Tema

mandag 01.02 2021

Investorsamarbeid med Ålesund kommune:

Vil kombinere deponi og bolig på Ysteneset

En investorgruppe frontet av Alegi Eiendom ber nå om møte med Ålesund kommune for et mulig samarbeid rundt kombinert deponiløsning og boligutbygging på Ysteneset.

mandag 14.12 2020

Åra går, byggeforbudet består

Byggeforbudet på Ysteneset utløper i mars 2021. Men det hjelper lite.

mandag 23.11 2020

Tilrår lokal lagring av miljøgift

Vil ha deponi for forurensa masser her

Mengdene forurensa sjøbunn i Aspevågen er så store at det ifølge kommunedirektøren er mest hensiktsmessig å lagre massene lokalt. Hun vil etablere et deponi på Ysteneset. Saken behandles politisk tirsdag.

tirsdag 29.09 2020

Forventer snarlig avklaring på deponi-lokalisering:

Miljøgift kan bli lagret i deponi her

Et grauttjukt teppe av giftig tjære dekker store deler av sjøbunnen i Volsdalsvågen. Dette må vekk. Andre forurensede muddermasser kan kapsles inn i et strandkantdeponi. Snart må politikerne i Ålesund ta valget.

mandag 16.03 2020

Giftig sjøbunn

Farligere enn en trodde

Den reelle risikoen har vært underestimert, står det i en ny rapport om giftlaget som dekker sjøbunnen utenfor Ysteneset. Til tross for nye funn, går ikke Mattilsynet ut med nye advarsler til fiskere.

mandag 15.07 2019

Forurensning etter Ålesund gassverk:

Her ligger uante mengder tjære og miljøgifter – får utvida frist for å foreslå tiltak

Prosessen med å rydde opp tjære og miljøgifter i bakken og på sjøbunnen utenfor Ysteneset er forsinka. 

torsdag 09.05 2019

Møtt med alt fra sjokk til hyllest:

Gigantprosjektet på Ysteneset møtt med alt fra sjokk til hyllest

De ambisiøse planene som både skal løse miljøproblema i fjorden – og gi Ålesund en ny bydel mot sjøfronten i sør – blir møtt med alt fra hyllest til sjokk.

tirsdag 07.05 2019

Dette kan bli Ålesunds nye bydel

Vil ta forurensa bunn fra Aspevågen – og bygge Ålesunds egen «Sørenga» på Ysteneset.

mandag 18.03 2019

Aspevågen sterkt forurensa av tjære fra tidligere Ålesund gassverk

Aspevågen kan bli tjære-sugd

Ålesund kommune er pålagt ytterligere miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger for et ekstremt tjæreforurensa område i sjøen ved Ysteneset. Oppsuging av tjæra kan bli nødvendig.

tirsdag 18.12 2018

«Gassverktomta» på Ysteneset:

Spør om kostnader for opprydding

Millioner ruller. Må Ålesund kommune betale alt?

mandag 29.10 2018

Fylkesmannen varsler krav om nye tiltak på «gassverktomta» på Ysteneset

Mye gift igjen i grunnen

Fylkesmannen har varslet pålegg om nye, og ikke minst kostnadseffektive tiltak på gassverktomta.

mandag 25.06 2018

Giftsaka på Ysteneset:

– Nærmer oss slutten

– Vi nærmer oss slutten nå, sier prosjektleder Rose Mari Refsnes om oppryddingen av miljøgift på den gamle gassverktomta på Ysteneset.

onsdag 20.06 2018

Skal vurdere å grave ut innfartsvegen:

Frykter forurensing i sjøen på Ysteneset

Forurensa masse på Ysteneset i Ålesund renner trolig ut i sjøen med tidevannet.

mandag 11.06 2018

Enorme miljøforurensninger på Ysteneset- blir ti ganger så dyrt å rydde opp

Giftopprydning skulle koste 700.000. Nå er prisen sju millioner

Opprydding av miljøgift på Ysteneset skulle ta ei uke. Nå har arbeidet balla på seg. Ålesund kommune må punge ut med sju millioner kroner, ti ganger mer enn estimert.

tirsdag 15.05 2018
1

Ålesund kommune:

Fjerner tungmetaller og cyanid på Ysteneset

Arbeidet med å fjerne de foruensede massene er i gang.

onsdag 28.03 2018

Trafikkuhell i Gåseidvika

To biler involvert i trafikkuhell på E136 i Ålesund onsdag morgen.

mandag 12.03 2018

For noen tiår siden:

Dunsten var visst ikke verre enn at klesvasken kunne henge ute