Tema

torsdag 04.11 2021

Thue: – Erkjenner meg ikke skyldig, det er politiet som skulle stått her

Thue står fast på motstandshandlingene sine mot utbygginga på Haramsfjellet var helt lovlige.

tirsdag 12.10 2021

Rettssaka mot Hans Petter Thue skal opp i Møre og Romsdal tingrett 4. november

Slik svarer Thue på anklagene han må forsvare seg mot i retten

Hans Petter Thue brukte etter politiets syn ulovlige metoder for å forhindre vindkraftutbygginga på Haramsøya. Fordi han har nektet å betale bøter, må han nå møte i retten.

onsdag 06.10 2021

Vindkraftmotstandar i retten:

Hindra anleggstrafikk – må betale 20.000 kroner i bot

Politiet gav Magnus Kedron Thue 32.000 kroner i bot for demonstrasjon mot vindkraftutbygginga, men retten har redusert bota til 20.000.

tirsdag 28.09 2021

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Haramsøya – kva no?»

No er alle rettssakene for å prøve å stoppe vindkraftverket på fjellet vårt her på Haramsøy over, og vindkraftverket er ferdig utbygd. Det kan vere tid for å reflektere over ein del av det som som har gått føre seg både av negative og positive ting.

torsdag 09.09 2021

Protesterte mot vindkraftutbygging med kunst – blir lagt merke til

Ålesund-kunstnar Karin Augusta Nogva sin figur «Fuglevokteren» er utvald blant over 2500 søknader til å bli del av Høstutstillingen 2021.

torsdag 26.08 2021

Slipper å betale en million i sakskostnader - i alle fall inntil videre:

- En viktig seier for prøving av miljøsaker

Organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøya slipper å betale en million kroner i sakskostnader. Saken sendes tilbake til tingretten for ny behandling.

torsdag 05.08 2021
5

«Helsikes kvinnfolk» skal patruljere Haramsfjellet dagleg

Ei gruppe eldsjeler på Haramsøya skal sjå etter daud fugl på fjellet kvar dag, når anlegget setjast i full drift i slutten av august.

onsdag 04.08 2021

Straks festival:

Havgaprock vil bringe folk saman igjen etter konfliktane på Haramsøya

– Vi vil lage noko positivt der folk kan møtast på tvers av kva ein meiner om eit vindkraftverk, seier medarrangør Vegard Halkjelsvik.

søndag 27.06 2021

Lesarinnlegg av Anne Grete Johnsen og Lisbeth Austnes

«Tru, håp og flysikkerheit»

«Alt henger sammen med alt» – eit kjent uttrykk. I ein del tilfelle heng vindkraft saman med flysikkerheit.

fredag 18.06 2021

Sunnmørsposten mener

«Saksomkostninger må ikke true rettssikkerheten»

fredag 14.05 2021

Svært skuffa over Haramsøya-dommen:

– Landet vårt gjer oss frivillig til ein koloni for Europa

Lisbeth Marie Austnes er ein av dei som har så vondt av vindkraft-dommen at ho ikkje ser seg råd for å flagge 17. mai.

Møre og Romsdal tingrett:

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i hovudrettssaka

No takkar organisasjonen alle som har bidratt – frå å lese dokument til å be og banne.

torsdag 29.04 2021

Gjør klart til montering på Haramsøya

Arbeidet med vindkraftutbygginga på Haramsøya går etter planen. I midten av mai starter arbeidet med å montere turbinene.

fredag 23.04 2021

Slik forklarte ordføreren utspillet om ulovlige aksjoner

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) ville ikke beklage vindkraft-utspillet om ulovlige aksjoner – men hun beklaget at det ble opplevd som en ekstra belastning.

fredag 16.04 2021

Her kommer turbinene

Det første skipet med vindkraft-komponentar kom 16. april:

Historiske morgontimar på Haramsøya

Til saman over 800 meter med rotorblad nådde fram til Haramsøya fredag morgon. Spesialtransporten opp på fjellet er i full gang. Motstandarane fortviler.

Politistasjonssjefen: – Vi mottar framleis ingenting frå utbyggar eller andre

Oddbjørn Solheim er uroa over ulovlege aksjonar og avviser at politiet gjer betalte oppdrag for utbyggar.

«Provoserende angrep fra ordfører og varaordfører»

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har skrevet et tilsvar til artikler i Sunnmørsposten om aksjonen på Haramsøya fredag.

