Tema

tirsdag 28.09 2021

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Haramsøya – kva no?»

No er alle rettssakene for å prøve å stoppe vindkraftverket på fjellet vårt her på Haramsøy over, og vindkraftverket er ferdig utbygd. Det kan vere tid for å reflektere over ein del av det som som har gått føre seg både av negative og positive ting.

torsdag 10.06 2021

Flysikkerhet

Skal fortsatt stole på Gamlemsveten

Lag på lag med sikkerhet skal gjøre det enda tryggere å fly. Mens flyradarer legges ned, skal Gamlemsveten oppgraderes.

torsdag 29.04 2021

Gjør klart til montering på Haramsøya

Arbeidet med vindkraftutbygginga på Haramsøya går etter planen. I midten av mai starter arbeidet med å montere turbinene.

lørdag 19.12 2020

De protesterte, men tapte kampen. Slik er livet med vindmøllene i Egersund.

torsdag 27.08 2020

Sunnmørsposten mener

«Kommunen må stille klare krav for å støtte en rettssak»

lørdag 04.07 2020

Aksjon mot vindkraftverk ved fuglefjellet på Runde

Både ornitologar og fiskarar deltek laurdag i ein aksjon på Rundebranden, det tredje største fuglefjellet i Noreg, i protest mot planane om eit vindkraftverk i nærleiken.

tirsdag 30.06 2020

Vindkampen på Haramsfjellet

Varsler rettssak som siste utveg

De som kjemper mot vindturbinene på Haramsfjellet erkjenner at det kun er en beslutning i domstolen som kan stanse arbeidet med vindkraftverket.

søndag 28.06 2020

Innbyggjarane på Haramsøya har gått døgnvakt for å hindre sabotasje

Trass at dei er motstandarar av vindturbinane. Grunnen skal vere at dei ynskjer å halde debatten sakleg og få sine stemmer høyrt.

søndag 21.06 2020

Vindturbin-aksjonene på Haramsøya:

– Kunne lenka meg fast for denne saken

– Jeg har veldig sympati for vindmølle-aksjonistene på Haramsøya. Det er en sak jeg ikke bare kunne demonstrert for, men også lenka meg fast for å støtte.