Tema

onsdag 14.07 2021

Sunnmørsposten meiner:

«Treng ekstra innsats for langtidsledige»

onsdag 17.03 2021

Sunnmørsposten mener:

«Regjeringen må sette kampen mot arbeidsledigheten øverst på prioriteringslista»

mandag 21.12 2020

Sunnmørsposten meiner:

Koronapandemien forsterkar ulikskapen i samfunnet på to måtar, og har gitt dei som har minst ein dobbelt smell.

onsdag 09.09 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Å ikkje ha ein jobb kan vere både ein personleg og økonomisk tragedie»

tirsdag 26.05 2020

Sunnmørsposten meiner

«Krisetiltaka må slå i to retningar»

mandag 20.04 2020

Her har arbeidsløysa stupt

I løpet av fire veker har arbeidsløysa stupt i Sykkylven. Ferske tal viser ei arbeidsløyse i kommunen på 11 prosent, mot 22,4 prosent i mars.

onsdag 25.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Utspelet har fantastisk dårleg timing og syner usmakeleg lite medkjensle for dei som i dag bankar på døra til Nav»

fredag 02.08 2019

Fem år sidan like lav arbeidsløyse

Møre og Romsdal har framleis betre arbeidsmarknad enn landet i gjennomsnitt.

torsdag 28.02 2019

Oppgang i sysselsettinga for første gang sidan oljekrisa

I 2018 økte talet på arbeidsplassar i Møre og Romsdal med 2000.

onsdag 19.09 2018

Reiarlag mellom 40 bedrifter på jobbmesse: – Vanskeleg å finne nye folk

Frøy Vest er mellom 40 bedrifter som stiller på jobbmesse i Ulstein. Trass høgre arbeidsløyse, har reiarlaget utfordringar med å skaffe nye tilsette.

mandag 02.10 2017

To grupper har vanskeleg for å få jobb:

Ulstein-ordførar vil behalde krisehjelpa

Spesielt to grupper har no vanskeleg for å få jobb – flyktningar og unge. Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) jobbar for å behalde tiltakspakka dei har hatt siste åra.

søndag 01.10 2017

Arbeidsløysa opp 42 prosent på ytre sidan 2015

Medan arbeidsløysa er på sitt lågaste nivå på fleire år – i landet og Møre og Romsdal – peiker pilene framleis opp for dei fire kommunane på ytre søre Sunnmøre.

Ulstein på landstoppen i arbeidsløyse - Knut gjekk frå olje til fisk

Knut Kleiven er ein av mange i lokalsamfunnet som er råka av arbeidsløyse dei siste åra. Men han opplever at det er vanskeleg å snakke om utfordringane ein møter.

fredag 19.05 2017

Nav: Laveste antall varsler om oppsigelser på tre år

Ikke siden juli 2014 har Nav mottatt så få varsler om oppsigelser og permitteringer som i april. Da gjaldt varslene 1.200 personer. 

onsdag 01.03 2017

Mista jobben i oljekrisa og omstiller seg slik regjeringa vil, men får ikkje støtte frå Nav

Omstilling blei økonomisk mareritt for Gina (56)

– Skal eg måtte seie frå meg studieplassen og bli 100 prosent «navar»?

mandag 06.02 2017

Roger mista jobben i offshore – blir gründer

Lagar ny drøymejobb

Roger Brunstad hadde drøymejobben i offshorenæringa, men blei oppsagt som så mange andre.

fredag 02.12 2016

Flest menn mistar jobben

Menn i Møre og Romsdal er langt sterkare enn kvinner råka av den aukande arbeidsløysa.

onsdag 21.09 2016

Arbeidsledighet:

Rekordhøy ledighet overrasker analytikere

Arbeidsledigheten har nådd 5 prosent. Høyere har den ikke vært siden Statistisk sentralbyrå la om arbeidskraftundersøkelsen i 2006.

fredag 02.09 2016

Nav Møre og Romsdal:

71 færre utan arbeid på Sunnmøre i august

August-tala på arbeidsløysa i fylket er positive, og Sunnmøre har den mest gledelige utviklinga. Det viser dei siste tala frå Nav.

fredag 08.07 2016

LO si sommarpatrulje fann mange lovbrot

Heile 33 prosent av bedriftene på indre Sunnmøre, som LO si sommarpatrulje besøkte torsdag 7. juli, braut lova.

fredag 01.07 2016

130 færre ledige på Sunnmøre sist måned

For tredje måned går ledighetstallene til NAV i positiv retning for Møre og Romsdal sin del

fredag 17.06 2016

Opnar nyskapingspark

Herøy kommune og Herøy næringsforum skal til hausten etablere Herøy nyskapingspark på Holmsild brygge.