Turbintransporten ble hindret – ligger nå til kai

torsdag 15.04 2021

Aurdal og Krogsæter: – Forventar at Nei til vindkraftverk på Haramsøya tar avstand frå ulovlege aksjonar

Dei første turbindelane kjem no til Haramsøya. Eva Vinje Aurdal og Vebjørn Krogsæter meiner at støtta kommunen ga, forpliktar Nei til vindkraftverk på Haramsøya til å ta tydeleg avstand frå eventuelle ulovlege aksjonar.

På veg til Haramsøya: Her kjem rotorblada

Ferske bilde viser dei kraftige dimensjonane.

onsdag 14.04 2021

«Enough Talk» skal kome til Haramsøya med turbindelar

fredag 26.03 2021

Dag 3/3 i hovudrettssaka om vindkraftverket på Haramsøya i Sunnmøre tingrett

– Det var ikkje grunnlag for å gi konsesjon

Nei til vindkraftverk på Haramsøya er i retten med Haram Kraft (Zephyr) og staten ved Olje- og energidepartementet som motpartar.

torsdag 25.03 2021

Vindkraftverket på Haramsøya:

Mørenett om utspel frå Zephyr: – Får marginal betydning for nettleiga

Under hovudrettssaka sa styreleiaren i Zephyr at vindkraftverket kan gi lågare nettleige for straumkundane. Det avviser administrerande direktør i Mørenett.

Dag 2/3 i hovudrettssaka om vindkraftverket på Haramsøya i Sunnmøre tingrett

Styreleiaren i Zephyr lovar rimelegare nettleige for lokale straumkundar

Kristin Ankile sa at lokale straumkundar kan forvente seg lågare straumtariff (nettleige) som følge av at meir straum vert produsert nær abonnentane.

Dag 2/3 i hovudrettssaka om vindkraftverket på Haramsøya i Sunnmøre tingrett

Kjerstad: – Industrialiseringa av Haramsfjellet er ei total overkøyring

Under dag 2/3 av hovudrettssaka om vindkraftverket på Haramsøya ga Birgit Oline Kjerstad si partsforklaring.

onsdag 24.03 2021

Hovudrettssaks om vindkraftverket på Haramsøya

Departementet om motparten: – Forsøker å ri to hestar

På rettssakas første dag, angreip Nei til Vindkraftverk på Haramsøya statens saksbehandling. – Dette er jo eit reint bevisspørsmål. Statens syn er at anførslane er heilt uhaldbare, svarte regjeringsadvokat.

torsdag 04.03 2021

Haramsøya:

Fekk konfrontert NVE direkte

Nei til vindkraftverk på Haramsøya fekk ikkje delta under tilsynet på fjellet, men fekk vist misnøya si med NVE ansikt til ansikt.

Haramsøya:

Demonstrerte mot NVE

onsdag 24.02 2021

Har skrive bok om vindmøllekampen:

– Personlege verdiar burde ikkje bli avfeia som irrelevante

Han var fasinert over folk som sette eigne pengar, vennskap, forhold og alt mogleg på spel. No har Anders Totland skrive bok om vindmøllekampen.

søndag 21.02 2021

Magnus Kedron Thue: – Vil heller sone enn å betale bøter

Magnus Kedron Thue kan få ei samlebot på 32.000 kroner i retten. Om han ikke betaler, risikerer han åtte uker i fengsel.

fredag 19.02 2021

Vil utrede støykonsekvenser på Haramsøya

Rødt fikk støtte i kommunestyret for et oversendelsesforslag angående vindkraftutbyggingen på Haramsøya. Vedtaket betyr at saka sendes til formannskapet for behandling.

torsdag 18.02 2021

Vesentleg færre sunnmøringar enn nordmøringar er positive til vindkraft

Smøla sin ordførar fortel at vindkraftverket deira er eit stort gode for kommunen. Birgit Oline Kjerstad meiner sunnmøringar har større grunnar til å vere mot, enn dei har på Nordmøre.

torsdag 28.01 2021

Vindkraftverket på Haramsøya

Lagmannsretten avviste anken

Frostating lagmannsrett vil ikke midlertidig stanse arbeidet på Haramsøya.

torsdag 21.01 2021

Nekta å betale bota, no er han dømd for demonstrasjon mot vindkraft

Vindkraftmotstandaren fekk 12.000 kroner i bot for demonstrasjon på Haramsøya, men nekta å betale. No har Sunnmøre tingrett redusert bota med fleire tusen kroner.

fredag 15.01 2021

Frostating lagmannsrett:

Ankesaka om vindkraftverket på Haramsøya er igang

Ankesaka om mellombels forføyning på Haramsfjellet er no til behandling i Frostating lagmannsrett. Her ber dei om ein stopp i arbeidet for å hindre naturøydelegging inntil hovudsaka kjem opp for retten.

