulturdepartementet bestemt. Før 1. september i år må det avklarast om det skal startast opp ei sak om varig freding, legg departementet til.

tirsdag 07.05 2019

Nytt håp for Vigra Kringkastar: «Symbolsk plass for krigshistoria og utviklinga av Norge som fiskerinasjon»

Riksantikvaren er open for å vurdere på nytt om Vigra Kringkastar kan ha nasjonalhistorisk verdi.

søndag 15.07 2018

Leder, 16. juli:

«Minnesmerke som dokumenterer viktig historie»

tirsdag 10.07 2018

Har sendt brev til Riksantikvaren

Håp i hengende snøre

Giske-ordfører Harry Valderhaug (KrF) har sendt melding der han ber Riksantikvaren om midlertidig vern av Vigra kringkaster. Politiske signaler fra Ålesund tyder på at de to kommunene kan gå sammen for å redde bygget.

søndag 01.07 2018

Venneforeininga klarer ikkje å gi opp heilt enda, men det ser mørkt ut:

Tida renner ut for Vigra Kringkastar - 1. august rivast sendebygget

1. august vert sendarbygget på Vigra rive, men Venneforeininga gir ikkje opp heilt enno.

søndag 06.05 2018

Lesarinnlegg:

«Kamp nummer to for Vigra kringkastar»

fredag 06.10 2017

Kjempar mot riving av Vigra kringkastar

Venneforeining klagar på vedtaket om å rive fleire bygningar ved Vigra kringkastar.

torsdag 09.02 2017
6

Det analoge kringkastingsnettet i Møre og Romsdal er historie:

– Vigra kringkastar må leve

NRK sine sendingar på det analoge kringkastingsnettet er historie. Og det er ei viktig historie, meiner venneforeninga for Vigra kringkastar.