Haramsøya:

Samanliknar med «fake news»-retorikk

Enkelte forsøker å så tvil om kven som står bak vandalismen på Haramsøya. Byggeleiar Dag Øverås i Norconsult meiner debattklimaet har fått problematiske, amerikanske trekk.

Politiet etterforskar hærverk på Haramsøya: – Nok er nok

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim ber alle ha tillit til politiet. Han er ikkje villig til å bruke tid og energi på det han omtalar som konspirasjonsteoriar.

tirsdag 12.01 2021

Politiet meiner å ha bildebevis på hærverk på Haramsøya: - I ytste konsekvens vurderer vi nytt ferdselsforbod

Ei mindre gruppe med godt vaksne menn og kvinner driv det politiet omtaler som organisert hærverk mot vindkraftanlegget på Haramsøya.

mandag 28.12 2020

20 augeblikk i 2020:

Lastebilsjåfør syntest meir synd på politiet enn seg sjølv

Hans Thore Rolstad var førebudd på protestar på Haramsøya, men ikkje på at det skulle bli så intens som det vart den 27. mai. Han fekk mogelegheita til å trekke seg, men valte å gjennomføre.

20 augeblikk i 2020

Aksjonerte på ferjekaia: – Det vi gjorde, sjølv om vi kanskje ikkje har vunne eller vann, kan gjere at mange andre vinn.

Dei ser ut til å tape kampen mot vindkraftverket på Haramsfjellet. Uansett er Aurora Longva (16) stolt over at ho og mange andre ungdommar tvang ein lastebil til å vende.

onsdag 09.12 2020

Har fjerna knusekule som rulla ned frå Haramsfjellet

Anleggsarbeidet på Haramsøya pågår for fullt, og nye spørsmål å ta stilling til oppstår undervegs.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

"Tina Bru, styrer du en forvaltning ute av kontroll?"

mandag 30.11 2020

Demonstrerte mot vindkraft:

Nektar å betale bot for vindkraftaksjon – må møte i retten

Miljøaktivist Rune Haaland meiner han ikkje har gjort noko ulovleg og nektar å betale bota han fekk etter vindkraftdemonstrasjonen på Haramsøya.

torsdag 19.11 2020

Nei til vindkraftverk på Haramsøya ankar rettsavgjerda

Etter tapet i Sunnmøre tingrett, vil motstandsgruppa no ha saka oppe i lagmannsretten så raskt som mogeleg.

Nei til vindkraftverk på Haramsøya tapte i tingretten

Det er ikkje grunnlag for å stanse utbygginga på Haramsøya, seier Sunnmøre tingrett.

torsdag 29.10 2020

Kommentar:

Lita skapning kan ha stor kraft

Skal orkanen Dagmar eller vingeslaga frå trollflaggermus felle vindmølleplanane på Haramsfjellet, eller står dei gjennom stormen i ly av jobben NVE har gjort med konsesjonen.

Vindkraft på Haramsøya

Rettssaka har kosta over to millionar kroner

Advokatane på begge sider har lagt hundrevis av timar i saka.

Vindkraft på Haramsøya: Fjerde og siste dag i retten

– Vedtaka er vurdert gong på gong

Haram Kraft / Zephyr sin advokat Jens Naas-Bibow legg fram sin prosedyre.

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld la torsdag føremiddag fram sluttinnlegg på vegner av Nei til vindkraftverk på Haramsøya. Der peika ho på konkrete sakshandsamingsfeil. NVE meiner feila ikkje har hatt betydning for resultatet.

onsdag 28.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Folkestad: – Vi var med å spele inn kunnskap som vi ikkje finn brukt 

Ornitolog Alv Ottar Folkestad forstår ikkje korleis vindkraftverket på Haramsøya kunne få konsesjon.

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april.

tirsdag 27.10 2020

Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Kjerstad: – Omsynet til folk er glimrande fråverande

Birgit Oline Kjerstad meiner at omsynet til folk har hamna i skuggen av andre aspekt i saka. Ho sa også i retten at det har vore lite openheit mellom folk i lokalsamfunnet.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

– Dette er kjempevanskelege avvegingar og det er derfor forvaltinga skal gjere dei

Utbyggar får lagt fram sitt syn.

Rettssak om vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 2:

Viste til mogeleg flaggermusdød

Skal Nei til vindkraftverk på Haramsøya kunne få stansa utbygginga mellombels, må dei dokumentere klare sakshandsamingsfeil. Først på menyen tysdag sto flaggermus.

mandag 26.10 2020

Vindkraft på Haramsfjellet: Slik var første dag i retten

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

Rettssak om Haramsfjellet: Dette skjedde mandag

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sin advokat tok med retten på digital synfaring på Haramsfjellet – eit fjell i endring.

søndag 25.10 2020

Vil dyrke opp 50 mål sjeldan myrtype på Haramsfjellet

fredag 23.10 2020

Sunnmøre tingrett meiner vindkraftutbyggaren hadde rett til å bruke Haramfjellsvegen:

Grunneigar må betale nærare 270.000

Familien Thue på Haramsøya meinte vindkraftutbyggarane ikkje hadde nokon rett til å nytte Haramfjellsvegen. Tingretten kjem til heilt motsett konklusjon.

tirsdag 20.10 2020

Svarer på utspelet frå Zephyr:

– Forvaltningslova har ikkje blitt følgt

Birgit Oline Kjerstad i Nei til Vindkraft på Haramsøy meiner omsynet til rassikkerheit er betre no, men tilbakeviser andre delar av analysen til Zephyr.

Tilbakeviser 15 av 15 påstandar om vindkraftsaka på Haramsøya

Mandag 26. oktober startar rettssaka om kor vidt Sunnmøre tingrett mellombels kan stoppe arbeidet med vindturbinane på Haramsøya. I opptakta til saka har det kome ei rekkje påstandar frå vindkraftmotstandarar som utbyggjaren Zephyr no meiner dei kan tilbakevise.

torsdag 15.10 2020

Kommunestyret:

Avviste klager om vindkraft-kai

onsdag 14.10 2020

– Ei ny og vesentleg opplysning i vindkraftsaka

Eit brev frå NVE med kopi til Ålesund kommune viser at det ikkje er statleg plan for kaianlegget på Håneset.

tirsdag 29.09 2020

Ålesund formannskap:

Klagar på nytt NVE-vedtak om vindturbinar

Ålesund kommune klagar på NVE sitt vedtak om å godkjenne endra detaljplan og MTA for Haram vindkraftverk. Dei meiner støy- og skredfaren ikkje er godt nok undersøkt.

onsdag 23.09 2020

Politiet avviklar opphaldsforbodet på Haramsøya

Kommer ikkje til å forlenge opphaldsforbodet når det går ut ved midnatt.

mandag 21.09 2020

Anmelder entreprenør for forsøpling på Haramsøya

Mener skytestreng kan bli snarer for fugl og dyr.

torsdag 17.09 2020

Aksjonistar tok ferja fram og tilbake for å hindre sprengstoff – vart fjerna av politiet.

Torsdag måtte politiet fjerne elleve personer frå ferja som skulle frakte sprengstoff til Haramsøya.

11 personar hindra ferjesamband - politiet måtte gripe inn

tirsdag 01.09 2020

Aksjonerer rett under den rasfarlege Kråkhammaren

Vil saksøke entreprenøren dersom nokon blir skadd.

fredag 28.08 2020

Reagerer på påstander om ulovlige aksjoner på Haramsøya

– Dette er en alvorlig ærekrenkelse fra en kommunepolitiker

Birgit Oline Kjerstad reagerer på påstand fra høyrepolitiker Rolf Longva, om at hun skal ha blitt bøtelagt for å ha aksjonert ulovlig. – Jeg vet ikke hvor han tar det fra.

torsdag 27.08 2020

Kommunestyret gir penger til vindkraft-rettsak:

- Kan 500.000 kroner bidra til at folk på øya begynner å hilse på hverandre igjen?

Et flertall i kommunestyret vil gi en halv million kroner i støtte for å få ei rettslig avklaring på vindkraft-saka. Håpet er at dette kan bidra til forsoning. Et mindretall frykter det motsatte.

Advokat om vindkraftkaia: Kommunen bør stoppe opp

Alle fakta og rettslige spørsmål bør avklares, mener advokat Odd Arne Nilsen.

Vindkraft-striden på Haramsøya:

«Takk for at di kraft er som vinden, berre sterkare. Vi ber om forsoning mellom menneske som er mot og for vindkraft»

– Vi tek ikkje standpunkt for eller mot vindkraft. Vi ber om forsoning blant bygdefolket, seier sokneprest Magne Bildøy.

onsdag 26.08 2020

Ekspertane om at Ålesund kommune støttar ein part i ei rettssak med 500 000 kroner:

Dette seier ekspertane om at Ålesund-ordføraren vil gi 500 000 til Haramsøya-rettssak

Ålesund kommune gjer ikkje noko ulovleg dersom dei vedtek å støtte Nei til Vindkraft på Haramsøya sine rettslege steg. Det seier ekspertar Sunnmørsposten har snakka med.

tirsdag 25.08 2020

Derfor trur Aurdal forslaget vil få fleirtal

Ordførar vil bruke ein halv million på vindkraft-rettssak

torsdag 20.08 2020

NVE: Haram Kraft kan sprenge på Haramsfjellet

NVE ba først om meir utgreiing av rasfaren på Haramsfjellet.

onsdag 19.08 2020

Haramsøya:

– Ein svært stor provokasjon

lørdag 08.08 2020

Kommunedirektør vil ikkje endre vedtak:

36 har klaga på vindkraft-kai – dette svarar kommunen

fredag 31.07 2020
3

Eier av Stangeland Maskin anmeldt for vold – bakgrunnen er en plakat om vindkraftutbygging på Haramsøya

Entreprenørselskapet Stangeland Maskin er involvert i flere vindkraft-prosjekter på Vestlandet, deriblant Haramsøya. Motstanden får eieren av selskapet merke hjemme hos seg selv i Tjelta utenfor Sandnes i Rogaland.

mandag 27.07 2020

Geolog: – Uansvarleg å ikkje undersøke dette

Truleg er det svakt fjell tvers gjennom heile Haramsøya.

Advokat: Derfor meiner vi vind-konsesjonen på Haramsøya er ugyldig

Brevet til statsråd Tina Bru er siste trekk før eventuell rettssak, ifølgje organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya».

onsdag 22.07 2020

Utset anleggsarbeidet på Haramsfjellet med tre veker

– Dette gir tid til å planlegge, seier Olav Rommetveit i utbyggjarselskapet Zephyr AS.

fredag 17.07 2020

Leserinnlegg:

«Tung bør på Mannen sine skuldre»

Nå skal mannen bære vindturbiner på sine skuldre, han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

mandag 13.07 2020

Leserinnlegg:

«Jeg trodde vi hadde reelt demokrati i Norge»

søndag 12.07 2020

Lesarinnlegg:

«For store planar på alt for lite område»

tirsdag 07.07 2020

Ville ikkje stanse vindkraftkaia midlertidig

Men det hadde dei full anledning til, meiner jurist og leiar i Rødt.

– Her har vi sjansen til å stille ministeren til ansvar

Eit samla formannskap ber om full konsekvensutgreiing av å sprenge med dynamitt nær rasfarleg område på Haramsfjellet.

fredag 03.07 2020

Like ved dette skal det sprengast med dynamitt

torsdag 02.07 2020

– Eg har følt meg pressa

Politiet har starta etterforsking etter at fleire har politimeldt utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya.

søndag 28.06 2020

Innbyggjarane på Haramsøya har gått døgnvakt for å hindre sabotasje

Trass at dei er motstandarar av vindturbinane. Grunnen skal vere at dei ynskjer å halde debatten sakleg og få sine stemmer høyrt.

fredag 26.06 2020

Haramsøya:

Industrileiar på Haramsøya tar avstand frå boikott

Bedriftseigar Andreas Aakre meiner det er feil å boikotte næringsdrivande som samarbeider med Stangeland maskin.

Ekteparet Thue overleverte 22.000 underskifter:

Olje-og energiministeren: – Jeg forstår det er mye følelser knyttet til dette

Olje-og energiminister Tina Bru fikk fredag overlevert 22.000 underskrifter mot bygging av vindkraftverk på Haramsøya.

søndag 21.06 2020

Vindturbin-aksjonene på Haramsøya:

– Kunne lenka meg fast for denne saken

– Jeg har veldig sympati for vindmølle-aksjonistene på Haramsøya. Det er en sak jeg ikke bare kunne demonstrert for, men også lenka meg fast for å støtte.

fredag 19.06 2020

Alv Ottar Folkestad:

Alv Ottar Folkestad: – Verdiar forsvinn mellom hendene våre

torsdag 18.06 2020

Hasteforslag om vindkraft i Stortinget:

Ber om ny sjekk av vindprosjektet på Haramsøya

- Vi ber om at olje-og energiministeren foretar en gjennomgang av alle de gitte vindkraftkonsesjonene for å forsikre oss om at alt er gjort riktig. Det er det som ligger i dette forslaget, sier Aps Else-May Norderhus.

Vindkraft på Haramsøya:

Demonstrasjon: Dette sa Aurdal om å stanse utbygginga på Haramsøya

tirsdag 16.06 2020

Vindkraftutbygginga:

Fylkestinget ber om stans på Haramsøya

Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal med klar oppmoding til regjeringa i vindkraftsaka.

Reagerer på ord som «nazistar» og «valdtekt»:

Refsar vindkraft-motstandarar

Høgre-representant Falk Daniel Øveraas kjem med kraftig kritikk av oppførselen til fleire vindkraft-motstandarar.

Sveltestreikar mot vindkraftverket på Haramsøya

Kari Thue har starta sveltestreik framfor Viken fylkeskommune sitt kontor i Oslo.

fredag 12.06 2020

Innsatsleder på Haramsøya: – Riktig å stille kritiske spørsmål

Innsatsleder Karl Jonas Volen har vært med å stanse voldelige sammenstøt i Oslo. Han synes storaksjonen på Haramsøya var tøffere mentalt.

Se video: Her er utbygginga på Haramsøya i gang

Sunnmørsposten tok turen til Haramsøya fredag, dagen etter at politiet aksjonerte mot demonstrantene.

Dale om politiaksjonen på Haramsøya:

– Dette skjer på grunn av Ap

– Det som nå skjer på Haramsøya er en direkte konsekvens av at Ap stoppet vårt forslag i Stortinget, sier Frps Jon Georg Dale.

torsdag 11.06 2020

Sunnmørsposten meiner:

Verdig motstand mot vindkraft

Ordføraren på Haramsøya: – Ingenting skal vere uprøvd

Ordførar Eva Vinje Aurdal og fylkesordfører Tove-Lise Torve lova å følge alle spor for å stoppe vindkraftprosjektet på Haramsøya.

Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

Se bildene fra Haramsøya

Innbyggere og tilreisende har demonstrert i over to uker for å hindre utbygggeren Zephyr tilgang til Haramsfjellet. Torsdag hadde flere titalls møtt opp på Haramsøya for å vise hva de mener om vindkraftanlegget. Politiet aksjonerte for å fjerne demonstrantene.

Reagerer sterkt på at politiet hjalp utbyggaren

Motstandarane av vindkraftverk på Haramsøya, stiller seg heilt uforståande til at politiet hjelpte utbyggaren.

Thue: – Slaget er ikke tapt

Hans Petter Thue går i ettermiddag tilbake til jobben sin som misjonær, men varsler at slaget ikke er tapt.

Se intervjuet med Thue som blokkerer vegen opp til fjellet

Hans Petter Thue vil ikke flytte seg selv om politiet kommer og vil flytte ham og vegblokaden hans.

onsdag 10.06 2020

Ålesund:

Markerte vindkraftmotstand med hørselsvern

tirsdag 09.06 2020

Ordføraren lite nøgd med vedtaket formannskapet gjorde om vindkraft:

– Det er jo berre tull

Nokre få timar etter at Stortinget ikkje fekk fleirtal for å stoppe vindkraftutbyggingar som skal opp rettsleg, vart det knapt fleirtal i formannskapet i Ålesund for det same. Ikkje alle likte det like godt.

Sps Jenny Klinge om vindkraft

– Vi får ikke utvikling om politikere ikke skifter mening

- Vi ville gi Frp-forslaget en sjanse, sier Sps Jenny Klinge og viser til at Frp for et år siden stemte mot Senterpartiets forslag om at utbygging av vindkraft kun skulle skje i tråd med lokale ønsker.

Høgre-politikar i Ålesund meiner vindkraftdebatten minner om heksejakt:

- Folk blir trua til tausheit

Dag Olav Tennfjord (Høgre) meiner debatten om vindmøller på Haramsøya er på ville vegar. I ein til dels oppheita debatt i formannskapet fortalde Tennfjord om det han meiner er eit demokratisk problem.

mandag 08.06 2020

Det nye samlingspunktet på Haram

Ved vegblokaden på Haram skjer det mykje i kulissane, også på dei meir stille dagane.